РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 1103/22 12/29/2022 ТЕХНОЛОСКИ ЕКО ЦЕНТАР ДОО БРЦКО Прилог мјера ЗОП-а 585.00
2 37/22 12/30/2022 САНА ТЕХНИКА ДОО Изводјење радова на санацији пјешачке пасареле на западном транзиту код мотела Камел 25,207.65
3 1/22/5468 12/30/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Софтвер СМС паркинг
(уговор 11-г-6004/22)
16,372.92
4 146/2022 12/31/2022 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ Редовно одржавање семафора на подручју града Бања Лука за мјесец децембар 2022 7,683.39
5 5943815-4-1122-7538170 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 11/22 35.47
6 406/22 12/30/2022 ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА Изградња дјечијег игралишта у насељу Шарговац 6,657.65
7 157/2022 12/30/2022 ПОЛАР СП ИСПОРУКА ГЛИКОЛА 5,015.09
8 001-4338 12/30/2022 ТД УНИЦООП ТРАДЕ Јавна набавка -набавка паравана за Дом омладине 1,796.45
9 1589/22-02с 12/5/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА СЕРВИС 223.47
10 1590/22-02с 12/5/2025 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА СЕРВИС 341.23
11 1747/22-02с 12/22/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА СЕРВИС 1,073.38
12 1746/22-02с 12/22/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА СЕРВИС 89.24
13 1588/22-02с 12/5/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА СЕРВИС 212.23
14 120/2022 12/31/2022 НТВ ДОО закуп по уговору 772.20
15 3658348-4-0722--7366531-1 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -22.37
16 2572217-4-0522-7366531-1 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест -10.06
17 4849018-4-0922-7366531-1 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест -24.94
18 1282465-4-0322-7366531-1 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест 1.29
19 фр-002-3660/22 1/5/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА ЛАБОР. АНАЛИЗА УЗОРАКА 145.08
20 105/2022 12/31/2022 АДА СП прање возила 634.50
21 04-р-1087/22 12/29/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 11,688.30
22 2555/2022 12/28/2022 ЦОРТYАРД БА МАРРИОТТ храна и пиће 996.50
23 124/22 12/30/2022 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Ок.сит. уклањање мијешаног отпада-12/22
(УГОВОР 11-Г-6071/22)
44,343.94
24 118/22 12/28/2022 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Уклањање мијешаног отпада са привремених дивљих депонија за 12/22 20,352.20
25 32383/22-јн 12/26/2022 службени лист бих Обављање услуге снимања јавне расвјете на територији Града Бања Лука-објава 98.00
26 136/22 12/26/2022 ЕЛТА МЕДИА ГРОУП ДОО Представљање и праћење рада градоначелника и градске управе.
Обрада значајних тема у сарадњи са одјељењима ГУ у дневним и вечерњим инфо.емисијама.
8,143.20
27 22-3000-000090 12/29/2022 ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА Услуге израде пројекта издигнуте пјешачке платформе у пјешачкој зони и техничког рјешења одводње са објеката у пјешачкој зони 3,498.30
28 бл760/22 12/30/2022 ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС Трошкови систематског прегледа спортиста с лабораторијом 64.00
29 бл761/22 12/30/2022 ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС Трошкови систематског прегледа спортиста с лабораторијом 96.00
30 бл762/22 12/30/2022 ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС Трошкови систематског прегледа спортиста с лабораторијом 32.00
31 бл758/22 11/30/2022 ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС Трошкови систематског прегледа спортиста с лабораторијом 288.00
32 бл759/22 12/30/2022 ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС Трошкови систематског прегледа спортиста с лабораторијом 32.00
33 5-189 12/30/2022 ТЕХНОПЛАСТ ДОО ПРЊАВОР Јавна набавка-замјена врата и баглама у Дому омладине 2,339.42
34 90168742 12/28/2022 БХ ТЕЛЕЦОМ ДД СМС ПАРКИНГ - ПРОВИЗИЈА 7.82
35 112/22 12/27/2022 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА Закуп пословног простора-локал бр8.
