Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  04/b/21  28.04.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА   600.00
 2.  315/21  20.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 3.  333/21  26.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКЕ К39-М-912
  54.83
 4.  330/21  23.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 5.  11-3258-1/21  19.04.2021.   „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА
 НАПЛАТА ОБРАЧУНА БАНКАРСКИХ УСЛУГА
  24.90
 6.  1156  21.04.2021. „КЕЦКОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ХИГИЈЕНУ
  612.63
 7.  337/21  26.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 8.  61761-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНЕ И ЧЕСМЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОД. - БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   5.85
 9.  62598-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА
 УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОД. - БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ
  5.85
 10.  01-0321-110512028  12.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  КО ЗА УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   -389.45
 11.  01-0321-110544  26.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  КО ЗА УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   -1,067.80
 12.  IF-00433-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о. ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   255.06
 13.  149  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.40
 14.  154  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 15.  21-360-000297  23.04.2021.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ „АД“
 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЈЕСА И ПАРАВАНА
  181.70
 16.  01-0321-110512028  31.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - СЕОСКА РАСВЈЕТА   31,387.93
 17.  01-0321-110544  31.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА   81,831.29
 18.  04/2021  05.04.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ
  36.40
 19.  1629788942/1  31.03.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.    ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   2,681.73
 20.  04/21  16.04.2021. ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
  44.80
 21.  155  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   14.00
 22.  62620-2021-02  28.02.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САМОУСЛУЖНЕ ПРАОНИЦЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР - УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 23.  01-R-254/21  28.04.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   ПРЕДРАЧУН ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ   716.04
 24.  316/21  20.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 25.  314/21  19.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 26.  753  20.04.2021. ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО МАН РЕГ. ОЗНАКА 079-А-552   99.16
 27.  IF-00432-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА CANON   187.20
 28.  IF-00431-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   255.06
 29.  38/21  30.04.2021.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПО УГОВОРУ О ЗАКУПУ БРОЈ: 12-Г-51/20 ОД 15.01.2020. ГОДИНЕ, ЗА ЛОКАЛ БРОЈ 8 У УЛИЦИ РОМАНИЈСКА БР.1Е У БАЊОЈ ЛУЦИ

  346.32
 30.  335/21  26.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА РЕГ.ОЗНАКА 837-Ј-427   54.83
 31.  332/21  26.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА РЕГ.ОЗНАКА 837-Ј-426   54.83
 32.  336/21  26.04.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ 837-Ј-425   54.83
 33.  973/2021  22.04.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
 АНУИТЕТ ОБВЕЗНИЦЕ БЛКИ-О-Ц   653.00
 34.  80-198/2021  21.04.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  
ИЗРАДА ПОВЕЉЕ И ПЛАКЕТА ЗА ДАН ГРАДА
  2,266.88
 35.  IF-00430-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.
 УСЛУГА СЕРВИСА CANON IRA 8595
  187.20
 36.  IF-00429-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о. СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   621.27
 37.  IF-00428-1-21  23.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА CANON IR2520   93.60
 38.  205  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   12.00
 39.  00002/2021  27.04.2021. „БАЊАЛУЧКИ ВЕЛЕСАЈАМ” д.о.о.  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ЗАКУПА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА   9,000.00
 40.  21-3070-000194  14.04.2021.  „ТРИ БЕСТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   МЈЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА
  280.80
 41.  1620715861/1  31.01.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2021.   2,480.89
 42.  4878470236  31.03.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.   МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021.   76.66
 43.  62597-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - КРУЖНА РАСКРСНИЦА КОД ЛЕСНИНЕ   1.40
 44.  62490-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ - СОЛУНСКА ББ   1.40
 45.  62036-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - УЛИЦА ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА   5.85
 46.  61489-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - УЛИЦА КНИНСКА ББ   13.98
 47.  60863-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ТУШЕВИ И ЧЕСМА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОД. - ТИХОМИРА ТИХЕ ДАМЈАНОВИЋА   1.40
 48.  108  31.03.2021. ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   33.49
 49.  62620-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 50.  213  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 51.  95  31.03.2021.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЦЕНТАР И ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ
  59.60
 52.  765  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА - КРЕМЕНОВИЋИ-ГАКОВИЋИ, ПОДСИСТЕМ ЗВИЈЕЗДА
  134.55
 53.  90148813  31.03.2021. „БХ ТЕЛЕКОМ” д.д. САРАЈЕВО 5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА МАРТ 2021.ГОД.
  8.30
 54.  90148814  31.03.2021. „БХ ТЕЛЕКОМ” д.д. САРАЈЕВО    5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА МАРТ 2021.ГОД.
  108.95
 55.  273/1/5  25.11.2020.   ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА   ИЗРАДА УТУ   2,804.26
 56.  1243/002/21  31.03.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАШ СМС МПАРКИНГ ГРАД БЛ - МАРТ 2021.ГОД.
  7,692.05
 57.  22/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ВОЗИЛО РЕГ. ОЗНАКА К39-М-912   203.32
 58.  25/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКА Т85-А-281   315.85
 59.  24/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ВОЗИЛО РЕГ. ОЗНАКА 837-Ј-428   203.32
 60.  21/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКА Ј81-Т-718   289.39
 61.  26/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКА 837-Ј-426   203.32
 62.  27/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ВОЗИЛО РЕГ. ОЗНАКА Т85-А-282   315.85
 63.  23/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ВОЗИЛО РЕГ. ОЗНАКА 837-Ј-425   203.32
 64.  20/2021  29.04.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ВОЗИЛО РЕГ. ОЗНАКА 837-Ј-427   203.32
 65.  60275-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ОБЈЕКАТ ПАУК СЛУЖБА БИТОЉСКА УЛИЦА - МАРТ 2021. ГОД.   40.41
 66.  7165  13.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗАСЕОК ПЕТРАШИ-БЛАГОЈЕВИЋИ У НАСЕЉУ СЛАВИЋКА   134.55
 67.  16  15.04.2021. ЗИБЛ а.д.  КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - РЈЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА УЛИЦЕ БРАЋЕ МИЛЕТИЋА   1,644.91
Укупнo: 148,619.43