РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 6727345151 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата-01/23 76.00
2 0/4 2/10/2023 РАСАДНИК СЛАВНИЋ ДОО Расадник Славнић 3,342.69
3 23-3600-000010 2/15/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК Израда главног пројекта за легализацију пословног објекта Друштвени дом Верићи 4,364.10
4 1-174/2023 2/8/2023 ХОТЕЛ ВИДОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ ЈП 15-404-226/22 6,375.00
5 9000254317 2/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Такса за ЕЕС 29.25
6 9000254319 2/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за прикључак електричне енергије за настрешницу аутобусног стајалишта код РК Боска 593.65
7 9000254318 2/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за прикључак електричне енергије за настрешницу аутобусног стајалишта 593.65
8 USL-00029-1-23 2/22/2023 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Плаћање друге фазе израде измјене дијела Рег плана централног подручја Града ( ПалаС) 4,914.00
9 143/2023 2/27/2023 ХЦЦ ХОСТЕЛ ЦИТY ЦЕНТЕР СМЈЕШТАЈ ЈП: 15-404-226/22 1,210.00
10 1-305/2023 2/27/2023 ХОТЕЛ ВИДОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА смјештај 3,066.80
11 70-637/2023 2/27/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "Паприковац - Петрићевац зона Б" изложен на јавни увид први пут 163.80
12 16/2023 3/2/2023 AMBIENTUM ДОО Услуга ароматизације простора 3,285.36
13 usl-00036-1-23 3/3/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА плаћање првог дијела накнаде за израду регулационог планадијела централног подручја Града Бања Лука 1,404.00
14 23-3600-000029 2/28/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК Израда дијела рег. плана стамбених насеља Лазарево 1,2, и 3 5,031.12
15 81-554-2023 2/27/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "Паприковац - Петрићевац зона Б" изложен на јавни увид први пут 166.73
16 6282/23-jn 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве јавне набавке 52.00
17 if-00259-1-23 3/6/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Услуге одрзавања рачунарске опреме 101.79
18 81-617/2023 3/2/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјеештења о одржавању јавне распарвео нацрту Рег.Плана стамбеног насеља "Лазарево 3" 333.45
19 9227999440 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Пренос података-02/23 3,316.03
20 20/23 2/27/2023 EGIC COP ДОО БАЊА ЛУКА 2.привремена ситуација за извођење радова на изградњи водовода бустер станицом Лукајићи-Тркуље подсистем Звијезда 71,064.57
21 16673-4-0223-4100521 i dr rekapitulacija 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација за 02/23 211,868.43
22 01/2301000783 2/28/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ Поштанске услуге 25,561.80
23 38/2023 3/9/2023 АСОГЛАС ДОО Исправка греске 200.00
24 01/2300253104 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Привремена стуација за Зимску службу ИИ Градско подручје 15,250.95
25 14665-4-0223-5100779 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор у парку Петар Кочић-02/23 91.49
26 70-786/2023 3/8/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана стамбеног насеља "Шарговац 1" изложен на јавни увид први пут 163.80
27 REST/REST/0359/2023 3/8/2023 СТАРО БУРЕ услуге ресторана 358.00
28 348 3/8/2023 РЕСТОРАН СТАРА АДА БАЊА ЛУКА услуге ресторана 477.10
29 2023-M100-53-000521 3/9/2023 ХОТЕЛ БОСНА АД услуге рестоеана 2,359.00
30 30001000414720 2/23/2023 ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА набавка материјала за потребе птвсј 259.80
31 7015/23-JN 3/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве Јавне набавке 98.00
32 1927986434 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата-02/23 76.00
33 3927977374 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата-02/23 76.00
34 6755/23-JN 3/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Снимање ЈР на територији Града 98.00
35 6953/23-JN 3/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Извођење радова на изградњи и уређењу јавног купалишта три бање 98.00
36 6318/23-JN 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни и непредвиђени радови на санацији клизишта на Лаушу 98.00
37 3927981448 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Тотал Дата XЛ 15 193.05
38 1/1/2022 2/1/2023 GREEN TEAM GROUP Уклањање графита у улици Симе Матавуља 76.50
39 6427976331 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Тотал Дата XЛ 15 228.15
40 4227976403 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 70.20
41 6317/23-JN 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ОГЛАСА 98.00
42 200211100005 1/31/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 01/23 249.35
