РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 мфк-0015-11-23 1/19/2023 МИЛАМИ ДОО БАЊА ЛУКА Набавка и монтажа ограде на дјечијем игралишту у насељу Борик-резервација 2022 2,200.00
2 01/23 1/20/2023 КОНСТРУКТ ДОО Извјештај о енергетском прегледу објекта-РЕЗ 22 1,205.10
3 МФК-0014-11-23 1/19/2023 МИЛАМИ ДОО БАЊА ЛУКА Капија и панел 3,500.00
4 145736-6 1/26/2023 ЕУРО ЗНАК Хитне интервенције на санацији уништене саобраћајне сигнализације у саобраћајним незгодама и по налогу контролних органа 6,950.96
5 усл-00019-1-23 2/13/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА Идејни пројекат и УТУ за привремене објекте на јавним површинама у Граду бања Лука 2,340.00
6 усл-00040-1-23 3/7/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ИНТЕГРИСАНОГ САОБРАЋАЈА У УЛИЦАМА СРПСКОЈ И БАНА ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА 6,996.60
7 17704-4-0223-4101605 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС тр. ел. енергије за 02/23 - мајке југовића 12 31.79
8 3097 10/29/2021 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење цјевовод Српских устаника Бања Лука-РЕЗ 22 29,723.34
9 2532 10/26/2020 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључак на водоводну мрежу самоуслужне праонице за кућне љубимце и чесме у наслеју Симе Матовуља 780.89
10 3622 12/16/2019 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Сагласност на пројекат вањско уређење, реконструкција, доградња и надоградња ОШ Свети Сава 134.55
11 4009 11/13/2018 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Мишљење за изградњу јавног објекта справе за вјежбање у насељу Старчевица ул. Рајка Боснића - РЕЗ 22 67.86
12 9000257736 3/22/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Такса за израду документа електро енергатске сагласности за пуњач за електрична возила у Улици Бана лазаревића 29.25
13 9000257734 3/22/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС такса за израду докумената за еле.енергетску сагласност за прикључак електричне енергије за репетитор 29.25
14 02/1-шт-1686/3-23 3/15/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Предрачун радова за израду прикључка на водоводну мрежу стамбеног објекта у Мотикама - Сарачица 678.33
15 16 3/27/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЧЕЛИЧНИХ ИСПУНА, ПРИСТУПНЕ РАМПЕ НА СТЕПЕНИШТУ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ 10,520.64
16 иф-00069-1-23 3/27/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Извод из ЈРР бр 14-014-402/2020 17.55
17 23-3000-000025 3/29/2023 ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА Услуга новелације главног пројекта за наставак изградње улице Петра Великог у насељу Чесма
По уговору 11-Г-380/23
6,879.60
18 277705 3/29/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Такса за израду документа електроенергетске сагласности за школу у Локварима 29.25
19 9827/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Израда табли за обиљежавање назива улица и тргова 98.00
20 10023/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН бр 404-50/23 израда УТУ и Главног пројекта за израду тротоара у насељу АДА 98.00
21 45017 4/3/2023 ВРТ ДИЗАЈН & ТРЕНД Окончана ситуација за зимску службу осмо сеоско подручје 61,861.94
22 012/2023 4/3/2023 ТЕКТОН Сторно авансна фактура -16,460.20
23 26/23 3/30/2023 МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Ок.сит.-дјечије игралиште на Коч.Вијенцу-РЕЗ 22 23,138.50
24 125/23 и привремена сит 3/31/2023 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА 1.пр.сит.-Хитне интервенције на објектима за одводњу 11,177.01
25 200211100005 3/28/2023 BH TELECOM Мпаркинг за 02/2023 6.10
26 033/2023 4/5/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ редовно одржавање семафора у Граду за мјесец март 7,271.55
27 001-0059 4/5/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Инвестиционо одржавање јавне расвјете за 03/23 8,129.75
28 001-0057 4/5/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју-03/23 11,689.64
29 001-0058 4/5/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање расвјете-град-03/23 14,977.76
30 МФК-00004-11-23 3/8/2023 БАЛКОН, СП конзумација хране и пића 467.40
31 30 3/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за ИИИ 2023. за пословни простор 50.88
32 10354/23-ЈН 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ОГЛАСА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА 98.00
33 10887/23-ЈН 4/3/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава ОГЛАСА - ЈАВНА РАСВЈЕТА ТРАПИСТИ 98.00
34 90171637 3/28/2023 БХ ТЕЛЕЦОМ ДД М паркинг за 02/23
152.20
35 35/23 4/3/2023 ДИС $ А ДОО монтажа -баланс 52.00
36 36/23 4/4/2023 ДИС $ А ДОО монтажа-баланс 104.00
37 10347/23-јн 4/3/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа - Дјечије игралиште насеље Шарговац 98.00
38 387а02/23 1/12/2023 ФЕДЕРАТИОН ЕУРОПЕАН ЦАРНИВАЛ ЦИТИЕС.ЦОМ КУПОВИНА ДЕВИЗА , ГРАНТОВИ У ИНОСТРАНСТВО 977.92
