Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om
 1  01-0520-110394444  31.05.2020.  „ELEKTROKRAJINA“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MJESEC MAJ 2020. GОDINE (MZ „ČESMA“)   21.57
 2  01-1120-110651786  30.11.2020. „ELEKTROKRAJINA" A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MJESEC NOVEMBAR 2020. GODINE (SKLADIŠTE – ODSJEK ZA POSLOVE CZ I PTVJ)   61.78
 3  17/21  21.02.2021.  „MESING STIL“ ALEKSANDROVAC  FAKTURA ISPOSTAVLJENA ZA IZRAĐENE PLOČE SA OZNAKOM VRSTE I KATEGORIJE KATEGORISANOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SMJEŠTAJNOG TIPA   131.04
 4  1620628054/1  31.12.2020.  „M:TEL“ A.D.  PRETPLATA ZA IZNAJMLJENU LINIJU   579.14
 5  116/21  11.02.2021.  „GRAFOTEX“ D.O.O. BANJA LUKA  IZRADA PEČATA ZA POSLOVE ODSJEKA ZA PCZ I PTVSJ   154.44
 6  9527  12.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O.  REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO DAILY 70C18H, REGISTARSKIH OZNAKA A94-J-193   617.91
 7  9523  11.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O.  REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO DAILY 55S17   585.64
 8  026/21  12.02.2021.  „ALDEMO TURS“ D.O.O. BANJA LUKA  SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE NABAVKE MJESEČNIH KARATA ZA PREVOZ ROMSKIH SREDNJOŠKOLACA   90.00
 9  02.06-2-1469/21  04.02.2021.  „NLB BANKA“ A.D.  OBRAČUN NAKNADE ZA USLUGE OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE   25.00
 10  61731-2021-01  11.02.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 11  62069-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   5.85
 12  62036-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME   21.65
 13  60863-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME   1.40
 14  62485-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  FAKTURA ISPOSTAVLJENA ZA IZRAĐENE PLOČE SA OZNAKOM VRSTE I KATEGORIJE KATEGORISANOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SMJEŠTAJNOG TIPA   13.84
 15  61394-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME   5.85
 16  60550-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 17  62032-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   19.37
 18  6077785218  31.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  MJESEČNA PRETPLATA NET:L   46.80
 19  if-00073-1-21  19.02.2021.  APIF BANJA LUKA  IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA   10.00
 20  3  29.01.2021.  „SIECOM“ D.O.O.  ODRŽAVANJE TELEFONSKOG SISTEMA GUBL   585.00
 21  fa-13-0/21  10.02.2021.  „CENTRONIX“ D.O.O.  ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME   604.89
 22  199582797  31.01.2021.  „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   6.30
 23  199557601  31.01.2021.   „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE   5.10
 24  199557607  31.01.2021.  „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE   12.30
 25  199575579  31.01.2021.   „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   5.00
 26  337  04.02.2021.  „KECKOM“ D.O.O. BANJA LUKA  NABAVKA TOLET PAPIRA I PAPIRNIH UBRUSA   1,067.03
 27  IF-00017-2-21  05.02.2021.  „COMESGRAFIKA“ D.O.O. BANJA LUKA  IZRADA VIZIT KARTI   19.02
 28  08/2021  05.02.2021.  „MF BANKA“ A.D. BANJA LUKA  MJESEČNO VOĐENJE RAČUNA   5.00
 29  199573434  31.01.2021.   „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE   56.60
 30  06/21  10.02.2021.  „VIP ELEKTRO“ BANJA LUKA  ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA   526.50
 31  003-75/21  15.01.2021.  „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU   203.98
 32  003-74/21  15.01.2021.  „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU   177.38
 33  2334/21-jn  01.02.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE „ZIMSKA SLUŽBA ILI GRADSKO PODRUČJE"   98.00
 34  1122-2656/21  02.02.2021.  „SBERBANK“ A.D.  OBRAČUN NAKNADE ZA JANUAR 2021.G.   13.00
 35  149  20.01.2021. ZIBL A.D.  IZRADA UTU ZA IZGRADNJU DJEČIJEG IGRALIŠTA NA ZELENOJ POVRŠINI PORED VRTIĆA „POLETARAC“   994.50
 36  002-815/21  08.01.2021.  „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU   393.62
 37  01.02.2021.  „ECO VOX“ D.O.O. BANJA LUKA  USLUGE ZAKUPA SERVISIRANJA (ČIŠĆENJA) POKRETNIH EKOLOŠKIH WC-KABINA NA PODRUČJU GRADA BANJALUKA   8,236.80
 38  001-723/21  31.01.2021.  „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TEKUĆE ODRŽAVANJE PO VOZILI   68.82
 39  001-722/21  31.01.2021.   „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU   978.35
 40  002-102/21  15.01.2021.   „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU   181.02
 41  2/2021  17.02.2021.  ZIBL A.D.  PRUŽANJE USLUGA KOMUNALNE NAKNADE   1,082.30
 42  81-346/2021  11.02.2021.  „GLAS SRPSKE“ BANJA LUKA  RAČUN ZA OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA ZA STRUČNU RASPRAVU IZMJENE RP „MALTA“   315.90