43 200211100005 1/31/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 01/23 9.35
44 51/23 3/13/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у Загребу 1,054.00
45 124/r 3/6/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА смјештај 88.50
46 9000256508 3/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Бустер станица Јанковића брдо 1,281.61
47 221/23 2/27/2023 ТАЛИЈА ДОО БАЊА ЛУКА услуге хотела 2,449.00
48 81-686/2023 3/8/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана стамбеног насеља "Шарговац 1" изложен на јавни увид први пут 166.73
49 08-r-1324/23 3/7/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Извод из матичне књиге 5,803.20
50 7590/23-jn 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Исправка 52.00
51 7589/23-jn 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА КОНКУРСА 52.00
52 7899/23-jn 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Исправка 52.00
53 60863-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Тихомира Тихе Дамјановића-02/23 2.28
54 62667-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Младена Стојановића-02/23 9.34
55 62485-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Народног хероја Милана Тепића-02/23 6.23
56 7862/23-jn 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве јавне набавке 52.00
57 135-r 3/11/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА смјештај Палас Бања лука 1,556.00
58 3/2022 3/14/2023 GREEN TEAM GROUP Уклањање графита на вратима тврђаве Кастел 612.00
59 4/2022 3/14/2023 GREEN TEAM GROUP Уклањање графита 1,819.00
60 5/2022 3/15/2023 GREEN TEAM GROUP Уклањање графита у улици Паве Радана 612.00
61 129/23 3/11/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечна карта на име Радоњић Кристина , релација Бањалука-Бочац, ученици припацници ромске националне мањине. 105.00
62 2023-m100-53-000530 3/10/2023 ХОТЕЛ БОСНА АД угоститељске услуге 11,268.10
63 61231-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат-Франца Шуберта-02/23 1.40
64 61101-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат-Алеја Светог Саве-02/23 4.21
65 7730/23-jn 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве Јавне набавке 98.00
66 121/2023 3/10/2023 НОТАР ЈАНА РОДИЋ ИСПЛАТА ЗА НОТАРСКУ ОБРАДУ УГОВОРА 339.76
67 1585/RS5025MVU/23 3/10/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00
68 1751/RS5025MVU/23 3/16/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни АЛЦАТЕЛ 1066Д 1.00
69 54/23 3/17/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА смјештај 1,225.00
70 60275-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА рачун за воду за фебруар 2023. 47.91
71 6430013087/2023 2/28/2023 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС Накнада за премјештање возила за период од 01.02. до 28.02.2023. године 3,087.50
72 53/23 3/17/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА смјештај 442.92
73 01/2300253240 3/15/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Рад кипером ручни утовар - Куљани 187.20
74 9000228683 4/12/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун - пломбирање главног осигурача - стан бр. 8 у Ул. Старине Новака бр. 8 17.55
75 21 2/28/2023 ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 Рачун за ИИ 2023. за п.п. 185 А 35.40
76 138 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 67 16.00
77 139 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 68 16.00
78 141 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 70 16.00
79 23-362-00005 1/31/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 72.90
80 23-362-000009 2/28/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 1,012.20
81 23-362-000006 1/31/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 432.50
82 76-58/2023 3/20/2023 ЕУРОБЛИЦ ПРЕСС БАЊА ЛУКА Услуге маркетинга у штампи 5,850.00
83 75 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 4 16.40
84 78 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 7 15.20
85 80 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 9 15.20
86 81 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 10 14.00
87 129 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 58 16.00
88 132 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 61 16.00
89 134 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 63 16.00
90 137 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 66 16.40
91 26 2/28/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за ИИ 2023. - гаража 12 м2 6.00
92 75 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 4 16.40
93 80 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 9 16.00
