Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом  
 1.  26/21  12.05.2021. КРАЈИШКА КУЋА  ПОКЛОНИ - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   673.28  
 2.  IF-00545-1-21  24.05.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОПИР-АПАРАТА   11,698.83  
 3.  064/21  04.05.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ - АПРИЛ 2021. ГОД.
  640.00  
 4.  0149  20.05.2021.  „ТРАВЕЛ ПЛАН” д.о.о.  ТРОШКОВИ - СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ (БЕОГРАД)   556.00  
 5.  0136  13.05.2021.  „ТРАВЕЛ ПЛАН” д.о.о.  ТРОШКОВИ - СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ (БЕОГРАД)   556.00  
 6.  vp-0090/21  11.05.2021.  „IN VESTA GROUP” д.о.о. БАЊА ЛУКА  МАСКЕ ЗА РАДИЈАТОРЕ - СПОРТСКА ДВОРАНА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”   3,510.00  
 7.  79  19.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ЦВИЈЕЋЕ - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   50.00  
 8.  72/1/3  25.05.2021.  
 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА
 МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ   3,732.30  
 9.  21-3000-000073  01.06.2021. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПРЕДМЕТ УГОВОРА СУ ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ   5,000.00  
 10.  445  27.05.2021.  „GRAFOTEX“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА   77.22  
 11.  MFK-00010-11-21  01.06.2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ „ДУГА”  ПОКЛОНИ   152.00  
 12.  11/21  01.06.2021.  „СКУЛПТОР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОКЛОНИ   135.00  
 13.  083/21  31.05.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ - МАЈ 2021. ГОД.
  2,200.00  
 14.  2021-V001-53-000008  31.05.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВЈЕНЧАЊА ОДРЖАНА У МАЈУ 2021. ГОДИНЕ   5,382.00  
 15.  IF-00441-4-21  31.05.2021.  „PERFECT CLEAN”  ЈЕДНОКРАТНЕ КЕЦЕЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА   9,009.00  
 16.  21-3000-000008  31.05.2021.  „МИЛА” с.п.
 ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ РАДНИКА У ВАКЦИНАЛНОМ ЦЕНТРУ
  2,478.90  
 17.  422-21  26.05.2021.  
 СЛОБОДАНКА ГВОЗДЕН - НОТАР

 ПРЕПИС НОТАРСКЕ ИСПРАВЕ
  30.42  
 18.  81-1488/2021  28.05.2021.   
 ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА

 
 ОБЈАВА ОГЛАСА - ДОДЈЕЛА ЛОКАЦИЈА

  579.15  
 19.  92280/20-7  01.06.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  
 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЉЕДИЦА НЕЗГОДЕ
  731.00  
 20.  01/2100367376  31.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА У УЛИЦИ ЗЕЛЕНГОРСКА У ПОВРШИНИ ОД 410 КВАДРАТНИХ МЕТАРА

  8,211.50  
 21.  mfk-00009-11-21  01.06.2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ „ДУГА”  ПОКЛОНИ - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   841.00  
 22.  0-280/0/2021  03.06.2021.   У.Р. ЛАТЕРНА СП  
 СИТНИ КОЛАЧИ ЗА ДАН ГРАДА
  1,872.00  
 23.  01-p-338/21  04.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОБЈАВА ОГЛАСА ЈАВНИ КОНКУРС
  4,738.50  
 24.  IF-00081-1-21  24.05.2021.  „РАЛЕ ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 СУБВЕНЦИЈА ПО УГОВОРУ 12-Г-962/21 ЗА ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2021. ГОД.
  41,988.70  
 25.  112369-4-0421-7366509  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ МИШИН ХАН
  56.96  
 26.  106417-4-0421-7366453  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - БОРАЧКА   380.07  
 27.  112350-4-0421-7366481  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   285.12  
 28.  112366-4-0421-7366502  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ВЕРИЋИ   132.42  
 29.  112391-4-0421-7366498  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БУЛЕВАР   46.30  
 30.  55/21  31.03.2021. „ХИДРО КОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 3
  184,834.04  
 31.  003-1/21  11.01.2021. „ХИДРО КОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА
  ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 1
  339,677.17  
 32.  11495/1/20  31.12.2020.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 3   63,593.36  
 33.  9389/1/20  31.10.2020.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  
 ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 1
  66,892.89  
 34.  10386/1/20  30.11.2020.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД
 ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2
  218,768.17  
 35.  1465/21  30.04.2021.  „КОЗАРАПУТЕВИ” а.д.  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   31,586.41  
 36.  003-5/21  01.06.2021.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 6   159,230.85  
 37.  342/21  10.05.2021.  „ НИСКОГРАДЊА” д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА
  67,675.96  
 38.  003-3/21  31.01.2021.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД   ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 4   196,679.39  
 39.  1735/1/20  28.02.2021.   „МГ МИНД” д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 5   86,869.75  
 40.  003-2/21  10.03.2021. „ХИДРО КОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА 2 - ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2   123,643.17  
 41.  350-2991/2021  02.06.2021.  ЗТЦ „БАЊА ВРУЋИЦА” а.д.  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ - СЕМИНАР   576.20  
 42.  156/21  29.04.2021. „ХИДРО КОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА    ВОДА 1 - ПРОШ. ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - 14 ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   127,031.00  
 43.  21-3600-000037  19.05.2021.    ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ ПРОЦЈЕНА ВОДОВОДА И ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   68,913.00  
 44.  2  11.05.2021. ЗИБЛ а.д.   ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАЂЕНОМ МОСТУ ПРЕКО РИЈЕКЕ ДРАГОЧАЈКЕ НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ УНИС - ДРАГОЧАЈ - МИШИН ХАН У БАЊОЈ ЛУЦИ
  2,340.00  
 45.  33034-zk-0455299-00/21  07.06.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А62-О-836   4.00  
 46.  81-1554/2021  01.06.2021.   
 ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА

ОБЈАВА ОГЛАСА   277.88  
 47.  9397/21-jn  31.05.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА ЗА НАБАВКУ - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ   98.00  
 48.  1118  04.06.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА А62-О-836   99.16  
 49.  1636441580/1  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ   2,628.26  
 50.  9619/21-jn  31.05.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ЗА НАБАВКУ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ   98.00  
 51.  if-00271-1-21  03.06.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ   15.00  
 52.  5  28.05.2021. ЗИБЛ а.д.  ИЗРАДА УТУ-а СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА У ДВОРИШТУ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”   994.50  
 53.  3  01.06.2021. ЗИБЛ а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАЂЕНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ - ПРОДУЖЕТАК „ПАРАЛЕЛЕ” ПРЕКО ЕКОНОМИЈЕ ДО САНСКЕ УЛИЦЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ   7,020.00  
 54.  33025-ao-646395-00/21  04.06.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А62-О-836   147.29  
 55.  9476/21-jn  31.05.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00  
Укупно: 1,855,535.12