Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om    
 1  2021-V001-53-000002  28.2.2021.  MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS BANJA LUKA  Zakup prostora-Naknada za održavanje vjenčanja za februar 2021. godine  ZAKUP PROSTORA – NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VJENČANJA ZA FEBRUAR 2021. GODINE   3,393.00    
 2  21-3000-000019  1.3.2021. JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ a.d.  Predmet ugovora su poslovi protivgradne zastite u 2021.  PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. G.   5,000.00    
 3  3823/21-JN  24.2.2021.  JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  Objava dodjele ugovora za JN 320-44/21  OBJAVA DODJELE UGOVORA ZA JN 320-44/21   98.00    
 4  21-301-000009  22.2.2021. „AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi nabavke guma  TROŠKOVI NABAVKE GUMA   205.10    
 5  1-1-15/46  19.1.2021.  „WALTER“ d.o.o. BANJA LUKA  UREĐAJ ZA KONTROLU PLAĆANJA PARKINGA  UREĐAJ ZA KONTROLU PLAĆANJA PARKINGA   4,329.00    
 6  21-301-000013  23.2.2021. „AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi nabavke guma  TROŠKOVI NABAVKE GUMA   35.22    
 7  18  17.2.2021.  „AAP ELECTRONIC“ d.o.o. BANJA LUKA  Usluge tehničke podrške za održavanje Skupštine Grada  USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE GRADA   351.00    
 8  0429  25.2.2021. „GRAFO-KOMERC“ d.o.o.  Troškovi kancelarijskog materijala  TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA   3,803.70    
 9  16  15.2.2021. „AAP ELECTRONIC“ d.o.o. BANJA LUKA  Tehnička podrška za potrebe održavanje Skupštine Grada 16.2.2021.  TEHNIČKA PODRŠKA ZA POTREBE ODRŽAVANJA SKUPŠTINE GRADA 16.2.2021. G.   351.00    
 10  363/002/21  29.1.2021.  „M:TEL“ a.d.  Provizija za VAS SMS mparking - januar 2021.god.  PROVIZIJA ZA VAS SMS MPARKING – JANUAR 2021.G.   5,801.89    
 11  21-3600-000027  9.2.2021.  CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING „CPK“ d.o.o.  vršenje stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbas u naselju Srpske Toplice sa pripadajućom infrastrukturom (XIII priv.situacija)  VRŠENJE STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE VRBAS U NASELJU SRPSKE TOPLICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM (XIII PRIV.SITUACIJA)   159.90    
 12  001-0022  5.2.2021.   „ABC SOLUTIONS“ d.o.o. BANJA LUKA  REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE   29,842.50    
 13  26  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   16.00    
 14  10  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   16.00    
 15  11  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   14.00    
 16  003-1504/21  15.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE   303.72    
 17  19/20  19.2.2021.  „EVROPA KOMUNIKACIJE“ d.o.o.  SEMINAR JAVNE NABAVKE  SEMINAR JAVNE NABAVKE   155.61    
 18  69  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   16.00    
 19  61  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   12.00    
 20  5  31.1.2021.  ZEV PALIH BORACA 11  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   16.40    
 21  51  31.1.2021.  ZEV VIDOVDANSKA 2  Troškovi tekućeg održavanje za januar 2021. godinu - javna garaža Vidovdanska br.2  TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJE ZA JANUAR 2021. GODINE – JAVNA GARAŽA VIDOVDANSKA BR. 2   600.00    
 22  36  31.1.2021.  ZEV JOSIFA PANČIĆA 4  TRPŠKOVI ZA ODRŽAVANJE U ZEV- JOSIFA PANČIĆA 4, ZA MJESEC JANUAR.  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a JOSIFA PANČIĆA 4, ZA MJESEC JANUAR   33.49    
 23  0313  17.2.2021. „GRAFO-KOMERC“ d.o.o. BANJA LUKA  TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA  TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA   4,497.51    
 24  0314  17.2.2021. „GRAFO-KOMERC“ d.o.o. BANJA LUKA  TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA  TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA   862.64    
 25  002-1417/21  15.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE   112.00    
 26  002-1418/21  15.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE   653.10    
