РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 9000251311 12/6/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Прикључење ЕЕ у п.п. бр. 92, услуга плаћена по предрачуну бр. 21-9039/22 32.76
2 1726726049 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет (ПЗ Рамићи) - децембар 22. 18.16
3 05050001-6/23 1/17/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Услуга санитетског обезбјеђења јавних скупова. 500.00
4 05050001-1/23 1/17/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Услуге санитетског обезбјеђења јавних скупова. 300.00
5 76695-4-0123-7366524 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 43.42
6 76031-4-0123-7366524 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја1/2023 41.13
7 145723-20 2/9/2023 ЕУРО ЗНАК Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације на изградјеном приступном путу до пословних објеката на Туњицама-Волво и Радис 4,769.27
8 001-0372 12/27/2022 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Монтажа и демонтажа заставица за Дан Републике 23,400.00
9 50 1/31/2023 ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 Трошкови текућег одржавања за 01/2023 600.00
10 2107-4-0123-4101765-1 2/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -38.05
11 54153-4-1022-4101765-1 2/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -184.32
12 58239-4-1122-4101765-1 2/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест 14.80
13 66554-4-1222-4101765-1 2/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -747.16
14 4708/23-јн 2/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
15 93/2023 2/28/2023 РАДИС ДОО ИСТОЦНО САРАЈЕВО Технички преглед објекта и полицијске станице Лауш 1,515.15
16 97/р 2/23/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА СМЈЕШТАЈ 176.00
17 38/23 2/27/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 1,063.53
18 9000255908 2/24/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЕС Јанковића брдо 12-и километар 29.25
19 79600-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг возила - паук служба
Битољска
526.48
20 79601-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица ул Краља Петра И Карадјордјевића 74А 92.28
21 79602-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг кућица на паркингу поред Хотел Паласа ул краља Петра И Карадјордјевића 58 138.79
22 79603-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Кућћица за наплату паркинга код Кастела, ул Тржничка 41.73
23 79604-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица, ул Младена Стојановића 123 89.18
24 79605-4-0123-7366452 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица за паркинг , ул Бана др. Тодора лазаревића бб 84.19
25 02-цз/23 2/24/2023 ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. санација објекта за потребе ЦЗ и ПТВСЈ, ПРОЈЕКАТ НАМНЕСР резервисана средства из 2022 70,275.45
26 01/2300065352 1/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 01/23 182,898.37
27 6525446797 10/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел 662.74
28 2227314514 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата НЕТ:Л за јануар 2023. 46.80
29 5323/23-ЈН 2/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Уговор набавка новогодишњих украса 98.00
30 5496/23-ЈН 2/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Хитне интервенције на јавним површинама 98.00
31 иф-23-0099 2/28/2023 ОРКА Одржавање ЕДМWС система за период 01.02.-28.02.2023. 585.00
32 1-1029/23 2/27/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Контрола интернет саобраћаја за фебруар 2023. 585.00
33 1-1041/23 2/27/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за фебруар 2023. 2,433.60
34 1-1012/23 2/27/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за фебруар 2023. 14,625.00
35 у23-0033 2/28/2023 ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање мрежне опреме за фебруар 2023. 575.25
36 мфк-00218-11-23 2/28/2023 РОТАС АД БАЊА ЛУКА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 219.32
37 2-1329/2023 2/28/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО 5,570.76
38 3/1/2023 3/2/2023 ТАМАРИС КОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање зелених површина 03/23 106,232.49
39 45/23 3/2/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 427.00
40 97/рф/2023 3/1/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 468.41
41 10/ИИ-2023 2/28/2023 GOLDEN CARD ДОО 2.прив.сит.одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева за зимску сезону 2022-2023 пето сеоско подручје 40,510.84
42 6490/23-јн 2/27/2023 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Израда пројектне документације 98.00
43 022/2023 3/1/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ Одржавање семафора на подручју града за фебруар 2023 13,423.41
44 иф-00518-1-23 2/28/2023 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА одржавање лифта 272.31
45 73/23 2/28/2023 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду-ИИИ сеоско подручје 20,106.45
46 6/23 3/3/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Главни пројекат за подручје Кадино Вода-Грабовица 769.22
47 10/23 3/3/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно -769.22
48 23-301-000148 3/3/2023 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО акумулатор 95.25
49 13/23 2/28/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 2.пр.сит-Уклањање мијешаног отпада (11-Г-7/23) 84,740.29
50 23-3000-000023 3/2/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне застите УГ 5844/522 5,000.00
51 23-3000-000011 3/3/2023 ГРИД ДОО Услуга израде елабората геодетско-техничких радова у поступцима експропријације земљишта 1,123.20
52 01/2300067465 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 2/2023 561.56
53 01/2300067494 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 2/2023 1,265.83
54 01/2300130544 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 02/23 191,166.64
