РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 8075969749 3/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 02/23
17.30
2 33328 3/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 02/23
278.30
3 44986 4/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23
15.60
4 44986 4/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23
90.20
5 1130094 3/9/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 02/23
5.00
6 4994 3/9/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 02/23
67.50
7 1025/2023 4/27/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД трошак платног агента за дужничке ХОВ 503.00
8 1018/2023 4/27/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД трошак платног агента за дужничке ХОВ 39.00
9 44986 4/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23

193.60
10 426544 4/3/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА вођење рачуна за 03/23
486.60
11 02.06-2-7324/23 4/10/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 87.50
12 02.06-2-7324-2/23 4/10/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.00
13 45045 5/5/2023 АДИКО БАНКА вођење рачуна за 04/23 3.40
14 4420-13204/23 5/3/2023 АТОС БАНК АД вођење рачуна за 04/23 10.00
15 274810596 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.00
16 2744710604 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.00
17 274510607 5/10/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23 378.80
18 274810598 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.00
19 274810600 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 11.80
20 274810602 5/10/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23 16.60
21 274812673 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 51.80
22 274812835 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.00
23 274812847 4/30/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 03/23 5.20
24 1096/2023 5/3/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД трошак за ХОВ 30.00
25 45017 4/30/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Трошкови ПП 48.40
26 45017 4/30/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Трошкови платно промета 10.80
27 04-214143,275641/2023 5/3/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 04/23 329.30
28 2709037 5/11/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 04/23
5.00
29 5620998075969750 5/3/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23 5.70
30 0000033328-30-04-23 5/3/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23 334.20
31 378415 5/31/2023 ЛАНАКО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за МАЈ 2023. 14,625.00
32 45017 5/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23
6.20
33 45017 5/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23
127.50
34 45017 5/3/2023 УНИКРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА вођење рачуна за 04/23
92.70
35 81-1631/2023 5/31/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је да је нацрт измјене дијела Рег.плана Творница опекарских производа изложен на јавни увид први пут 166.73
36 216/РФ/2023 6/1/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА продаја штампе 485.21
37 5161 6/1/2023 ECO VOX ДОО БАЊА ЛУКА Закуп и сервисирање wц кабина за 05/23 9,781.20
38 8075969749 6/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 15.90
39 33328 6/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 335.90
40 9317 5/11/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 04/23
120.00
41 18822/23-јн 5/29/2023 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО службени лист 98.00
42 16031/23-јн 5/17/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава исправке за набавку "320-252/23" 52.00
43 70-1888/2023 5/12/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је да је нацрт измјене дијела Рег.плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид други пут 163.80
44 70-2251/2023 5/31/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт Рег.плана творница опекарских производа изложен на јавни увид први пут 163.80
45 205/23 5/30/2023 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Хитне интервенције на објектима за одводњу за 05/2 6,218.78
46 49 5/28/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ Друга привремена ситуација 37,532.49
47 45073 6/5/2023 АДИКО БАНК БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 5.МЈ 6.80
48 61196-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 16.52
49 62704-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 1.40
50 62703-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 11.70
51 11-3,4/2023 5/29/2023 ЗЕВ СРПСКА 22 Рачун за п.п. бр. 205 за ИИИ и ИВ 2023. 33.00
52 16548/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
53 16743/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
54 16609/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 52.00
55 18912/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња јавне расвјете на мосту у Трапистима 98.00
56 18348/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
57 18183/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈН 98.00
58 18823/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 52.00
59 18315/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
60 18331 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 52.00
61 18308/23 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ЈАНАБ 320-287/23 - поништење, реконструкција мрежне опреме 98.00
62 17986/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Исправка 52.00
63 016-17801/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 14.60
64 016-17800/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 5.00
65 016-17737/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 535.70
66 016-17736/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 5.00