 27  38  31.1.2021.  ZEV KNJAZA MILOŠA 31  TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE U ZEV-U KNJAZA MILOŠA ZA MJESEC JANUAR (MZ LAZAREVO)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KNJAZA MILOŠA, ZA MJESEC JANUAR (MZ „LAZAREVO“)   28.54    
 28  12  28.1.2021. „UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ- VIJENAC I ARANŽMAN ( PARASTOS PALIM BORCIMA MZ MOTIKE)  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ – VIJENAC I ARANŽMAN (PARASTOS PALIM BORCIMA MZ „MOTIKE“)   75.00    
 29  003-1503/21  15.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE   370.00    
 30  21-300-000161  22.2.2021. „AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi nabavke akumulatora.  TROŠKOVI NABAVKE AKUMULATORA   103.59    
 31  14.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva za period od 31.01.2021. godine do 14.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA ZA PERIOD OD 31.1.2021. GODINE DO 14.2.2021. GODINE   472.05    
 32  001-1333/21  14.2.2021.  „KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi goriva u periodu od 31.01.2021.godine do 14.02.2021. godine.  TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 31.1.2021.GODINE DO 14.2.2021. GODINE   74.40    
 33  31  31.1.2021.  ZEV SIME ŠOLAJE 5  TROŠKOVI ODRŽAVANJA U ZEV- SIME ŠOLAJE 5,ZA MJESEC JANUAR  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a SIME ŠOLAJE 5, ZA MJESEC JANUAR   59.60    
 34  153/21-02s  8.2.2021.  „LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA  Servis motornog vozila- ŠKODA FABIA, reg.ozn. J30-M-494  SERVIS MOTORNOG VOZILA – ŠKODA FABIA, REG.OZN. J30-M-494   24.75    
 35  152/21-02s  8.2.2021.   „LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA  Servis motornog vozila CITROEN BERLINGO, reg.ozn. 104-T-231  SERVIS MOTORNOG VOZILA CITROEN BERLINGO, REG.OZN. 104-T-231   140.05    
 36  151/21-02s  8.2.2021.  „LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA  Servis motornog vozila GOLF V- reg.ozn. E04-J-711  SERVIS MOTORNOG VOZILA GOLF V – REG.OZN. E04-J-711   247.98    
 37  21-360-000109  17.2.2021.  HEMIJSKE ČISTIONICE „AD“  USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVJESA I PARAVANA  USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVJESA I PARAVANA   284.73    
 38  9.2.2021.  ZEV POTKOZARJE  sredstva za održavanje zgrade u ZEV-Potkozarje, za mjesec februar.  SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE U ZEV-u POTKOZARJE, ZA MJESEC FEBRUAR   47.60    
 39  01/21  26.2.2021.  ZEV ŽIVOJINA MIŠIĆA 31  Troškovi održavanja ZEV Ž.Mišiča 31 (Prostorije u kojima se nalazi Pravna pomoć u Boriku)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a Ž.MIŠIČA 31, (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI PRAVNA POMOĆ U BORIKU)   47.66    
 40  5551101010404537  31.1.2021.   „NOVA BANKA“ a.d. BANJA LUKA  usluge platnog prometa za 01/2021  USLUGE PLATNOG PROMETA ZA 01/2021   99.75    
 41  11-1459-1/21  19.2.2021.  „KOMERCIJALNA BANKA“ a.d.  OBRAČUN NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE  OBRAČUN NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE   124.80    
 42  11-11/2020  15.2.2021.  POSLOVNI CENTAR „KRAJINA“ - ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  Troškovi održavanja zgrade ZEV PC Krajina za mjesec novembar (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za informatiku i Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE ZEV-a PC „KRAJINA“ ZA MJESEC NOVEMBAR (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA INFORMATIKU I ODSJEK ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE I PROFESIONALNE TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE)   192.44    
 43  11-12/2020  15.2.2021.  POSLOVNI CENTAR „KRAJINA“ - ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  Troškovi održavanja za mjesec decembar ZEV PC Krajina (Prostorije u kojima se nalaze Odsjek za informatiku i Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZA MJESEC DECEMBAR ZEV-a PC „KRAJINA“ (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZE ODSJEK ZA INFORMATIKU I ODSJEK ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE I PROFESIONALNE TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE)   337.39    
