РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 164-12/22 12/30/2022 БЛ БЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА У НАСЕЉУ ТРАПИСТИ 55,198.62
2 121/22 1/4/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ОК.сит.-хитне интервенције на јавним површинама Града БЛ 69,821.22
3 22-300-001887 1/4/2023 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО гуме 360.83
4 2-9483/2022 12/31/2022 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО 5,823.78
5 01-134/22 12/27/2022 СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА итисон 400м 1,996.76
6 иф-00574-1-22 12/29/2022 АПИФ БАЊА ЛУКА Извод из јавног регистра бр. 14-017-2654/22 15.00
7 390/22 12/27/2022 БОЈЕЛА СТР БАЊА ЛУКА набавка материјала за лакирање великог агрегата 645.34
8 39/22 12/21/2022 СТУДИО РОГИЋ Услуге декорације 300.00
9 85 12/27/2022 СИЕЦОМ ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.12.-15.01.2022. (7/12) 585.00
10 У22-0638 12/30/2022 ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање мрежне опреме за децембар 2022. 575.25
11 295 БГ 599 12/27/2022 ГЕОИНОВА Одржавање ГИС система за децембар 2022. године 1,053.00
12 81-3654/2022 12/29/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА конкурс 611.33
13 81-3657/2022 12/29/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Конкурс 277.88
14 81-3656/2022 12/29/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Конкурс 277.88
15 81-3653/2022 12/29/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Конкурс 611.33
16 81-3655/2022 12/29/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Конкурс 611.33
17 22-353-001074 12/28/2022 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО акумулатор 127.76
18 иф-01435-1-22 12/22/2022 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА пицк уп ролер 65.52
19 иф-01434-1-22 12/22/2022 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА фиксирна фолија 101.79
20 2534/2022 12/23/2022 ЦОРТYАРД БА МАРРИОТТ храна и пиће
ЈП:15-404-585/22
1,740.00
21 002-5580 12/27/2022 МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА завјесе
Уговор 11-г-3210/22
231.34
22 1/22/5363 12/28/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Филтрирање електронске поште за децембар 2022. 321.75
23 1/22/5321 12/27/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Контрола интернет саобраћаја за децембар 2022. 585.00
24 иф-22-0794 12/28/2022 ОРКА ДОО САРАЈЕВО Одржавање ЕДМWС за децембар 2022. 585.00
25 137/22 12/26/2022 ЕЛТА МЕДИА ГРОУП ДОО Праћење Скупштинског рада - Елта ТВ 1,404.00
26 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 1/3/2023 ЕГИЦ-ЦОП Окончана ситуација-Изградња секундарног крака водовода Шешићи-Вуксани 5,121.27
27 2225/22 12/31/2022 ТРИОН ТЕЛ ДОО Трион БИЗ 100 100/20 за децембар 2022. 100.00
28 32481/22-јн 1/5/2023 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО  С1 ЈАНАБ 98.00
29 32514/22-јн 12/26/2022 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО  С1 ЈАНАБ 98.00
30 124/23 12/31/2022 КОЗАРАПУТЕВИ АД Одржавање градских асфалтних саобраћајница 32,520.41
31 90168743 11/30/2022 БХ ТЕЛЕЦОМ ДД 5% напл.реализ.услуге мПаркинг за 11 мјесец 2022. године
(по уговору бр. 12-Г-348/16)
209.00
32 01/23 1/10/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 500.00
33 277/22 12/12/2022 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА услуга сервиса 358-т-846 140.40
34 450-2360/2022 9/16/2022 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ Котизација и сместај 230.00
35 01/2200768455 11/30/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 11/22 561.56
36 01/2200768484 11/30/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 11/22 1,265.83
37 2826073300 11/30/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАМЉЕНУ ЛИНИЈУ 11/2022 1,749.15
38 30001000401640 1/5/2023 ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ 533.92
39 6662882-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Раднички универзитет, Ул. Грчка бр. 4 27.17
40 6662880-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. у Ул. Грчка бр. 4 27.17
41 12 1/10/2023 ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 Рачун за XИИ 2022. - гаража бр. 7 и 10 А 4.40
42 6662884-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. 221 и 222, Ул. В. Маслеше 1/11
 
197.15
43 01/2200772842 12/31/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА ЧИСТОЋА 12/22 1,265.83
44 01/2200772813 12/31/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА ЧИСТОЋА 12/22 561.56
45 01/2200773125 12/31/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА ЧИСТОЋА 12/22 1,082.91
46 5017153122 12/31/2022 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА РТРС 12/22 7.50
47 5034294122 12/31/2022 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА  ртрс 12/22 7.50
48 рекапитулација 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак елект.енерг.за семафоре за децембар 2,521.36
49 01/23 1/11/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19 ЗЕВ 01/23 44.80
50 66181-4-1222-4101720 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 1,791.21