94 81 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 10 14.00
95 96 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 25 16.00
96 105 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 34 16.00
97 139 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 68 16.00
98 27 2/28/2023 ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЦИЦА 8 БАЊА ЛУКА Рачун за ИИ 2023. - стан бр. 5 13.49
99 2.1.-s-273/23 3/10/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА услуге ресторана 308.50
100 135/23 3/21/2023 ТЕXОПРИНТ СЗР ЧЕЛИНАЦ Застава са држачем 2,925.00
101 2.1.-s-280/23 3/12/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА услуге ресторана 758.40
102 122/2023 3/10/2023 НОТАР ЈАНА РОДИЋ рачун за нотарске услуге обраде уговора за Шарговачку улицу 367.84
103 726844-4-0223-7366483 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС замјена бројила мз бистрица 2.90
104 726845-4-0223-7366483 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 38.49
105 726925-4-0223-7366475 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 178.13
106 001-0038 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање ЈР на сеоском подручју-01/23 8,213.38
107 001-0039 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Инвестиционо одржавање ЈР-01/23 4,663.62
108 56/23 3/21/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА Смјештај на Копаонику 1,138.00
109 55/23 3/21/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА Смјештај у Љубљани 642.00
110 if-00017-1-23 3/21/2023 МОТОСХОП 7 СП БОЈАН МАЈКИЋ БАЊА ЛУКА набавка чамца, мотора и приколице , резервисана средства из 2022 године 12,870.00
111 70-877/2023 3/15/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Услуга оглашавања у Независним новинама, објава честитки 1,404.00
112 26 3/20/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 6,864.92
113 2 3/22/2023 ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 Рачун за ИИ 2023. - гаража бр. 7 и 10 А 4.40
114 497/2023 3/13/2023 ЦОРТYАРД БА МАРРИОТТ Закуп сале 400.00
115 2023-M100-53-000576 3/15/2023 ХОТЕЛ БОСНА АД Смјештај 210.80
116 496/2023 3/13/2023 Courtyard by Marriott Услуге ресторана 173.50
117 58364-4-1122-4100521-1 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -44.41
118 03/23 3/23/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19 ЗЕВ 03/2023 44.80
119 382 3/20/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОСЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА АД БАЊА ЛУКА Канцеларијски материјал 5,850.00
120 50/23 3/20/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Поклони 324.36
121 720197-4-0223-7538170 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 02/2023 43.79
122 720196-4-0223-7538170 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА-ЗАМЈЕНА БРОЈИЛА 2.90
123 101-51/152/2023 3/16/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију Е75-Т-413 99.16
124 101-51-156/2023 3/16/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А25-Т-582 99.16
125 259-0/2023 3/10/2023 НОТАР ИГОР СТАНИЋ Обрада ОПУ-404/23 рн.бр.259-0/23 316.48
126 205/23 3/17/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте, подршка ромским средњошколцима за мјесец март 2023 30.00
127 9164/23-JN 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00
128 40-1100-2023-538 3/17/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ сервис на возилу а25-т-582 367.20
129 8453/23-JN 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
130 8899/23 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објаава јавне набавке 98.00
131 bslz 039/23 3/17/2023 безбедност саобраћаја у локалној заједници котизација и смјештај - 4 учесника 2,816.40
132 23-362-000010 2/28/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 02-2023 185.50
133 62396-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 02/2023 2.28
134 57/23 3/27/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА Смјештај у Шибенуку 870.00
135 8121/23 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава конкурса - С1 ЈАНАБ 320-129/23 (СТУДИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА) 98.00
136 101-51-172/2023 3/27/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички за регистрацију Е57-О-471 99.16
137 101-51-173/2023 3/27/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ЗА РЕИСТРАЦИЈУ А64-К-858 50.16
138 1002907523 3/29/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Израда консолидованих фин. извјештаја у РС 200.00
139 usl-00035-1-23 3/3/2023 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА СТОРНО -4,914.00
140 277809 3/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈАВНИ ТОАЛЕТ ПАРК МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ 1,502.53
Укупно: 457,228.84