РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 2433/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Набавка опреме Урбана тржница 98.00
2 2836/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Израда идејног пројекта дијагоналне стазе 98.00
3 2387/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Изградња трим стазе и шеталишта 98.00
4 2313/23-јн 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Постављање челичних испуна 98.00
5 2326/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Уговор реконструкција објекта Кућа Милановић 98.00
6 2952/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Радови на оспособљавању игралишта 98.00
7 в3 вр 09199 1/25/2023 ГАТАРИЋ ДОО ДЕРВЕНТА ТТ Термо ртолна 57мм,70мм 350м,78гр. за паркинг аутомате
По уговору 11-Г-6077/22
3,765.76
8 01-ф-5.030.740,741,742 2/16/2023 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање 3,212.00
9 23-300-000047 2/21/2023 ЦОМПУТИНГ СИСТЕМС ДОО БАЊА ЛУКА ЕСЕТ ЕНДПОИНТ СЕЦУРИТY (Б5) - обнова 1 година 198.20
10 10/1/2023 2/15/2023 ТЕКТОН 1.пр.сит.-Санација сале за борилачке вјештине у објекту ОШ "Свети Сава"-РЕЗ 22 61,403.94
11 01/2300065141 2/9/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба И градско подручје 01.2023 57,545.87
12 2/23 аванс 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА аванс бр./23 комун. накнада -45,045.00
13 1/23 аванс 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА аванс бр.1/23 комун. накнада -16,969.75
14 0001/23 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА рацун услуга бр.0001/23 комун. накнада 16,969.75
15 0002/23 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА рацун услуга бр.0002/23 комун. накнада 45,045.00
16 101-51-62/2023 2/10/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К83-О-456 88.29
17 101-51-63/2023 2/10/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед к83-о-457 88.29
18 1/1/3/2023 1/12/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Израда ЛЕАП 2022-2027 год. 28,080.00
19 6215/002/22 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ неупотребљива роба из трг.и др. предузећа
По уговору 12-г-346/16
10,272.69
20 2327358002 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за јануар 2023. 578.10
21 4627358253 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с - јануар 2023. 1,749.15
22 1327357973 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада) - јануар 2023. 5,257.42
23 3327334945 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 70.20
24 8127340070 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 193.05
25 5527334873 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 228.15
26 9727335926 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата-01/23 76.00
27 6927358213 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Пренос података за 01/23 3,292.38
28 3965 12/28/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључак на водоводну мрежу специјалистичке амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај 5,062.19
29 3093 10/29/2021 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Приључак на водоводну мрежу за дјечији вртић Јежева кућица 7,691.69
30 493 3/23/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључак на водоводну мрежу за објекте МЗ Дебељаци 2,187.53
31 2930 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење новог цјевовода Билећка 2,111.04
32 3094 10/29/2021 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључак на канлизациону мрежу за дјечији вртић Јежева кућица 3,121.30
33 2785 9/28/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење новоизведеног цјевовода у Трапистима вода 2 1,150.40
34 62338-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Бана Милосављевића-09/22 22.82
35 62667-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Др.Младена Стојановића-09/22 180.50
36 62664-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Вождовачка 30-09/22 18.67
37 62598-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат:Бул.српске војске-09/22 21.06
38 61488-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Голуба Бабића-09/22 8.43
39 62041-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Краља 1.Карађорђевића-09/22 20.54
40 57449-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат:1.Крај.Корпуса-09/22 25.09
41 60863-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат:Т.Т.Дамјановића-09/22 38.78
42 61240-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат:Бана Милосављевића -09/22 6.85
43 61761-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Булевар Цара Душана-09/22 107.23
44 61101-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Алеја Светог Саве-09/22 20.01
45 62471-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат:Санска К-09/22 5.26
46 62375-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Млађе Ћусића-09/22 1.05
47 62675-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Купрешка-09/22 34.23
48 61231-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Франца Шуберта-09/22 2.81
49 61371-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Трг палих бораца-09/22 13.69
50 2931 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење новоизведеног цјевовода код ОШ Мирослав Антић МЗ Бистрица 1,769.84
51 3616 11/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење новоизведеног цјевовода у засеоку Радуљи-Гајићи Мз Пискавица 833.34
52 3617 11/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Прикључење новоизведеног вјевовода у засеоку Преради МЗ Пискавица 1,452.66
53 61983-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат: Бана Милосављевића-09/22 191.64
54 62337-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављеивћа-09/22 650.23
55 62036-2022-09 9/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Ивана Г:Ковачића-09/22 42.12
56 9000253188 1/24/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
57 80835-4-0123-7366528 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за јануар 2023 41.13
58 80800-4-0123-7366529 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за јануар 2023 101.21
59 78266-4-0123-7366527 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица-Браће Милетића-01/23 227.86
60 4968-0123-4101605 и др 2/9/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за семафоре за јануар 2023 3,001.66
61 2326-4-0123-4101765 и др 2/9/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација-01/23 78,884.23
62 80816-4-0123-7366478 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 116.31
63 78932-4-0123-7366493 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 113.22
64 82667-4-0123-7366520 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 48.68
65 82691-4-0123-7366495 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
66 77401-4-0123-7366499 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 356.60
67 82753-4-0123-7366496 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 44.72
68 76024-4-0123-7538170 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 63.27
69 82741-4-0123-7366484 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 102.22
70 82574-4-0123-7366504 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 133.13
71 78208-4-0123-7366487 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 96.92
72 82769-4-0123-7366502 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 179.29
73 82697-4-0123-7366488 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 139.46
74 82658-4-0123-7366514 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
75 77407-4-0123-7366500 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 1,237.95