 43  3166/21-jn  15.02.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  OBJAVA UGOVORA „NABAVKA RUČNIH RADIO- STANICA“ U SLUŽBENOM LISTU BOSNE I HERCEGOVINE   98.00
 44  fr-020-0011/21  29.01.2021.  JU VETERINARSKI INSTITUT RS „DR VASO BUTOZAN“  IZVRŠENO UZROKOVANJE NA SALMONELU PO NARUDŽBI   35.10
 45  61489-2021-01  31.01.2021. „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME   11.70
 46  199557603  31.01.2021.  „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   5.00
 47  199557610  31.01.2021.   „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA   5.00
 48  2171-13005/21-2  07.01.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  POLUGODIŠNJA PRETPLATA „SLUŽBENI GLASNIK“ BIH - MEĐUNARODNI UGOVORI „SLUŽBENI GLASNIK“ BIH   480.00
 49  1234-13005/21  07.01.2021. JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH  GODIŠNJE INTERNET IZDANJE   480.00
 50  266/21-jn  11.12.2020. JU „SLUŽBENI GLASNIK“ RS  OBJAVA UGOVORA ZA JN „USLUGE OSIGURANJA, BANKARSKE I INVESTICIJSKE USLUGE“   98.00
 51  if-00071-1-21  18.02.2021.  APIF BANJA LUKA  IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA   10.00
 52  531/RS5025MVU/21  22.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  NABAVKA MOBILNOG TELEFONA ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA   678.00
 53  532/RS5025MVU/21  22.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  UKLJUČENJE MOBILNOG TELEFONA   1.00
 54  533/RS5025MVU/21  22.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85
 55  1303/rs5025mvu/21  29.01.2021.   „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85
 56  1308/rs5025mvu/21  29.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE   11.70
 57  1309/rs5025mvu/21  29.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE PAKET M:BIZ NET 50+   5.85
 58  199557614  31.01.2021.   „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA  PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE   558.30
 59  04.02.2021.  „NLB BANKA“ A.D.  OBRAČUN NAKNADE ZA USLUGE DEVIZNOG PL. PROMETA   16.62
 60  11/21  09.02.2021.   „MESING STIL“ ALEKSANDROVAC  ISPORUKA PREDMETNE PLOČE   131.04
 61  1140/rs5025mvu/21  29.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE PAKET M:BIZ NET 50+   5.85
 62  90/2021  CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D.  OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI   653.00
 63  136/21  28.01.2021.  VINARIJA „JUNGIĆ“ D.O.O. ČELINAC  POKLONI ZA SLUŽBENE POSJETE KABINETA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA   241.49
 64  1277/rs5025mvu/21  29.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  UKLJUČENJE SIM KARTICE   1.00
 65  1290/rs5025mvu/21  29.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  UKLJUČENJE SIM KARTICE   1.00
 66  40/2021  15.01.2021.  CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D.  OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI   30.00
 67  477/RS5025MVU/21  20.01.2021.  „M:TEL“ A.D. ZAMJENA SIM KARTICE   5.85
 68  518/RS5025MVU/21  21.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85
 69  519/RS5025MVU/21  21.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  ZAMJENA SIM KARTICE   5.85
 70  6/21  10.02.2021.  „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P.  NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU PRIJEČANI   13,338.00
 71  5/21  10.02.2021.  „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P.  NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU POBRĐE   17,550.00
 72  5017153011  31.01.2021.  RTRS JP BANJA LUKA RTV TAKSA   7.50
 73  5034294011  31.01.2021.  RTRS JP BANJA LUKA  RTV TAKSA   7.50
 74  40-1100-2021-274  09.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O.  REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA   1,098.55
 75  475/BL/2021  02.02.2021.  „DISTRIBUCIJA“ D.O.O. BANJA LUKA  ISPORUKA DNEVNE ŠTAMPE – JANUAR MJESEC   374.79
 76  4097  12.02.2021.  „KAB“ OMLADINSKA ZADRUGA BANJA LUKA  ANGAŽOVANJE OMLADINSKE ZADRUGE „KAB“ ZA PRENOS ARHIVE. POSAO TRAJAO 13 DANA I TO U PERIODU OD 26.01. DO 11.02.2021. G.   1,147.01
 77  IF-00124-1-21  10.02.2021.  „DRAGIČEVIĆ“ D.O.O.  NABAVKA TONERA   45.63
 78  21-3000-000019  10.02.2021.  „GEOPUT“ D.O.O. BANJA LUKA  IZRADA UTU DJEČIJEG VRTIĆA U KAMPUSU   1,450.80
 79  7/21  10.02.2021.  „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P.  NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU BORIK   14,606.28
 80  I01-002-128/21-S  „AUTO SERVIS NV“ D.O.O.  SERVIS VATROGASNOG VOZILA   310.17
 81  40-1100-2021-271  09.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O.  REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA   545.74
 82  40-1100-2021-272  09.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O.  REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA   582.60
 83  IF-00025-1-21  26.01.2021.  VETERINARSKA KOMORA RS BANJA LUKA  NARUDŽBA DVIJE KNJIGE EVIDENCIJE O PREGLEDU ŽIVOTINJA PRIJE PRIJEMA U OBJEKAT I O PREGLEDU NAKON KLANJA I OBRADE   17.00
