РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 6663446-4-1222-7366469 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - МЗ Центар 1 (број бројила 4396554) 27.67
2 6663445-4-1222-7366469 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - МЗ Центар 1 (бројило бр. 4594517) 27.17
3 1-26 1/19/2023 ХОТЕЛ ВИЛА ВРБАС ДОО БАЊА ЛУКА Конзумација хране и пића 2,413.50
4 3599/23-јн 2/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ С1 ЈАНАБ 320-72/23 уговор 98.00
5 02.06.2-2403-1/23 2/9/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА укупни трошкови ино банке 19.56
6 11/23 2/17/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација изградња водовода Ул.Богдана Ж-Лауш 2-РЕЗ 22 5,102.32
7 ир-000-00118/23 2/25/2023 ИНТЕРГРА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ИНТЕГРА РЕСТАУРАНТ АНД ЛОУНГЕ БАР БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 225.30
8 5/23 1/31/2023 МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Изводјење радова на реконструкцији градских саобраћајница (приступни пут до пословних објеката на Туњицама) ЛОТ1 34,738.15
9 4420-6110/23 3/1/2023 ATOS BANK AD накнада за вођење рачуна
10.00
10 44958 3/1/2023 UNICREDIT BANK AD БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
219.80
11 44958 3/1/2023 UNICREDIT BANK AD БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
93.90
12 44958 3/1/2023 UNICREDIT BANK AD БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
8.60
13 44984 2/28/2023 ADDICO BANK провизија по пословима платног промета за 02-2023 6.90
14 12381 3/1/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА накнада за вођење рачуна
701.60
15 1-1146/23 3/2/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Софтвер за плаћање паркинга СМС-ом и контролу плаћања за мјесец фебруар 2023.год. 8,161.80
16 269306624 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.40
17 269306463 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
безготовински трансфер ван банке
50.50
18 269301579 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
безготовински трансфер ван банке
21.00
19 269301584 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
безготовински трансфер ван банке
288.80
20 269119860 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
5.00
21 269120091 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
5.00
22 269117377 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
5.00
23 269117379 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
5.00
24 269117383 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00
25 269117375 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна
5.00
26 315/23-02с 2/28/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 30.40
27 314/23-02с 2/28/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 254.47
28 313/23-02с 2/28/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 37.44
29 317/23-02с 2/28/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 1,066.10
30 316/23-02с 2/28/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 60.42
31 5551101010404540 2/28/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА трошкови за плаћање 338.37
32 иф-00238-1-23 2/28/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА услуга сервиса 1,407.51
33 иф-00242-1-23 2/28/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис 799.11
34 иф-00254-1-23 3/6/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис 744.12
35 иф-00265-1-23 3/7/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис 746.46
36 725474-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - ЈС "Центар 1", Ул. Симе Шолаје бр. 1 676.23
37 8-у/23 окончана ситуација 2/28/2023 ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ БИСТРИЦА, ТАЛИЋИ, ТЕЛИЋИ 28,156.06
38 001-0032 3/7/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Новогодишњи украси-РЕЗ 22 128,109.15
39 19/23 2/28/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ИВ ПРИВ.СИТУАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 2022/2023- ИВ СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ 12,367.93
40 18/23 2/28/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ИВ прив.ситуација одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022/2023- друго сеоско подручје 15,386.90
41 3006072-77-8005102-8/22 3/8/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА премија осигурања 245.59
42 720897-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 41.23
43 725466-4-0223-7366437 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Депонија смећа Рамићи-02/23 41.34
44 721228-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Подземни ходник код ТЦ Делта-02/23 135.87
45 725578-4-0223-7366640 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ Николе Тесле-02/23 45.88
46 725577-4-0223-7366640 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни wц Занатски центар-02/23 41.17
47 720207-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС пререгистрација ( пословни простор бр.92) 2.94
48 725249-4-0223-7366526 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Самоуслужна праоница за кућне љубимце-02/22

47.91
49 722469-4-0223-7366527 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица Браће Милетића бб-02/23 176.35
50 726032-4-0223-7366469 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Центар 1 (бројило бр. 4396554) 76.13
51 726031-4-0223-7366469 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Центар 1 (бројило бр. 4594517) 147.58
52 725537-4-0223-7366454 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 149.48
53 4627983903 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мтел 584.17
54 23-3000-000016 3/10/2023 ГРИД ДОО Услуге израде елабората геодетско-техничких радова у поступцима експропријације земљишта 561.60
55 231 3/10/2023 КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА повремени послови 52.28
56 01/2300253082 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Одрзавање проходности градских саобраћајница зимска служба ИВ градско подручје 31,607.55
