Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Добављач Укупан износ фактуре у КМ Опис
1 ФА. БР. 003-14537/20 УГ. 12-Г-5614/19 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 88.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
2 ФА. БР. 002-14086/20 УГ. 12-Г-5614/19 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 774.45 ТРОШКОВИ ГОРИВА
3 ФА. БР. 002-14528/20 УГ. 12-Г-5614/19 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,549.91 ТРОШКОВИ ГОРИВА
4 ФА. БР. 001-13994/20 УГ. 12-Г-5614/19 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 688.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
5 ФА. БР. 001-14537/20 УГ. 12-Г-5614/19 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 287.07 ТРОШКОВИ ГОРИВА
6 РН. БР. 1597/20 - 02 С УГ. 12-Г-984/20 17.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 3.53 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
7 РН. БР. 1598/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 17.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 70.57 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
8 РН. БР. 1600/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 17.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 434.26 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
9 РН. БР. 1599/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 17.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 113.61 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
10 РН. БР. 1602/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 17.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 277.20 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
11 РН. БР. 1475/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 27.10.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 212.00 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
12 РН. БР. 1475/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 27.10.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 467.64 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
13 РН. БР. 1474/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 27.10.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 153.12 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
14 РН. БР. 1651/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 20.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 319.50 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
15 РН. БР. 1650/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 20.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 73.48 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
16 РН. БР. 1649/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 20.11.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 26.32 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
17 РН. БР. 1798/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 161.11 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
18 РН. БР. 1788/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 744.42 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
19 РН. БР. 456/20 УГ. 12-Г-1260/20 18.11.2020. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" 5,021.58 ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА - САНАЦИЈА КЛИЗИШТА, ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
20 РН. БР. 458/20 УГ. 12-Г-1260/20 20.11.2020. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" 4,496.08 ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА - САНАЦИЈА КЛИЗИШТА, ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
21 РН. БР. 20-3600-000483 УГ. 12-Г-5649/19 15.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 7,722.00 ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СПОРТСКОМ ДВОРАНОМ У НАСЕЉУ АДА
22 ФА. БР. ИФ-01406-1-20 УГ. 12-Г-724/20 20.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 1,611.09 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
23 ФА. БР. ИФ-01405-1-20 УГ. 12-Г-724/20 10.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 187.20 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
24 ФА. БР. ИФ-01403-1-20 УГ. 12-Г-725/20 10.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 187.20 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
25 ФА. БР. ИФ-01404-1-20 УГ. 12-Г-725/20 10.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 411.84 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
26 РН. БР. ФА-20-00787 УГ. 12-Г-4284/20 21.12.2020. АТВ д.о.о. 6,996.60 МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ОДСЈЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ
27 РН. БР. 3692 УГ. 12-Г-5074/19 20.11.2020. "КЕЦКОМ" д.о.о. 1,515.43 НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
28 РН. БР. 3937 УГ. 12-Г-4199/20 14.12.2020. "КЕЦКОМ" д.о.о. 1,117.56 НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
29 РН. БР. 373 УГ. 12-Г-281/20 01.12.2020. ПО "КНЕЖЕВИЋ" 270.00 ОДРЖАВАЊЕ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА - МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
