Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  425/21  21.5.2021.  „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА ФОЛКСВАГЕН, РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА 755-Ј-150
  54.83
 2.  988  19.5.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.   ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 059-Ј-112   99.16
 3.  986  19.5.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 358-Т-846   54.83
 4.  3103  12.5.2021. „ABC SOLUTIONS” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   3,941.97
 5.  987  19.5.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 695-М-107   54.83
 6.  219/2020  12.5.2021.  „БОЧАЦ ТУРС” д.о.о  ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕВОЗНИКУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021-31.03.2021.   109,678.49
 7.  30/2021  26.5.2021.  „ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ” БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ФОЛКСВАГЕН КЕДИ, РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ 755-Ј-150   203.32
 8.  70-1863/2021  24.5.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАПРИКОВАЦ - ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х””   163.80
 9.  21-3600-000130  24.5.2021.
 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК
 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „СТАРЧЕВИЦА”   3,451.50
 10.  81-1402/2021  24.5.2021. ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „„ЛАУШ 4”   166.73
 11.  81-1403/2021  24.5.2021. ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА   ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАПРИКОВАЦ - ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х”   166.73
 12.  70-1864/2021  24.5.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЛАУШ 4”   163.80
 13.  1-1387/21  10.5.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2021. ГОД.   6,853.54
 14.  1-1386/21  10.5.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОД.   5,323.68
 15.  81-1348/2021  19.5.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА   ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „АДА ДЕБЕЉАЦИ 5”   166.73
 16.  IF-00098-2-21  24.5.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ БЛОК А6-УЛАЗНИЦА-ИЗЛАЗНИЦА И ОМОТ СПИСА БИЈЕЛИ   544.93
 17.  001-5375/21  15.5.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,980.00
 18.  IF-00533-1-21  19.5.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о. ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   255.06
 19.  70-1735/21  17.5.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАПРИКОВАЦ- ПЕТРИЋЕВАЦ”, ЗОНА Б   163.80
 20.  001-5307/21  15.5.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   396.00
 21.  001-5308/21  15.5.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   374.88
 22.  002-5571/21  15.5.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   605.60
 23.  002-5570/21  15.5.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   496.01
 24.  70-1734/2021  17.5.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВУ ПРВОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ” СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х   163.80
 25.  70-1779/2021  19.5.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „АДА-ДЕБЕЉАЦИ 5”   163.80
 26.  IF-00530-1-21  19.5.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ - РЕДОВАН СЕРВИС КАНОН ИРА 8595   187.20
 27.  IF-00531-1-21  19.5.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР- АПАРАТА   626.48
 28.  IF-00532-1-21  19.5.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГА СЕРВИСА - КАНОН   187.20
 29.  04-R-469/21  24.5.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДБОРНИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ   982.80
 30.  21-3010-007653  27.5.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ   540.00
 31.  162/21  31.5.2021.  АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ, САРАЈЕВО  ПРУЖАЊЕ ПРАВНИХ УСЛУГА - АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ   487.50
 32.  mfk-00007-11-21  14.5.2021.   ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ „ДУГА”    РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-ПОКЛОН   153.00
 33.  4533-1515/2021  22.5.2021.  „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о.
 НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
  2,140.00
 34.  00003/2021  31.5.2021.  „САЈАМ” д.о.о. ЗАКУП ОБЈЕКТА ЗА ВАКЦИНАЛНИ ЦЕНТАР   9,000.00
 35.  49/21  31.5.2021. СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  
 ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
  346.32
 36.  9097/21-jn  24.5.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  УГОВОР ЗА ЈН 320-62/21   98.00
 37.  62396-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР - МЗ И ДОМ ЉУБАЧЕВО   4.21
 38.  05/2021  5.5.2021.   ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БОРИК, ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   36.40
 39.  06/2021  1.6.2021.   ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БОРИК, ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   36.40
 40.  21-3010-007656  27.5.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ   873.00
 41.  4553-1515/2021  22.5.2021.  „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о.  НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   39,600.01
 42.  8519/21-jn  17.4.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ПОСЛОВИМА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ   98.00
 43.  1269  27.5.2021.  ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о.   ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ТОНЕРИ)   32,548.58
 44.  04/21  28.5.2021.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у (ПРАВНА ПОМОЋ), ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   47.60
 45.  1-1589/21  27.5.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА МАЈ 2021. ГОДИНЕ   317.07
 46.  1-1563/21  26.5.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА МАЈ 2021. ГОДИНЕ   567.45
 47.  001-0124  12.5.2021. „ABC SOLUTIONS” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   15,406.68
 48.  01/2100363056  26.4.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА НА ЛОКАЦИЈИ ПАСАРЕЛА У УЛИЦИ КРАЈИШКИХ БРИГАДА И ЊЕГОШЕВА   11,015.43
 49.  72  30.5.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  НАБАВКА ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНИ ДОГАЂАЈ ВИЈЕНАЦ-БИСТРИЦА   50.00
Укупно: 251,037.15