57 13449-4-0223-4101605 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС наплатна паркинг кућица ул Видовданска 315.25
58 30402000507936 3/10/2023 ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА силикон санитарни 26.30
59 13672-4-0223-5100640 3/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за фебруар (управна зграда) 2023. године 1,928.49
60 100000006380 8/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ књизно задуџење- 4 таблета 76.00
61 100000006378 11/15/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ књижно задужење - претплата НЕТ XС за септембар 2022. 76.00
62 100000006379 11/15/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата НЕТ:XС за октобар 2022. 76.00
63 100000006598 12/22/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата НЕТ:XС за октобар 2022. (књизна обавјест) 22.79
64 725004-4-0223-7366478 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Амбуланта у МЗ Петрићевац 158.65
65 70/2023 2/28/2023 зев алеја светог саве 20 Рачун за ИИ 2023. - п.п. бр. 191 187.06
66 9527985277 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Рачун за ИИ 2023. - претплата за ГПС геодетски инструмент 19.00
67 2027976378 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови интернета у ватрогасном возилу за 02/23 11.37
68 228000925 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет (ПЗ Рамићи) - фебруар 2023. 58.50
69 4927956160 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата НЕТ:Л за фебруар 2023. 46.80
70 3627999200 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада) - фебруар 2023. 5,306.31
71 4627999229 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за фебруар 2023. 581.92
72 05050001-268/23 3/10/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Трошкови санитетског обезбјеђења јавних скупова. 450.00
73 7227999479 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с - фебруар 2023. 1,749.15
74 7117/23-ЈН 3/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа 98.00
75 6320/23-ЈН 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа 98.00
76 6037/23-ЈН 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа 98.00
77 61196-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/23 9.83
78 33-1000191 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 02/2023 987.24
79 62073-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 217.86
80 61966-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 2.28
81 62274-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 102.67
82 62360-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 13.69
83 62476-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 9.12
84 62619-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 2/2023 9.34
85 62686-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.23
86 50643-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
87 60818-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/20023 4.57
88 62634-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
89 7588/23-јн 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке у службеном листу 98.00
90 7587/23-јн 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
91 61949-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 9.12
92 60604-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 2.28
93 60006-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 407.69
94 60477-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 737.59
95 62072-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 93.37
96 62032-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 15.56
97 61689-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.23
98 62068-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
99 14861-ао-719023-00/23 3/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију возила М65-Е-942 318.49
100 101-51-145/2023 3/14/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М65-Е-942 54.83
101 5/23 3/14/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ПОТКОЗАРЈЕ БАЊА ЛУКА зев02/23 47.60
102 996/002/23 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СМС мпаркинг Град Бања Лука
Уговор 12-Г-346/16
8,757.16
103 161633-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 18.67
104 53334-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за воду за фебруар 2023. године 6.23
105 53309-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА рачун за воду за мј.фебруар 2023. године 18.67
106 7911/23-јн 3/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛ. ЛИСТУ 98.00
107 60631-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
108 60649-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 90.26
109 60566-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 49.80
110 60861-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 429.48
111 60420-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 59.13
112 60424-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 43.57
113 61532-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.23
114 61976-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
115 61533-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 24.90
116 61731-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 3.11
117 61939-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/23 102.49
118 61427-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.23
119 62596-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.85
120 62714-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.85
121 62505-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 31.94
122 62676-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 9.12
123 2023-11-000007 2/10/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР Сторно дио аванса - -29,479.50
124 авансна фактура 2023-11-000012 2/28/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР Сторно дио аванса -65,930.11
125 1-5696/2022 9/14/2022 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС котизација за конгрес 740.00
126 1002806021 3/9/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Котизација за С.СТАНИЋ 150.00