(Напомена: По уговору бр. 12-Г-54/22)
346.32
36 2022-в001-53-000026 12/30/2022 ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС Закуп простора за оџавање вјенчања 2,574.00
37 32303/22-ЈН 12/26/2022 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Изградња цијеле грађевине или њених дијелова,грађевинарство радови који укључују посебне занатске радове 98.00
38 345/1/4/2022 12/30/2022 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Санација пјешачке пасареле на западном транзиту код мотела Камел на подручју Града Бања Лука 126.01
39 ИФ-00009-12-22 12/31/2022 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 трошкови одржавања 64.48
40 иф-00009-11-22 11/30/2022 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 трошкови одржаванаја 64.48
41 мфк-01771-11-22 12/31/2022 РОТАС АД БАЊА ЛУКА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА 441.44
42 ТК-22/2023 1/4/2023 РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ САРАЈЕВО Накнада по основу дозволе за кориштење појединачних негеографских кратких бројева 600.00
43 1/1/2023 1/10/2023 ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА Услуге одржавања јавних зелених површина, садње, крчење коровишта и сузбијања амброзије 12/22
(Напомена: По уговору бр. 11-Г-6070/22
49,994.10
44 3066018-4-0622-7366531-1 књижна об 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ко 3066018-4-0622-7366531-1 -9.06
45 5951123-4-1122-7366508 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 111.54
46 4256430-4-0822-7366531-1 књижна об 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ко 4256430-4-0822-7366531-1 -22.60
47 5951110-4-1122-7366490 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 204.62
48 5951077-4-1122-7366491 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 73.92
49 5946536-4-1122-7366492 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 140.20
50 5945773-4-1122-7366489 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 71.01
51 5951051-4-1122-7366488 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 124.83
52 5947043-4-1122-7366482 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 142.07
53 5951012-4-1122-7366514 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 27.17
54 5951130-4-1122-7366494 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. 11/2020 27.17
55 5947823-4-1122-7366415 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 61.53
56 5944576-4-1122-7366481 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 512.97
57 5951131-4-1122-7366513 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 27.17
58 5456135-4-1022-7366531-1 ко 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ко 5456135-4-1022-7366531-1 -52.15
59 5951066-4-1122-7366480 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 197.55
60 5951105-4-1122-7366496 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 41.71
61 5951126-4-1122-7366512 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 125.45
62 5945655-4-1122-7366479 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 52.93
63 5945666-4-1122-7366500 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 89.51
64 5951118-4-1122-7366410 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 158.08
65 5949967-4-1122-7366476 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 27.17
66 5945660-4-1122-7366499 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 157.66
67 5951094-4-1122-7366409 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 30.70
68 5950928-4-1122-7366408 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 85.35
69 5948265-4-1122-7366498 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 79.95
70 5950512-4-1122-7366407 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 11/22 31.94
71 2022/0107 12/30/2022 КОНДИЋ ГРАЂЕЊЕ Санација споменука у МЗ Дракулић И МЗ Доња Кола. 4,866.73
72 6662874-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Ј.С. Пећина 2.90
73 6662878-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Ј.С. Центар 1, Симе Шолаје 521.71
74 6662877-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. на Бањ брду 108.20
75 6662890-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Централна гаража бр. 1, Ул. Кордунашка бр. 10 25.46
76 6662876-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 11.51
77 269473 1/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Такса за израду документа електроенергетске сагласности - п.п. бр. 23 и 24 - Б. Мажар и мајке Марије 29.25
78 33-31924 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - К. Алфонса XИИИ бр. 38, стан бр. 21 105.58
79 6662887-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Ј.С. Нова Варош (бројило 4173898) 27.17
80 6662893-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Стан у Ул. Симе Матавуља бр. 4 А 26.82
81 33-1481 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - Стан у Ул. Радоја Домановића бр. 25 54.44
82 6662886-4-1222-7366436 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 12/22 133.79
83 33-1001115 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ТОПЛАНА 12/22 395.48
84 33-1000191-12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ТОПЛАНА 12/22 1,091.22
85 33-1001127 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ТОПЛАНА 12/22 2,206.83
86 33-1002493 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 12/22 553.33
87 33-1000836 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 12/22 1,090.23
88 33-1001266 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 12/22 1,264.10
89 33-1001496 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 12/22 594.43
90 33-1001486 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 12/22 7,388.57
91 33-1001612 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ТОПЛАНА 12/22 945.92
92 33-1001852 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ТОПЛАНА 12/22 16,719.60
93 33-1001473 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Трошкови енергије за простор бивше галерије Терзић 494.41
