Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  01-0521-110394484  31.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ОБРАЧУН КАМАТЕ ВЕЗА РАЧУН БР.01-0321-110394484   43.11
 2.  01-0521-110394238  31.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ БР.01-0521-110394238 ЗА МАЈ 2021. ГОД.   27.91
 3.  01-0521-110394610  31.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ   28.19
 4.  01-0421-110394238  30.4.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ БР.01-0421-110394238 ЗА АПРИЛ 2021. ГОД.   27.71
 5.  01-0421-110394610  30.4.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРООБРАЧУН КАМАТЕ БР.01-0421-110394610 ЗА АПРИЛ   28.01
 6.  01-0421-110394082  26.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ БР.01-0421-110394082 ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2021. ГОД.   25.39
 7.  01-0421-110394484  30.4.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ОБРАЧУН КАМАТЕ   42.81
 8.  19/21  7.6.2021. „ГОЛДЕН КАРД” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА МАРТ И АПРИЛ 2021. ГОД.
  11,725.62
 9.  9000206508  21.6.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧАК ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ УЛ. И. Г. КОВАЧИЋА   1,839.49
 10.  1415555320013097  1.7.2021. „БАЊАЛУЧКИ САЈАМ” д.о.о.  ЗАКУП ОБЈЕКТА ПО УГОВОРУ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ НА САЈМУ
  9,000.00
 11.  01-0521-110394082  31.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ОБРАЧУН КАМАТЕ БР. 01-0521-110394082 ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2021. ГОД.   25.57
 12.  01-0521-110394630  31.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ВЕЗА РАЧУН БР.01-0221-110394630   27.21
 13.  usl-00150-1-21  14.6.2021.  „ROUTING” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС УЛ. БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋ   5,499.00
 14.  10643/21-jn  14.6.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИСПРАВКА ОБАВЈЕШТЕЊА   52.00
 15.  11059/21  21.6.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ОГЛАС - ОПРЕМАЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КУЉАНИ   98.00
 16.  21-300-000323  29.6.2021.  „ЕУРОМОНТ” БАЊА ЛУКА  СЕРВИС СТАНИЦЕ ЗА СНАДБИЈЕВАЊЕ ГОРИВОМ У ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ У ХВАРСКОЈ ББ   19,878.30
 17.  31-06/2021  25.6.2021.  „ЛИМУН” д.о.о.  ПРОЈЕКАТ „REDISCOVER”   31,200.00
 18.  fr-018-0135/21  21.6.2021.    ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ „ДР ВАСО БУТОЗАН” БАЊА ЛУКА  УЗОРКОВАЊЕ МЕДА - ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА   181.35
 19.  01-118/21 II ПРИВРЕМЕНА СИТ  14.6.2021. „ТЕКТОН” д.о.о.  ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У НАСЕЉУ ЛАУШ   27,332.32
 20.  11742/21-jn  28.6.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ   98.00
 21.  1691/2021  30.6.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
 ТРОШКОВИ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА   250.00
 22.  21-3000-000009  30.6.2021.  „МИЛА” с.п.  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ НА САЈМУ   1,579.50
 23.  2021-v001-53-000010  30.6.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У ЈУНУ МЈЕСЕЦУ   4,680.00
 24.  239/R  10.6.2021.  ХОТЕЛ „ПАЛАС” БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА   677.36
 25.  094/21 bg 171  25.6.2021.  „ГЕОИНОВА” ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   2,340.00
 26.  3323-13005/21-1  1.7.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ПОЛУГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА 2021.   480.00
 27.  000268/21/1  2.6.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д.  ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ   12.00
 28.  1-1945/21  29.6.2021.  „ЛАНАКО” БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   317.07
 29.  1-1924/21  29.6.2021.  „ЛАНАКО” БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   567.45
 30.  16/21  25.6.2021.  „ORBIS TECTUM” д.о.о.  ПРОЈЕКАТ ФОРТИТУДЕ   17,600.00
 31.  21-3000-000088  1.7.2021.  ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. ГРАДИШКА  ПЛАЋАЊЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ ПОСЛОВЕ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   5,000.00
 32.  59/21  30.6.2021.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ РОМАНИЈСКА   346.32
 33.  3006/21  30.6.2021.  ПЕРО ГРИЂО  НАБАВКА ПОКЛОНА   40.00
 34.  19850-4-0421-5100640  30.4.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД: 1.4-30.4.2021. ГОД.   1,188.67
 35.  62318-2021-05  31.5.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: МАЈ 2021. ГОД.   1.40
 36.  62321-2021-05  31.5.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: МАЈ   11.70
 37.  62320-2021-05  31.5.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: МАЈ   1.40
 38.  62319-2021-05  31.5.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: МАЈ   11.70
 39.  18685-4-0421-4100335  30.4.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД: 1.4-30.4.2021. ГОД   280.95
 40.  62321-2021-04  30.4.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: АПРИЛ   11.70
 41.  62320-2021-04  30.4.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: АПРИЛ   1.40
 42.  62319-2021-04  30.4.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: АПРИЛ   11.70
 43.  62318-2021-04  30.4.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА ПЕРИОД: АПРИЛ   1.40
 44.  if-21-0340  30.6.2021. „ОРКА” д.о.о. САРАЈЕВО ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА ЗА ЈУН 2021. ГОД.   585.00
 45.  40  30.6.2021.  „SIECOM” д.о.о. ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ГУБЛ (РАТА 6 ОД 12)   585.00
 46.  902-33-6/2021  30.6.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ
  91.99
 47.  04-r-607/21  5.7.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И УВЈЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ
  6,150.01
 48.  1  19.5.2021. ЗИБЛ а.д.
 
 ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛ.ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА У БАЊАЛУЦИ
  1,170.00
 49.  usl-00172-1-21  2.7.2021.  „ROUTING” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У УЛИЦИ БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋ У БАЊОЈ ЛУЦИ   4,999.41
 50.  fa-35-0/21  1.6.2021.  ГЕО МАР  

 ЦИЈЕПАЊЕ ПАРЦЕЛА К.О. ПРИЈЕЧАНИ (К.Ч. 799/8,794/11,841/1,894/3, 750, 749/1,748/1-УГ.БР.12-5-2932/20)
  984.93
Укупно: 157,158.05