30 ФА. 98/2020 УГ. 12-Г-2526/20 10.12.2020. "IM FIRE SECURITY" д.о.о. 1,088.10 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД "SPRINKLER" СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ЈАВНА ГАРАЖА -ВИДОВДАНСКА
31 ФА. 907/20 УГ. 12-Г-182/20 07.12.2020. "GRAFOTEX" д.о.о. 143.91 ИЗРАДА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
32 ФА. БР. ИФ-00196-1-20 УГ. 12-Г-3724/20 31.12.2020. "VALEK COMMERCE" д.о.о. 10,971.21 ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА, ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ТУШЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
33 РН БР.466/2020 УГ. 12-Г-2810/20 21.12.2020. "COMESGRAFIKA" д.о.о. 497.38 УСЛУГА ШТАМПАЊА
34 РН. БР. 266/1/3 УГ. БР. 12-Г-2830/20 18.12.2020. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" 5,265.00 ИЗРАДА СТУДИЈЕ "АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА"
35 ФА. БР. ИФ-02400-1-20 УГ. 12-Г-1078/20 10.12.2020. "ДУОЛИФТ" д.о.о. 3,901.95 УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ - ПОПРАВКЕ ЛИФТА
36 РН. БР. 20-353-000885 УГ. 12-Г-4197/20 22.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 393.64 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
37 РН. БР. 20-353-000851 УГ. 12-Г-4197/20 11.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 410.22 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
38 РН. БР. 20-353-000848 УГ. 12-Г-4197/20 11.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 410.22 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
39 РН. БР. 20-300-001598 УГ. 12-Г-4197/20 15.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 410.22 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
40 РН. БР. 20-300-001590 УГ. 12-Г-4197/20 14.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 393.64 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
41 РН. БР. 20-300-001613 УГ. 12-Г-4197/20 16.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 205.11 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
42 РН. БР. 20-300-001617 УГ. 12-Г-4197/20 17.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 410.20 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
43 РН. БР. 20-300-001610 УГ. 12-Г-4197/20 16.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 393.64 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
44 РН. БР. 20-300-001562 УГ. 12-Г-4197/20 09.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 580.11 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
45 РН. БР. 01-1220-110650787 31.12.2020. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 7.74 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
46 ФА. БР. 01/2000720655 УГ.12-Г-1783/20 21.12.2020. ЧИСТОЋА а.д. 10,214.31 УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА
47 ФА. 231/20 УГ. 12-Г-3169/20 11.12.2020. "ЖАК ТУРС" д.о.о. 2,077.40 УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗА 12/2020 - СУБВЕНЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЈУ "СТУДЕНТИ И ЂАЦИ"
48 ФА. 230/20 УГ. 12-Г-3170/20 11.12.2020. "ЖАК ТУРС" д.о.о. 2,316.10 УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗА 12/2020 - СУБВЕНЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЈУ "СТУДЕНТИ И ЂАЦИ"
49 ФА. ИФ-00272-1-20 УГ. 12-Г-3168/20 10.12.2020. АУТОПРЕВОЗ д.о.о. 9,262.40 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ
50 ФА. 172/20 УГ. 12-Г-3195/20 16.12.2020. "CENTRAL COMPANY" д.о.о. 4,222.30 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ
51 РН. БР. 9000192302 18.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 1,875.63 ПРИКЉУЧАК ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
52 ФА. ИФ-00426-1-20 17.12.2020. АУТОПРЕВОЗ д.о.о. 40.00 МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.
53 РН. БР. 3511/20 УГ. 12-Г-743/20 25.12.2020. "LANACO" 2,437.11 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ОБРАЧУН ЗАРАДА
54 РН. БР. 3539/20 УГ. 12-Г-4210/20 25.12.2020. "LANACO" 317.07 ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
55 РН. БР. 3519/20 УГ. 12-Г-2873/20 25.12.2020. "LANACO" 567.45 УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА
56 РН. БР. 179/20 БГ 074 УГ. 12-Г-157/20 30.12.2020. GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING 2,340.00 ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА
57 X ПРИВ.СИТ. РН. БР. 480/20 УГ. 12-Г-360/20 11.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 1,558.00 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
58 XI ПРИВ.СИТ. РН. БР. 481/20 УГ. 12-Г-360/20 11.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 83.00 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
59 IX ПРИВ.СИТ. РН. БР. 479/20 12-Г-360/20 11.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 421.00 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
60 ФА.БР. У-369/20 УГ. 12-Г-3817/20 30.12.2020. "ROUTING" 6,997.19 ИЗРАДА УТУ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СА РЕВИЗИЈОМ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕМАФОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА-БРАЋЕ ЈУГОВИЋА И ПРОЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА-БРАЋЕ ЈУГОВИЋА