39 рекапитулација за 03/23 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација ел.енергија за 03/23 68,309.37
40 2 3/18/2023 TOP CLEAN ЗУБИЋ АЛЕКСАНДАР СП хемиско чишћење 1,269.21
41 81-1013/2023 4/6/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Регулационог плана привредног комплекса "Медено поље" 166.73
42 1354804-4-0323-7366640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ-Николе Тесле-03/23 46.54
43 ситуација XВИИ привремена 4/11/2023 ТЕКТОН 17.пр.ситуација-Извођење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш - ПЛАЋА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 79,888.40
44 39/23 4/7/2023 ДИС $ А ДОО реглажа 136.00
45 5017153033 3/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 03/2023 7.50
46 4033422033 3/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 03/2023 7.50
47 5034294033 3/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 03/2023 7.50
48 1035 4/7/2023 КЕЦКОМ ДОО тоалет папир 3,553.88
49 1353054-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица за паркинг
ул.Бана Др. Теодора Лазаревића бб
46.85
50 1353053-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Нсаплатна кућица за паркинг
ул. Младена Стојаноића,код бр. 123
89.77
51 1353052-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Кућица за наплату паркинга код Кастела
ул Тржничка
42.00
52 1353051-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Кућица за наплату паркинга поред Хотел Паласа
ул Краља Петра И К арадјордјевића 58
110.19
53 1353050-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Кућица наплатна
ул. Краља Петра И карадјордјевића 74 А
71.42
54 1353049-4-0323-7366452 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг возила паук служба
Битољска
433.07
55 иф-00123-1-23 4/7/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Извод из ЈРР број 14-050-6456/15 17.55
56 1351731-4-0323-7366527 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС електрична енергија за 3/23 63.56
57 1350501-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПОземни ходник код ТЦ Делта-03/23 114.98
58 1354803-4-0323-7366640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ Занатски центар-03/23 41.16
59 433-0/2023 3/31/2023 НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО услуге нотарске обраде уговора број ОПУ 770; ОПУ 771 и ОПУ 772 895.05
60 23-3000-000023 4/11/2023 ГРИД ДОО Услуге израде елабората геодетско техничких радова у поступцима експропријације земљишта 1,404.00
61 89/23 окончана ситуација бр 01/2023 4/10/2023 ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА Ок.сит.-Изградња дјечијег игралишта у насељу Шарговац-РЕЗ 22 4,725.63
62 иф-00091-9-23 4/6/2023 PERFECT CLEAN прање и пеглање ватрогасних униформи 131.45
63 027/2023 4/10/2023 НТВ ДОО закуп по уговору 1,439.10
64 3228645383 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за март 2023. 578.10
65 1353994-4-0323-7366465 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна киућица код Медицинске електронике
Вука Караџића 1
43.71
66 60275-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Редовна потрошња воде за март 2023 57.04
67 23734-4-0323-4101301 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица Алеја Св. Саве 786.46
68 59/23 3/31/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА поклони за госте 177.75
69 24060-4-0323-5100779 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор у парку П.К.-03/23 112.31
70 1349900-4-0323-7366640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС електрична енергија за 3/23 83.69
71 1349901-4-0323-7366640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС електрична енергија за 3/23 48.07
72 1354692-4-0323-7366437 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС електрична енергија за 3/23 41.16
73 иф-00425-1-23 4/10/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА фолија и ролер 194.22
74 иф-00426-1-23 4/10/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Напојна јединица 124.02
75 иф-00420-1-23 4/7/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА услуга сервиса 269.10
76 23755-4-0323-4101379 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 12,631.72
77 23-362-000012 4/6/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 939.00
78 23083-4-0323-5100640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за март (управна зграда) 2023. године 1,595.57
79 1353045-4-0323-7366531 3/31/2026 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 121.67
80 1350175-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 43.95
81 1354233-4-0323-7366521 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 171.81
82 1356067-4-0323-7366520 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 59.12
83 1353356-4-0323-7366519 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 157.49
84 13501476-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 53.03
85 1356160-4-0323-7366518 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.66
86 1350987-4-0323-7366489 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 86.13
