Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Добављач Укупан износ фактуре у КМ Опис
1 РН БР. 04-Р-1150/20 14.12.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 800.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
2 РН БР. 10-307 УГ 12-Г-3331/20 30.12.2020. "СВ КОМПАНИ" 819.00 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
3 РН БР. 10-308 УГ 12-Г-3331/20 30.12.2020. "СВ КОМПАНИ" 819.00 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
4 РН БР. 10-309 УГ 3331/20 30.12.2020. "СВ КОМПАНИ" 936.00 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
5 РН БР. 10-310 УГ 12-Г-3331/20 30.12.2020. "СВ КОМПАНИ" 1,053.00 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
6 РН БР. 245/21 ЈН 11.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ТЕНДЕРА, ОГЛАСА И ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА
7 РН БР. 28 УГ 12-Г-783/20 12.01.2020. "ТАМ" д.о.о. 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА СПЕЦИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
8 РН. БР. ИФ-06048-01-20 31.12.2020. "ПРИМАПРОМ" 4,234.36 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
9 РН БР. 37-12-2020 31.12.2020. "МЕГА КОМПЈУТЕР" 2,081.25 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ПИСАРНИЦУ
10 РН БР. 173 УГ 12-Г-1623/20 29.12.2020. "УНИКО" ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА СП 50.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
11 РН БР. 169 УГ 12-Г-1623/20 21.12.2020. "УНИКО" ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА СП 175.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
12 РН БР. 1786/20-02С 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 111.85 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
13 РН БР. 1787/20-02С 04.12.2020. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 28.43 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
14 РН БР. 70-605/2020 28.12.2020. "МЕДИА ПРО" 315.90 ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОТРАЖИВАЊА
15 РН БР. 1689 УГ 12-Г-1383/20 25.12.2020. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА КАБ 40.63 УСЛУГЕ ПРЕНОШЕЊА СТВАРИ И ОПРЕМЕ
16 РН БР.111/2020 УГ 12-Г-978/20 14.12.2020. "ГЕОМАКС" д.о.о. 105.30 ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ - ПРЕМЈЕР 3 ГАРАЖЕ У УЛ. РАЈКА БОСНИЋА 9
17 РН БР. 4563/20 I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 30.12.2020. "КОЗАРАПУТЕВИ" 7,076.23 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
18 ФАК.УГ-362/20 24.12.2020. "ROUTING" 24,570.00 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПРВЕ ФАЗЕ - МОСТ У ДОЦУ
19 РН БР. 01-1220-110644353 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 120.05 ЕЛEКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК КОД ТЦ "ДЕЛТА ПЛАНЕТ"
20 РН БР.271/1/3 УГ 12-Г-4022/20 31.12.2020. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО 5,015.11 МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
21 ПРЕДРАЧУН 205763 13.01.2021 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 46.80 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИЛАНДАРСКА 209, ЗАКУПАЦ ЧОВИЋ НЕНАД - MЗ ПРИЈЕЧАНИ
22 РН БР. 9000191532 11.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 617.52 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПРИКЉУЧАК - САМОУСЛУЖНА ПРАОНА, ПАРК ЗА ПСЕ, СИМЕ МАТАВУЉА
23 РН БР. 9000192494 22.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 619.46 ПРИКЉУЧАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ОБЈЕКАТ КОРДУНАШКА, ПП 115
24 РН БР. 01-1120-110634609 30.11.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО
25 РН БР. 01-1120-110593561 30.11.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 424.70 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА - ВИДОВДАНСКА
26 РН БР. 01-1120-110394032 30.11.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 39.49 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАМИЋИ
27 РН БР. 62318-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД АД 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОБЈЕКАТ РАМИЋИ ББ, ДРАГОЧАЈ
28 РН БР. 62319-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОБЈЕКАТ РАМИЋИ ББ, ДРАГОЧАЈ
29 РН БР. 62320-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОБЈЕКАТ РАМИЋИ ББ, ДРАГОЧАЈ
30 РН БР. 62321-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ОБЈЕКАТ РАМИЋИ ББ, ДРАГОЧАЈ
31 РН БР. 2 УГ 12-Г-3569/20 31.12.2020. ЗИБЛ БАЊА ЛУКА 1,398.38 ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ЗА СТАНОВЕ, ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ И ГАРАЖЕ -РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА ЗЕВ-А
32 РН БР. 01-1220-110394788 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.70 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИСКАВИЦА
33 РН БР. 01-1220-110631966 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.24 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА -ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 25 - СЛОБОДАН - ПЛАЋА СЕ ПАУШАЛ
34 РН БР. 01-1220-116191 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 119.68 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КРАЉА АЛФОНСА XIII 1
35 РН БР. 01-1220-110650825 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 3.22 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 92, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 12
36 РН БР. 01-1220-110394160 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 140.78 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДРАГОЧАЈ
37 РН БР. 18855-33-11/2020 30.11.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 382.97 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - МИЛАНА ТЕПИЋА 19, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ГАЛЕРИЈА ТЕРЗИЋ
38 РН БР. 18896-33-12/2020 31.12.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 496.92 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - МИЛАНА ТЕПИЋА 19, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ГАЛЕРИЈА ТЕРЗИЋ
39 РН БР. 01-1220-110656643 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.21 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1
40 РН БР. 01-1220-110394316 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 74.92 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА
41 РН БР. 01-1220-110394708 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 167.94 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ПИСКАВИЦА
42 РН БР. 01-1220-110394660 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 479.33 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАНОВАЦ
43 РН БР. 01-1220-110656693 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.21 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2
44 ФА БР- ИФ-00001-1-21 УГ 12-Г-23/21 12.01.2021. МИД ЕЛЕКТРО 5,988.00 НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОРМАРА
45 РН БР. 01-1220-110496765 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 299.61 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ДОМ ОМЛАДИНЕ
46 РН БР. 01-1220-110394592 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 991.95 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЦИ
47 РН БР. 01-1220-110394620 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 363.41 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ
48 РН БР. 01-1220-110394444 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.46 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕСМА
49 РН БР. 01-1220-110394072 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 223.00 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОТКОЗАРЈЕ
50 РН БР. 01-1220-110394190 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.22 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РЕКАВИЦЕ 1
51 РН БР. 01-1220-110394002 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 130.67 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА
52 РН БР. 01-1220-110394474 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 544.38 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУПА НА ВРБАСУ, ЦЕНТАР
53 РН БР. 01-1220-110593963 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.26 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН
54 РН БР. 01-1220-19888124 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.23 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ВЛ. КРЕМЕНОВИЋ МИЛИВОЈ, ЈОВАНКЕ ГАЈИЋ ЗМИЈАЊКЕ 4
55 РН БР. 01-1220-110394238 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.46 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИМИЋИ
56 РН БР. 1616332752/0 31.12.2020. МТЕЛ А.Д. БАЊА ЛУКА 5,273.21 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ЗА МЈЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
57 РН БР. 60067-4-1220-4101379 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 9,417.65 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ГРАДСКА УПРАВА, ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1
58 РН БР. 60816-4-1220-4100335 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 199.95 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
59 РН БР. 60064-4-1220-4101374 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 371.05 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ГРАДСКА УПРАВА, ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1
60 РН БР. 8337-33-12/2020 31.12.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 83.26 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - РАЈКА БОСНИЋА 13, ОБЈЕКАТ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА
61 РН БР.665-33-12/2021 31.12.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 106.75 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - КРАЉА АЛФОНСА XIII 38, ОБЈЕКАТ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА
62 РН БР. 27/БЛ/2021 УГ 12-Г-1300/20 05.01.2021. ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. 780.90 ШТАМПА
63 РН БР. 2942/БЛ/2020 УГ 12-Г-1300/21 02.09.2020. ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. 744.68 ШТАМПА
64 РН БР. 18802-33-11/2020 30.11.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 366.66 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - САВЕ ЉУБОЈЕ 2, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА
65 РН БР. 187533-33-11/2020 30.11.2020. ЕКО ТОПЛАНЕ 309.75 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - БУЛ .ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА
66 РН БР. 61522-4-1220-4101720 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 1,604.50 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ХВАРСКА, ВАТРОГАСНИ ДОМ
67 РН.01-1220-110394386 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 58.98 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР 1
68 РН.01-1220-110648374 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.17 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА
69 РН.01-1220-110652431 31/12/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 82.20 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА -ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1, КАНАЛИЗАЦИЈА