51 22/12-006 12/20/2022 ГЕОФОН АД ТЕСЛИЦ СЕРВИС ВАТРОДОЈАВЕ 974.61
52 144/22 11/18/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАПОМЕНА 279.85
53 6658325-4-1222-7366471 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак елекр.енерг.-пуњач.елект.возила 31.12.2022 722.77
54 420/2022 12/31/2022 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20 Б БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 191 187.06
55 ИФ-00596-1-22 12/30/2022 АПИФ БАЊА ЛУКА Извод из Јавног Регистра; 14-017-1886/2022 15.00
56 ИФ-00597-1-22 12/30/2022 АПИФ БАЊА ЛУКА ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА 15.00
57 8877СПДБ 7/29/2022 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА семинар - С.Станић и Д.Бањац 140.00
58 8876СПДБ 7/29/2022 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Семинар 140.00
59 326 9/12/2022 УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА Чланарина за 2022. годину 160.00
60 5-37/2022 9/29/2022 УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА И ЕКОНОМИСТА ЕРК котизација - Д. јовановић 180.00
61 04/22 11/1/2022 КОТЕX ЦОМПАНY ДОО ГРАДИСКА технички преглед чамаца 456.30
62 01-Р-3487/22 12/8/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавање 4,892.94
63 350-3749-2022 9/15/2022 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ смјештај 2,238.00
64 02-201-186/22 11/29/2022 ЗАММ МЕДИА ЦОНСУЛТИНГ ДОО САРАЈЕВО котизација 772.20
65 01-Р-2258/22 8/9/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања 280.80
66 201 10/7/2022 ФИНКОМ ДОО Котизација за учешће на семинару 300.00
67 01-Р-1104/22 4/21/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС КОНКУРС 512.46
68 01-Р-1267/22 5/12/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања 4,563.00
69 01-Р-1929/22 7/11/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања 3,910.14
70 50643-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 3.11
71 6661187-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг возила паук служба, ул Битољска 591.51
72 66773-4-1222-4101765 И ДР 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација ЈР-12/22 16,473.21
73 6659840-4-1222-7366527 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица Браће Милетића бб-12/22 183.84
74 6657743-4-1222-7366540 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Ивана Горана Ковачића 12/22 3.10
75 6662870-4-1222-7366437 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Депонија смећа Рамићи-12/22 40.67
76 6664608-4-1222-7366515 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Барловци-12/22 2.90
77 6658064-4-1222-7366523 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак елект.енергије-пуњач елект.возила за 31.12.2022 499.99
78 01/2200774636 12/31/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба ИИ градско подручје 31.12.2022 5,224.64
79 395/22 12/29/2022 ЛУКАЈИЦ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY Услуге превоза путника инвалидних лица 8,863.94
80 6662405-4-1222-7366478 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 2 МЗ Петрићевац 27.17
81 6662406-4-1222-7366478 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 1 МЗ Петрићевац 28.20
82 8 1/13/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА Штампани материјал 5,411.25
83 4926724357 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата НЕТ:Л за децембар 2022. 578.10
84 001/23 1/5/2023 АЛДЕМО ТУРС Мјесечне карте за јануара 2023 за ученике ромске националне мањине 60.00
85 231/22 12/30/2022 ХИДРО КОП 22.пр.сит.-вода 2
уговор 12-Г-3203/20
183,944.91
86 61533-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 3.11
87 61939-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 92.67
88 61532-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 6.23
89 61748-2022-12 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022

2.28
90 61427-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 3.11
91 60861-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 460.60
92 60649-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 87.14
93 62714-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 4.57
94 61689-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 3.11
95 62032-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 15.56
96 1/1/2023 1/5/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ З. МИСИЦА 25 ЗЕВ 01/23 36.40
97 иф-00002-1-23 1/16/2023 АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за ученике из популације ромске националне мањине. 60.00
98 145-01/22 ии привремена 12/29/2022 МКР КРЕМЕНОВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА 2.пр.сит.-Радови на изградњи дјечијег игралишта и терена за баскет у насељу "Центар" на к.ч. бр.3516/1 30,628.38
99 149/2/20 11/30/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД Реконстукција и проширење дистр. мреже питке воде - ФАЗА ИИ (уговор 12-Г-3203/20)) -70,500.36
100 10715/1/20 11/30/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД Реконстукција и проширење дистр. мреже питке воде - ФАЗА ИИ (уговор 12-Г-3203/20)) 352,501.81
101 1076/23-јн 1/10/2023 службени лист бих објава јавне набавке у службеном листу 98.00
