Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  167  23. 10. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ВИЈЕНАЦ   50.00
 2  2750/2021  26. 10. 2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д. УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 10/21 - ХОВ   653.00
 3  900217294  27. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА САГЛАСНОСТ О ПРИКЉУЧЕЊУ, ВРТИЋ ВРБАЊА   2,311.75
 4  23/2021  14. 08. 2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОТОКОЛАРНИХ ДОГАЂАЈА   157.00
 5  85/2/20  31. 07. 2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ВОДА 2   -53,100.98
 6  185/21  31. 10. 2021.  АЛДЕМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   2,200.00
 7  2780/2021  28. 10. 2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 10/21 - ХОВ   30.00
 8  83-01/21  01. 11. 2021.  МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА -РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦЕ МАРИЈЕ ДИМИЋ, ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА   3,981.20
 9  21-360-003351  04. 11. 2021.  ЕКО БЕЛ д.о.о. ЛАКТАШИ  УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ (БАНСКИ ДВОР, ДОМ ОМЛАДИНЕ, ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ - ВРТИЋИ) У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА   2,386.80
 10  21-360-003350  04. 11. 2021.  ЕКО БЕЛ д.о.о. ЛАКТАШИ  УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БАЊE ЛУКЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА   7,572.83
 11  2757/2021  26. 10. 2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 10/21 - ХОВ   39.00
 12  2773/2021  27. 10. 2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 10/21 - ХОВ   503.00
 13  01-0121-110658475  31. 01. 2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА СТРУЈУ   194.23
 14  01-1220-110658475  31. 12. 2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА СТРУЈУ   330.54
 15  26/2021  27. 08. 2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОТОКОЛАРНИХ ДОГАЂАЈА   244.00
 16  24/2021  17. 08. 2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОТОКОЛАРНИХ ДОГАЂАЈА   467.00
 17  17/2021  05. 11. 2021.  ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   46.80
 18  X ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 003-8/21  08. 09. 2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ВОДА 2 ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   265,504.87
 19  3001243-4-0921-7366471  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА - ВИДОВДАНСКА (СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.)   440.99
 20  1-3174/21  25. 10. 2021.  ЛАНАКО БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ШТАМПАЧА, ТОНЕРА И ПЛАСТИЧНИХ КАРТИЦА ЗА СИСТЕМ ПЛАЋАЊА КОНТРОЛЕ ПУТЕМ СМС-a   5,999.94
 21  2010878382  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА 10/21   11,707.95
 22  115/2021  01. 11. 2021.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   7,896.33
 23  3000966-4-7366523  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА - ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА (СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.)   464.41
 24  MFK-0001-11-21  01. 11. 2021.  НО ДИЗАЈН СТЕФАН НОВАКОВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЦЕНТРА   5,999.76
 25  20050/21-jn  25. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ - ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА   98.00
 26  04/2021  11. 10. 2021.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КЊИЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ - КОРЕКЦИЈА ИЗНОСА   -36.40
 27  1620  15. 10. 2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА   61.25
 28  2223  16. 09. 2021.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   643.32
 29  70-3874/2021  27. 10. 2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА "Ц","Е","Ф" ,"Г", "И", "Х" У БАЊОЈ ЛУЦИ НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 30  21-300-001322 498M933  20. 10. 2021.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АУТОГУМА   163.67
 31  81-2923/2021  27. 10. 2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА "Ц","Е","Ф" ,"Г", "И", "Х" У БАЊОЈ ЛУЦИ НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 32  005-10/2021  15. 10. 2021.  ХИТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗАМЈЕНЕ ВРЕМЕНСКОГ РЕЛЕЈА   117.00
 33  01-87/21  25. 10. 2021.  СИНТЕЛОН ЛУКС СТР БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ИТИСОНА   1,398.15
 34  09/21  28. 10. 2021. ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31   ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31   47.60
 35  2600  15. 10. 2021.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   6,924.41
 36  2599  15. 10. 2021.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   19.16
 37  IF-04953-01-21  20. 10. 2021.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА   314.73
 38  110  31. 10. 2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   50.88
 39  145721-398  22. 10. 2021.  ЕУРО ЗНАК д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА   18,950.37
 40  244  30. 09. 2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА   17.47
