Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  14904-ao-633663-00/21  19.3.2021.  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” д.д. УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ АУТО-ОСИГУРАЊА ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   147.29
 2.  1772-ao-633656-00/21  18.3.2021.  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” д.д.
 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
  147.29
 3.  21-362-000012  20.4.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   300.00
 4.  21-362-000011  14.4.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   200.00
 5.  06/21  31.3.2021. ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА МАРТ 2021. ГОД.
  45.20
 6.  2.1.-S-107/21  29.1.2021. „РЕСТОРАН КАЗАМАТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   159.40
 7.  21-3000-000006  30.4.2021. „МИЛA” с.п. УСЛУГА ДОСТАВЕ И ПРИПРЕМЕ ХРАНЕ РАДНИЦИМА У ВАКЦИНАЛНОМ ЦЕНТРУ
  2,570.10
 8.  IF-01661-01-21  22.4.2021. „ПРИМАПРОМ”  д.о.о. БАЊА ЛУКА  БИЛБОРД 12X5 м, БИЛБОРД 10X5 м   2,313.77
 9.  4033422041  30.4.2021. РТРС ЈП БАЊА ЛУКА   РТВ ТАКСА ЗА 4/21   7.50
 10.  9  7.5.2021. ЗИБЛ а.д.   АВАНС ЗА УСЛУГЕ НА ПОСЛОВИМА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ   90,090.00
 11.  21-360-000323  29.4.2021.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ „АД“  УСЛУГА ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ УНИФОРМИ ЗА ВАТРОГАСЦЕ   35.10
 12.  128/21  29.4.2021. АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ, САРАЈЕВО   ПРУЖАЊЕ ПРАВНИХ УСЛУГА ЗА АПРИЛ 2021. Г.   487.50
 13.  5034294041  30.4.2021. РТРС ЈП БАЊА ЛУКА   РТВ ТАКСА ЗА 4/21   7.50
 14.  21-3000-000004  31.3.2021. „МИЛA” с.п. УСЛУГА ДОСТАВЕ И ПРИПРЕМЕ ХРАНЕ РАДНИЦИМА У ВАКЦИНАЛНОМ ЦЕНТРУ
  251.10
 15.  if-00361-4-21  4.5.2021.  „PERFECT CLEAN” д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ЗАШТИТНИХ ПАМУЧНИХ МАСКИ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА   4,680.02
 16.  2021-V001-53-000006  30.1.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У МЈЕСЕЦУ АПРИЛУ
  936.00
 17.  5017153041  30.4.2021. РТРС ЈП БАЊА ЛУКА   РТВ ТАКСА ЗА 4/21   7.50
 18.  01-R-1267/21  28.4.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБЈАВА   217.62
 19.  21472-ao-642251-00/21  21.4.2021.  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” д.д. УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ АУТО-ОСИГУРАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   986.65
 20.  16696-ao-639713-00/21  29.3.2021.  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” д.д. УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ АУТО-ОСИГУРАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   150.89
 21.  40/21  5.5.2021. „МЕСИНГ СТИЛ” АЛЕКСАНДРОВАЦ  ИСПОРУКА ПРЕДМЕТНЕ ПЛОЧЕ
  196.56
 22.  81-1120-2021  29.4.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА
 ОБЈАВА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНОГ И УМЈЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
  389.03
 23.  69/21  30.4.2021.  „PRESS CLIPPING” д.о.о.  ПРАЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ И ШТАМПАНИХ МЕДИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ   226.58
 24.  1011/2021  29.4.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
 ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА   30.00
 25.  41/21  5.5.2021.  „BUNIĆ-COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА VI ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   2,176.20
 26.  1-1270/21  29.4.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ   567.45
 27.  70-1413/2021  26.4.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС   163.80
 28.  if-21-0214  28.4.2021.  „ОРКА” д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ „EDMWS СИСТЕМА” ЗА АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ   585.00
 29.  062/21 bg 141  29.4.2021.  „ГЕОИНОВА” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА АПРИЛ   2,340.00
 30.  1-1231/21  28.4.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА - МАРТ 2021. ГОД.   1,812.72
 31.  1-1291/21  29.4.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ   317.07
 32.  70-1411/2021  26.4.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   163.80
 33.  1122-11504/21  4.5.2021.  „ЗБЕРБАНКА” а.д.  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   10.00
 34.  21-3000-000049  3.5.2021.  ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. ГРАДИШКА  ПРЕДМЕТ УГОВОРА СУ ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ   5,000.00
 35.  25  30.4.2021.  „SIECOM” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ГУБЛ (РАТА 4 ОД 12)   585.00
 36.  70-1412/2021  26.4.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „АДА ДЕБЕЉАЦИ 5”   163.80
 37.  fr-002-0901/21  21.4.2021.    ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ „ДР ВАСО БУТОЗАН” БАЊА ЛУКА  УЗИМАЊЕ УЗОРАКА - МОТАНИ БУРЕК, „САЧ” ЉИМАНИ ИРФАН   64.35
 38.  988/2021  26.4.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА   503.00
 39.  984/2021  26.4.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
 ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА   39.00
 40.  81-1069/2021  26.4.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   166.73
 41.  81-1068/2021  26.4.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС   166.73
 42.  81-1066/2021  26.4.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „АДА ДЕБЕЉАЦИ 5”   166.73
 43.  5578802588  30.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  РАЧУН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ 04/21   11,335.41
 44.  3/2021  10.5.2021. ЗИБЛ а.д.  НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ПОСЛОВИМА КОМ. НАКНАДЕ   63,499.61
Укупно: 194,409.00