61 ФА.БР. У-370/20 УГ. 12-Г-3970/20 30.12.2020. "ROUTING" 6,996.60 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И ГЛ.ПРОЈЕКТА СА РЕВИЗИЈОМ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ВАН КОЛОВОЗА У УЛ. ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА
62 РН. БР. 1958/20-02С УГ. 12-Г-984/20 28.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 187.20 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
63 РН. БР. 70-789/20 УГ. 12-Г-4913/20 28.12.2020. "TRI BEST" 280.80 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА
64 РН. БР. 3112 23.12.2020. ВОДОВОД а.д. 2,969.81 ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА ВРТИЋ И МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - УЛ. БРАНИСЛАВА НУШИЋА
65 ФА. ИФ-01444-1-20 УГ. 12-Г-725/20 24.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 187.20 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
66 ФА. ИФ-01605-1-20 25.12.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 608.40 НАБАВКА ТОНЕРА
67 ФА. ИФ-01666-1-20 29.12.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 234.00 НАБАВКА ТОНЕРА
68 ФА. БР. 012-90239/19 УГ. 12-Г-46/20 27.12.2019. "WIENER OSIGURANJE" 784.00 ПОЛИСА НЕЗГОДА
69 ФА. ИФ-04940-01-20 30.10.2020. "ПРИМАПРОМ" д.о.о. 368.55 НАБАВКА ТОНЕРА
70 ФА. ИФ-05678-01-20 12-Г-1266/20 11.12.2020. "ПРИМАПРОМ" а.д. 117.00 НАБАВКА КОВЕРТИ
71 РН. ФУ-176-0/20 УГ. 12-Г-26/20 18.12.2020. "CENTRONIX" а.д. 5,101.20 СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИРЕНА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ СТАНОВНИШТВА И ОПРЕМЕ
72 РН. БР. 20-302-001919 УГ. 3491/20 17.12.2020. "АСД" д.о.о. 87.00 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
73 РН. БР. 20-302-001910 УГ. 3491/20 16.12.2020. "АСД" д.о.о. 245.56 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
74 РН. БР. 20-302-001915 УГ. 3491/20 16.12.2020. "АСД" д.о.о. 245.56 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
75 ФА. ИФ-01445-1-20 УГ. 12-Г-725/20 24.11.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 241.02 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - РЕДОВАН СЕРВИС
76 РН. БР. 23319/20-ЈН 14.12.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
77 РН. БР. 23841/20-ЈН 21.12.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
78 ФА. БР. БЛ664/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 64.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
79 ФА. БР. БЛ663/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 32.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
80 ФА. БР. БЛ662/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 32.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
81 ФА. БР. БЛ661/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 128.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
82 ФА. БР. БЛ660/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 448.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
83 ФА. БР. БЛ659/20 30.11.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 288.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
84 ФА. БР. 01-105/20 20.11.2020. SINTELON LUX 972.55 НАБАВКА ИТИСОНА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ
85 ФА. БР. 139/2020 18.12.2020. СТАКЛАР ДИЈАМАНТ ПАШАЛИЋ МИШО СП 230.00 УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ ОШТЕЋЕНИХ СТАКЛЕНИХ ПОВРШИНА
86 БР. 4564/20 I ПРИВ.СИТ. УГ. 12-Г-3913/20 30.12.2020. "КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о. 8,334.03 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - VII СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
87 БР. 4556-1/20 ОКОН.СИТ. УГ. 12-Г-4169/20 30.12.2020. "КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о. 7,366.32 ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
88 РН. БР. 143 УГ 12-Г-4033/20 22.12.2020. ААП "ЕЛЕКТРОНИК" 4,656.60 УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОБАВЈЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
89 РН БР. 36/20 22.12.2020. "ГЕОМАРК "- СИМАНОВИЋ МЛАДЕН СП 1,440.00 ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА У ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНИХ ЗОНА
90 РН. БР. 01-1120-110500788 30.11.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.36 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
91 РН. БР. 01-1020-110500788 31.10.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.32 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
92 РН. БР. 01-0920-110500788 30.09.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.31 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
93 РН. БР. 01-0820-110500788 31.08.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.28 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
94 РН. БР. 01-0720-110500788 31.07.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.26 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
95 РН. БР. 01-0620-110500788 30.06.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.28 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
96 РН. БР. 01-0520-110500788 31.05.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.26 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