 84  7/21  31.01.2021.  AUTOPRAONICA „ŽAC“  USLUGA PRANJA AUTOMOBILA GU   66.50
 85  2021-m002-23-000017  11.02.2021.  „TELEGROUP“ D.O.O. BANJA LUKA  REKONSTRUKCIJA MREŽNE OPREME U ODJELJENJU ZA LER   4,163.23
 86  if-00067-1-21  12.02.2021.  APIF BANJA LUKA  IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA   10.00
 87  40-1100-2021-282  10.02.2021.  „EUROMODUS“ D.O.O. REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO EUROCARGO 180E26 REGISTARSKIH OZNAKA K15-E-952   1,096.88
 88  61983-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, BANA MILOSAVLJEVIĆA BB   11.70
 89  62041-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE - ČESMA, KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA BB   1.40
 90  if-00068-1-21  12.02.2021.  APIF BANJA LUKA  IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA   10.00
 91  60565-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 92  61835-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA NA SPORTSKOM IGRALIŠTU, SAVE LJUBOJE BB   1.40
 93  60631-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   2.57
 94  60566-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   55.24
 95  62024-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   4.33
 96  62337-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE („PARKIĆ BANA MILOSAVLJEVIĆA BB“)   5.85
 97  62338-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE („PARKIĆ BANA MILOSAVLJEVIĆA BB“)   1.40
 98  60424-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   24.71
 99  02/21  26.01.2021.  SETA INŽENJERING SANACIJA OBJEKTA VRTIĆA LANA 1, BANJA LUKA   15,795.14
 100  22/21  10.02.2021. „PROCESNA OPREMA“ D.O.O. LAKTAŠI  NABAVKA KLUPA   33,896.07
 101  62375-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA, MLAĐE ĆUSIĆA BB, DRAKULIĆ   1.40
 102  61488-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA (GROBLJE), GOLUBA BABIĆA BB   5.61
 103  62490-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – FONTANA, SOLUNSKA BB   1.40
 104  61748-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 105  60006-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   298.40
 106  50643-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   4.51
 107  61976-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.60
 108  61865-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 109  61427-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   4.51
 110  61532-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 111  61949-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   30.01
 112  61761-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – FONTANA I ČESMA, BULEVAR CARA DUŠANA BB   5.85
 113  11  01.02.2021.  „AAP ELECTRONIC“ D.O.O.  USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE ZA POTREBE ODRŽAVANJA SKUPŠTINE GRADA BANJALUKA   351.00
 114  61371-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – FONTANA, TRG PALIH BORACA BB   1.40
 115  61966-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   5.97
 116  05-pl-ii/21  29.01.2021.  „PROGRES-GRADNJA“ D.O.O.  IZGRADNJA OBJEKTA MZ I POLICIJSKE STANICE LAUŠ U BANJOJ LUCI – DODATNI RADOVI   65,316.64
 117  001-0008   „ABC SOLUTIONS“ D.O.O. BANJA LUKA  IZGRADNJA VRTIĆA „KOLIBRI“   51,467.67
 118  60669-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR (MZ „DRAGOČAJ“)   3.68
 119  21-3000-000017  23.02.2021.  JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA  USLUGA SE PLAĆA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA SA JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA (BROJ: 12-G-133/21 OD 26.01.2021. GODINE). PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. GODINI   5,000.00
 120  21-3000-000016  23.02.2021.  JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA  USLUGA SE PLAĆA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA SA JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA (BROJ: 12-G-133/21 OD 26.01.2021. GODINE). PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. GODINI   6,000.00
 121  61349-2020-121  31.12.2020.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA, CARICE MILICE BB   1.40
 122  61101-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA (GROBLJE SV. PANTELIJA), ALEJA SVETOG SAVE BB   11.94
 123  36/21  17.02.2021.  „VIZ ZAŠTITA“ D.O.O. BANJA LUKA  NABAVKA OPREME ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU U SVRHU POPUNE ISTE NA MJESTIMA GDJE NEDOSTAJE ILI JE OŠTEĆENA   1,698.31
 124  118/2021  29.01.2021.  CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D.  OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HOV   39.00
 125  05/21  21.01.2021.  „PROCESNA OPREMA“ D.O.O.  NABAVKA KONTEJNERA ZA ODLAGANJE OTPADA   27,448.20
 126  004-d/21  03.02.2021.  „PROGRES-GRADNJA“ D.O.O.  OBJEKAT MZ I POLICIJSKE STANICE LAUŠ U BANJALUCI   17,088.71