55 3924650565 КО 8/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ умањење рацуна -76.00
56 0225046790 КО 9/30/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ умањење 9 мјесец -76.00
57 6525446797 КО 10/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ умањење рацуна -76.00
58 3924650565 8/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мтел 660.17
59 8426057535 11/30/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мтел 606.96
60 225046790 9/9/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мтел 662.81
61 493/002/23 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Провизија за ВАС СМС мпаркинг за 01/2023 7,645.42
62 20 2/28/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за ИИ 2023. - пословни простор 50.88
63 фр-002-0592/23 3/6/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА Микробиологија хране 196.56
64 5034294023 2/28/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 7.50
65 5017153023 2/28/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 2/2023 7.50
66 4033422023 2/28/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс2/2023 7.50
67 ИИ привремена ситуација бр 15 2/28/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР Радови на изградњи издигнуте пјешачке платформее у пјешачкој зони 131,860.22
68 81-600/2023 3/1/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Конкурс директор СП Борик 611.33
69 81-651/2023 3/6/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава огласа о продаји пословног простора бр. 185 А у Ул. Цара Лазара бр. 20 611.33
70 81-607/2023 3/2/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Исправка грешке директор дворана Борик 200.07
71 81-610/2023 3/2/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава Јавног конкурса за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2023. годину 389.03
72 81-628/2023 3/3/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава Јавног позива за пријаву пројеката грађана/фондација за суфинансирање из буџета Града у 2023. години 389.03
73 иф-00275-1-23 3/8/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Меморија РАМ 8ГБ/Хард диск 240ГБ 285.48
74 725268-4-0223-7366474 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 259.69
75 725001-4-0223-7366478 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 112.28
76 726935-4-0223-73366506 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 50.77
77 726934-4-0223-7366505 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 41.22
78 420206-4-0223-7366453 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 41.13
79 724763-4-0223-7366465 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код медицинске електронике . уч Вука Караqџића бр.1 43.82
80 723792-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг возила паук служба
Битољска
508.52
81 723797-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица за паркинг ул Бана др. теодора лазаревића бб 83.26
82 723796-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг кућица Младена Стојановића код 123 82.58
83 723795-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Кућица за наплату паркинга код Кастела, ул Тржничка 41.71
84 723794-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг кућица поред Хотел Паласа ул Краља петра И карадјордјевића 58 139.95
85 723793-4-0223-7366452 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица ул. Краља Петра И Карадјордјевића 74 А 76.93
86 721484-4-0223-7366471 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије-пуњач електричних возила за фебруар мјесец 2023 34.69
87 721226-4-0223-7366523 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије-пуњач електричних возила за фебруар 2023 563.68
88 725002-4-0223-7366478 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Петрићевац п.п. 1 41.49
89 725003-4-0223-7366478 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Петрићевац п.п. 2 41.15
90 726943-4-0223-7366510 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Пискавица, барака 41.17
91 726942-4-0223-7366511 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - МЗ Пискавица 41.76
92 726900-4-0223-7366641 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Амбуланта Љубачево 2.92
93 5947713-4-1122-7527653 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 11/2022 41.55
94 5455949-4-1022-7527653 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 34.11
95 6660996-4-1222-7527653 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/2022 39.39
96 723605-4-0223-7527653 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 44.14
97 13469-4-0223-4101720 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 1,476.37
98 725479-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 128.96
99 725482-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 45.50
100 725483-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 41.14
101 725484-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 119.89
102 725485-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 64.15
103 725486-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 2/2023 243.69
104 725490-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - централна гаража бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 56.63
105 725489-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - гараже у Ул. Симе Матавуља 4 А 41.17
106 725488-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - п.п. бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 41.15
107 725487-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Раднички универзитет 41.13
108 725481-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Јавно склониште Пећина 2.90
109 725480-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - пословни простор у Ул. Грчка бр. 4 779.12
110 725472-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Јавно склониште Нова Варош 41.58
111 725473-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Јавно склониште Нова Варош 41.17
