РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 97-23 3/10/2023 ЛЕЈЛА КОСИЋ НОТАР трошкови нотара по уговор ОПУ-127/2023 368.32
2 3/23 4/8/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА услуге ресторана 939.00
3 01-Ф-5,037,349,5,037,348,5,037,346 12/20/2022 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,700.01
4 3-р-275/23 4/12/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 87.50
5 23-362-000013 4/13/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 780.00
6 42/23 4/10/2023 ДИС $ А ДОО монтажа-баланс 60.00
7 01-Ф-5,037,349,5,037,348,5,037,346 1/20/2023 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,706.00
8 01-Ф-5,037,349,5,037,348,5,037,346 2/20/2023 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,706.00
9 01-Ф-5,037,349,5,037,348,5,037,346 4/24/2023 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,706.00
10 01-Ф-5,037,349,5,037,348,5,037,346 4/20/2023 WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,706.00
11 23-362-000015 2/28/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 1,024.30
12 23-362-000014 3/31/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 1,233.70
13 23-362-000016 1/31/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 510.60
14 015/23 4/12/2023 СЛОБОДА БОЈАНИЦ НЕНАД С.П. сервис клима 2,117.70
15 23-362-000022 4/25/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 91.40
16 23-362-000024 4/25/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 28.80
17 23-362-000025 4/25/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА трошкови репрезентације 14.40
18 81/23 4/19/2023 ПРИВРЕДНА КОМОРА РС котизација за семинар - 2 учесника 117.00
19 622/23-02с 4/22/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 987.29
20 623/23-02с 4/22/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 1,680.82
21 624/23-02с 4/22/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 258.57
22 30402000529968 4/25/2023 ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА материјал за зграду-кућни мајстори 3,006.51
23 23-3400-000070 3/31/2023 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА поправак возила к94-а-395 613.60
24 23-3400-000071 4/1/2023 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА попрвак возила к94-а-395 20.00
25 23-3400-000080 4/15/2023 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 358-т-846 1,561.80
26 380-23 3/31/2023 НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ трошкови нотара по уговор ОПУ-533/2023 327.60
27 23398-ао-724525-00/23 4/24/2023 БРЦКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију 17.03
28 24333-ао-724538-00/23 4/27/2023 БРЦКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију 1,161.81
29 22800-ИМ-031045-00/23 4/20/2023 БРЦКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО осигурање за регистрацију приколице 35.70
30 1/20/2442 3/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД ВИИ Привремена ситуација по уговору 11-Г-4009/22 291,471.53
31 МБ-17/05 2023 5/17/2023 БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ Резервација за Валентину.А 240.40
32 1222 4/30/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД Четврта привремена ситуација- наставак изградње саобраћајнице у насељу Пријечани 78,498.40
33 23/04-022 4/30/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ 9.пр.сит.Изградња објекта ОШ "Ада" -РЕЗ 22 534,020.91
34 23/04-011 4/30/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ Сторно авансна фактура 9.пр.сит.Изградња објекта ОШ "Ада" -РЕЗ 22 -106,804.18
35 10/1/2023 5/4/2023 ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање зелених површина-04/23 234,397.51
36 23-370-00007 5/11/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Аванс-РЕЗ 22 107,731.10
37 И привремена ситуација 238-1-уг/2023 5/4/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ 1.пр.сит.-Извођење радова на уређењу обале ријеке Врбас-од Градског до Зеленог моста 167,135.03
38 1/20/3282 4/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД окончана ситуација по уговору 11-Г-322/23 23,762.88
39 1/20/3339 4/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 85,296.55
40 2023-В001-53-000010 4/30/2023 ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС трошкови вјенчања 5,850.00
41 2573736-4-0522-7366443 5/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 54.31
42 3067531-4-0622-7366443 6/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 50.70
43 3659851-4-0722-7366443 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИ 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 48.53
44 4257926-4-0822-7366443 8/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИИ 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 50.42
45 5939069-4-1122-7366443 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Обавјештење за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 5.85
46 5949351-4-1122-7366443 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 81.12
47 81025-4-0123-7366443 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 92.88
48 60335-4-0223-7366443 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Обавјештење за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 5.85
49 725212-4-0223-7366443 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 43.70
50 1354436-4-0323-7366443 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 44.79
51 1824270-4-0423-7366443 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИВ 2023. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 45.04
52 5457603-4-1022-7366443 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за X 2022. за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 70.00
53 5336367-4-1022-7366443 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Обавјештење за п.п. бр. 63 у Ул. Симе Матавуља бр. 2 5.85
54 01-р-273/23 5/15/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава огласа 252.72
55 33/23 4/30/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 4.пр.сит-уклањање отпада 102,948.02
56 37/23 1 привремена ситуација 4/30/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 1.пр.сит.Уређење водотокова 112,991.58
57 ситуација ИИ привремена 01-56/23 5/5/2023 ТЕКТОН Санација сале за борилачке вјештине у објекту ОШ "Свети Сава" 92,488.50
58 76/23 4/29/2023 ЕКОНОМСКИ ФОРУМ Котизација за семинар - Јахорина Економски форум за 3 учесника 1,948.05
59 3006072-77-8005102-9/22 4/11/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА каско осигурање 245.59
60 3006072-77-8005102-10/22 5/3/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА каско осигурање 245.59
61 1003309-7/22 5/3/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осигурање незгода 1,212.60
62 м1969051 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови фиксних телефона 2,920.48
63 533/23 5/17/2023 ГРАФИX СП ТАТИЦ ЗЛАТАН БАЊА ЛУКА Услуге стампања 6,645.60
64 1329283617 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови фиксних телефона 7,766.24
УКУПНО: 1,787,431.60