РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 34/23-јн 1/9/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО објава јавне набавке у службеном листу 98.00  
2 2256/23-јн 1/16/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО плаћање обавјештења за јавну набавку ревизија Регулационог плана "Ада Дебељаци 2" 98.00  
3 2405/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Израда идејног пројекта у насељу Ада 98.00  
4 2657/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Главни пројекат за изградњу водоводне мреже 98.00  
5 2521/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Уређење обале ријеке Врбас 98.00  
6 3452/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације 98.00  
7 3320/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Редовно одржавање мостова 98.00  
8 3015/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Изградња дјечијег игралишта у Рамићима 98.00  
9 2953/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Израда идејног пројекта уређења стазе на Бањ брду 98.00  
10 2255/23-ЈН 1/16/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Изградња водоводне мреже у Лусићима 98.00  
11 01/2022 ОУР 12/27/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА КЊИЖНО ОДОБРЕЊЕ ПРИМЈЕЊЕНО НА РН 10/22 - Трошкови за плаћање -3.00  
12 5551101010404540 11/30/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови за плаћање 504.46  
13 264175674 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Безготовински трансфер 588.50  
14 264175671 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
15 264175669 1/11/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА безготовински трансфер банке 29.20  
16 264175667 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
17 266597560 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
18 266597722 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 8.60  
19 266597735 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 154.51  
20 5551101010404540 4/30/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА трошкови за плаћање 260.13  
21 5551101010404540 10/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА трошкови за плаћање 292.00  
22 266595968 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
23 266595964 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 43.00  
24 266595961 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
25 266595959 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.10  
26 266595957 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
27 266595955 1/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.20  
28 264175663 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 119.00  
29 264175779 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Безготовински трансфер/ накнада за вођење рачуна 5.00  
30 264175913 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 5.00  
31 264175924 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.40  
32 264176025 12/31/2022 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 5.00  
33 70-42/2023 1/25/2023 МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за јануар 2023. године.
Напомена: 11-Г-303/22
315.90  
34 70-5021/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је ннацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3" изложен на јавни увид други пут 163.80  
35 70-5020/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења о излагању Регулационог плана "Рупа" на јавни увид 163.80  
36 70-5022/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је ннацрт измјене дијела Регулационог плана индивидуалног стамбеног насеља између улица Отокара Кершованија и Љевчанске изложен на јавни увид други пут 163.80  
37 70-5019/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука изложен на јавни увид други пут 163.80  
38 70-5024/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт Регуллационог плана "ЈУГ 5" изложен на јавни увид први пут 163.80  
39 70-5023/2022 12/27/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је нацрт Регулационог плана стамбеног насеља "Лазарево 3" изложен на јавни увид први пут 163.80  
40 70-4902/2022 12/20/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјетења да је донесена одлука о изради Регулационог плана Југ 7 163.80  
41 70-4900/2022 12/20/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана привредног комплекса Медено Поље 163.80  
42 70-4901/2022 12/20/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изрдаи Регулационог плана "Центар - Сјевер 163.80  
43 70-93/2023 1/11/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт Регулационог плана "ЈУГ 7"изложен на јавни увид други пут 163.80  
44 70-186/2023 1/19/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса 163.80  
45 70-275/2023 1/26/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је нацрт Регулационог плана стамбеног насеља "Лазарево 3" изложен на јавни увид други пут 163.80  
46 01/2200774637 12/31/2022 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба треће градско подручје за 31.12.2022 22,204.26  
47 01/2200774638 12/31/2022 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба прво градско подручје за 31.12.2022 17,348.76  
48 01/2200774639 12/31/2022 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба пето градско подручје за 31.12.2022 18,102.83  
49 01/2300065143 2/9/2023 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Одржавање проходности градских саобраћајница,тргова,мостова и тротоара за зимску сезону 2022-2023 ИИИ-градско подручје 72,401.36  
50 01/2300065145 2/9/2023 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Одржавање проходности граских саобраћајница,тргова,мостова и тротоара за зимску сезону 2022-2023 В-градско подручје 44,970.12  
51 01/2300065144 2/9/2023 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Одржавање проходности градских саобраћајница,тргова,мостова за зимску сезону 2022-2023 ИВ-градско подручје 24,382.80  
52 01/2200774641 12/31/2022 ЧИСТОћА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 05-09-10-11-12/2022
(По уговору 11-г-6069/22)
472,834.67  
53 1-433/23 1/30/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Контрола интернет саобраћаја за јануар 2023. 585.00  
54 1-451/23 1/30/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Филтрирање електронске поште за јануар 2023.
Напомена: По уговору 11-Г-1326/22
321.75  
55 1-447/23 1/30/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за јануар 2023. године.