76 78754-4-0123-7366482 2/16/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 171.91
77 77396-4-0123-7366479 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 80.93
78 82742-4-0123-7366503 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 281.24
79 82669-4-0123-7366483 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
80 82772-4-0123-7366507 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
81 6663226-4-1222-7366476-1 1/26/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест 7366476-1 4,191.99
82 5458223-4-1022-7366476-1 1/26/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест 7366476-1 -10.39
83 4851121-4-0922-7366476-1 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест 7366476-1 4,224.74
84 76863-4-0123-7366481 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 467.49
85 81280-4-0123-7366501 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 486.19
86 82712-4-0123-7366480 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 258.93
87 82771-4-0123-7366512 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 199.73
88 78356-4-0123-7366470 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 522.05
89 81555-40123-7366468 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 241.43
90 82744-4-0123-7366485 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 62.60
91 82749-4-0123-7366475 2/16/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 187.02
92 82656-4-0123-7366497 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 177.24
93 82575-4-0123-7366486 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 136.73
94 7754-4-0123-7366416 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 124.21
95 79957-4-0123-7366498 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 126.95
96 79911-4-0123-7366466 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
97 82776-4-0123-7366513 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
98 78463-4-0123-7366467 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 57.27
99 81535-4-0123-7366535 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 445.34
100 82739-4-0123-7366409 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 43.18
101 80893-4-0123-7503640 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 80.29
102 77296-4-0123-7366453 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 597.93
103 79520-4-0123-7366415 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 74.26
104 82255-4-0123-7366472 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 455.64
105 81296-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Јавно склониште "Пећина" 2.90
106 81303-4-0123-7366436 2/14/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - пословни простор бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 41.13
107 81305-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Централна гаража бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 58.37
108 79596-4-0123-7366531 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 287.67
109 82167-4-0123-7366407 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 58.80
110 82576-4-0123-7366408 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 84.72
111 81290-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - п.п. у Јавном склоништу у Ул. Симе Матавуља 41.13
112 81285-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - пословни простор бр. 134 у Ул. Саве Љубоје бр. 2 41.13
113 81291-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - п.п. на Бањ брду 227.19
114 81292-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - п.п. бр. 99, Б.В.Ж. Мишића бр. 33 114.43
115 81302-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Раднички универзитет 41.13
116 81295-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Пословни простор у Ул. Грчка 4 1,196.63
117 81294-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 119.90
118 81288-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
119 81287-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
120 80818-4-0123-7366478 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - МЗ Петрићевац, пословни простор бр. 2 41.13
121 80819-4-0123-7366478 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - МЗ Петрићевац, Амбуланта 175.51
122 80817-4-0123-7366478 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - МЗ Петрићевац, пословни простор бр. 1 42.16
123 77279-4-0123-7366471 2/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак елек.енергије пуњач електричних возила за јануар 2023 20.98
124 81301-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
125 81300-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 60.01
126 81299-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 116.81
127 81298-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.13
128 81297-4-0123-7366436 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 45.77
129 5756-4-0123-4101765 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Љубачево-01/23 485.89
130 4739-4-0123-4101765 2/9/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Сарачица бб-01/23 2,366.90
131 5462-4-0123-4101765 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Рекавице Рачићи-01/23 45.90
132 6023-4-0123-4101605 2/9/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за семафоре Мајке Југовића 12 85.16
133 1958-4-0123-5100640 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за јануар 2023. године 1,974.55
134 4990-4-0123-4100521 и др 2/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација-01/23 221,489.15
135 2/1/2023 2/13/2023 ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних зелених површина за 01/23 65,412.83
136 81-2312/2020 2/8/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава огласа, плаћено по предрачуну број: 83-1428/19 70.20
137 ФРБ1987/22 12/28/2022 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА компјутерска опрема (стари куф 10/9605/22) 34,462.61
138 130/23 1/26/2023 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА компјутерска опрема 34,288.15
139 2/23 1/26/2023 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА књижна обавијест поврат од купца бр2/23
(СТОРНО РАЧУНА БР. Фрб1987/22)
-34,288.15
140 242 1/3/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ Одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева за децембар 2022 1,354.30
141 1003309-3/22 1/24/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА ОСИГУРАЊЕ 1,212.60
142 1/23 2/3/2023 ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА 1.пр.сит.-закуп и сервисирање покретних еколошких wц кабина
По уговору 12-г-5/2023
7,722.00
143 06/ИИ-2023 2/8/2023 ГОЛДЕН ЦАРД ДОО Услуга одржавања проходности локалних и некатегорисаних путева за зимску сезону 2022/2023 за децембар мјесец 2022 12,379.89
144 704 2/14/2023 СОКОВИЋ СПОРТ ДОО Услуга сервиса
Сервис за мјесец новембар
800.00
145 38/22 12/30/2022 САНА ТЕХНИКА ДОО Окончана ситуација-санација фасаде стамбеног објекта у улици Браће Пантића 3,567.14
146 7665-ао-718895-00-23 2/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО трошкови осигурања за регистрацију К83-О-456 97.73
147 7695-АО-718896-00/23 2/14/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО трошкови осигурања за регистрацију багера 82.20
148 4008/23-јн 2/6/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Инвестиционо одржавање комуналних објеката 98.00
149 4009/23-јн 2/6/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Набавка и поправка постојећих новогодишњих украса 98.00
150 иф-23-0030 1/31/2023 ОРКА Одржавање ЕДМWС система за период 01.01.-31.01.2023. 585.00
УКУПНО: 659,715.73