102 6658970-4-1222-7366479 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 84.10
103 6664340-4-1222-7366409 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 29.45
104 6664376-4-1222-7366494 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 27.17
105 6664291-1222-7366495 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 27.17
106 6663853-4-1222-7366472 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 1,032.05
107 6664354-4-1222--7366496 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струјуа 12/2022 35.47
108 6660511-4-1222-7366493 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 410.14
109 6664350-4-1222-7366475 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 151.84
110 6664256-4-1222-7166497 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 297.30
111 6659835-4-1222-7366492 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 190.49
112 6663764-4-1222-7366407 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 88.88
113 6664323-4-1222-7366491 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 204.00
114 6661542-4-1222-7366498 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 120.88
115 6660041-4-1222-7366467 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 66.64
116 6664356-4-1222-7366490 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 125/2022 180.93
117 6659119-4-1222-7366416 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 123.79
118 6659087-4-1222-7366489 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 72.26
119 6658343-4-1222-7366453 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 893.87
120 6658981-4-1222-7366500 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 89.51
121 6664297-4-1222-7366488 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 134.39
122 6661105-4-1222-7366415 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 79.40
123 6664371-4-1222-7366411 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 147.69
124 6662869-4-1222-7366501 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 662.38
125 6659781-4-1222-7366487 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 101.15
126 6664364-4-1222-7366410 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 183.84
127 6664174-4-1222-7366486 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 154.12
128 6664370-4-1222-7366502 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 203.79
129 666175-4-7366408 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 114.65
130 6664345-4-1222-7366485 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 54.18
131 6664343-4-1222-7366503 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 194.85
132 6664342-4-1222-7366484 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 88.05
133 6662483-4-1222-7503640 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 77.03
134 6664173-4-1222-7366504 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 156.00
135 6665524-4-1222-7366537 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 27.17
136 6664269-4-1222-7366483 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 27.17
137 6664373-4-1222-7366507 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 27.17
138 6661180-4-1222-7366531 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 263.86
139 6660333-4-1222-7366482 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 139.79
140 6664369-4-1222-7366508 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 150.59
141 6663126-4-1222-7366535 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 506.34
142 6657906-4-1222-7366481 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 807.43
143 6664312-4-1222-7366480 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 290.85
144 6662410-4-1222-7366521 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 160.78
145 6664375-4-1222-7366509 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22
142.92
146 6664267-4-1222-7366520 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 142/2022 41.09
147 6664372-4-1222-7366512 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 219.80
148 6664258-4-1222-7366514 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 27.17
149 6661493-4-1222-7366519 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 198.60
150 6664377-4-1222-7366513 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 27.17
151 6664362-4-1222-7366518 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/022 27.17
152 3626724329 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови закупа за сирене 409.50
153 8126701131 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за ватрогасне љестве 16.64
154 2926677933 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40
155 7926680988 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за плаформу бронто 22.23
156 7226724608 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Рачун за децембар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с 1,749.15
157 6662408-4-1222-7366478 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - амбуланта МЗ Петрићевац 167.84
