Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  3379824555  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   11,249.31
 2.  9000208387  16.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПУМПНА СТАНИЦА КЛУПЕ - ГОРЊА ПИСКАВИЦА   2,265.34
 3.  9000208385  16.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПС КЛУПЕ - ГОРЊА ПИСКАВИЦА   29.25
 4.  70-403/2021  29.07.2021. „МЕДИЈА ПРО” ПРИЈЕДОР  ДОГРАДЊА АПЛИКАЦИЈЕ - ВОЂЕЊЕ ПОМОЋНЕ КЊИГЕ   3,510.00
 5.  29/2021  02.08.2021.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И АМБРОЗИЈЕ, ЈУЛИ МЈЕСЕЦ   164,401.57
 6.  242/21  30.07.2021. АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ САРАЈЕВО  ПРУЖАЊЕ ПРАВНИХ УСЛУГА ПРЕМА УГОВОРУ   487.50
 7.  002-5937/21  31.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА АУТА   1,536.91
 8.  1040  31.07.2021.  СТУДИО ДИЗАЈН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА СЛУЖБЕНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ   17.56
 9.  21-3010-009723  21.07.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА РЕЗИДУАЛНОГ ХЛОРА   3.50
 10.  001-8108/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   216.96
 11.  002-8198/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,572.78
 12.  9000207620  23.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ННК СТС ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ВРБАЊА   894.62
 13.  21-3010-010012  28.07.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ, КУПАЛИШТА - ВОДА ЈЕЗЕРО МАЊАЧА   50.00
 14.  001-8107/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,326.79
 15.  003-7974/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   662.81
 16.  21-3000-000109  31.07.2021. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ДОЗНАЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВРШЕНЕ ПОСЛОВЕ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   5,000.00
 17.  002-8197/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   122.01
 18.  001-5845/21  31.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   480.15
 19.  001-5844/21  31.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   706.00
 20.  002-5936/21  31.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   340.01
 21.  1037  13.07.2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ (ПРЕНОС АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА)   236.58
 22.  00742-1-21  02.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   187.20
 23.  00743-1-21  02.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   360.36
 24.  00744-1-21  02.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   187.20
 25.  00745-1-21  02.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГА РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЗА КОПИР-АПАРАТЕ   397.80
 26.  0601 1001-702/21  29.06.2021. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА   2,184.16
 27.  59/21  13.07.2021. БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   13,294.86
 28.  01/2100371429  30.06.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА   1,265.83
 29.  окончана ситуација  08.07.2021. БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА   24,734.50
 30.  01/2103001885  31.07.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ   1,533.42
 31.  21-3070-000421  29.06.2021.  „ТРИ БЕСТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА МЈЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА   280.80
 32.  245/21  03.08.2021. „ПЛАН” д.о.о.  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО ДИО К.Ч. БР. 164/4 К.О. БАЊА ЛУКА 5 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА (БОРАЧКЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ АДА )   2,925.00
 33.  44/21  30.06.2021.  АУТОПРАОНИЦА ЖАЦ  ТРОШКОВИ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   294.50
 34.  620/21  30.06.2021.  ДЕП-ОТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  НЕУПОТРЕБЉИВА РОБА - НЕШКОДЉИВО УНИШТЕЊЕ 42 КГ МЕДА   5.62
 35.  49438-ao-650155-00/21  04.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А32-О-395   14.43
 36.  70-2799/2021  29.07.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 4 НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 37.  70-2798/2021  29.07.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 7 НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 38.  81-2094/2021  29.07.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 7 НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 39.  81-2093/2021  29.07.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈУГ 4” НА ЈАВНИ УВИД   175.50
 40.  if-00654-4-21  02.08.2021.  PERFECT CLEAN  ВРЕЋЕ ЗА СМЕЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА   5,979.89
 41.  001-6650/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   574.99
 42.  002-6551/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   544.20
 43.  002-6552/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,705.06
 44.  001-6621/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   414.72
 45.  003-6505/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   470.77
 46.  101/21  30.06.2021. АЛДЕМО ТУРС  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   2,560.00
 47.  003-6504/21  15.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   201.00
 48.  if087688/20  09.07.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ   3,281.00
 49.  002-7412/21  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,947.91
 50.  002-7411/21  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   83.01
 51.  003-6099/21  01.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   376.37
 52.  233099  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   202.00
 53.  003-7235/21  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   334.59
 54.  001-7274/21  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   249.19
 55.  001-7273/21  30.06.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,116.00
 56.  117013-4-0421-7366517  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР СТОЈАНОВИЋИ   118.94
 57.  13756/21-jn  26.07.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС УПЛАТА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ   98.00
 58.  14813-33-6/2021  30.06.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   83.88
 59.  21-3070-000447  21.07.2021.  „ТРИ БЕСТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНОГ СЕРВИСА ЛИФТА   280.80