 44  170  24.2.2021.  „GRAFOTEX“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi izrade faksimila za gospodina Jadranka Gajića.  TROŠKOVI IZRADE FAKSIMILA ZA GOSPODINA JADRANKA GAJIĆA   24.57    
 45  if-00140-1-21  11.2.2021.   „DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.  REDOVAN SERVIS- UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA  REDOVAN SERVIS – UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA   1,467.18    
 46  if-00139-1-21  11.2.2021.    „DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.  REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IRA 8595  REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IRA 8595   187.20    
 47  if-00138-1-21  11.2.2021.   „DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.  REDOVAN SERVIS- UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA  REDOVAN SERVIS – UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA   636.48    
 48  if-00136-1-21  11.2.2021.   „DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.  REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IR 2520  REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IR 2520   93.60    
 49  if-00137-1-21  11.2.2021.   „DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.  REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IR 8295  REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IR 8295   187.20    
 50  01/2021  31.1.2021.  ZEV RAVNOGORSKA 1 3 5  TROPKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE   84.00    
 51  477/21 xiii pr sit  31.1.2021.  „KOZARAPUTEVI“ a.d.  izgradnja mosta preko rijeke Vrbas u naselju Srpske Toplice - XIII privremena situacija  IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE VRBAS U NASELJU SRPSKE TOPLICE – XIII PRIVREMENA SITUACIJA   55,150.52    
 52  02/21  31.1.2021.  ZEV VOJVODE MOMČILA 10  NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE ZA P. PROSTOR BR. 25 ZA JANUAR, 2021 GODINA  NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE ZA P. PROSTOR BR. 25, ZA JANUAR 2021. GODINE   45.20    
 53  400465/21  31.1.2021.  ZEV UL.PATRIJARHA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 33  AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJE ZGRADE  AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE   5.20    
 54  400466/21  28.2.2021.  ZEV UL. PATRIJARHA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 33  AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE  AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE   5.20    
 55  02/21  28.2.2021.  ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 19  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA  TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA   44.80    
 56  12/20  31.12.2020.  ZEV ŽIVOJINA MIŠIĆA 31  Troškovi održavanja zgrade ZEV Živojina Mišića 31 (Prostorije u kojima se nalazi pravna pomoć u Boriku)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE ZEV-a ŽIVOJINA MIŠIĆA 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI PRAVNA POMOĆ U BORIKU)   47.60    
 57  1706/rs5025mvu/21  18.2.2021.  „M:TEL“ a.d.  ZAMJENA SIM KARTICE  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85    
 58  1707/rs5025mvu/21  18.2.2021.   „M:TEL“ a.d.  ZAMJENA SIM KARTICE  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85    
 59  2017/RS5025MVU/21  25.2.2021.  „M:TEL“ a.d.  ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA  ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA   1.00    
 60  2016/RS5025MVU/21  25.2.2021.  „M:TEL“ a.d.  ZAMJENA SIM KARTICE  ZAMJENA SIM KARTICE   23.40    
 61  21-362-000007  1.2.2021. JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA  Ugostiteljske usluge  UGOSTITELJSKE USLUGE   1,687.80    
 62  1122-5283/21  1.3.2021.  „SBERBANK“ a.d.  obračun naknadu za izvršenu transakciju  OBRAČUN NAKNADE ZA IZVRŠENU TRANSAKCIJU   10.00    
 63  16/21  28.2.2021.  STAMBENA ZADRUGA BANJA LUKA  Zakup poslovnog prostora prema Ugovoru o zakupu br:12-G-51/20 od 15.01.2020. godine za lokal br.8 u Ulici Romanijska br.1E u Banjoj Luci  ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PREMA UGOVORU O ZAKUPU BR: 12-G-51/20 OD 15.1.2020. GODINE, ZA LOKAL BR. 8 U ULICI ROMANIJSKA BR.1E U BANJOJ LUCI   346.32    