158 9000249471 12/12/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Надстрешница код маркета Фортуна 593.65
159 3924 ии привремена ситуација 12/26/2022 КОЗАРАПУТЕВИ АД Наставак изградње саобраћајнице у насељу Пријечани 47,855.94
160 62264-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 5.26
161 60424-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 40.46
162 60420-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 80.92
163 67169-4-1222-4101660 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 2,674.43
164 61731-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 6.23
165 61976-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/22 3.11
166 67104-4-1222-4101379 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 11,675.17
167 67102-4-1222-4101374 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 478.73
168 2126680587 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата НЕТ:Л за децембар 2022. године 46.80
169 429 12/31/2022 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЦИЦА 4 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 12/22 33.49
170 05050001-1644/22 12/31/2022 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Јавна набавка санитетског обезбјеђења скупова 700.00
171 2531/22 12/27/2022 АПИФ БАЊА ЛУКА Мјенице 15.00
172 380 12/31/2022 зев симе шолаје 5 ЗЕВ 12/2022 59.60
173 3926724328 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Рачун за децембар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада) 5,257.42
174 22-3600-001121 12/30/2022 ЕЛЕКТРОМОНТ СП БАЊА ЛУКА текуће одржавање Дом омладине 5,841.81
175 475 12/31/2022 зев кназа милоша 31 ЗЕВ 12/2022 28.54
176 62274-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 15.97
177 62360-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 20.54
178 04--р 5/23 1/19/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС извод из матичне књиге рођених, умрлих и вјенчаних 20,160.00
179 130-1515/2023 1/10/2023 ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО набавка горива за потребе ватрогасне јединице 5,880.00
180 129-1515/2023 1/10/2023 ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО набавка горива за потребе ватрогасне јединице 2,707.51
181 133-1515/2023 1/10/2023 ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО набавка горива за ватрогасну јединицу 48,509.60
182 11/1/5/2023 1/17/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА ревизија пројекта система радио веза за потребе заштите и спасавања у граду Бања Лука 819.00
183 495/22 12/23/2022 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација - извођење радова на прикључку пословног простора на канализациону мрежу и поправка вооводне цијеви у Ул. К. П. И Карађорђевића бр. 17 1,819.35
184 03-сб/22 12/30/2022 ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. Окончана ситуација - редовно одржавање пословних простора, станова и гаража у власништву Града и хитне интервенције на истим - ЛОТ 1 2,845.44
185 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/23/2022 БОЈЕЛА СТР БАЊА ЛУКА посебан материјал за лакирање агрегата -645.34
186 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/26/2022 АПИФ БАЊА ЛУКА Мјенице -15.00
187 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА- НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 8/9/2022 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ Котизација Мира Лолић -230.00
188 188д/2022 11/26/2022 ЛАКО ДО ДОНАЦИЈА ЋУПРИЈА котизација и сместај 1,247.82
189 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА-НЕМА СТОР.АВ.ФАК 10/13/2022 ЛАКО ДО ДОНАЦИЈА ЋУПРИЈА котизација и смјештај - (с.јованић и М. Лукач марјановић) -1,247.82
190 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА-НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 7/26/2022 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Семинар -144.00
191 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 7/28/2022 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Семинар -140.00
192 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 1/23/2023 УДРУЗЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БИХ САРАЈЕВО Чланарина за 2022. годину -160.00
193 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА- НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 9/29/2022 УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА И ЕКОНОМИСТА ЕРК котизација - Д. Јовановић -180.00
194 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 10/28/2022 КОТЕX ЦОМПАНY ДОО ГРАДИСКА технички преглед чамаца -456.30
195 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/1/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања -4,892.94
196 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 1/24/2023 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ смјештај -2,238.00
197 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 11/2/2022 ЗАММ МЕДИА ЦОНСУЛТИНГ ДОО САРАЈЕВО котизација -772.20
198 2884-ао-718799-00/23 1/23/2023 БРЦКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију возила Ј37-Е-259 459.70