97 РН. БР. 01-0420-110500788 30.04.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.26 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
98 РН. БР. 01-0320-110500788 31.03.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.26 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
99 РН. БР. 01-0220-110500788 29.02.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.29 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
100 РН. БР. 01-0120-110500788 31.01.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.26 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
101 РН. БР. 01-1219-110500788 31.12.2019. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.22 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
102 РН. БР. 01-1119-110500788 30.11.2019. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.21 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
103 РН. БР. 01-1019-110500788 31.10.2019. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.17 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
104 РН. БР. 01-0919-110500788 30.09.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 3.16 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА
105 ФА. БР. 197314173 31.12.2020. НОВА БАНКА 24.00 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
106 РН. БР. 466/2020 10.01.2021. "ADDIKO BANK" 0.25 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
107 РН. БР. ППП - 6425/20/07 05.08.2020. ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ 14.30 КОМУНАЛНА НАКНАДА
108 РН. БР. ППП - 8451/20/09 05.08.2020. ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ 14.30 КОМУНАЛНА НАКНАДА
109 РН. БР. ППП-7438/20/08 05.08.2020. ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ 14.30 КОМУНАЛНА НАКНАДА
110 ФА. БР. БЛ715/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 32.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
111 ФА. БР. БЛ718/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 96.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
112 ФА. БР. БЛ717/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 32.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
113 ФА. БР. БЛ719/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 64.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
114 ФА. БР. БЛ716/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 224.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
115 ФА. БР. БЛ720/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 64.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
116 ФА. БР. БЛ725/20 31.12.2020. ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС 32.00 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА С ЛАБОРАТОРИЈОМ
117 РН. БР. 157 30.11.2020. "УНИКО" РАДУКИЋ СТАНИЈА СП 120.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
118 РН. БР. 1785/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 337.99 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
119 РН. БР. 1790/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 189.86 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
120 РН. БР. 1792/20 - 02С УГ. 12-Г-984/20 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 333.51 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
121 РН. БР. 001-01-00064 УГ. 12-Г-4115/20 30.12.2020. "ЕНЕРГЕТИК" д.о.о. 6,552.00 ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ДОМОВА
122 ФА. 329/20 УГ 12-Г-1426/20 31.12.2020. "PRESS CLIPPING" 485.55 КОРИШЋЕЊЕ СЕРВИСА ПРЕС КЛИПИНГА И ПРАЋЕЊЕ ПИСАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ И ШТАМПАНИХ МЕДИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БЛ
123 РН. БР. 01-1220-110596196 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 84.35 ЕЛ.ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА
124 РН. БР. 01-1220-110593561 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 229.09 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, ВИДОВДАНСКА
125 РН. БР. 01-1220-110394032 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 2.93 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАМИЋИ
126 РН. БР. 01-1220-110634609 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО
127 РН. БР. 01-1220-116925 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 2,666.95 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СЕМАФОРИ
128 РН. БР. 60144-4-1220-4101660 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА а.д. 1,313.08 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ, СРЕТЕНА СТОЈАНОВИЋА
129 РН. БР. 9077488388 31.12.2020. МТЕЛ 19.00 МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - ИНТЕРНЕТ
130 ФА. БР. 003-13221/20 31.10.2020. КРАЈИНАПЕТРОЛ а.д. 116.55 ТРОШКОВИ ГОРИВА
131 ФА. БР. 002-13097/20 31.10.2020. КРАЈИНАПЕТРОЛ а.д. 215.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
132 ФА. БР. 003-15178/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 42.48 ТРОШКОВИ ГОРИВА
133 ФА. БР. 001-14750/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 4,500.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
134 ФА. БР. 003-14939/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,300.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
