Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  306/21  06.07.2021.
 „ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ” д.о.о.
СЕМИНАР ЕЛЕКТРОНСКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   271.67
 2  2021-m100-53-000785  24.05.2021.  „ХОТЕЛ БОСНА” а.д.  ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ   171.00
 3  2021-m100-53-000784  24.05.2021.  „ХОТЕЛ БОСНА” а.д.  ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ   1,153.20
 4  68/21  30.06.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА   55,996.20
 5  2021-m100-53-000786  24.05.2021.  „ХОТЕЛ БОСНА” а.д.  ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА ЗА ГОСТЕ ГРАДА   307.80
 6  7079109782  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   19.19
 7  1549  22.07.2021.
 ТАМ СЕРВИС а.д.
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-468   19.83
 8  179/21  31.05.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 1 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   70,431.37
 9  21-3600-000185  19.07.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДИО ПОДРУЧЈА ДЕРВИШИ НОВАКОВИЋИ-ВУЈИНОВИЋИ   4,832.10
 10  1548  22.07.2021.
 ТАМ СЕРВИС а.д.
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-467   19.83
 11  00007/2021  30.07.2021. САЈАМ д.о.о.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА ВАКЦИНАЛНИ ЦЕНТАР   9,000.00
 12  462/21  16.07.2021. ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВОДА 1 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА - 16 ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   25,120.55
 13  47317-ao-650101-00/21  27.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-468   14.43
 14  47323-zk-0460066-00/21  27.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-468   4.00
 15  47572-zk-0460072-00/21  28.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е467   4.00
 16  47568-ao-650190-00/21  28.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-467   14.43
 17  784287-4-0521-7366500  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ДЕБЕЉАЦИ   21.57
 18  112368-4-0421-7366500-1  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ   -60.44
 19  581/21  28.07.2021.  НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА   102,819.82
 20  051/2021  20.07.2021.  НТВ д.о.о.  ЗАКУП ОБЈЕКТА ЗА СМЈЕШТАЈ РЕПЕТИТОРА И АНТЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЗ И ПТВСЈ, АНТЕНСКО МЈЕСТО ШИБОВИ   772.20
 21  298/R  10.07.2021.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ ЗА ГОСТЕ ГРАДА   490.68
 22  05-07-21/KIF  05.07.2021.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   4.40
 23  02-06-21/KIF  02.06.2021.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   4.40
 24  3  01.04.2021.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   4.40
 25  4  29.04.2021.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   4.40
 26  1479141455  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - ПРЕТПЛАТА НЕТ:XС+40 ГБ   76.00
 27  1464877-4-0621-7366478  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН / МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   37.57
 28  2021-M100-53-000976  14.06.2021.  „ХОТЕЛ БОСНА” а.д.  ТРОШКОВИ РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ - СЛАВА ГРАДА   9,749.80
 29  0000033328-30-06-21  01.07.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ШЕСТИ МЈЕСЕЦ   350.50
 30  04-7/21  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   5.55
 31  05-7/21  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   5.55
 32  06-7/2021  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   5.55
 33  27967-4-0621-4101301  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, МЈЕСЕЦ ЈУН, ЈАВНА ГАРАЖА (АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ)   404.98
 34  2021-M100-000972  13.06.2021.  „ХОТЕЛ БОСНА” а.д.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   185.20
 35  5551101010404537  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПЕТИ МЈЕСЕЦ   440.09
 36  2021-v001-53-000012  30.07.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПРОСТОРА - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У МЈЕСЕЦУ ЈУЛУ   3,393.00
 37  69/21  31.07.2021.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ЛОКАЛ БР. 8. У УЛИЦИ РОМАНИЈСКОЈ БР. 1Е У БАЊОЈ ЛУЦИ   346.32
 38  04-3/21  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   6.25
 39  05-3/21  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   6.25
 40  06-3/21  23.07.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА   6.25
УКУПНО: 286,459.89