Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  21-300-001309 A87O957  19.10.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА   205.11
 2  21-300-001304 205T232  19.10.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА   205.11
 3  19409/21-JN  18.10.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 4  2749/otpr.1347  29.10.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   984.09
 5  2741/otpr.1332  29.10.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   9,741.19
 6  0001554/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   383.76
 7  21-362-000051  25.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   92.60
 8  21-362-000053  26.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   75.00
 9  21-362-000054  12.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   75.00
 10  21-362-000057  02.06.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   75.00
 11  21-362-000056  01.06.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   75.00
 12  3708/2021  10.11.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   443.35
 13  179  08.11.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   40.00
 14  21-362-000060  26.08.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   110.20
 15  21-362-000052  25.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   490.60
 16  21-360-003388  10.11.2021. ЕКО БЕЛ д.о.о. ЛАКТАШИ  УСЛУГЕ ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ ЗМИЈА   5,405.40
 17  181  11.11.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   40.00
 18  19/2021  10.11.2021.  ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА   46.80
 19  0001565/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 20  70-3963/2021  31.10.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ОБЈАВА   3,510.00
 21  3217  02.11.2021.  КЕЦКОМ д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ   3,957.63
 22  21-353-000807 205T230  19.10.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА   205.11
 23  001-0299  18.10.2021.  АБЦ СОЛУШН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА   2,335.32
 24  21-301-001076 K64-M-055  24.11.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛО К64-М-055   1,408.68
 25  270  01.11.2021. АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   328.00
 26  246  29.10.2021. АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   32.00
 27  10502/21  29.10.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКРЕТНИНА / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.42
 28  176  02.10.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   80.00
 29  9407/21  30.09.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ НЕКРЕТНИНА / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.42
 30  if-00339-1-21  12.11.2021.  АУТОПРЕВОЗ а.д. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 31  0001556/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 32  171  01.11.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  РАСХОДИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   80.00
 33  21-301-001084 M57-A-850  25.11.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛО М57-А-850   299.52
 34  0001562/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 35  0001561/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 36  0001560/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 37  0001559/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   377.91
 38  0001558/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   377.91
 39  0001557/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 40  0001566/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 41  0001564/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 42  0001563/2021  26.10.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, НОТАР НОТАРСКЕ УСЛУГЕ   319.41
 43  84108555501  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л - ОКТОБАР 2021.   46.80
 44  095898/20  09.11.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   888.00
 45  if027656/21  09.11.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   83.20
 46  1661452649/1  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - ОКТОБАР 2021.   1,756.50
 47  1662521788/1  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - ОКТОБАР 2021.   5,257.44
 48  1661595908/1  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ИЗНАЈМЉЕНА ЛИНИЈА   3,101.75
 49  21-300-000048  01.12.2021.  ГЛОБАЛ ГПС д.о.о.  НАБАВКА ГПС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ   5,967.00
 50  11722/rs5025mvu/21  17.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   5.85
 51  11568/rs5025mvu/21  12.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА (2 КОМАДА)   2.00
 52  11569/rs5025mvu/21  12.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА - ЗАМЈЕНА   5.85
 53  2021-V001-53-000024  30.11.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС  ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА ЗА 11/21   2,808.00
 54  1661867452/1  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С - ОКТОБАР 2021.   580.53
 55  2858  11.11.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА   529.54
 56  81-3123/2021  11.11.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛ. КЊАЗА МИЛОША, ПРОТЕ НИКОЛЕ КОСТИЋА, НОВЕ ТРАСЕ УЛИЦЕ И. ГАРАШАНИНА И ЖЕЉ. ПРУГЕ Б.ЛУКА - Н. ГРАД (РАДНИ НАЗИВ ЛИВНИЦА) НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 57  80  29.10.2021.  СИЕКОМ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ГУБЛ (РАТА 10 ОД 12)   585.00
 58  01/2100725376  31.10.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА   1,265.83
 59  60818-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   14.97
 60  2804  04.11.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   20.53
 61  2785  03.11.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА   1,161.69
 62  2670  25.10.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   448.87
 63  70-4079/2021  11.11.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛ. КЊАЗА МИЛОША, ПРОТЕ НИКОЛЕ КОСТИЋА, НОВЕ ТРАСЕ УЛИЦЕ И. ГАРАШАНИНА И ЖЕЉ. ПРУГЕ Б. ЛУКА - Н. ГРАД (РАДНИ НАЗИВ ЛИВНИЦА) НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 64  60861-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   2,152.89
 65  54715-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВА ГУБЛ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.70
 66  61840-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ   1.40
 67  1-3348/21  28.10.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   317.07
 68  1-3343/21  28.10.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
 69  01/2100725346  31.10.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА   561.56
 70  61689-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БУЛЕВАР ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   10.74
 71  60420-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   56.48
 72  60424-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   40.28
 73  165/21 bg 242  28.10.2021.  ГЕОИНОВА д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   2,340.00
 74  60006-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЗГРАДА ГУБЛ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   519.37
 75  62275-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 76  3581914-4-1021-7366454  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЛЕР ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   155.79
 77  61865-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 78  62073-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   858.22
 79  60477-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЗГРАДА ГУБЛ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   702.98
 80  61427-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ СТАРЧЕВИЦА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.51
 81  60649-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   158.35
 82  62276-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.70
 83  62024-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ГОЛЕШИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.33
 84  62618-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   51.20
 85  62619-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   42.83
 86  61949-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.76
 87  62028-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   8.80
