Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  48/21  31.3.2021.  PRESS CLIPPING д.о.о.  КОРИШТЕЊЕ СЕРВИСА PRESS CLIPPINGA И ПРАЋЕЊЕ ПИСАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ И ШТАМПАНИХ МЕДИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БAЊЕ ЛУКЕ   485.55
 2.  27/1/5  1.2.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА ИЗРАДА УТУ-a ЗА ИЗГРАДЊУ СЕК. ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕ ДУБОКА И УТУ-а ЗА ИЗГРАДЊУ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ОГРАНКУ ШАРГОВАЧКЕ УЛИЦЕ   3,758.04
 3.  35/1/3  16.3.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ПРЕТХОДНОЈ ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   1,638.00
 4.  21-3600-0061  24.3.2021.  „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ИЗРАДА УТУ-а ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕН. ЗГ. АРБОРЕТУМА У ТРАПИСТИМА   2,340.00
 5.  50/1/5  18.3.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ И УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОБИЛИЋЕВУ   439.64
 6.  51/1/5  18.3.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ И УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОГРАНКУ ШАРГОВАЧКЕ УЛИЦЕ   370.19
 7.  78  20.3.2021.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗЕВ-a ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 (МЗ БУЏАК)   28.54
 8.  02/21  29.3.2021. ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31      ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗЕВ-a ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 (МЗ БОРИК)   47.60
 9.  579  25.3.2021.     
 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
    
    
  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИКЉУЧНОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА (ПРИКОЛИЦА) РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА А64-К-858
  50.16
 10.  578  25.3.2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР „ТАМ” ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА Е57-О-471   99.16
 11.  7375-4-0221-4101720  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ВАТРОГАСНИ ДОМ У ХВАРСКОЈ УЛИЦИ
  1,335.07
 12.  11-1/2021  15.2.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „КРАЈИНА“ - ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ
 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗЕВ-а ПЦ КРАЈИНА (ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ И ОДСЈЕК ЗА ПТВЈ)
  150.71
 13.  0681  23.3.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИСПОРУЧЕНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   5,407.96
 14.  0596  16.3.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИСПОРУЧЕНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   1,265.76
 15.  21-360-000236  30.3.2021.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ „АД“    ПРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ УНИФОРМИ (ЈАКНЕ, ХЛАЧЕ)   122.85
 16.  01/2100357880  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА
  ЗИМСКА СЛУЖБА V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.
  146.25
 17.  22  15.3.2021.  INTELLTRAFFIC д.о.о. БАЊА ЛУКА
  НАБАВКА АКУМУЛАТОРА ЗА ПАРКИНГ АУТОМАТЕ
  4,197.97
 18.  12/21  23.3.2021. „GOLDEN CARD”
   ЗИМСКА СЛУЖБА V СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -ФЕБРУАР 2021. ГОД.

  6,156.95
 19.  17  26.2.2021.  „SIECOM“ д.о.о.
   ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА (РАТА 3 ОД 12)
  585.00
 20.  1616943497/0  31.12.2020.  „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30 МБ/С И 2 МБ/С - ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ   1,757.02
 21.  28/21  31.3.2021.
 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА
 
 ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРЕМА УГОВОРУ О ЗАКУПУ БРОЈ: 12-Г-51/20 ОД 15.1.2020. ГОДИНЕ ЗА ЛОКАЛ БРОЈ 8 У УЛИЦИ РОМАНИЈСКА БР. 1Е У БАЊOJ ЛУЦИ
  346.32
 22.  2021-V001-53-000003  31.3.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА  НАДОКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА ВЈЕНЧАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОДИНЕ   2,457.00
 23.  103/r  18.3.2021.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА
 ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ - ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
  423.35
 24.  86/21  31.3.2021.  АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ, САРАЈЕВО    ПРАВНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12-Г-3445/20   487.50
 25.  909/21  29.3.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА    УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   567.45
 26.  1731/rs5025mvu/21  18.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д. СИМ КАРТИЦА   1.00
 27.  53  28.2.2021.     ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 13 И 15  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БУЛЕВАР ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   778.61
 28.  16732-AO-639714-00/21  29.3.2021. „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”   ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А64-К-858   14.97
 29.  16696-AO-639713-00/21  29.3.2021. „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”    ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО Е57-О-471   150.89
 30.  TK-784/2021  29.3.2021.    РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ САРАЈЕВО  НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЈЕДНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ НЕГЕОГРАФСКОГ БРОЈА ИЗ СКУПИНЕ 083 МАРТ 2021. ГОД   72.88
 31.  5566/21-JN  30.3.2021. ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ, ЈАВНА НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ   98.00
 32.  TK-56/2021  7.1.2021.    РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ САРАЈЕВО
 НАКНАДА ПО ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ КОДОВА ЗА ПОТРЕБЕ МРЕЖЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ ТЕЛЕФОНСКОЈ МРЕЖИ ОТ-КБ-247/09 И ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НЕГЕОГРАФСКИХ КРАТКИХ БРОЈЕВА ОТ-083-1124/17
  606.85
 33.  404024/21/ 30.4.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   39.00
 34.  404025/21/ 31.5.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   39.00
 35.  404026/21/ 30.6.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   39.00
 36.  404021/21/ 30.7.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ   39.00
 37.  404022/21/ 28.2.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   39.00
 38.  404023/21/ 31.3.2021. ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   39.00
Укупно: 36,621.24