87 1356154-4-0323-7366490 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 128.72
88 1354947-4-0323-7366535 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 397.51
89 1356123-4-0323-7366491 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 154.81
90 1351726-4-0323-7366492 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 145.30
91 1357439-4-0323-7366537 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.54
92 1356172-4-0323-7366494 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 91.63
93 1356091-4-0323-7366495 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 51.52
94 1354304-4-0323-7503640 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 79.03
95 1356153-4-0323-7366496 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 50.09
96 1356056-4-0323-7366497 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 357.35
97 1352862-4-0323-7527653 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 43.04
98 1354711-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 48.71
99 1354710-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 109.96
100 1354709-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.13
101 1356141-4-0323-7366484 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 108.51
102 1354708-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 45.49
103 1354705-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 125.85
104 1354699-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.15
105 1356058-4-0323-7366514 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.45
106 1356173-4-0323-7366513 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 47.02
107 1356168-4-0323-7366512 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 215.32
108 1356171-4-0323-7366509 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 143.47
109 26018-4-0323-4101605 и др рекапитулација 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак електричне енергије за семафоре 03/23 3,463.10
110 62485-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Народног Хероја Милана Тепића-03/23 3.11
111 62471-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Санска К-03/23 1.05
112 61101-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Алеја Светог Саве-03/23 6.32
113 иф-01661-01-23 4/12/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА наљепнице холограм 98.28
114 иф-01662-01-23 4/12/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА наљепнице холограм 39.31
115 иф-01663-01-23 4/12/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 7,523.33
116 иф-00431-1-23 4/12/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 744.12
117 иф-00434-1-23 4/12/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 93.60
118 2 4/12/2023 СЛАП ДОО ГРАДИСКА конзумација хране и пића 4,871.00
119 22-362-000097 11/30/2022 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 819.50
120 22-362-000096 10/13/2022 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 100.80
121 22-362-000094 9/13/2022 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 1,121.20
122 22-362-000093 8/13/2022 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 2,104.00
123 22-362-000092 7/31/2022 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 1,880.00
124 иф-00141-1-23 4/12/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Извод из ЈРР бр. 14-050-6456/15 17.55
125 128/23 авансна фактура 3/31/2023 ХИДРО КОП Сторно аванса-ВОДА 3 -70,606.91
126 157/23 4/13/2023 ХИДРО КОП 5.пр.сит.-ВОДА 3 353,034.57
127 1355974-4-0323-7366486 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 111.80
128 1351673-4-0323-7366487 4/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 99.57
129 1356097-4-0323-7366488 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 135.70
130 1354712-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 143.52
131 1350772-4-0323-7366453 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 482.60
132 1349464-4-0323-7366453 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.13
133 1352394-4-0323-7366493 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 51.80
134 1353359-4-0323-7366466 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.45
135 1354228-4-0323-7366478 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 94.50
136 1355975-4-0323-7366408 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 99.50
137 1354967-4-0323-7366468 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 228.87
138 1351820-4-0323-7366470 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 475.49
139 1355656-4-0323-7366472 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 343.09
140 1354492-4-0323-7366474 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 204.83
141 1208106-4-0323-7366475 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС обавјештење 5.85
142 1356149-4-0323-7366475 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 165.30
