РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 1012/1/2 12/26/2022 BERZA PRODUCT TRADING Изградња комуналне инфраструктуре-уговор са инвеститорима 75,393.36
2 4420-10145/23 4/3/2023 АТОС БАНК АД вођење тек. рачуна за 03/23 13.00
3 32-03/2023 3/31/2023 АДИКО БАНК вођење рачуна за 03/23
3.40
4 УСЛ-00073-1-23 4/5/2023 РУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Стручни надзор на реконструкцији улице у Пријечанима 720.25
5 62768-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Др.Младена Стојановћа-04/23 11.60
6 61761-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Булевар Цара Душана-04/23 5.85
7 23-3600-0097 5/22/2023 УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СА РЕВИЗИЈОМ ЗА 3 БАЊЕ 6,786.00
8 00309/2023 5/25/2023 ХОТЕЛ ИН ноћење 2,912.50
9 03/23 6/2/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ трошкови градских такси 1,100.00
10 119/23 6/7/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај у Тивту-обавјештење 320-9-2-4-22-131/23 712.00
11 118/23 6/7/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај у бијељини -обавјештење 320-9-2-4-22-131/23 163.80
12 1348/23 6/9/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ 19,705.33
13 47921-4-0523-5100640 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за мај (управна зграда) 2023. године 281.66
14 4329924583 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ПРЕТПЛАТА СМАРТ КЛУПА 19.00
15 2613938-4-0523-7366524 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за амбуланту у Доњим Колима 47.99
16 2614160-4-0523-7366523 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС РАЧУН ЗА ПУЊАЧ ЗА ЕЛ.ВОЗИЛА УЛИЦА др М.сТОЈАНОВИЋА МАЈ 2023 589.56
17 2614414-4-0523-7366471 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС РАЧУН ЗА УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ-ПУЊАЧ ЗА ЕЛ.ВОЗИЛА УЛИЦА ВИДОВДАНСКА МАЈ2023 1,164.13
18 4829947732 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет (ПЗ Рамићи) - мај 2023. 58.50
19 2618199-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за Јавно склониште у Ул. Симе Матавуља 10 код 41.43
20 2618200-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за пословни простор на Бањ Брду 110.04
21 2618201-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за пословни простор бр. 99 у Б. В. Ж. Мишића бр. 33 153.60
22 2618202-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за п.п. бр. 221 и 222 у Ул. В. Маслеше бр. 1/11 122.88
23 2618211-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за Раднички универзитет у Ул. Грчка бр. 4 41.84
24 2618204-4-0523-7366436 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за пословни простор у Ул. Грчка бр. 4 180.35
25 120/23 6/15/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у Руми-обавјештење320-9-2-4-22-131/23 135.00
26 23-3600-0114 6/13/2023 УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА Плаћање 30 % износа за израду ревизије Рег.Плана производно пословне зоне у Новаковићима 2,070.00
27 53309-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода , мјесец мај 35.22
28 53320-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода, мјесец Мај 11.70
29 53334-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода, за мјесец Мај 8.15
30 350/23 5/31/2023 ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 трошкови текућег одржавања за 05/23 600.00
31 198/23 6/16/2023 ПЛАН ДОО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПО УГОВОРУ 4,446.00
32 93/23 6/19/2023 ТЕХПРО ДОО сервис и испитивање боца 300 бара под хладним притиском 11,653.20
33 950316-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода, период мјесец Мај 144.18
34 иф-02749-01-23 6/21/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА књига овјере потписа 748.80
35 207/23 5/31/2023 ХИДРО КОП 27.пр.сит.-ВОДА 2 437,720.93
36 70-412/2023 6/23/2023 МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за ЈУН 23. 585.00
37 158/1/4/2023 6/21/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА окончана ситуација 4,965.95
38 124/23 6/26/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА авио катре -обавјештење 320-9-2-4-22-131/23 249.00
39 161/1/4/2023 6/26/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА четврта привремена ситуација 303.62
40 245/23 6/30/2023 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Прва привремена ситуација 52,307.78
41 55/23 6/30/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА Закуп пословног простора 346.32
42 978 7/3/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОСЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА АД БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 23,400.00
43 ир23/06-047 6/28/2023 ROAMING NETWORKS набавка ручних и колских радио станица, РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА 58,441.50
44 64/2/20 5/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД ПРАВДАЊЕ АВАНСА -66,592.97
45 1/20/4327 5/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Девета привремена ситуација 332,964.84
46 3068566-4-0623-7366537 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 252.98
47 3067978-4-0623-7366411 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 70.73
48 3066171-4-0623-7503640 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 44.55
49 3064956-4-0623-7366415 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 54.17
50 3067878-4-0623-7366520 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 48.96
51 3063070-4-0623-7366416 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 119.10
52 3065328-4-0623-7366519 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 75.27
53 3067971-4-0623-7366518 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 59.55
54 3066562-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 59.30
55 3066547-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 52.07
56 3066553-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 105.51
57 3067869-4-0623-7366514 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.35
58 3066555-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.21
59 3067979-4-0623-7366512 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 54.85
60 3066561-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 46.07
61 3067982-4-0623-7366509 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 57.62
62 3066560-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 122.19
63 3067976-4-0623-7366508 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 55.35
64 3067980-4-0623-7366507 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.35
65 3067969-4-0623-7366506 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 46.99
66 3067968-4-0623-7366505 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 43.13
67 3062837-4-0623-7366453 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 267.75
68 3067788-4-0623-7366504 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 88.82
69 3067953-4-0623-7366503 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 177.82
70 3066605-4-0623-7366454 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 95.96
71 3067977-4-0623-7366502 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 75.68
72 3065330-4-0623-7366466 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.56
73 3066538-4-0623-7366501 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 254.54
74 3063957-4-0623-7366467 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 59.75
75 3062936-4-0623-7366500 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 117.54
76 3063855-4-0623-7366470 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 496.43
77 3062930-4-0623-7366499 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 83.54
78 3067478-4-0623-7366472 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 107.34
79 3065376-4-0623-7366498 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 72.02
80 3066349-4-0623-7366474 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 78.92
81 3067867-4-0623-7366497 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 67.28
82 3067964-4-0623-7366496 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 54.76
83 3067903-4-0623-7366495 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.88
84 3067960-4-0623-7366475 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 77.04
85 3067983-4-0623-7366494 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 48.21
86 3066881-4-0623-7366476 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 1,077.08
87 3066100-4-0623-7366478 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 63.40
88 3063764-4-0623-7366492 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 53.86
89 3062925-4-0623-7366479 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 48.41
90 3067935-4-0623-7366491 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 49.37
91 3067965-4-0623-7366490 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 61.89
92 3067952-4-0623-7366484 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 60.97
93 3067955-4-0623-7366485 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 65.96
94 3062539-4-0623-7366481 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 149.58
95 3067789-4-0623-7366486 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.92
96 5630591680 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Старцевица 8,180.19
97 2300050418 7/17/2023 УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ-БИХ приходи од издавања Смарт Цард пакета 180.00
98 288668 предрачун 7/12/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЕС спомен обиљежје 157.68
УКУПНО: 988,871.74