 64  2302/rs5025mvu/21  4.3.2021.  „M:TEL“ a.d.  ZAMJENA SIM KARTICE  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85    
 65  01-0121-110650787  31.1.2021.  „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi električne energije za prostorije u kojima se nalazi MZ Priječani.  TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „PRIJEČANI“   29.09    
 66  01-1120-110650787  30.11.2020.  „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA  Troškovi električne energije za prostorije u kojima se nalazi MZ Priječani.  TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „PRIJEČANI“   27.81    
 67  1319/rs5025mvu/21  10.2.2021.  „M:TEL“ a.d.  Uključenje sim kartice  UKLJUČENJE SIM KARTICE   1.00    
 68  18  11.2.2021. „UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.  VIJENAC (buket) - PARASTOS PALIM BORCIMA MZ MOTIKE.  VIJENAC (BUKET) – PARASTOS PALIM BORCIMA MZ „MOTIKE“   100.00    
 69  21  15.2.2021. „UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ. VIJENAC (stradanje 52. učenika Osnovne škole "Đure Jakšić u Šargovcu)  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ. VIJENAC (STRADANJE 52. UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE „ĐURO JAKŠIĆ“ U ŠARGOVCU)   100.00    
 70  if-00602-01-21  15.2.2021.  „PRIMAPROM“d.o.o. BANJA LUKA  NABAVKA PERFOR.PAPIRA  NABAVKA PERFOR. PAPIRA   863.46    
 71  535/21  25.2.2021.  „LANACO“ BANJA LUKA  Održavanje softvera ljudski resursi i plate za februar 21  ODRŽAVANJE SOFTVERA LJUDSKI RESURSI I PLATE ZA FEBRUAR 2021 g.   2,437.11    
 72  565/21  25.2.2021.  „LANACO“ BANJA LUKA  Filtriranje elektronske pošte za februar 21  FILTRIRANJE ELEKTRONSKE POŠTE ZA FEBRUAR 2021 g.   317.07    
 73  545/21  25.2.2021.  „LANACO“ BANJA LUKA  Usluga kontrole internet saobraćaja za februar 21  USLUGA KONTROLE INTERNET SAOBRAĆAJA ZA FEBRUAR 2021. g.   567.45    
 74  5017153021  28.2.2021.  RTRS JP BANJA LUKA  UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021  UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021   7.50    
 75  5034294021  28.2.2021.  RTRS JP BANJA LUKA  UPLATA TRV TAKSE ZA 02/2021  UPLATA TRV TAKSE ZA 02/2021   7.50    
 76  4033422021  28.2.2021.  RTRS JP BANJA LUKA  UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021  UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021   7.50    
 77  01-r-508-/21  26.2.2021. JU „SLUŽBENI GLASNIK“ RS  Konkursi OBJAVA KONKURSA   2,934.36    
 78  02/2021  1.3.2021.  „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   76.20    
 79  02/2021  1.3.2021.   „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   15.30    
 80  03/2021  3.3.2021.  ZEV KRALJA ALFONSA XIII 31  Troškovi održavanja ZEV Kralja Alfonsa XIII broj 31 (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za parkinge)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KRALJA ALFONSA XIII BROJ 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA PARKINGE)   41.82    
 81  02/2021  28.2.2021.  ZEV KRALJA ALFONSA XIII 31  Troškovi održavanja ZEV Kralja Alfonsa XIII broj 31 (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za parkinge)  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KRALJA ALFONSA XIII BROJ 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA PARKINGE)   41.82    
 82  21  28.2.2021.  ZEV BRONZANI MAJDAN BB  Troškovi održavanja ZEV Bronzani Majdan (Prostorije u kojima se nalazi MZ Bronzani Majdan).  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a BRONZANI MAJDAN (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „BRONZANI MAJDAN“)   37.76    
 83  01/2021  1.2.2021.  „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   11.40    
 84  02/2021  1.3.2021.  „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   93.90    
 85  66/21  11.2.2021.  „BOČAC TURS“ d.o.o.  MJESEČNA KARTA ZA 02/2021,sredstva se odobravaju za troškove mjesečnih karata za romsku populaciju.  MJESEČNA KARTA ZA 02/2021,SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE MJESEČNIH KARATA ZA ROMSKU POPULACIJU   30.00    
 86  01/2021  1.2.2021.  „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   349.60    
 87  01/2021  1.2.2021.  „UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA  MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   81.50    