135 ФА. БР. 002-14845/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,589.93 ТРОШКОВИ ГОРИВА
136 ФА. БР. 002-14827/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 682.23 ТРОШКОВИ ГОРИВА
137 ФА. БР. 001-15181/20 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 277.92 ТРОШКОВИ ГОРИВА
138 ФА. БР. 002-14529/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 167.84 ТРОШКОВИ ГОРИВА
139 ФА. БР. 003-14525/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 30.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
140 ФА. БР. 001-13995/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 4,150.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
141 ФА. БР. 005-14214/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 30.01 ТРОШКОВИ ГОРИВА
142 ФА. БР. 002-14087/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 4,079.96 ТРОШКОВИ ГОРИВА
143 ФА. БР. 003-14181/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 3,050.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
144 ФА. БР. 001-14538/20 30.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 284.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
145 ФА. БР. 003-9896/20 31.08.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 73.51 ТРОШКОВИ ГОРИВА
146 ФА. БР. 003-10411/20 08.09.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 20.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
147 ФА. БР. 003-10412/20 08.09.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 26.55 ТРОШКОВИ ГОРИВА
148 ФА. БР. 001-10408/20 08.09.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 42.99 ТРОШКОВИ ГОРИВА
149 ФА. БР. 00-10405/20 08.09.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 80.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
150 ФА. БР. 003-13422/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 900.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
151 ФА. БР. 003-13451/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 61.80 ТРОШКОВИ ГОРИВА
152 ФА. БР. 003-13452/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 50.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
153 ФА. БР. 002-13507/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,799.77 ТРОШКОВИ ГОРИВА
154 ФА. БР. 002-13582/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 150.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
155 ФА. БР. 001-13588/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 364.72 ТРОШКОВИ ГОРИВА
156 ФА. БР. 001-13335/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,000.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
157 ФА. БР. 002-13506/20 15.11.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 190.13 ТРОШКОВИ ГОРИВА
158 ФА. БР. 001-15690/20 31.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 20.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
159 ФА. БР. 002-15655/20 31.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 160.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА
160 ПРЕДРАЧУН БР. ППР-00010-1-21 05.02.2021. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 45.63 НАБАВКА ТОНЕРА
161 РН. БР. 11-07/2020 15.08.2020. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "КРАЈИНА" 161.53 ПОТРОШЊА СТРУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ
162 РН. БР. 11-08/2020 15.09.2020. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "КРАЈИНА" 145.67 ПОТРОШЊА СТРУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ
163 РН. БР. 11-09/2020 15.10.2020. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "КРАЈИНА" 150.68 ПОТРОШЊА СТРУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ
164 РН. БР. 11-10/2020 15.11.2020. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "КРАЈИНА" 164.46 ПОТРОШЊА СТРУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ
165 РН. БР. 32/20 22.12.2020. ОШ ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ 400.00 ЗАКУП САЛЕ
166 РН. БР. 30/20 02.12.2020. ОШ "ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ" 880.00 ЗАКУП САЛЕ
167 РН. БР. 35462-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ XII КУЉАНСКА
168 РН. БР. 12814-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ XII КУЉАНСКА
169 РН. БР. 35463-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ XII КУЉАНСКА
170 РН. БР. 12822-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ XII КУЉАНСКА
171 РН. БР. 12881-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ XII КУЉАНСКА
172 РН. БР. 61616-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 2.10 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 8
173 РН. БР. 1160195-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87
174 РН БР. 61196-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 14.17 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, ОБЈЕКАТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
175 РН. БР. 60477-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 594.06 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОБЈЕКАТ, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 27