112 725475-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - ЈС Симе Матавуља 10 (Архив РС) 41.13
113 725476-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - пословни простор на Бањ Брду 112.04
114 725477-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - пословни простор бр. 99 у Б. В. Ж. Мишића бр. 33 91.76
115 725470-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - п.п. бр. 134 у Ул. С. Љубоје бр. 2 41.14
116 14036-4-0223-4101765 и др рекапитулација 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Рекапитулација за 02/23 66,920.94
117 16652-4-4101605 и др рекапитулација 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за фебруар 2023 3,631.28
118 04-р-155/23 3/7/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Изводи из МК рођених 2,750.00
119 01-Р-580/23 3/7/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС објава јавног конкурса 1,621.62
120 ситуација ив привремена 3/7/2023 ТЕКТОН РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА КОД СОКОЛСКОГ ДОМА 94,872.87
121 иф-00057-9-23 3/3/2023 ПЕРФЕЦТ ЦЛЕАН прање ватрогасних униформи, уговор 11-г-129/23 363.46
122 040/23 2/28/2023 АЛДЕМО ТУРС Разлика цијене према уговору 43.46
123 1003309-4/22 2/24/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осигурање 1,212.60
124 01/2300067773 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 2/2023 1,082.91
125 3327989016 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мтел 3,002.85
126 24/2023 3/2/2023 НОТАР ОСТОЈА ПЕРИШИЋ Нотарске обраде уговора 289.00
127 предрачун 408/23 3/15/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Мјенице 100.00
128 иф-00051-1-21 2/16/2021 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Мјесечне карте-плаћено авансно 363.00
129 33-1001486 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 7,323.94
130 33-1001491 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 1,001.26
131 33-1001496 21/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 533.79
132 33-1001612 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 849.40
133 33-1001852 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 17,526.07
134 33-1002493 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 498.58
135 33-1000190 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 796.08
136 33-1000566 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 1,723.52
137 33-1000749 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 545.57
138 33-1000836 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 979.00
139 33-1001115 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 357.77
140 33-1001127 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана2/2023 1,985.06
141 33-1001265 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 3,401.90
142 33-1001266 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 2/2023 1,394.65
143 33-1001473 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Дистрибутивни трошкови топлотне енергије за простор бивше Галерије "Терзић" 443.81
144 33-1001237 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за ИИ 2023. 424.29
145 33-31924 2/2023 2/28/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за ИИ 2023. 106.59
146 01/2301001071 2/28/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ Поштанске услуге 16,755.84
147 14334-4-0223-4101301 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС паркинг возила паук служба Алеја Св.Саве 762.01
148 14355-4-0223-4101379 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 12,597.41
149 14353-4-0223-4101374 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја2/2023 443.66
150 1754-4-0123-4101720 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 1,722.14
151 274883 3/6/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Бустер станица сеоско Јанковића брдо бб 1,281.61
152 14418-4-0223-4101660 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 1,987.77
153 11 2/28/2023 SIECOM ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.02.-15.03.2023. (9/12) 585.00
154 1-5492/2022 8/24/2022 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС котизација за конгрес x 6 2,220.00
155 3327999201 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ закуп за сирене 412.20
156 8426057535ко 11/30/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ умањење -22.79
157 4827989011 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел фиксни 8,261.37
158 8227983988 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел Валентина Аничић 32.00
159 4827951084 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Рекавице 20.69
160 1527951095 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Шимићи 19.19
161 9127951102 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Кмећани 19.19
162 627951098 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Павићи 19.19
163 3627951088 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Агино село 33.78
164 2727951091 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел МЗ Љубачево 29.34
165 1342/РС5025МВУ/23 3/6/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Замјена СИМ картице 11.70
166 1341/рс5025мву/23 3/6/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни АЛЦАТЕЛ 1066Д 1.00
167 4627977210 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у одсјеку цз 19.00
168 3727953545 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ сеизмолошки акцелеограф 23.40
169 4327956550 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за ватрогасну платформу 22.23
170 6319/23-ЈН 2/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке у сл.листу 98.00
171 10042-с-1-2209 9/30/2022 ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ смештај 571.10
172 2/5/2023 3/6/2023 МЕГА ЦОМПУТЕР ЕНГИНЕЕРИНГ ДОО Услуга одржавања софтвера за писарницу и припадајућих модула за период фебруар 2023 - април 2023. 3,024.75
УКУПНО: 1,193,687.93