143 1356069-4-0323-7366483 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.50
144 1355045-4-0323-7366476 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 2,376.20
145 1350870-4-0323-7366479 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 80.61
146 1356112-4-0323-7366480 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 267.94
147 726346-4-0323-7366407-1 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест -411.93
148 1003309-6/22 4/11/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осугирање незгода 6 рата 1,212.60
149 19/23 окончана ситуација 4/18/2023 БУНИЋ КОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација за зимску службу 48,704.18
150 иф-00059-1-23 4/10/2023 ААП ЕЛЕКТРОНИК Услуге изнајмљивања сценске и аудио опреме, освјетљења са монтажом, демонтажом и продукцијом за реализацију културних манифестација 63,952.20
151 11895/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава набавке у службеном листу 98.00
152 12180/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Уређење водотокова ријека регулисаних и нерегулисаних потока 98.00
153 323/23 4/5/2023 ГРАФОТЕКС ДОО БАЊА ЛУКА израда печата 57.24
154 11318/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
155 11692/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуге објаве Јавне набавке број 404-67/23 у службеном гласнику 98.00
156 33-1001473 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Дистрибутивни трошкови 397.45
157 03-ЦЗ/23 4/18/2023 ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. санација објекта за потребе цз и птвсј РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ИЗ 2022 године 58,119.68
158 62768-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Др.Младена Стојановића-03/23 11.41
159 7828645594 3/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ изнајмљена линија 3,321.97
160 3428623622 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ претплата ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ 03/2023 77.12
161 928647072 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет (ПЗ Рамићи) - март 2023. 58.50
162 4/26/2023 8:00:00 АМ 4/26/2023 УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РС БАЊА ЛУКА 180.00
163 70/23 4/19/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај на Копаонику 525.00
164 2023-1-10-269-165 4/20/2023 ХОТЕЛ ЛАВИНА ЈАХОРИНА смјештај за Илић-Шкобић 653.20
165 0262/2023 4/18/2023 GRAPE ДОО КОТИЗАЦИЈА Т.БЕАДЕР,Ј.МАЈСТОРОВИЋ,С.ПАЈИЋ 1,444.89
166 33-1000191 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 03/2023 890.77
167 183039 3/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Редовно одржавање Градских макадамских саобраћајница 76,205.14
168 0-30/0/2023 4/18/2023 ВАТРО-ПРОМЕТ ДОО испорука ватрогасних арматура РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ИЗ 2022.ГОДИНЕ 46,799.41
169 105 3/31/2023 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 зев 03/2023 33.49
170 04/23 4/18/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19 зев 04/2023 44.80
171 1349454-4-0323-7538170 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 62.46
172 26039-4-0323-4100521 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација за 03/23 243,135.07
173 23816-4-0323-4101660 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 2,204.68
174 фа-7-0/23 4/25/2023 МАКРО МЕДИА медијска услуга промоције одсјека ЦЗ и ПТВСЈ 4,000.00
175 1028622369 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови за телекомуникационе услуге за 03/23 10,629.03
176 7228635217 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге за 03-2023 9,054.80
177 2228645354 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада) - МАРТ 2023. 5,260.57
178 6428645361 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с - март 2023. 1,749.15
179 4928602568 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата НЕТ:Л за март 2023. 46.80
180 8328597545 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ троШкови 03/23 19.19
181 9525897541 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови 03/2023 19.19
182 282597531 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови за 03/23 32.91
183 1928597534 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови 03/23 мз љубачево 22.98
184 4028597527 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови 03/23 мз рекавице 28.48
185 728597538 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови за 03/23 19.19
186 5728633522 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШКОВИ ЗА 03/2023 3,067.60
187 12789/23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Трошкови објаве у Службеном листу БиХ - процјена тржишне вриједности дрвних сортимената 98.00
188 116/2023 4/6/2023 НОТАР ОСТОЈА ПЕРИШИЋ Услуга обраде нотарског уговора за експропријацију у сврху изградње улице Тешана Подруговића у насељу Дебељаци 307.50
189 23450/23 3/30/2023 БАРЦИНО ТОУРС Присуство на семинару у Соко Бањи, трошкови смјештаја у Хотелу Моравица 146.73
УКУПНО: 1,273,523.83