Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  09-07/21  09.07.2021. СТЕВО НИКОЛИЋ, ВЈЕШТАК ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКЕ СТРУКЕ  ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА ВЈЕШТАЧЕЊЕМ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА   350.00
 2  21-F520-000346  25.08.2021.  ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА  НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА - ИСПЛАТА ПРВОГ АНУИТЕТА У ИЗНОСУ ОД 40% У ИЗНОСУ 457.434,40 КМ   1,143,586.00
 3  00008/2021  01.09.2021.  „САЈАМ” д.о.о.  ЗАКУП ОБЈЕКТА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ   9,000.00
 4  620/21  30.06.2021.  ДЕП-ОТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗВРШЕНО НЕШКОДЉИВО УНИШТЕЊЕ РОБЕ   5.62
 5  460/21  16.07.2021.  HKP CONSULTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРОШИРЕЊЕ ДИСТР. ВОД. МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ВОДА 2   111,591.32
 6  FR-002-1682/21  15.07.2021.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  УЗОРКОВАЊЕ СЛАДОЛЕДА   64.35
 7  19-08/21  19.08.2021. СТЕВО НИКОЛИЋ, ВЈЕШТАК ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКЕ СТРУКЕ  НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЈЕШТАКА - ПОТПОРНОГ ЗИДА   300.00
 8  14735/21-JN  10.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИЗГРАДЊА ЦИЈЕЛЕ ГРАЂЕВИНЕ ИЛИ ЊЕНИХ ДИЈЕЛОВА, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   98.00
 9  3298/1/20  30.04.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ВОДА 2 - ПРОШ. ДИСТР. ВОД. МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   115,609.07
 10  4277/1/20  31.05.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ВОДА 2 - ПРОШ. ДИСТР. ВОД. МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАД. ВОДА   152,658.48
 11  350-PF-2021-000326  20.08.2021.  БАЊА ВРУЋИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ  ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА   1,705.40
 12  6/2021  01.09.2021. ЗИБЛ а.д.  УСЛУГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗ. КОМ. НАКНАДЕ И ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА   10,040.94
 13  1342/1/1  06.09.2021.  ТЕМПО ГРАДЊА д.о.о.  НАБАВКА ПОКЛОНА   188.00
 14  21-3070-000546  30.08.2021.  TRI BEST д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА   280.80
 15  1-2402/21  13.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
 16  1-2404/21  13.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА МАЈ 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
 17  500  31.07.2021.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА - ЈУЛИ 2021. ГОД.   600.00
 18  07/2021  31.07.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТРС ТАКСА   7.50
 19  1942829-4-0721-7366471  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ "ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА" ВИДОВДАНСКА УЛИЦА - ЈУЛИ 2021. ГОД.   702.32
 20  10-225  02.09.2021.  SV COMPANY д.о.о. ТРН ЛАКТАШИ  УСЛУГЕ СЕРВИСА ВАТРОГАСНИХ НАДОГРАДЊИ НА ВАТРОГАСНИМ ВОЗИЛИМА   2,223.00
 21  71-265/21  26.07.2021.  В-З-ЗАШТИТА д.о.о.  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ППЗ И СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ СО   2,044.58
 22  4879480782  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД М 11-50 И ТД XЛ 5ГБ - ЈУНИ 2021. ГОД.   645.68
 23  07/2021  31.07.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
 24  457  31.08.2021.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ДИЗАЈНА И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПА   649.35
 25  55976-ZK-0460155-00/21  02.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ   4.00
 26  55969-AO-660574-00/21  02.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА   147.29
 27  1878 M15T373  02.09.2021.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М15-Т-373   99.16
 28  55946-AO-660573-00/21  02.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ   14.43
 29  55953-ZK-0460154-00/21  02.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ   4.00
 30  70-3092/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ - ПЕТРИЋЕВАЦ" ЗОНА "А"   163.80
 31  70-3090/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ"   163.80
 32  70-3089/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВАКОВИЋИ ЗАПАД" У БАЊОЈ ЛУЦИ   163.80
 33  70-3088/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЛАУШ 1"   163.80
 34  70-3087/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 2"   163.80
 35  70-3086/2021  26.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   163.80
 36  14804/21-JN  10.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА   98.00
 37  422/21  12.08.2021.  САС д.о.о. ПРИБОЈ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТА   219.32
 38  14833/21-JN  16.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВИЈЕСТ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О ЗАВРШЕТКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА И ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ ПРИЈЕЧАНИ   98.00
 39  07/2021  31.07.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТРС ТАКСА   7.50
