Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  1451/21  30.04.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.   ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА   5,107.40
 2  03-nm-228/21  28.05.2021.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   2,721.56
 3  61240-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ   31.06
 4  61349-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ ББ   1.40
 5  62375-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., МЛАЂЕ ЋУСИЋА   2.45
 6  61489-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., КНИНСКА ББ   609.46
 7  61761-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   94.83
 8  61835-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., САВЕ ЉУБОЈЕ ББ   1.40
 9  62490-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., СОЛУНСКА ББ   1.40
 10  62033-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ББ   11.70
 11  61983-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ   11.70
 12  62471-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., САНСКА К-15   1.40
 13  61488-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ГОЛУБА БАБИЋА ББ   9.83
 14  61394-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ТРГ КРАЈИНЕ К1   69.73
 15  61371-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА ББ   1.40
 16  62036-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., И. Г. КОВАЧИЋА ББ   44.81
 17  61101-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ ББ   22.46
 18  60863-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., Т. Т. ДАМЈАНОВИЋА 12-14   1.40
 19  62597-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД, БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 20  62598-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   23.75
 21  62485-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., УЛ. МИЛАНА ТЕПИЋА   26.30
 22  61231-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., ФРАНЦА ШУБЕРТА   137.59
 23  62337-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ   5.85
 24  62338-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД., БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ   1.40
 25  62041-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ - ЧЕСМА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   5.97
 26  43/21  30.04.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА - ЗИМСКА СЛУЖБА 2 СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   7,729.45
 27  37249-AO-646501-00/21  22.06.2021.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ

 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-845   150.89
 28  1979112612  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 29  88/1/3  11.06.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ   7,133.49
 30  05050001-667/21  16.06.2021.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ БРОЈ 12-Г-1397/21 ОД 4.6.2021. ГОДИНЕ, ОБАВЉЕНЕ СУ УСЛУГЕ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОД СТРАНЕ ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊАЛУКА, ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА СПАСОВДАНА - СЛАВЕ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   400.00
 31  1275  21.06.2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-845   89.83
 32  37239-ZK-0457199-00/21  22.06.2021.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ

 ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-843   4.00
 33  37236-AO-646500-00/21  22.06.2021.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ

 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-843   150.89
 34  1274  21.06.2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-843   89.83
 35  37252-ZK-0457200-00/21  22.06.2021.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ

 ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А50-О-845   4.00
 36  001-0160  22.06.2021.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА НА БАЊАЛУЧКОМ ВЕЛЕСАЈМУ   6,961.50
 37  81-1741/2021  17.06.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА

 ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА У 2021. ГОДИНИ   389.03
 38  10221/21-jn  07.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ - ВРТИЋ КУЉАНИ   98.00
 39  58/21  17.06.2021.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ ИЗРАДА И ИСПОРУКА СТАНДАРДНИХ ПЛОЧА ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ ЗА СМЈЕШТАЊЕ ГОСТИЈУ   196.56
 40  52  31.12.2020.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 13 И 15  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у   67.35
 41  10644/21-jn  14.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ОБЈАВА ЈАВНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   98.00
 42  60861-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   624.80
 43  62505-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК   72.66
 44  60477-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   519.37
 45  180  31.05.2021.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА - ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   33.49
 46  161633-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   15.79
 47  159  31.05.2021. ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - МЗ ЦЕНТАР ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   59.60
 48  62596-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДРУШТВЕНИ ДОМ САРАЧИЦА   1.40
 49  61949-20221-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   14.04
 50  61731-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ АДА   4.51
 51  61976-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЛАЗАРЕВО I И II   4.71
 52  62073-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   322.92
 53  62072-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   69.88
 54  61865-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА   1.40
 55  60631-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК, УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА   2.57
 56  62029-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК   2.57
 57  62028-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК I   2.57
 58  61689-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БУЛЕВАР   44.97
 59  60420-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ПАРКИНЗИ   40.93
 60  62360-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ ДРАГОЧАЈ   25.56
 61  62069-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   5.85
 62  60513-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ГАРАЖЕ   5.85
 63  62276-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ - ХИДРАНТ   11.70
 64  61966-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ МОТИКЕ   5.97
 65  60604-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЧЕСМА   1.40
 66  60818-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   26.39
 67  62275-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   40.00
 68  62274-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   3.68
 69  61748-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ   1.40
 70  1381/otpr.0165  08.06.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛA   549.43
 71  095898  10.06.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   888.00
 72  if033341/20  10.06.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   83.20
 73  21-353-000457  11.06.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   455.80
 74  60006-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  
 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА
  394.88
 75  60550-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЛАУШ   1.40
 76  61939-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ МЛАДИХ
  103.66
 77  61532-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ВРБАЊА
  4.51
 78  61533-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ И МК СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ
  4.51
 79  1351/otpr.0135  03.06.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   2,783.43
 80  131  01.06.2021.
 АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.
 
 ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
  192.00
 81  62396-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ДОМ ЉУБАЧЕВО   6.49
 82  01-05/21  18.05.2021.
 ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - МЗ ОБИЛИЋЕВО ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН   118.80
 83  01-21/21  17.03.2021.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - МЗ ОБИЛИЋЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ   118.80
 84  60566-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ШАЛТЕР САЛА БОРИК   49.03
 85  62024-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ГОЛЕШИ   4.33
 86  62476-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ВЕРИЋИ   12.81
 87  62477-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ВЕРИЋИ ХИДРАНТ   11.70
 88  61427-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   4.51
 89  62030-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   11.70
 90  60565-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК II   1.40
 91  21-301-000409  17.06.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   227.89
 92  60669-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ДРАГОЧАЈ   5.97
 93  1739  10.06.2021.  КЕЦКОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ   718.84
 94  50643-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ОБИЛИЋЕВО   32.53
 95  45/21  17.06.2021. ПОРТАЛ СП  ТРОШКОВИ ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ KОВИД БАРИЈЕРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ   1,638.00
 96  60424-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ -КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   37.16
 97  60649-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ -ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   183.24
 98  62068-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   1.40
 99  60275-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ (ПАУК СЛУЖБА) БИТОЉСКА 126 - МАЈ 2021. ГОД   22.15
 100  70-2290/2021  22.06.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАМИЋИ   163.80
 101  81-1773/2021  22.06.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА

 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАМИЋИ   166.73
 102  1049012  01.07.2021.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР   271.67
 103  2123/002/21  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА - МАЈ 2021.   7,735.14
 104  53334-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВ. САВЕ К59 - УТРОШАК ВОДЕ МАЈ 2021. ГОД.   1.40
 105  53309-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВ. САВЕ К59 - УТРОШАК ВОДЕ МАЈ 2021. ГОД.   23.18
 106  53320-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНЕ ГАРАЖЕ - ХИДРАНТ АЛЕЈА СВ. САВЕ К59 - УТРОШАК ВОДЕ МАЈ 2021. ГОД.   11.70
 107  21-3600-000124  24.05.2021. ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ИЗГРАЂЕНИХ КУЋА - 12 У НАСЕЉУ ДАЉКА И 25 У НАСЕЉУ ВРТАЧЕ, ШАРГОВАЦ   17,947.80
 108  рекапитулација  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - МАЈ 2021. ГОД.   3,204.96
 109  4291/21  31.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ 2021.ГОДИНЕ.   160,100.51
 110  3979140121  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ   70.20
 111  9579141234  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА МАЈ   19.00
 112  9479116273  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА МАЈ   22.23
 113  6430008759/2021  31.05.2021.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА И ДЕПОНОВАНА ВОЗИЛА - МАЈ 2021.ГОД.   2,740.00
 114  348  31.05.2021. ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ВИДОВДАНСКА 2 - МАЈ 2021.ГОД.   600.00
 115  4/21  16.06.2021. ВЕТ ЦЕНТАР УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   36,628.26
Укупнo: 272,874.00