70 РН.60040-4-1220-4101301 12/31/2020 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 675.36 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА ГАРАЖА, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
71 РН.56263-4-1120-4101301 12/31/2020 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 582.94 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА ГАРАЖА, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
72 РН.61493-4-1220-4101605 12/31/2020 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 334.60 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА ГАРАЖА, ВИДОВДАНСКА
73 РН.01-1220-110394768 31/12/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 243.30 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ
74 РН.90144926 21/12/2020 БХ ТЕЛЕКОМ д.д. 126.30 УСЛУГА ЗА НАПЛ. РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА М-ПАРКИНГ
75 РН.90144927 21/12/2020 БХ ТЕЛЕКОМ д.д. 7.40 УСЛУГА ЗА НАПЛ. РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА М-ПАРКИНГ
76 РН.53309-2020-11 30/11/2020 ВОДОВОД а.д. 26.30 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ГАРАЖЕ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
77 РН.53320-2020-11 30/11/2020 ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ХИДРАНТ - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, АЛЕЈА АВЕТОГ САВЕ
78 РН.01-1220-110394572 31/12/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 30.76 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ
79 РН.01-1220-110394670 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 79.54 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР 1
80 РН.367/2020 УГ.12-Г-3610/2019 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 442.85 ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УЛИЦА БРАЋЕ КУКРИКА И ПЕТИ ПРИГРАДСКИ ПУТ
81 РН.371/2020 12-Г-2984/19 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 2,198.16 ИЗРАДА ИЗВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАГАРЕ
82 РН.369/2020 УГ.2984/19 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 294.14 ИЗРАДА ИЗВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ОГРАНКУ УЛИЦЕ 7. ФЕБРУАРА
83 РН.370 УГ.12-2984/19 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 459.06 ИЗРАДА ИЗВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ВИШИЋИ, К.О. ПИСКАВИЦА ГОРЊА
84 РН.368/2020 УГ.12-2984/19 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 877.09 ИЗРАДА ИЗВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ СЛАВИЋКА
85 РН.372/2020 УГ.12-Г-2984/19 31/12/2020 "РАДИС" д.о.о. 345.04 ИЗРАДА ИЗВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - КУЉАНИ 1, КУЉАНИ 2, ПАПРИКОВАЦ
86 РН.3151 28/12/2020 ВОДОВОД а.д. 134.55 ПРОЈЕКАТ ИЗГР. ВОДОВ. МРЕЖЕ ЗА ГОРЊЕ ПРИЈЕЧАНЕ
87 РН.20-3600-000470 12/10/2020 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о. 3,408.26 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
88 РН.70-765/2020 12/31/2020 КПЗ ТУЊИЦЕ 2,740.37 ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА, ГАРАЖА
89 РН.412/20 УГ.12-Г-3445/20 12/31/2020 АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ 487.50 ПРАВНЕ-КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА
90 РН.01-1220-1003832 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 2,403.40      ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ И ОБЈЕКТЕ (23 МЈЕРНА МЈЕСТА)
91 РН.ХКПЦ-005/21 УГ.12-4841/19 15.01.2021. ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. 81,738.83 НАДЗОР НАД ПРОШИРЕЊЕМ ПИТКЕ ВОДЕ И МРЕЖЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
92 РН.01-1220-19804310 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 531.95 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
93 РН.01-1220-110394994 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 81.48 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЛЕВАР
94 РН.01-1220-110394494 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 27.23 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИСКАВИЦА
95 РН.01-1220-110394600 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 67.21 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИШИН ХАН
96 РН.01-1220-110394562 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 234.57 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЕРИЋИ
97 РН.01-1220-110394366 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 607.89 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗАЛУЖАНИ
98 РН.60983-4-1220-4101003 12/31/2020 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 835.58 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - КРАГУЈЕВАЧКИХ И КРАЉЕВАЧКИХ ЖРТАВА 98 - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА
99 РН.01-1220-110633170 12/31/2020 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА 97.08 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР. 191, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - ВЕСЕЛИН МАСЛЕША
100 РН.11325/20 12/31/2020 "LIBUSOFT CICOM" 1,828.40 ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА РЕГИСТАР НЕКРЕТНИА
101 РН.78-04/20 УГ.12-Г-4079/20 11/25/2020 "ТЕРМОМОНТАЖА" а.д. 58,941.61 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ВРЕЛОВОД АДА И ДЕЛТА
102 РН БР. 62038-4-1220-5100640 31.12.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 2,210.82 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ - РАМИЋИ
103 РН БР. 01-390/900 УГ 12-Г-2843/20 25.12.2020. ЕНСА БХ д.о.о. 2,493.86 ОГРЈЕВ - ПЕЛЕТ
104 РН БР. 01-322/900 12-Г-2843/20 25.11.2020. ЕНСА БХ д.о.о. 2,493.86 ОГРЈЕВ-ПЕЛЕТ
105 РН БР. 01-33/004 12-Г-3979 25.11.2020. ЕНСА БХ д.о.о. 1,638.00 ОГРЈЕВ-БРИКЕТ
УКУПНО : 251,520.17