 40  2679824816  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД М 11-50 И РД XЛ 5ГБ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   1,850.12
 41  870/002  11.08.2021.  Р БИРО БАЊА ЛУКА  ПРИНТ НА ПОЛО МАЈИЦАМА   150.02
 42  1-2403/21  13.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
 43  PPP-6575/21/07  05.08.2021. ЗИБЛ а.д.  КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ У КАРАНОВЦУ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ   14.30
 44  fa-45-0/21  28.06.2021.  ГЕО МАП д.о.о. ПРИЈЕДОР  ГЕОДЕТСКИ СНИМАК К.О. БАЊА ЛУКА К.Ч.164/4   491.40
 45  81-2312/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ"   166.73
 46  37/21  25.08.2021.  ГЕОПРОЈЕКТ БАЊА ЛУКА  ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ. ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА, ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ К.О. БАЊА ЛУКА 5 К.Ч. 947/2 УЛ. НОВАКА ПИВАШЕВИЋА (БЛАНУША ЗОРАН), ИЗРАДА ЕЛЕБОРАТА ЕКСПРОПРИАЦИЈЕ   4,500.99
 47  PPP-7631/21/08  05.08.2021. ЗИБЛ а.д.  КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ У КАРАНОВЦУ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   14.30
 48  PPP-8687/21/09  05.08.2021. ЗИБЛ а.д.  КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ У КАРАНОВЦУ ЗА СЕПТЕМБАР   14.30
 49  17/21  01.09.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у / ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   47.60
 50  01-09/21  01.09.2021.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ-СЕПТЕМБАР / КАЛЕМЕГДАНСКА 5   118.80
 51  81-2310/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЛАУШ 1"   166.73
 52  1245  23.08.2021. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ - КАБ   142.67
 53  1-2598/21  31.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   317.07
 54  1873 K43O298  01.09.2021.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К43-О-298   19.83
 55  1-2405/21  13.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
 56  81-2314/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ - ПЕТРИЋЕВАЦ" ЗОНА "А"   166.73
 57  81-2313/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ"   166.73
 58  81-2308/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   166.73
 59  81-2309/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 2"   166.73
 60  81-2311/2021  26.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВАКОВИЋИ ЗАПАД" У БАЊОЈ ЛУЦИ   166.73
 61  v3 vr 03585  19.08.2021.  ГАТАРИЋ д.о.о. ДЕРВЕНТА  ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ   982.80
 62  IF-00122-2-21  30.08.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАРАТА ЗА НАПЛАТУ УЛАЗА   246.40
 63  92280/20-10  01.09.2021.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД НЕЗГОДА   731.00
 64  0543  05.08.2021.  TRAVEL PLAN д.о.о.  ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА   5,687.00
 65  1348  02.09.2021. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ - КАБ, ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ   61.15
 66  1347  02.09.2021. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ - КАБ, ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ   96.81
 67  87  30.08.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ - БРОНЗАНИ МАЈДАН   37.76
 68  917  30.08.2021.  МАКО ПРИНТ д.о.о БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ШТАМПАЊА   93.60
 69  339/21 BF 3562  07.09.2021.  КОМПАНИЈА ИВИЋ  ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА РАДНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ НА ВАКЦИНАЦИЈУ У СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ   1,166.67
 70  81-2377/2021  02.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 7"   166.73
 71  81-2344/2021  30.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 7"   166.73
 72  81-2345/2021  30.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 4"   166.73
 73  001/21  02.09.2021.  АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ВИНКО ПЕРИЋ  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ОБЈЕКТА ЗА СМЈЕШТАЈ РЕПЕТИТОРА И АНТЕНА НА ЛОКАЦИЈИ ЛИПОВАЦ   4,660.00
 74  1284/21  03.09.2021.  АУТО ПЛУС д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА Т04-А-026   875.09
 75  1945214-0721-7333277  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ   24.81
 76  2493  03.09.2021.  КЕЦКОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   1,042.32
 77  188  01.09.2021.  АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   16.00
 78  81-2376/2021  02.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 4"   166.73
 79  4096/2021-25-1  27.08.2021.  ИНТЕР-КОМ д.о.о. ЗЕНИЦА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   153.28
 80  3-1-3232/2021  01.09.2021. ЗИБЛ а.д.  УТУ И ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЧЕСМЕ - ФОНТАНЕ У ПАРКУ М. СТОЈАНОВИЋ   397.80
 81  IF-00324-1-21  24.08.2021.  ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РС БАЊА ЛУКА  БЛОК ОБРАСЦА 2А - ПОТВРДА   385.00
 82  24  09.09.2021. ЗИБЛ а.д.  УСЛУГЕ НА ПОСЛОВИМА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ   60,000.00
Укупнo: 1,648,980.33