199 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/7/2022 2МБ СП котизација -204.75
200 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 7/27/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања -280.80
201 074/2022 12/29/2022 ТЕКТОН Извођење радова на изградњи спортске дворане у наслеју Лауш-авансни рачун-плаћа Министарство финансија -57,212.53
202 ситуација xв привремена 12/29/2022 ТЕКТОН Извођење радова на изградњи спортске дворане у наслеју Лауш-15.пр.сит.-плаћа Министарство финансија 143,031.32
203 496/22 12/26/2022 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација-санација канализације код ОШ "Свети Сава" на Лаушу 25,225.48
204 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 7/4/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања -3,910.14
205 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 5/6/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС оглашавања -4,563.00
206 ИФ-06040-01-22 12/22/2022 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА ПАПИР А4 ПЕРФ 786.24
207 иф-01475-1-22 12/27/2022 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Сервис ласерских штампача 194.22
208 5949608-4-1122-7366437 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ел. енергија 30/12
Рамићи, бројило: 230674
37.35
209 46/22 12/26/2022 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова за 11/22 346.32
210 аванс фактура 1/2022 3/29/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА аванс - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. 80,549.71
211 авансни рачун 01-2022 3/25/2022 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА аванс - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. 18,237.65
212 01/22 авансна фактура 3/30/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год 99,768.71
213 10/22 сторно аван.фактура 6/30/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -14,830.30
214 11/22 сторно аван.фактура 6/30/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -3,161.65
215 14/22 сторно аван.фактуре 8/10/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -15,215.50
216 13/22 7/15/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -3,161.65
217 12/22 сторно аван.фактуре 7/15/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -12,692.30
218 15/22 сторно аван.фактуре 8/10/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -3,161.65
219 16/22 сторно аван.рачуна 9/10/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -12,902.46
220 6/22 сторно аван.фактуре 4/12/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -14,721.00
221 7/22 сторно аван.фактуре 4/30/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -3,161.65
222 8/22 сторно аван.фактуре 5/16/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -13,598.90
223 9/22 сторно аван.фактуре 5/31/2022 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1142/22 од 25.03.2022. год. -3,161.65
224 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 10/5/2022 ФИНКОМ ДОО сторно - Котизација за учешће на семинару -300.00
225 2591-101/22 10/5/2022 БЕПРО ДОО ЛАКТАСИ Набавка комуналне опреме 1,460.22
226 450-2367/2022 9/16/2022 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ смјештај - Б. Рогић 200.00
227 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 9/16/2022 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ смјештај . Б. Рогић -200.00
228 сторно авансног рачуна бр 01-2022 9/14/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -1,163.85
229 сторно авансног рачуна бр 01-2022 8/11/2022 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -3,551.60
230 сторно авансног рачуна бр 01-2022 7/12/2022 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -3,317.00
231 сторно авансног рачуна бр 01-2022 6/13/2022 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -3,440.00
232 сторно авансног рачуна бр 01/2022 1/25/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -3,352.60
233 сторно авансног рачуна бр 01-2022 4/29/2022 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1143/22 од 25.03.2022. год. -3,412.60
234 617/22 12/29/2022 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА РИЈЕКА 99,689.85
235 сторно дио аванса бр 14/2022 9/29/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -6,231.40
236 сторно дио авансабр 13/2022 9/7/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -2,343.00
237 сторно дио аванса бр 12/2022 7/14/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -11,310.80
238 сторно дио аванса бр 11/2022 7/7/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -12,726.40
239 сторно дио аванса бр 1/2022 5/6/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -14,374.10
240 сторно дио аванса бр 1/2022 5/13/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -12,690.80
241 сторно дио аванса бр 15/2022 11/30/2022 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА сторно дијела аванса - субвенције аутопревозницима по уговору број 11-Г-1145/22 од 29.03.2022. год. -20,873.21
242 вп рачун/отпремница бр 130/23 1/26/2023 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 34,288.15
УКУПНО: 1,150,071.20