Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  9000211764  24.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УСЛУГА ПРИКЉУЧКА ЗА КОЧИЋЕВ ЗБОР   87.75
2  9000211866  24.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УСЛУГЕ ПРИКЉУЧКА ЗА КОЧИЋЕВ ЗБОР   1,246.01
3  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 6/21  01.09.2021.  ЕКО ВОКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОКРЕТНИХ ТОАЛЕТ КАБИНА   11,466.00
4  01-02164  14.09.2021.  МК НОВА д.о.о.  АПАРАТ ЗА ПРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   3,798.10
5  40-1100-2021-1607  16.09.2021.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  СЕРВИС ВОЗИЛА ИВЕКО РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА М97-Ј-266   919.98
6  40-1100-2021-1610  16.09.2021.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  СЕРВИС ВОЗИЛА ИВЕКО РЕГИСТАРСКИ БРОЈ Ј92-А-395   469.17
7  40-1100-2021-1609  16.09.2021.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  СЕРВИС ВОЗИЛА ИВЕКО РЕГИСТАРСКИ БРОЈ Ј92-А396   1,626.91
8  40-1100-2021-1608  16.09.2021.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  СЕРВИС ВОЗИЛА ИВЕКО РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА А62-О836   94.77
9  V  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  09.09.2021.  ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА - ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У НАСЕЉУ ЛАУШ   33,172.53
10  33/2021  09.09.2021.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КРЧЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НОВОПЛАНИРАНОГ ПАРКА У УЛ. ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА   18,890.82
11  3061/2021  20.09.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ТРОШКОВИ ХРАНЕ ЗА ВАКЦИНАЛНИ ПУНКТ НА БАЊАЛУЧКОМ САЈМУ   717.92
12  I  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2832/21  31.08.2021.
 КОЗАРАПУТЕВИ а.д.
 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   78,008.73
13  79/21  13.09.2021.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ИЗРАДА СТАНДАРДНЕ ПЛОЧЕ ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ   196.56
14  17120/21-jn  13.09.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   52.00
15  if-00103-1-21  31.07.2021.  ВАЛЕК КОМЕРЦ д.о.о.  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА, ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ТУШЕВА   10,131.50
16  8433/21  31.08.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.40
17  6467/21  30.07.2021.  „LIBUSOFT CICOM” д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.40
18  IF-21-0469  31.08.2021.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ ЕDМWS СИСТЕМА ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   585.00
19  1-2592/21  31.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   2,193.75
20  7507/21  30.07.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.40
21  04-r-804/21  13.09.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НАБАВКА ИЗВОДА   7,850.00
22  9000212577  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ БРОЈ РАЧУНА 9000212577   1,197.42
23  0001301/2021  13.09.2021. НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  ОБРАДА НОТАРСКИХ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЗЕМЉИШТА (ВРАЊЕШ МИЛИЦА И ГОРАН)   369.14
24  512  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 512, РАЧУН ЗА АВГУСТ   15.20
25  139  10.09.2021.  ААП ЕЛЕКТРОНИК ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА   7,008.30
26  if-00443-1-21  23.09.2021. АПИФ БАЊА ЛУКА ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА   10.00
27  111  31.08.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1, БРОЈ РАЧУНА 11, РАЧУН ЗА АВГУСТ   5.50
28  2427820-4-0821-7366529  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ ПС1 УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА - АВГУСТ 2021. ГОД.   39.66
29  if-00440-1-21  10.09.2021. АПИФ БАЊА ЛУКА ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА   15.00
30  1262/2021  19.09.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ВОДЕ д.о.о. БИЈЕЉИНА  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВЕ ВОДЕ - (ВРБАС КОД ЗЕЛЕНОГ МОСТА)   327.60
31  2429965-4-0821-7366510  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ МЗ ПИСКАВИЦА, БРОЈ РАЧУНА 2429965-4-0821-7366510   21.90
32  573  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 573, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
33  514  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 514, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
34  112  31.08.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1, БРОЈ РАЧУНА 112, РАЧУН ЗА АВГУСТ   6.00
35  572  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 572, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
36  573  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 573, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
37  568  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 568, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
38  566  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА   16.00
39  563  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 563, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
40  509  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 509, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.40
41  509  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, РАЧУН БРОЈ 509, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.40
42  515  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 515, РАЧУН ЗА АВГУСТ   14.00
43  539  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 539, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
44  565  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 565, РАЧУН ЗА АВГУСТ   12.00
45  575  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 575, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
46  571  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 571, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.40
47  514  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 514, РАЧУН ЗА АВГУСТ   15.20
48  515  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13, БРОЈ РАЧУНА 515, РАЧУН ЗА АВГУСТ   14.00
49  bl408/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА СЕНИОРА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БАЊE ЛУКE   32.00
50  bl409/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   544.00
51  bl402/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   512.00
52  bl403/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   704.00
53  bl404/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,120.00
54  81-2368/2021  01.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА КОНКУРСА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ГЛАСУ СРПСКЕ   611.33