127 1752/РС5025МВУ/23 3/20/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СИМ картица 1.00
128 71Р/2023 3/17/2023 ОДГОВОР КОНТАКТ ДОО БАЊА ЛУКА Концерт групе Леxингтон
412700 20,000.00КМ
412900 1,496.00КМ
21,496.00
129 69/2023 2/15/2023 ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА Рачун за ИИ 2023. - пословни простор бр. 111 9.40
130 1-Р-346/23 3/8/2023 ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОРИК БАЊА ЛУКА Закуп велике сале СД БОРИК за културно забавне програме 12,600.00
131 23-362-000008 2/28/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 42.40
132 70-139/2023 3/17/2023 ЕУРОБЛИЦ ПРЕСС БАЊА ЛУКА Услуга организације семинара 14,040.00
133 60669-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/23 59.32
134 61 2/28/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ ШОЛАЈЕ 5 БАЊА ЛУКА зев 02/2023 59.60
135 76 2/28/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КЊАЗА МИЛОСА БР.31 зев 02/2023 28.54
136 70 2/28/2023 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 зев 02/2023 33.49
137 725080-4-0223-7503640 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 80.30
138 728071-4-0223-7366537 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 97.96
139 038-036-1/22 3/14/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за гаранцију 50.00
140 725720-4-0223-7366535 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 453.48
141 723788-4-0223-7366531 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 278.54
142 725006-4-0223-7366521 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 94.11
143 726842-4-0223-7366520 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 60.93
144 721612-4-0223-7366500 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 456.98
145 721606-4-0223-7366499 3/21/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 249.01
146 724148-4-0223-7366498 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 120.17
147 726831-4-0223-7366497 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 179.38
148 726929-4-0223-7366496 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 46.46
149 726867-4-0223-7366495 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 59.29
150 726951-4-0223-7366494 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 47.81
151 723129-4-0223-7366493 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 112.96
152 724099-4-0223-7366519 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 180.76
153 726937-4-0223-7366518 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.59
154 726833-4-0223-7366514 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.40
155 726944-4-0223-7366508 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 182.83
156 726952-4-0223-7366513 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.63
157 726947-4-0223-7366512 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 215.43
158 726950-4-0223-7366509 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 161.23
159 726750-4-0223-7366504 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 137.48
160 726948-4-0223-7366507 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.40
161 726918-4-0223-7366503 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 235.95
162 726346-4-0223-7366407 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/23 459.57
163 726945-4-0223-7366502 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 260.70
164 726752-4-0223-7366408 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 118.76
165 725465-4-0223-7366501 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 475.88
166 726915-4-0223-7366409 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.91
167 726931-4-0223-7366490 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 184.40
168 726939-4-0223-7366410 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 215.81
169 726899-4-0223-7366491 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 178.70
170 726946-4-0223-7366411 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 79.58
171 721720-4-0223-7366489 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 84.64
172 726873-4-0223-7366488 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 147.61
173 723713-4-0223-7366415 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 58.70
174 721752-4-0223-7366416 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 124.73
175 722411-4-0223-7366487 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 95.80
176 721503-4-0223-7366453 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 585.22
177 726751-4-0223-7366486 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 157.76
178 724102-4-0223-7366466 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.40
179 726920-4-0223-7366485 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 117.06
180 722665-4-0223-7366467 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 78.34
181 726917-4-0223-7366484 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 101.78
182 725740-4-0223-7366468 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 237.35
183 722559-4-0223-7366470 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 449.89
184 726433-4-0223-7366472 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 506.59
185 722952-4-0223-7366482 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 185.25
186 721068-4-0223-7366481 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 597.41
187 725819-4-0223-7366476 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 231.23
188 726888-4-0223-7366480 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 271.70
189 721601-4-0223-7366479 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 78.27
190 01-п-160/23 3/29/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС објава конкурса 2,253.42
191 16025-ао-721895-00/23 3/16/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А25-Т-582 173.05
192 16012-ао-721894-00/23 3/17/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е75-Т-413 173.05
УКУПНО: 267,089.91