Напомена: 11-г-1246/22
2,433.60  
56 3-1-3147-1/2022 12/30/2022 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Услуга - Анализа обрацунате и наплацене комуналне накнаде од самосталних предузетника за 2021. и 2022. годиниу -5,997.64  
57 9 12/21/2022 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Плаћено авансно-РЕЗЕРВАЦИЈА 2021. 2,856.74  
58 5/1/2022 12/27/2022 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Услуга - Анализа обрацунате и наплацене комуналне накнаде од самосталних предузетника за 2021. и 2022. години 5,997.64  
59 05/23 2/9/2023 БУНИЦ ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности градских саобраћајница,тргова мостова и тротоара ВИ-градско подручје 3,855.85  
60 07/23 2/8/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА Закуп пословног простора за потребе МЗ 346.32  
61 01-р-67/23 2/13/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС јавни конкурс 1,628.64  
62 1122-75/23 1/3/2023 АТОС БАНК АД Банкарске услуге 01/12/22- 31/12/22 10.00  
63 3535/2022 12/30/2022 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД вођ. рег.дуг.дуж. ХОВ 250.00  
64 мфк-00099-11-23 1/31/2023 РОТАС АД БАЊА ЛУКА технички преглед (По уговору 11-г-4141/22) 215.56  
65 02.06.2-320-1/23 1/10/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА укупни трошкови ино Банке за извршење дознаке у иностранство 19.56  
66 12/1/2022 1/3/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Банкарске услуге 01/12/22- 31/12/22 86.30  
67 12/1/2022 1/3/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Банкарске услуге 01/12/22- 31/12/22 14.10  
68 12/1/2022 1/3/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Банкарске услуге 01/12/22- 31/12/22 48.40  
69 1/1/2023 2/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 95.70  
70 1/1/2023 2/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна 30.90  
71 9627309413 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Рекавице 19.77  
72 7527309420 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Љубачево 34.77  
73 8427309417 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Агино село 23.81  
74 5427309427 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Павићи 19.19  
75 4227309431 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Кмечани 19.19  
76 1127334920 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу 9.54  
77 1027314906 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу платформа бронто 22.23  
78 1027357974 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ закуп за сирене 409.50  
79 8227359696 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет - јануар 2023. 58.50  
80 7227347736 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ фиксни тел 7,804.03  
81 5127334648 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел мобилни Јануар 2023 9,722.40  
82 6327309424 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел МЗ Шимићи 19.19  
83 8027342657 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М тел мобилни тел 34.76  
84 5727347741 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ М:тел фиксни 01/23 2,939.86  
85 5827343990 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Рачун за И 2023. - претплата за ГПС инструмент 19.00  
86 1327335760 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у одсјеку цз 19.00  
87 4627311887 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40  
88 35-12/2022 12/31/2022 АДДИКО БАНК Провизија по пословима платног промета 11.40  
89 36-01/2023 2/8/2023 АДДИКО БАНК накнада за вођење рачуна 3.40  
90 предрачун 2/1/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Предрачун радова за израду прикључка на водоводну мрежу ОФК Слобода Пискавица - Бабићи бб 699.10  
91 ИФ-03138-1-22 12/30/2022 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА уградња читача за лифт 643.50  
92 23-3000-000002 1/11/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Плаћање послова противградне заштите
(уг 11-Г-5844/22)
6,000.00  
93 23-3000-000010 2/1/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне застите за 2023. годину
(уг 11-Г-5844/22)
5,000.00  
94 ИФ-00005-1-23 1/4/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА сервис 293.67  
95 2-454/2023 1/31/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 5,579.70  
96 53751-4-1022-4101720 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 10/2022 1,141.62  
97 82724-4-0123-7366641 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Амбуланта Љубачево 2.90  
98 77022-4-0123-7366523 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пуњач електричних возила Др Младена Стојановића 31.01.2023. год. 452.91  
99 79411-4-0123-7527653 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 01/2023 41.98  
100 1734-4-0123-4101605 2/9/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица Видовданска 438.59  
101 80576-4-0123-7366465 2/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна киућица код Медицинске електронике
Вука Караџића 1 за 01/2023
43.86  
102 2629-4-0123-4101301 2/10/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица,Алеја Светог Саве 922.51  
103 42/23 12/31/2022 ДЕП-ОТ ДОО БАЊА ЛУКА Неупотребљива роба из трг. и др. предузећа 5.62  
104 08/23 1/31/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 358.00  
105 17/23 2/2/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 208.00  
106 18/23 2/2/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 1,300.00  
107 19/23 2/2/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 1,395.00  
108 21/23 2/7/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјестај 589.00  
109 81-3619/2022 12/27/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења о излагању Регулационог плана "Рупа" на јавни увид 166.73  
110 81-3618/2022 12/27/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је ннацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3" изложен на јавни увид други пут 166.73  
111 81-3617/2022 12/27/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је ннацрт измјене дијела Регулационог плана индивидуалног стамбеног насеља између улица Отокара Кершованија и Љевчанске изложен на јавни увид други пут 166.73  
112 81-3616/2022 12/27/2022 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт Регулационог плана "ЈУГ 5" изложен на јавни увид први пут 166.73  
113 81-101/2023 1/16/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт Регулационог плана "Југ 5" изложен на јавни увид други пут 149.18  