55  bl391/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,152.00
56  bl369/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
57  bl370/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,440.00
58  kk111840  23.09.2021.  СЛАДАБОНИ д.о.о. КЊИЖАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА НАБАВКА КЊИГА   222.00
59  59496-im-027507-00/21  21.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЧАМЦА PIONEER MULTI   94.50
60  59500-im-027508-00/21  21.09.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЧАМЦА ЗОДИЈАК МИЛПРО   94.50
61  bl397/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   928.00
62  bl398/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,536.00
63  bl399/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   640.00
64  bl400/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   640.00
65  bl389/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
66  bl390/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   544.00
67  1000  10.09.2021.  МАКО ПРИНТ д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГА ДИЗАЈНА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПЕ   23.40
68  1001  13.09.2021. „МАКО ПРИНТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГА ДИЗАЈНА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПЕ   84.24
69  bl405/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   512.00
70  bl406/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
71  bl395/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   960.00
72  bl396/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   704.00
73  bl372/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
74  bl373/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   800.00
75  bl374/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
76  bl368/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
77  530  31.08.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11, БРОЈ РАЧУНА 530, РАЧУН ЗА АВГУСТ   16.00
78  999  10.09.2021.  МАКО ПРИНТ д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГА ДИЗАЈНА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПЕ   128.70
79  bl383/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
80  bl375  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
81  bl376  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   736.00
82  bl377/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
83  bl378/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
84  bl371/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
85  bl386/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
86  bl388  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
87  bl379/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
88  bl380  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
89  bl381/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
90  bl382/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
91  bl392/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
92  bl393/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
93  bl394/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
94  bl384/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   192.00
95  bl385/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
96  bl387/21  10.09.2021.  ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
97  IV  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 333/21  31.08.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, КОМ. ПОЛИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ   8,516.63
98  1652847784/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ - ПРЕНОС ПОДАТАКА ОД КАМЕРА   3,144.86
99  2430168-4-0821-7366515  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈР БАРЛОВЦИ   2.97
100  2428335-4-0821-7366437  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ДЕПОНИЈА РАМИЋИ   73.25
101  17250/21-jn  20.09.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС   98.00
102  34/21  15.09.2021.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   526.50
103  139/1/3  31.08.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ   3,732.30
104  VK-3189/21  21.08.2021.  ОРФЕЈ д.о.о.  СЛАВИНА НА ФОНТАНИ У ПАРКУ КОД СПОМЕНИКА Т. МИЛОСАВЉЕВИЋУ   257.93
105  1123-21  07.09.2021.  НОТАР СЛАДА ИВЕЛИЋ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА ГРАД БЛ - ЛАЗЕНДИЋ ДУШАН   370.89
106  1654434654/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   1,749.15
107
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2423959-4-0821-7366530 I DR
 31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - АВГУСТ 2021. ГОД.   2,128.66
108  1648227655/1  23.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. УСЛУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   5,257.44
109  2100390  13.08.2021.  РЕФОТ БХ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СТАБИЛИЗАТОР CRANE 2S   1,301.08
110  3530/002/21  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ - АВГУСТ 2021. ГОД.   7,837.54
111  1654249913/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   5,257.44
112  515/21  21.09.2021.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ   30.00
113  1653989087/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С-АВГУСТ 2021.   578.10
114  576  31.08.2021.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА АВГУСТ 2021. ГОД.   600.00
115  2427564-4-0821-7366465  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - АВГУСТ 2021. ГОД.   24.00
116  2410148294  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л - АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   46.80
117  2426486-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123   21.67
118  2426487-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПАУК СЛУЖБА БИТОЉСКА УЛИЦА - АВГУСТ 2021.ГОД.   148.57
119  2426488-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД КАСТЕЛА УЛ. ТРЖНИЧКА - АВГУСТ 2021. ГОД.   22.21
120  2426489-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ У УЛ. БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ   22.27
121  2426490-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74А   37.78
122  53309-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - АВГУСТ 2021. ГОД.   26.30
123  53320-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ ХИДРАНТ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - АВГУСТ 2021. ГОД.   11.70
124  60275-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ПАУК СЛУЖБА БИТОЉСКА УЛИЦА 126 - АВГУСТ 2021.ГОД.   58.65
125  53334-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - АВГУСТ 2021. ГОД.   1.40
126  16814/21-jn  13.09.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч.БР. 164/4 К.О. БАЊА ЛУКА 5, У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА   98.00
127  2426491-4-0821-7366452  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС - АВГУСТ 2021. ГОД.   70.97
Укупно: 245,584.55