 60.  1466978-4-0621-7366641  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   21.79
 61.  1606/ otpr.0328  29.06.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   2,427.80
 62.  790246-4-0521-7366641  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ   21.61
 63.  783615-4-0521-7366471  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, УЛИЦА ВИДОВДАНСКА, МЈЕСЕЦ МАЈ   478.40
 64.  I01-002-1891/21-s  21.06.2021.  АУТО КОМЕРЦ ВС БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА   436.16
 65.  1812  22.07.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   474.55
 66.  1467022-4-0621-7366511  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН МЗ ПИСКАВИЦА   21.81
 67.  1675  06.07.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   541.71
 68.  21-3600-001109  26.07.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВА   374.40
 69.  92280/20-9  26.07.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - НЕЗГОДА   731.00
 70.  116/21  31.07.2021. АЛДЕМО ТУРС  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ   3,140.00
 71.  if-00802-1-21  26.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   93.60
 72.  90/21  30.07.2021.  COLOREX д.о.о. МОСТАР  ТРОШКОВИ КРЕЧЕЊА   2,144.50
 73.  1904/2021  30.07.2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА-ХОВ   39.00
 74.  1878/2021  29.07.2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА-ХОВ   30.00
 75.  if-00803-1-21  26.07.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   746.46
 76.  if-00088-1-21  30.06.2021.  „ВАЛЕК КОМЕРЦ” д.о.о.  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА, ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   10,200.76
 77.  1465392-4-0621-7366437  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ РАМИЋИ   45.04
 78.  1461751-4-0621-7366406  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУН   21.90
 79.  1467030-4-0621-7366509  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУН - МЗ МИШИН ХАН   36.59
 80.  115426-4-0421-7366641  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЧЕТВРТИ МЈЕСЕЦ   21.57
 81.  6179824869  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ, ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ   8.19
 82.  790291-4-0521-7366510  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   21.61
 83.  788658-4-0521-7366436  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   2.91
 84.  104  08.07.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПОТРЕБЕ ГУБЛ   395.00
 85.  107  08.07.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПОТРЕБЕ ГУБЛ   40.00
 86.  005-07/2021  20.07.2021.  „HITING” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ДОСИПАЊА ФРЕОНА   702.00
 87.  19035-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРОСТОР ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   91.94
 88.  1863/2021  28.07.2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА ХОВ   653.00
 89.  2483/2021  31.07.2021. ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ИСПОРУКА ХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   2,279.70
 90.  4079795097  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   30.01
 91.  3179795100  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   34.51
 92.  5579795092  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   21.20
 93.  3379801469  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ИНТЕРНЕТ У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ ПЛАТФОРМА „BRONTO SKYLIFT”   22.23
 94.  8579797895  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 95.  04-r-703/21  06.08.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБЈАВА ОГЛАСА   2,200.01
 96.  002-8955/21  31.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,859.67
 97.  002-8954/21  31.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   426.02
 98.  003-8682/21  31.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   433.88
 99.  1979795104  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   19.19
 100.  9579795111  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   19.19
 101.  1079795107  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА НА ФИКСНИ ТЕЛЕФОН   19.19
 102.  001-8724/21  31.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   345.14
 103.  001-8723/21  31.07.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,389.65
 104.  r21-0102  30.07.2021.  ТЕЛЕГРУП д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   2,737.24
 105.  if-00859-1-21  04.08.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   140.40
 106.  2704275/2021  31.07.2021.  ЕЛТА КАБЕЛ ДОБОЈ  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПРУЖАЊА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ   97.11
 107.  2079825982  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ИНТЕРНЕТ У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 108.  01-0321-110658475  31.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ   141.50
 109.  103306-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   35.29
 110.  99797-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   21.57
 111.  1459961-4-0621-7366481  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   146.74
 112.  1463923-4-0621-7366498  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУН - МЗ БУЛЕВАР   31.52
 113.  1460434-4-0621-7366453  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУН - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   458.06
 114.  095898/20  13.07.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   888.00
 115.  if033341/20  11.07.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   83.20
 116.  107533-4-0421-7366437  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ РАМИЋИ   110.61
 117.  112383-4-0421-7366510  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   21.57
 118.  108145-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   2.90
 119.  109540-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   21.57
 120.  103767-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   53.89
 121.  106115-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   99.78
 122.  106109-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   82.98
 123.  106538-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   34.96
 124.  102466-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   89.45
 125.  107986-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   384.44
Укупно: 302,855.55