 88  21-362-000003  17.2.2021. JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA  Ugostiteljske usluge.  UGOSTITELJSKE USLUGE   1,541.60    
 89  1028/21  29.1.2021.  „LIBUSOFT CICOM“ d.o.o.  ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA  ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA   118.10    
 90  356/21  12.2.2021.  „LANACO“ BANJA LUKA  Softer za plaćanje parkinga SMS-om za januar 2021. god.  SOFTVER ZA PLAĆANJE PARKINGA SMS-om ZA JANUAR 2021. G.   5,367.57    
 91  53320-2021-01  31.1.2021.   „VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA  potrošnja vode za januar 2021.god. - javne garaže(hidrant) Aleja Sv. Save  POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021.GOD. - JAVNE GARAŽE (HIDRANT) ALEJA SV. SAVE   11.70    
 92  53309-2021-01  31.1.2021.  „VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA  potrošbnja vode za januar 2021. god. - javna garaža Aleja Sv. Save  POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. GOD. - JAVNA GARAŽA ALEJA SV. SAVE   20.07    
 93  if-00052-1-21  24.2.2021.  „AUTOPREVOZ“ a.d. BANJA LUKA  Sredstva se odobravaju za troškove mjesečnih karata za romsku populaciju.  SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE MJESEČNIH KARATA ZA ROMSKU POPULACIJU   60.00    
 94  fa-115-0/20  23.4.2020.  „URBIS CENTAR“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi izrade urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju dječijeg vrtića u naselju aleja-centar  TROŠKOVI IZRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU DJEČIJEG VRTIĆA U NASELJU ALEJA-CENTAR   1,755.00    
 95  60275-2021-01  31.1.2021. „VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ZA JANUAR 2021. god. - OBJEKAT BITOLJSKA 126  UTROŠAK VODE ZA JANUAR 2021. G. – OBJEKAT BITOLJSKA 126   15.31    
 96  21-362-000004  17.2.2021. JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA  Ugostiteljske usluge.  UGOSTITELJSKE USLUGE   239.00    
 97  30/21  29.1.2021.  ADVOKAT DEJAN RAKIĆ, SARAJEVO  PRAVNE USLUGE PO UG. 12-G-3445/20  PRAVNE USLUGE PO UG. 12-G-3445/20   487.50    
 98  390/21  18.2.2021.  „LANACO“ BANJA LUKA  KOMPJUTERSKA OPREMA  KOMPJUTERSKA OPREMA   5,012.86    
 99  2456387/2021  26.2.2021. „ ELTA-KABEL“  Troškovi pretplate za kablovsku TV, za mjesec februar.  TROŠKOVI PRETPLATE ZA KABLOVSKU TV, ZA MJESEC FEBRUAR   97.11    
 100  26/21  28.2.2021.  „PRESS CLIPPING“ d.o.o.  Media monitoring  MEDIA MONITORING   485.55    
 101  58/21  26.2.2021.  ADVOKAT DEJAN RAKIĆ, SARAJEVO  pravne usluge po ugovoru br:12-G-3445/20  PRAVNE USLUGE PO UGOVORU BR:12-G-3445/20   487.50    
 102  715/21  28.1.2021.   „LIBUSOFT CICOM“ d.o.o.  ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA  ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA   1,828.40    
 103  31  1.3.2021. „UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNE DOGAĐAJE; ARANŽMAN I BUKET(RUŽE ZA JASENOVAC)  NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNE DOGAĐAJE. ARANŽMAN I BUKET (RUŽE ZA JASENOVAC)   100.00    
 104  if-00038-2-21  2.3.2021.  „COMESGRAFIKA“ d.o.o. BANJA LUKA  Troškovi izrade putnih naloga za potrebe Gradske uprave.  TROŠKOVI IZRADE PUTNIH NALOGA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE   134.91    
 105  53334-2021-01  31.1.2021.   „VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA  POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. god. - JAVNA GARAŽA ALEJA SV.SAVE  POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. GOD. – JAVNA GARAŽA ALEJA SV.SAVE   7.63    
 106  016/2021  1.3.2021.  „TELEFONIJA VIDAKOVIĆ“ d.o.o.  Redovno održavanje semafora - februar 2021.god.  REDOVNO ODRŽAVANJE SEMAFORA – FEBRUAR 2021.G.   7,980.57    
 107  14/21  28.2.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY“  Vršenje usluge prevoza invalidnih lica - februar 2021.god.  VRŠENJE USLUGE PREVOZA INVALIDNIH LICA – FEBRUAR 2021.G.   4,125.42    
 108  3876/21-jn  2.3.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  Objava za javnu nabavku broj 320-47/21  OBJAVA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 320-47/21   98.00    
