РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 ИФ-00029-02-23 2/7/2023 СЦХWАМ БРДАР МИРОСЛАВ СП Унутрашње уређење просторија ФК Напријед у МЗ Обилицево 2
По уговору 11-Г-5975/22
36,034.83
2 10-13 3/24/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ Ок.сит.-Уређење обале уз ријеку Врбас 43,761.37
3 81-916/2023 3/30/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана "ЛАУШ 5" изложен на јавни увид први пут 166.73
4 70-1137/2023 3/30/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана "ШАРГОВАЦ 1" изложен на јавни увид други пут 163.80
5 70-1138/2023 3/30/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана "ЛАУШ 5" изложен на јавни увид први пут 163.80
6 81-924/2023 3/30/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана "ШАРГОВАЦ 1" изложен на јавни увид други пут 166.73
7 02/23 4/4/2023 МАЛБАШИЋ РАДАН МАЛБАШИЋ СП Радови на припреми бине у Дому омладине, фактура по проведеном поступку јавне набавке 3,400.00
8 934/23 3/30/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД Трећа привремена ситуација за радфове на наставку изградње саобраћајнице у насељу Пријечани
По уговору 11-Г-2279/22
64,789.68
9 22/23 3/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 3.пр.сит.уклањање отпада 121,826.72
10 10689/23-ЈН 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ плаћање објављивања јавне набавке у Сл.Листу БИХ 98.00
11 3067838-4-0622-7366433 6/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 21.61
12 3660159-4-0722-7366433 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИ 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 22.87
13 4258234-4-0822-7366433 8/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИИ 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 22.09
14 4850805-4-0922-7366433 9/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИX 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 22.26
15 5457910-4-1022-7366433 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за X 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 28.10
16 594657-4-1122-7366433 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 28.25
17 6662919-4-1222-7366433 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 28.56
18 81330-4-0123-7366433 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 42.77
19 725515-4-0223-7366433 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 76.50
20 1354741-4-0323-7366433 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 220 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 48.79
21 81-1012/2023 4/6/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава о издавању у закуп пословних простора 611.33
22 АВФ-00007-01-23 4/7/2023 В СИСТЕМ ДОО Опремање просторија Омладински клуб МЗ Петрићевац 23,353.20
23 104/23,бф.2947 3/31/2023 ЛУКАЈИЋ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 7,722.34
24 88/23 4/10/2023 ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ НА ЛАУШУ 152,100.00
25 18/2/20 авансна фактура 2/28/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД Авансна фактура - РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ К.А. И КАРАЂОРЂЕВИЋА - МОТИКЕ -54,367.38
26 6228630047 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мјесецна претплата нет xс + 586.45
27 01-п-217/23 4/11/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава у Служ.гласнику, рјешења са Скупштине рада 315.90
28 23753-4-0323-4101374 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 414.88
29 4/1/2023 4/5/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25 зев 04/2023 36.40
30 1301/23 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА окончана ситуација за зимску службу четврто градско подручје 19,886.49
31 01/23002575597 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Окончана ситуација за услугу зимске скужбе за треће градско подручје 28,001.03
32 23-3600-000014 2/28/2023 ЕЛЕКТРООБНОВА Д.О.О. Услуга изградње јавне расвјете у МЗ Пријечани
По уговору 11-г-222/23
27,691.13
33 1356165-4-0323-7366508 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 205.77
34 1356169-4-0323-7366507 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.47
35 1356158-4-0323-7366506 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 44.95
36 1356157-4-0323-7366505 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 42.50
37 1355973-4-0323-7366504 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 199.49
38 1356142-4-0323-7366503 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 326.29
39 1356166-4-0323-7366502 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 162.57
40 1354691-4-0323-7366501 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 426.60
41 1350881-4-0323-7366500 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 251.08
42 1350875-4-0323-7366499 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 235.93
43 1353405-4-0323-7366498 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 81.32
44 1356144-4-0323-7366485 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 72.43
45 1352970-4-0323-7366415 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 59.81
46 1351018-4-0323-7366416 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 128.96
47 1354763-4-0323-7366454 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 121.54
48 1354698-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 41.60
49 1350343-4-0323 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 536.02
50 33-10001266 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 1,125.54
51 33-1000190 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 712.11
52 33-1001852 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 11,467.08
53 33-1001612 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 759.82
54 33-1001486 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 4,860.41
55 33-1001496 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 477.49
56 33-1000566 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 1,541.74
57 33-1001491 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 895.66
58 33-1000749 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 488.03
59 33-1000836 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 03/2023 878.25
60 1352212-4-0323-7366482 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 189.17
61 1355568-4-0323-7366407 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 62.46
62 1356167-4-0323-7366411 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 63.87
63 1356139-4-0323-7366409 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 44.87
64 1356162-4-0323-7366410 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 186.82
65 01-п-234/23 4/21/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС овјава огласа 442.26
66 1003111957 3/18/2023 САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 200.00
67 4928602956 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за ватрогасно возило , платформа бронто 22.23
68 1928645355 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ закуп за сирене 409.50
69 7128599974 3/31/2023 М ТЕЛ АД интернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40
70 7328622639 3/31/2023 М ТЕЛ АД интернет у ватрогасном возилу 14.72
505,108.99