 41  96-10/21  01. 10. 2021.  ИНДУСТРОПРОЈЕКТ а.д. ПРИЈЕДОР  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "АДА ДЕБЕЉАЦИ 5"   3,978.00
 42  30/21 предрачун  02. 11. 2021.  ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА  КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР   100.00
 43  21-3600-000251  08. 10. 2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ   204.70
 44  21-300-0013190 205T228  20. 10. 2021.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АУТОГУМА   205.11
 45  21-300-001307 A43O923  19. 10. 2021.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АУТОГУМА   205.10
 46  11-3/2021  15. 04. 2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ПЦ КРАЈИНА   164.93
 47  11-4/2021  15. 05. 2021. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „КРАЈИНА” ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ПЦ КРАЈИНА   147.72
 48  11-5/2021  15. 06. 2021. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „КРАЈИНА” ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ПЦ КРАЈИНА   149.37
 49  11-6/2021  15. 07. 2021. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „КРАЈИНА” ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ПЦ КРАЈИНА   145.83
 50  62024-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ ГОЛЕШИ   4.33
 51  161633-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   22.01
 52  3007761-4-0921-7366641  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ, ЉУБАЧЕВО   21.75
 53  3007806-4-0921-7366510  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ   21.60
 54  01-0121-110619500  31. 01. 2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ПП КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 17   27.43
 55  21-353-000869  27. 10. 2021.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА ЗА ВОЗНИ ПАРК   410.22
 56  01-0121-110645018  31. 01. 2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ПП ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   27.67
 57  61427-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ СТАРЧЕВИЦА   4.51
 58  60861-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   2,457.89
 59  5643-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ ОБИЛИЋЕВО   1.40
 60  60649-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   158.35
 61  61532-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МК И МЗ ВРБАЊА   7.63
 62  60818-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   17.26
 63  62029-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БОРИК II   2.57
 64  62030-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ ПАПРИКОВАЦ   11.70
 65  62032-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ НОВА ВАРОШ   16.26
 66  61949-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   11.76
 67  61865-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ШАЛТЕР САЛА ПЕТРИЋЕВАЦ   1.40
 68  61689-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БУЛЕВАР   10.74
 69  60565-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БОРИК II   1.40
 70  60513-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА ОБЈЕКАТ ГАРАЖА   5.85
 71  60424  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ОБЈЕКАТ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ   40.28
 72  60420-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ   65.82
 73  62069-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ (ХИДРАНТ)   5.85
 74  62068-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   4.51
 75  61731-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ АДА   4.51
 76  61976-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ ЛАЗАРЕВО I И II   4.71
 77  62028-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БОРИК II   8.80
 78  60631-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БОРИК I (УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА)   0.00
 79  60631-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ БОРИК I (УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА)   2.57
 80  60566-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ШАЛТЕР САЛА БОРИК   42.80
 81  3583426-4-1021-7366641  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО   27.21
 82  3583236-4-1021-7366621  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   27.34
 83  3580118-4-1021-7366431  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ, ПП КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   27.20
 84  92280/20-12  01. 11. 2021.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА - НЕЗГОДА   731.00
 85  1948416-4-0721-7366469  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ   71.41
 86  789286-4-0521-7366469  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ, МЗ ЦЕНТАР   62.27
 87  789287-4-0521-7366469  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ, МЗ ЦЕНТАР I   63.71
 88  937/21  31. 10. 2021.  ОРФЕЈ д.о.о.  СЛАВИНЕ ФОНТАНЕ Т. МИЛОСАВЉЕВИЋА   257.93
 89  258  30. 09. 2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА   17.47
 90  60669-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ МЗ ДРАГОЧАЈ   5.97
 91  20049/21-jn  25. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ   98.00
Укупно: 305,294.41