67 016-17735/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 19.70
68 016-17734/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 5.00
69 016-17733/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23
5.10
70 016-17732/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 5.00
71 016-17774/23 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23
103.60
72 4033422053 5/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 7.50
73 5034294053 5/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 7.50
74 5017153053 5/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 7.50
75 856/23-02с 6/1/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 446.20
76 857/23-02с 6/1/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 211.37
77 858/23-02с 6/1/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 389.27
78 859/23-02с 6/1/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 323.01
79 05-214143 275641/2023 6/1/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 05/2023 423.70
80 2618190-4-0523-7366501 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 397.77
81 2614529-4-0523-7366499 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 94.01
82 2617011-4-0523-7366498 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 102.04
83 2619621-4-0523-7366503 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 112.16
84 2619452-4-0523-7366504 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 119.92
85 2619636-4-0523-7366505 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 42.32
86 2619637-4-0523-7366506 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 45.33
87 2619648-4-0523-7366507 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
88 2619644-4-0523-7366508 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 83.67
89 2619650-4-0523-7366509 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 109.87
90 2619647-4-0523-7366512 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 135.79
91 2619652-4-0523-7366513 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.51
92 2619537-4-0523-7366514 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
93 2619639-4-0523-7366518 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.45
94 2619645-4-0523-7366502 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 95.32
95 2616963-4-0523-7366519 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 73.19
96 2619547-4-0523-7366520 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 64.12
97 2614535-4-0523-7366500 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 107.63
98 2617748-4-0523-7366521 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 82.38
  2619535-4-0523-7366497 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 264.83
#NAME? 2613941-4-0523-7366524 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 43.54
#NAME? 2613942-4-0523-7366524 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 44.00
2619632-4-0523-7366496 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 47.80
#REF! 2616659-4-0523-7366531 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 51.42
#REF! 2619571-4-0523-7366495 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.81
#REF! 2618442-4-0523-7366535 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 375.61
#REF! 2620298-4-0523-7366537 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
#REF! 2619651-4-0523-7366494 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 48.39
#REF! 2617816-4-0523-7503640 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 65.88
#REF! 2616020-4-0523-7366493 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 61.30
#REF! 2615374-4-0523-7366492 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 66.73
#REF! 2618539-4-0523-7366476 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 1,076.03
#REF! 2619603-4-0523-7366491 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 60.93
#REF! 2619633-4-0523-7366490 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 64.01
#REF! 2617743-4-0523-7366478 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 78.30
#REF! 2614645-4-0523-7366489 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 85.65
#REF! 2614524-4-0523-7366479 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 49.44
#REF! 2618207-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.18
#REF! 2619592-4-0523-7366480 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 78.58
#REF! 2618208-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 125.79
#REF! 2614115-4-0523-7366481 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 243.73
#REF! 2615847-4-0523-7366482 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 99.14
#REF! 2619549-4-0523-7366483 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
#REF! 2619620-4-0523-7366484 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 86.89
#REF! 4420-17319/23 6/2/2023 АТОС БАНК АД БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 05.2023. 10.00
#REF! 6652/23 5/31/2023 ЛИБУСОФТ ЦИЦОМ ДОО Мјес. одрж. за Рег.некр. / Мјес.одрж. за закупнине / Мјес. одрж. за основна средства за МАЈ 2023. године 1,828.44
#REF! 13/23 6/5/2023 БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП Услуге декорације
По ЈН: 15-404-190/23
2,000.00
#REF! 5551101010404540 5/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23 465.51
#REF! 45047 5/31/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 5/2023 12.30
#REF! 45047 6/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 05/2023 96.00
#REF! 45047 6/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 05/2023 138.80
#REF! 2-3867/2023 5/31/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 5,766.49
#REF! 28/2023 6/14/2023 ТАМАРИС KОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање зелених површина за 06/23 100,215.18
#REF! 36199-ао-727658-00/23 6/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију возила а64-к-859 17.03
