Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  6843-4-0221-4101003  28.2.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ФЕБРУАР   702.30
 2.  503/21  31.1.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.   ЗИМСКА СЛУЖБА VII СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   19,453.92
 3.  504/21 II ПРИВРЕМЕНА СИТ  31.1.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.   ЗИМСКА СЛУЖБА I СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   16,770.06
 4.  03-02/21 II ПРИВРЕМЕНА СИТ  9.2.2021.  „ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА VIII СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   24,055.34
 5.  03-nm-24/21  2.2.2021. НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ д.о.о.   ЗИМСКА СЛУЖБА VI СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - 15.11.2020/31.1.2021. ГОД.   17,569.29
 6.  18-21  1.3.2021. „СПАРТА” д.о.о ЛАКТАШИ  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ЗНАЧКИ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ   4,141.80
 7.  01-0221-110394964  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   68.73
 8.  23/21  28.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ЗИМСКА СЛУЖБА II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.
  43,845.75
 9.  01/2100353470  31.1.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   36,654.93
 10.  01/2100353459  31.1.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  
 ЗИМСКА СЛУЖБА II ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.


  36,189.27
 11.  01/2100353458  31.1.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  
 ЗИМСКА СЛУЖБА I ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.


  110,944.08
 12.  25/21  28.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   18,917.99
 13.  01-0221-110394494  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.30
 14.  01-0221-110394366  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ)   554.85
 15.  01-0221-110658475  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   159.91
 16.  01-0221-110394052  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.17
 17.  01-0221-110394386  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   58.63
 18.  01-0221-110394670  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   69.01
 19.  21-300-000091  16.3.2021.  COMPUTING SISTEMS д.о.о. БАЊА ЛУКА ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ   198.20
 20.  01-0221-110394994  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БУЛЕВАР)   60.18
 21.  01-0221-19804310  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ)   505.01
 22.  400467/21  30.3.2021.  ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ЛИФТОВА   5.20
 23.  28/21  4.3.2021.  ELTA MEDIA GROUP д.о.о. ЕМИТОВАЊЕ ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЖЕНА - 8. МАРТА   175.00
 24.  rnost-405043/21  30.3.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ   11.00
 25.  60275-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ЗА ОБЈЕКАТ У БИТОЉСКОЈ УЛИЦИ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   40.41
 26.  00001/2021  1.4.2021. „БАЊАЛУЧКИ ВЕЛЕСАЈАМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ГРАЂАНА   9,000.00
 27.  26/21  28.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   2,357.34
 28.  FA-35-0/21  19.3.2021.  CENTRONIX д.о.о. РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ ЗА ШТАМПАЧ   70.20
 29.  usl-00035-1-21  23.2.2021.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРОТОАРА У НАСЕЉУ САРАЧИЦА (УТУ И ГЛ. ПРОЈЕКАТ)

  6,996.60
 30.  18/21  28.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   6,786.07
 31.  01-0221-110650787  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР - МЗ ПРИЈЕЧАНИ

  27.64
 32.  21-3600-000068  17.3.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК    СТР. МИШЉЕЊЕ И УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч.338/2 И 339/6 К.О. КУЉАНИ

  994.50
 33.  1890-13005/21  10.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ   480.00
 34.  1891-13005/21-2  10.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ БИХ   480.00
 35.  6683-4-0221-4100335  28.2.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   148.23
 36.  21-300-0022  17.3.2021.  „ ЕЛЕКТРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ РАСВЈЕТОМ   58,463.73
 37.  IF-00053-2-21  23.3.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ БЛОКА   222.30
 38.  IF-00052-2-21  23.3.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРЕТПЛАТНИХ КАРАТА ЗА ПАРКИНГ, ТЕ ОМОТА СПИСА (БИЈЕЛИ И ЗЕЛЕНИ)   4,428.87
 39.  7880-4-0221-5100640  28.2.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   1,667.26
 40.  21-362-000008  1.3.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ   182.80
 41.  3/21  3.3.2021. ВЕТ ЦЕНТАР д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ   11,418.62
 42.  окончана сит  26.2.2021. „ТЕКТОН” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА УСЛУГУ ИЗГРАДЊЕ НАДСТРЕШНИЦА ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ИСПРЕД ДОМОВА ЗДРАВЉА У БАЊОЈ ЛУЦИ   50,997.26
 43.  if-01087-01-21  17.3.2021. „ПРИМАПРОМ”  д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ   733.05
 44.  64  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ   16.00
Укупно: 486,675.80