 109  028/21 BG 104  26.2.2021.  „INOVA“ d.o.o. BANJA LUKA  Održavanje GIS sistema za januar '21  ODRŽAVANJE GIS SISTEMA ZA JANUAR 2021. G.   2,340.00    
 110  027/21 BG 104  26.2.2021. „INOVA“ d.o.o. BANJA LUKA  Održavanje GIS sistema za februar 21.  ODRŽAVANJE GIS SISTEMA ZA FEBRUAR 2021. G.   2,340.00    
 111  2/21 PRIVREMENA SITUACIJA  1.3.2021.  „ECO VOX“ d.o.o. BANJA LUKA  Usluge zakupa i servisiranja (čišćenja) pokretnih ekoloških wc-kabina za mjesec februar  USLUGE ZAKUPA I SERVISIRANJA (ČIŠĆENJA) POKRETNIH EKOLOŠKIH WC-KABINA ZA MJESEC FEBRUAR   7,885.80    
 112  1259  26.2.2021.  „SIECOM“ d.o.o.  Održavanje telefonskog sistema GUBL - rata 2  ODRŽAVANJE TELEFONSKOG SISTEMA GUBL – RATA 2   585.00    
 113  009/2021  16.3.2021.  „TELEFONIJA VIDAKOVIĆ“ d.o.o.  Redovno održavanje semafora - januar 2021.god.  REDOVNO ODRŽAVANJE SEMAFORA – JANUAR 2021.G.   9,184.50    
 114  34-12100513  28.1.2021.  „ALBA INVEST“ d.o.o. BEOGRAD  Račun plaćen po predračunu br.fakt.34-117676  RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BR.FAKT.34-117676   1,465.48    
 115  01-0121-116925  31.1.2021. „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA  Utrošak el.energije za semafore, januar 2021.god.  UTROŠAK EL.ENERGIJE ZA SEMAFORE, JANUAR 2021.G.   2,462.22    
 116  IF-21-0095  25.2.2021.  „ORKA“ d.o.o. SARAJEVO  Održavanje EDMWS sistema  ODRŽAVANJE EDMWS SISTEMA   208.93    
 117  859-O  22.1.2021.  SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS KOTIZACIJA ZA SEMINAR   100.00    
 118  9000196747  22.2.2021. MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS  Korištenje sistema mrežne trofrekventne komande MTK  KORIŠTENJE SISTEMA MREŽNE TROFREKVENTNE KOMANDE MTK   6,565.10    
 119  2663/21-jn  8.2.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  Objava u Službenom glasniku - opremanje sportske dvorane u naselju Starčevica  OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU – OPREMANJE SPORTSKE DVORANE U NASELJU STARČEVICA   98.00    
 120  7877812275  31.1.2021.  „M:TEL“ a.d.  Telekomunikacione usluge za januar mjesec  TELEKOMUNIKACIONE USLUGE ZA JANUAR MJESEC   76.00    
 121  21/1/5  11.2.2021.  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Izrada energetskog pregleda i pribavljanja energetskog sertifikata za sportsku dvoranu OŠ Branko Radičević i izrada energetskog pregleda i pribavljanje certifikata za oobjekat MZ i PS Lauš  IZRADA ENERGETSKOG PREGLEDA I PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA SPORTSKU DVORANU OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ I IZRADA ENERGETSKOG PREGLEDA I PRIBAVLJANJE CERTIFIKATA ZA OBJEKAT MZ I PS „LAUŠ“   2,304.90    
 122  145721-29  18.2.2021.  „EURO ZNAK“ d.o.o.  Postavljanje i održavanje vert.saob.signalizacije na ulicama i lokalnim putevima na području grada - januar 2021.god.  POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE VERT. SAOB. SIGNALIZACIJE NA ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA – JANUAR 2021.G.   6,072.42    
 123  13/1/3  2.2.2021.  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Mjerenje aerozagađenja,određivanje mikroklimatskih parametara,mjerenje zagađivača za mjesec januar 2021. godine.  MJERENJE AEROZAGAĐENJA, ODREĐIVANJE MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA, MJERENJE ZAGAĐIVAČA ZA MJESEC JANUAR 2021. GODINE   7,133.49    
 124  9000196444  18.2.2021. MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS  Račun plaćen po predračunu br.206945  RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BR.206945   46.80    
 125  9000197599  26.2.2021. MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS  Račun plaćen po predračunu broj 208170-4101. Troškovi priključenja električne energije u Bitoljskoj bb (Odsjek za poslove CZ I PTVJ).  RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BROJ 208170-4101. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BITOLJSKOJ BB (ODSJEK ZA POSLOVE CZ I PTVJ)   46.80    
 126  ek 720-272/2021  17.2.2021.  EKAPIJA COM BIJELJINA  PRETPLATA NA INVESTICIONI PORTAL  PRETPLATA NA INVESTICIONI PORTAL   340.00    
 127  102-2902/2021  5.3.2021.  „MF BANKA“ a.d. BANJA LUKA  mjesečno vođenje računa  MJESEČNO VOĐENJE RAČUNA   5.00    
Ukupno: 210,887.32