176 РН. БР. 60669-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 8.25 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГОЧАЈ
177 РН. БР. 62318-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
178 РН. БР. 62319-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
179 РН. БР. 62320-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
180 РН. БР. 62321-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
181 РН. БР. 161633-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД АД 12.67 ТРОШКОВИ ВОДЕ-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
182 ФА. ИФ-05961-01-20 25.12.2020. ПРИМАПРОМ ДОО 1,298.70 УСЛУГЕ ШТАМПЕ, БИЛБОРДИ, ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
183 РН. БР. 27/20 УГ. 12-Г-588/20 23.12.2020. ТЕЛЕВИЗИЈА СИМИЋ 936.00 УСЛУГА ПОСТПРОДУКЦИЈЕ, НЕЛИНЕАРНЕ МОНТАЖЕ АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСА
184 РН. БР. 174 29.12.2020. "УНИКО" РАДУКИЋ СТАНИЈА СП 50.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
185 РН. БР. 167 19.12.2020. "УНИКО", РАДУКИЋ СТАНИЈА СП 50.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
186 ФА. БР. 11/2020 01.12.2020. "UNICREDIT BANK" 424.15 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
187 ФА. БР. 11/2020 01.12.2020. "UNICREDIT BANK" 64.85 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
188 ФА. БР. 11/2020 01.12.2020. "UNICREDIT BANK" 10.80 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
189 ФА. БР. 197314169 31.12.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
190 ФА. БР. 197314171 31.12.2020. НОВА БАНКА 8.35 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
191 ФА. БР. 197314175 31.12.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
192 ФА. БР. 197314428 31.12.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
193 ФА. БР. 197314417 31.12.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
194 ФА. БР. 197314514 31.12.2020. НОВА БАНКА 16.80 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
195 ФА. БР. 194568946 30.11.2020. НОВА БАНКА 238.55 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
196 ФА. БР. 194592848 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.10 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
197 ФА. БР. 194590356 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.85 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
198 ФА. БР. 194589197 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
199 ФА. БР. 1945698913 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
200 ФА. БР. 194568743 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
201 ФА. БР. 194568782 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
202 ФА. БР. 194568886 30.11.2020. НОВА БАНКА 13.45 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
203 ФА. БР. 1945688322 30.11.2020. НОВА БАНКА 87.65 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
204 ФА. БР. 194568677 30.11.2020. НОВА БАНКА 5.00 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
205 ФА. 10060 УГ.12-Г-4327/20 23.12.2020. "ЕЛИОС" д.о.о. 7,018.26 НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА - ПРОВОДНИКА
206 РН. БР. 0000033328-30-11-20 08.12.2020. НЛБ БАНКА 431.45 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
207 РН. БР. 24644/20-ЈН 28.12.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
208 РН. БР. 1459/21-ЈН 25.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 52.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
209 РН. БР. 194/21-ЈН 11.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
210 РН. БР. 244/21-ЈН 11.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
211 РН. БР. 24589/20-ЈН 28.12.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
212 РН. БР. 888/21-ЈН 11.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
213 РН. БР. 355/20 30.12.2020. ПЛАН ДОО 6,961.50 ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА МАЊЕГ ОБИМА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
214 РН. БР. 45/20 30.11.2020. АУТОПРАОНИЦА "ЖАЦ" СТУПАР 383.50 УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА
215 РН. БР. 1981/20 - 02 С УГ. 12-Г-984/20 29.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 77.45 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
216 РН. БР. 19/21-02-С УГ. 12-Г-984/20 13.01.2021. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 152.10 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
217 РН. БР. 20-362-000113 01.12.2020. ЈП "АКВАНА" 1,477.40 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
218 РН. БР. 001/21 12-Г-4344/20 05.01.2021. МТ МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 871.65 НАБАВКА СЕФА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
219 РН. БР. 07/2020 31.07.2020. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД 15.00 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
220 ФА. БР. 2804/2020 09.12.2020. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД 650.00 НАКНАДА ЗА УПИС ЗАЛОЖНОГ ПРАВА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
221 ФА. БР. 16/2021 12.01.2020. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД 60.00 ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ НАД ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