114 81-74/2023 1/5/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења о о одржавањ јавне презентације нацрта измјене дијела регулационог плана "Палас" 333.45  
115 81-188/2023 1/18/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења о одржаовању јавне презентације о нацрту Регулационог плана "РУПА" 333.45  
116 81-189/2023 1/18/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења о одржавању јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "Лауш 4" 333.45  
117 81-195/2023 1/19/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса 166.73  
118 81-196/2023 1/19/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање рачуна за објављибвање јавне расправе о ннацрту измјене дијела регулационог плана дијела централног подручја Града Бањалуке 333.45  
119 81-262/2023 1/26/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање другог обавјештења да је нацрт Регулационог плана стамбеног насеља "Лазарево 3" изложен на јавни увид други пут 166.73  
120 8/23 1/31/2023 ДИС $ А ДОО РЕГЛАЖА 160.00  
121 58/рф/2023 2/1/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА продаја штампе 459.18  
122 444/рф/2022 12/1/2022 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 472.00  
123 9/23 1/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022-2023 - ИИ сеоско подручје 37,653.54  
124 8/23 2/10/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022-2023- ИВ сеоско подручје 20,164.73  
125 10/23 1/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ДИВЉИХ И РИВРЕМЕНИХ ДЕПОНИЈА (уг. 11-Г-7/23) 62,797.36  
126 22-362-000111 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 151.60  
127 22-362-000109 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 283.70  
128 22-362-000114 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 67.01  
129 22-362-000113 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 5.00  
130 22-362-000112 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 15.10  
131 22-362-000106 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 1,657.00  
132 22-362-000099 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 156.30  
133 22-362-000101 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 141.00  
134 22-362-000108 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 198.50  
135 22-362-000107 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 728.90  
136 22-362-000105 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 741.70  
137 22-362-000102 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 8.00  
138 22-362-000100 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 46.20  
139 22-362-000081 2/8/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 391.10  
140 03-нм-10/23 2/9/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ 1 привремена ситуација Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 14,034.39  
141 305/22 12/30/2022 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО Штандови за уличну продају 41,652.00  
142 01-214143,275641/2022 2/1/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА банкарске услуге у платном промету у земљи 869.50  
143 усл-00002-1-23 1/12/2023 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА плаћањ прве фазе израде Рег. плана "ЛАУШ 3" 1,053.00  
144 14/23 1/30/2023 ЕГИЦ КОП ДОО БАЊА ЛУКА Ок.сит.-Извођење радова на изградњи фекалне канализације за потребе дјечијег вртића у Врбањи 25,068.38  
145 1/23 1/4/2023 ВЕТ ЦЕНТАР ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА 12,923.24  
146 59/23 1/31/2023 ТРИОН ТЕЛ ДОО Трион БИЗ 100 100/50 за јануар 2023. 100.00  
147 33-1001265 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - К. Алфонса XИИИ бр. 11 3,762.32  
148 33-10016121/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 1,037.21  
149 33-10024931/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 606.73  
150 33-10014861/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 5,817.43  
151 33-10007491/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 666.20  
152 33-10008361/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 1,195.45  
153 33-10011151/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 433.65  
154 33-10011271/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 2,419.79  
155 33-10012661/2023 1/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА топлана 01/2023 1,311.22  
156 33-10014731/2023 2/10/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Трошкови енергије за простор бивше Галерије Терзић 542.12  
157 22-3600-000438 12/30/2022 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК плаћање прве фазе израде Рег.плана Лазарево 3
Напомена: По уговору 12-г-68/2020
2,156.19  
158 22-3600-000437 12/30/2022 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК Плаћање првог дијела накнаде 30 % од укупне цијене по уговору за израду Рег.плана "РУПА" 2,102.49  
159 ИФ-00123-1-23 12/30/2022 ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Изградња секундарног крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица, крак долови - ЛОТ 2 25,978.62  
160 39/22 12/30/2022 САНА ТЕХНИКА ДОО Ок.сит.-Санација фасаде стамбеног објекта у улици Кнежопољска бр.1-ЛОТ 3 25,942.41  
161 1/1/2023 1/31/2023 АДА СП прање аута 324.00  
162 02/23 1/30/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова у граду за 01/23 601.38  
163 01/23 1/31/2023 ПЕРО ГРИЂО декорација
Напомена: Уговор 11-Г-182/23
4,300.00  
164 3594/23-јн 2/6/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Озрада идејног пројекта за прикупљање о одвођењу отпадних вода 98.00  
165 742/рс5025мву/23 1/18/2023 М ТЕЛ АД Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00  
166 648/рс5025мву/23 2/1/2023 М ТЕЛ АД Замјена СИМ картице 5.85  
167 755/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД Телефон мобилни АЛЦАТЕЛ 1066Д 1.00  
168 753/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД Телефон мобилни XИАОМИ РЕДМИ 10Ц 1.00  
169 754/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00  
170 645/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД СИМ картица 1.00  
171 644/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД СИМ картица 1.00  
172 649/рс 5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД Замјена СИМ картице 5.85  
173 646/рс5025мву/23 2/8/2023 М ТЕЛ АД Замјена СИМ картице 5.85  
174 366 6/15/2022 НОВА НИКА ЕВЕНТ Смештај котизација - Будвански правнички дани 2,372.70  
175 9 1/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 01/2023 37.76  
УКУПНО: 1,042,901.73