94 рекапитулација 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација рачуна-12/22 39,807.95
95 рекапитулација 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација рачуна- 12/22 108,218.70
96 160/22 12/26/2022 ДАНИАЛ С ДОО ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 5,374.98
97 иф-03074-1-22 12/26/2022 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА поправка лифта 393.33
98 иф-03112-1-22 12/27/2022 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА преглед лифта 272.31
99 1715 12/29/2022 КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА повремени послови 33.17
100 6664359-4-1222-7366505 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 12/22 27.17
101 6664360-4-1222-7366506 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 12/22 27.17
102 6664324-4-1222-7366641 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Амбуланта Љубачево 2.90
103 6664367-4-1222-7366511 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - МЗ Пискавица
27.17
104 6664368-4-1222-7366510 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - МЗ Пискавица, барака 27.17
105 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација рачуна за 12/22 109,996.36
106 6657724-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Шумадијска 11-12/22 349.08
107 6657742-4-1222-7366540 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Вељка Петровића бб-12/22 390.91
108 6657737-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор Краља Петра И К.-12/22 27.17
109 6662652-4-1222-7366526 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Самоуслужна праоница за кућне љубимце-12/22 40.05
110 6657725-4-1222-7366524 1/12/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Тузланска-12/22 1,221.88
111 6664339-4-1222-7366517 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Шумадијска 11-12/22 150.25
112 6662982-4-1222-7366640 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ - Занатски центар-12/22 27.17
113 6662983-4-1222-7366640 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ- Николе Тесле бб-12/22 32.76
114 6657734-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Милана Цвијетића 33-12/22 435.53
115 6657732-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Марка Липовца 119-12/22 414.03
116 6657731-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Милана Цвијетића 33-12/22 411.72
117 6657730-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Дубичка-12/22 98.96
118 6657733-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Младена Ољаче -12/22 551.00
119 6662407-4-1222-7366478 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 131.89
120 6662671-4-1222-7366474 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 278.39
121 6662941-4-1222-7366454 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 175.32
122 6661184-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг киућица М.Стојановића код 123 106.75
123 6661188-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица Краља Петра И Карадјордјевића 74 А 83.69
124 6661186-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг киућица ул. Бана Др.Теодора Лазаревића бб 96.15
125 6661185-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица код Кастела ,
Тржничка
27.17
126 6661189-4-1222-7366452 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица на паркинг поред хотел Паласа 157.67
127 6662164-4-1222-7366465 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Медицинске електронике 30.49
128 01/2200774635 12/31/2022 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба прво градско подручје за 31.12.2022 35,141.54
129 38766968478 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 12/22 10,055.28
130 733/22 12/14/2022 флеx инвест доо Изградња игралиста у насељу Трла
(Уговор 11-Г-3992/22)
42,315.51
131 38751487993 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 19.19
132 626675451 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 40.01
133 9426675454 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 25.14
134 1826675447 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови фиксног телефона 12/22 19.19
135 9826710308 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за XИИ 2022. - ГПС инструмент 19.00
136 5026708966 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 34.01
137 6226701978 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у одсјеку 19.00
138 01-Р-26/23 1/16/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Конурс - центар за предшколско - директор 624.78
139 6126675465 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 19.19
140 8226675458 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШАК ТЕЛЕФОНА 12/22 19.19
141 626714057 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М тел- Фиксни тел - децембар 2022 9,041.67
142 8826714062 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Фиксни тел - Децембар 2022 3,040.87
143 1875311-4-0422-7366478 4/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 04/22 108.49
144 2573521-4-0522-7366478 5/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 05/22 77.00
145 3067320-4-0622-7366478 6/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 06/22 93.96
146 3659640-4-0722-7366478 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 07/22 114.32
147 4257715-4-0822-7366478 8/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 08/22 102.20
148 4850289-4-0822-7366478 1/20/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 09/22 83.14
149 5457394-4-1022-7366478 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 10/22 160.57
150 5949140-4-1122-7366478 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 11/22 157.04
151 3654778-4-0722-7366524 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 07/22 25.04
152 425877-4-0822-7366524 8/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 08/22 41.77
153 4845487-4-0922-7366524 9/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утр.ел.енерг. ЗА 09/22 36.61
УКУПНО: 625,133.57