 127  62072-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   63.64
 128  62073-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   634.14
 129  61349-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA, CARICE MILICE BB   1.40
 130  62033-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ZANATSKI CENTAR, JAVNI WC, VESELINA MASLEŠE BB   11.70
 131  62477-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA JANUAR MJESEC   11.70
 132  7477810789  31.01.2021.  „M:TEL“ A.D.  KARTICA ZA PRENOS PODATAKA U SPECIJALNOM VATROGASNOM VOZILU   37.76
 133  62598-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – FONTANA I NAVODNJAVANJE, BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB   5.85
 134  61240-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – FONTANA, BANA MILOSAVLJEVIĆA BB   1.40
 135  61231-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ČESMA, NOVO GROBLJE, FRANCA ŠUBERTA BB   1.40
 136  62471-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – SPOMEN ČESMA LAUŠ, SANSKA K-15   3.51
 137  62597-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – NAVODNJAVANJE, BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB   1.40
 138  62030-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   11.70
 139  62596-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   3.68
 140  61533-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   4.51
 141  61939-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   79.80
 142  60818-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   51.48
 143  62476-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   8.25
 144  62360-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   18.72
 145  62274-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ZA MJESEC JANUAR   24.22
 146  62275-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 147  60604-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   1.40
 148  1160195-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  PRAZAN PROSTOR PAUŠAL   5.85
 149  04/21  31.01.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY“  VRŠENJE USLUGA PREVOZA INVALIDNIH LICA ZA JANUAR 2021. GODINE   5,263.10
 150  62321-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   11.70
 151  60649-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   80.54
 152  60861-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   242.00
 153  002-103/21  15.01.2021.   „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA   601.34
 154  003-647/21  31.01.2021.  „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA   398.93
 155  54715-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   11.70
 156  61689-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   4.51
 157  161633-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR – ODJELJENJE ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU   15.79
 158  156  20.01.2021.  ZIBL A.D.  KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE   306.31
 159  70-220/21  10.02.2021.  „VIZ ZAŠTITA“ D.O.O. BANJA LUKA  PERIODIČNI PREGLED SISTEMA ZA VATRODOJAVU U OBJEKTIMA KOJI PRIPADAJU GRADSKOJ UPRAVI GRADA BL   1,158.30
 160  152  20.01.2021.  ZIBL A.D.  KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE   281.77
 161  153  20.01.2021.  ZIBL A.D.  KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE   494.44
 162  154  20.01.2021.  ZIBL A.D.  KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE   301.64
 163  61616-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   2.10
 164  000125/21  10.02.2021.  „GARMOND“ D.O.O. SARAJEVO  ZASTAVE REPUBLIKE SRPSKE   708.03
 165  01-89/900  08.02.2021. „ENSA BH“ D.O.O.  TROŠKOVI PELETA ZA VATROGASNI DOM   2,493.86
 166  60513-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   5.85
 167  62276-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   11.70
 168  12814-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER   1.40
 169  12822-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER   1.40
 170  12881-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER   11.70
 171  62028-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   2.57
 172  62029-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   2.57
 173  62068-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   7.63
 174  60477-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   575.39
 175  61196-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE – ODJELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ   63.30
 176  35463-2021-01  31.01.2021.   „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR   5.85
 177  35462-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  PAUŠAL – GLAVNI VODOMJER   1.20
 178  60420-2021-01  31.01.2021.  „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA  TROŠAK VODE ZA MJESEC JANUAR   50.27
 179  4033422011  31.01.2021.  RTRS JP BANJA LUKA  USLUGA – RTV TAKSA   7.50
Ukupno: 316,747.49