222 РН. БР. 70-4518/2020 31.12.2020. НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ 163.80 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
223 РН. БР. 81-3435/2020 31.12.2020. "ГЛАС СРПСКЕ" 175.50 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
224 РН. БР. 81-130/2021 18.01.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" 409.50 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
225 ФА. БР. ИФ-022532-1-20 УГ. БР. 12-Г-1078/20 30.12.2020. "ДУОЛИФТ" д.о.о. 70.20 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА НА ТРГУ КРАЈИНЕ - РЕДОВАН МЈЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД
226 ФА. БР. ИФ-02538-1-20 УГ. БР. 12-Г-1078/20УГ. БР. 12-Г-1078/20 30.12.2020. "ДУОЛИФТ" д.о.о. 140.40 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА НА ТРГУ КРАЈИНЕ - ПОПРАВКА
227 XII ПРИВ.СИТ. РН. БР. 509/20 УГ. 12-Г-360/20 30.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 351.30 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
228 РН. БР. 20-3600-000510 30.12.2020. "ЦПК" д.о.о. 1,041.30 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА К.Ч. 1283/9 РАМИЋИ
229 РН. БР. 1122-53/21 04.01.2021. "SBERBANK" 16.45 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
230 ФА. БР. 38/20 13.01.2021. ЈП ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2,345.28 ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ, ЗАШТИТА ШУМА ОД БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА
231 РН. БР. 5017153120 31.12.2020. РТРС 15.00 РТВ. ТАКСА
232 РН. БР. 5034294120 31.12.2020. РТРС 15.00 РТВ. ТАКСА
233 РН. БР. 4033422120 31.12.2020. РТРС 15.00 РТВ. ТАКСА
234 РН. БР. 34/21 18.01.2021. "ПЛАВА ЛИНИЈА" 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
235 ФА. БР. 13/21 12.01.2021. "БОЧАЦ ТУРС" 30.00 МЈЕСЕЧНА КАРТА
236 РН. БР. 10-12 20.01.2021. "СВ КОМПАНИ" 1,872.00 СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
237 РН. БР. 10-297 18.12.2020. "СВ КОМПАНИ" 2,995.20 НАБАВКА РОТАЦИОНОГ СВЈЕТЛА
238 РН.БР.ФА-1-0/21 13.01.2021. "CENTRONIX" д.о.о. 413.20 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
239 РН.БР.141/20 29.09.2020. УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА 300.00 КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР
240 ФА.БР.01/2003003494 31.12.2020. ПОШТЕ СРПСКЕ а.д. 1,621.62 ТРОШКОВИ ПОШИЉКЕ
241 ФА.БР.01/2001006201 31.12.2020. ПОШТЕ СРПСКЕ а.д. 12,607.21 ТРОШКОВИ ПОШИЉКЕ
242 РН.БР.20-301-002367 31.12.2020. "ЕКО-БЕЛ" д.о.о. 3,919.50 СЕРВИСИРАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ АЛАТА
243 РН.БР.137 18.01.2021 "КЕЦКОМ" д.о.о. 1,370.62 НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
244 РН.БР.20-300-001693 30.12.2020. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 410.22 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
245 ФА.БР.01681-1-20 31.12.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 746.46 СЕРВИС РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
246 ФА.БР.01680-1-20 31.12.2020. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 93.60 СЕРВИС РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
247 РН.БР.2305486/2020 31.12.2020. ЕЛТА-КАБЕЛ 97.11 РТВ ПРЕТПЛАТА
248 РН.БР.24433/20 31.12.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
249 РН.БР.ИФ-20-0553 31.12.2020. ОРКА ДОО 585.00 ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА
250 ФА.БР.180/20 15.12.2020. "АЛДЕМО ТУРС" 1,260.50 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ
251 ФА.БР.181/20 15.12.2020. "АЛДЕМО ТУРС" 3,615.50 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ
252 РН.БР.4460-100 БУЏ 20.05.2020. САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 600.00 КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР
253 ФА.БР.00228-01-21 21.01.2021. "ПРИМАПРОМ" д.о.о. 1,482.68 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
254 РН.БР.10-10 20.01.2021. "СВ КОМПАНИ" 1,872.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА
255 РН.БР.10-11 20.01.2021. "СВ КОМПАНИ" 2,574.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА
256 РН.БР.10-3 11.01.2021. "СВ КОМПАНИ" 1,521.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА
257 РН.БР.10-13 20.01.2021. "СВ КОМПАНИ" 1,872.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА
258 РН.БР.06/21 13.01.2021. СТР "БАТЕРИЈА ШОП" 160.00 НАБАВКА БАТЕРИЈА
259 РН.БР.ЕК 210-0/2021 21.01.2021. "ЕКАПИЈА" д.о.о. 340.00 ПРЕТПЛАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПОРТАЛ
260 РН.БР.10 04.01.2021. ПО "КНЕЖЕВИЋ" 27.00 МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
261 РН.БР.21-300-000010 11.01.2021. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 103.59 НАБАВКА АКУМУЛАТОРА ПО ВОЗИЛУ
262 РН.БР.21-3600-000017 11.01.2021. ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА 678.60 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА РАДА - АУТО ДИЗАЛИЦА
263 РН.БР.76 30.12.2020. "SEICOM" d.o.o. 585.00 ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА
264 РН.БР.01-118/20 30.12.2020. "SINTELON LUX" 963.28 НАБАВКА И УГРАДЊА ИТИСОНА
УКУПНО: 261,667.41