 88  62029-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   2.57
 89  2684  26.10.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   6,054.76
 90  62476-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ВЕРИЋИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   15.09
 91  62477-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ВЕРИЋИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.70
 92  62030-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПАПРИКОВАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.70
 93  70-4001/2021  05.11.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 94  81-3010/2021  03.11.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 95  81-3038/2021  04.11.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   333.45
 96  11035/rs5025mvu/21  29.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕФОН НОКИЈА 3310   1.00
 97  10921/rs5025mvu/21  27.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕФОН НОКИЈА (2 КОМАДА); СИМ КАРТИЦА (2 КОМАДА)   2.00
 98  01/2100725664  31.10.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЋА   1,082.91
 99  61196-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЛЕР ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   15.57
 100  60513-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ГАРАЖЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   5.85
 101  187/21  01.11.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 102  60604-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЧЕСМА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 103  60631-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   2.57
 104  60566-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   36.57
 105  60550-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 106  if-21-0588  29.10.2021.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ ЕDМWS СИСТЕМА ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   585.00
 107  60565-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 108  262360-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ПЕТРИЋЕВАЦ   26.79
 109  62625-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   35.10
 110  62624-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   4.21
 111  60550-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   1.40
 112  62635-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 113  62625-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   35.10
 114  62618-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   54.30
 115  54715-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВА ГУБЛ   11.70
 116  661/21  15.11.2021.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   30.00
 117  62618-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   66.75
 118  54715-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВА ГУБЛ   11.70
 119  62619-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   36.60
 120  62624-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   4.21
 121  161633-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   31.36
 122  62634-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   1.40
 123  62635-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 124  62619-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   42.83
 125  62032-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   13.14
 126  62068-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 127  62069-2021-10  20.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   5.85
 128  61532-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ВРБАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   7.63
 129  61976-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАЗАРЕВО I И II ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.71
 130  61731-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ АДА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.51
 131  62625-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ГОРЊА ПИСКАВИЦА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   35.10
 132  62634-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   32.53
 133  62635-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   11.70
 134  62274-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   35.63
 135  54715-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВА ГУБЛ   11.70
 136  62522-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ МИШИН ХАН ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   31.59
 137  62624-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ГОРЊА ПИСКАВИЦА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.21
 138  61966-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ МОТИКЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   5.97
 139  61939-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДОМ ОМЛАДИНЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   95.24
 140  61748-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 141  61533-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   4.51
 142  62360-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ДРАГОЧАЈ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   80.56
 143  4/4  01.12.2021.  САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА РС ЧЛАНАРИНА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ   8,963.60
 144  62619-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   36.60
 145  62618-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   41.86
 146  62634-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   1.40
 147  62635-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 148  5017153101  31.10.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РТВ ТАКСЕ ЗА ОКТОБАР   7.50
 149  5034294101  31.10.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РТВ ТАКСЕ ЗА ОКТОБАР   7.50
 150  4033422101  31.10.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РТВ ТАКСЕ ЗА ОКТОБАР   7.50
 151  62072-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНИ ДОМ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   82.32
 152  61196-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР   18.37
 153  62619-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   42.83
 154  62634-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   1.40
 155  62635-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 156  61196-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР   4.33
 157  62634-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   2.81
 158  50643-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ОБИЛИЋЕВО ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   1.40
 159  62619-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   42.83
 160  62618-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   41.86
 161  54715-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВ ГУБЛ   11.70
 162  62635-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 163  62634-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   1.40
 164  62635-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   11.70
 165  62618-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   48.09
 166  62619-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   42.83
 167  54715-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВ ГУБЛ   11.70
 168  62618-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЗ ЛАУШ   57.41
 169  54715-2021-09  30.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВ ГУБЛ   11.70
 170  390/21  23.11.2021.  ПЛАН д.о.о. ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА   468.00
 171  392/21  23.11.2021.  ПЛАН д.о.о. ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА   468.00
 172  391/21  23.11.2021.  ПЛАН д.о.о. ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА   468.00
 173  60550-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 174  005/21  11.11.2021.  ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ВОДА 2   54,027.26
 175  71-442/21  03.11.2021.  В-З-ЗАШТИТА д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СПРИНКЛЕР СИСТЕМА   585.00
 176  авансна фактура 01/21  09.12.2021.  STARS AND MORE  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА НОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА   80,000.00
 177  II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  23.11.2021.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   33,026.21
Укупно: 261,187.52