#REF! 36269-ао-727659-00/23 6/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију к82-т-935 17.03
#REF! 36376-им-031049-00/23 6/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију возила 94.50
#REF! 02.06-2-11263-2/23 6/8/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Вођење тек. рачуна за 05/23
5.00
#REF! 02.06-2-11263/23 6/8/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА вођење тек. рачуна за 05/23
107.50
#REF! 58/2/20 4/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД правдање уплаћеног аванса -53,114.80
#REF! 516474 4/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД осма привремена ситуација по уговору 11-Г-4009/22 265,573.98
#REF! 887560 5/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 44,615.45
#REF! 101-51-346/2023 6/12/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију а64-к-859 50.31
#REF! 101-51-352/2023 6/13/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију к82-т-935 50.31
#REF! 2614162-4-0523-7366524 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПОдземни ходник код ТЦ Делта 108.19
#REF! 2616480-4-0523-7527653 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 42.65
#REF! 2618210-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 59.48
#REF! 2619623-4-0523-7366485 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 79.70
#REF! 2619453-4-0523-7366486 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 60.03
#REF! 2614675-4-0523-7366416 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 118.02
#REF! 2615321-4-0523-7366487 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 81.69
#REF! 2616585-4-0523-7366415 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 51.60
#REF! 2619577-4-0523-7366488 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 83.69
#REF! 2619054-4-0523-7366407 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 66.69
#REF! 2619454-4-0523-7366408 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.52
#REF! 2619618-4-0523-7366409 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.50
#REF! 2619641-4-0523-7366410 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 92.11
#REF! 2619646-4-0523-7366411 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 73.26
#REF! 2618206-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 46.83
#REF! 2618203-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 115.26
#REF! 2618197-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.13
#REF! 2618196-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.33
#REF! 2614431-4-0523-7366453 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 324.95
#REF! 2613201-4-0523-7366453 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
#REF! 2618261-4-0523-7366454 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 115.07
#REF! 2616965-4-0523-7366466 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 41.25
#REF! 2615569-4-05223-7366467 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 70.44
#REF! 2618462-4-0523-7366468 6/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 232.15
#REF! 2615465-4-0523-7366470 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 414.46
#REF! 2619139-4-0523-7366472 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 329.58
#REF! 2617998-4-0523-7366474 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 88.79
#REF! 2619628-4-0523-7366475 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/2023 95.79
#REF! 33 5/31/2023 SIECOM ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.05.-15.06.2023. (12/12) 585.00
#REF! 47/23 5/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Ок.сит.-водотоци 24,710.40
#REF! 50/23 5/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 5.пр.сит. 4,054.05
#REF! 26/23 3/31/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА закуп пословног простора 346.32
#REF! 67-06/23 ОКОНЧАНА СИТ 6/23/2023 БЛ БЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ Окончана ситуација по уговору 81,375.28
#REF! 01/2300384982 5/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 05/2023 1,569.65
#REF! 01/2300385260 5/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 05/2023
1,342.97
#REF! 8629923728 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ПаркингБЛ 05/23 228.15
#REF! 6429923800 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 70.20
#REF! 8929928674 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ПаркингБЛ 05/2023 193.05
#REF! 9229946036 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада) - МАЈ 2023. 5,257.42
#REF! 4029946312 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с - мај 2023. 1,749.15
#REF! 18962/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА НАБАВКЕ У СЛ.ЛИСТУ 98.00
#REF! 19680/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛ.ЛИСТУ 98.00
#REF! 19660/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА НАБАВКЕ У СЛ.ЛИСТУ 98.00
#REF! 18989/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Израда табли за обиљежавање назива улица и тргова 98.00
#REF! 18966/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња секундарне водоводне мреже 98.00
#REF! 19790/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња секундарне водоводне мреже 98.00
#REF! 19659/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни и непредвиђени радови на изградњи спортске дворане на Лаушу 98.00
#REF! 21/23 6/16/2023 БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП Услуге декорације
По ЈН:15-404-190/23
560.00
#REF! 45049 5/30/2023 Собе за изнајмљивање услуга смјештаја- Лариса 1,520.00
#REF! 45020 6/19/2023 ГРАДСКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР Накнада услуга ангажовања музичких и умјетничких извођача и трошкова организације догађаја- Међународног фестивала уличних забављача "ТротоАрт 2023" 41,200.00
УКУПНО: 618,022.52