РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 ПРЕДРАЧУН 0006/23 1/25/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Достава података - стецај и ликвидација 234.00
2 3 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за И 2023. за стан бр. 3 12.64
3 17 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за И 2023. за стан бр. 17 12.64
4 07/23 2/28/2023 БУНИЋ КОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА- ВИ ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ 56,156.49
5 46 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 17 12.41
6 32 2/28/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИИ 2023. за стан бр. 3 12.41
7 81-940/2023 3/31/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава јавног конкурса за додјелу једнократне новчане помоћи за суфинансирање биомедицински потпомогнуте оплодње. 277.88
8 10223/23-ЈН 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке у службеном гласнику 52.00
9 11-1,2/2023 4/7/2023 ЗЕВ СРПСКА 22 Рачун за И и ИИ 2023. за п.п. бр. 205 36.00
10 1350499-4-0323-7366523 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС рачун за пуњач електричних возила у Улици Др Младена Стојановића за март 2023. год. 883.70
11 1350755-4-0323-7366471 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за електричну енергију за пуњач електричних аутомобила у Улици Видовданској за март 2023. год. 817.90
12 1354247-4-0323-7366528 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак електричне енергије за пумпна станица Мотике 2 канализација 41.60
13 064/23 4/5/2023 АЛДЕМО ТУРС Мјесечне карте за април 2023 за ученике из реда ромске националне мањине 60.00
14 1354212-4-0323-7366529 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак електричне енергије за пумпна станица ПС 1 94.59
15 1/8/2023 4/5/2023 ЗЕВ СИМЕ МАТАВУЉА 8 Рачун за период од 01.03.2023. до 15.06.2023. 62.40
16 62745-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Српске Топлице-Врбас бб 8.43
17 146 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 4 16.40
18 149 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 7 15.20
19 151 3/31/2019 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 9 15.20
20 152 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 10 14.00
21 200 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 58 16.00
22 203 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 61 16.00
23 205 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 63 16.00
24 210 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 68 16.00
25 208 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 66 16.40
26 209 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 67 16.00
27 212 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 70 16.00
28 75 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 17 12.47
29 61 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 3 12.47
30 151 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 9 16.00
31 152 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 10 14.00
32 167 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 25 16.00
33 176 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 34 16.00
34 210 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 68 16.00
35 146 3/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 4 16.40
36 76 3/31/2023 ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 13 И 15 Рачун за п.п. за период од 01.01. до 31.12.2023. 627.89
37 39 3/31/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за ИИИ 2023. за гаражу 12 м2 6.00
38 37 3/31/2023 ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 Рачун за ИИИ 2023. за п.п. 185 А 35.40
39 38 3/31/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за ИИИ 2023. за гаражу 11 м2 5.50
40 701-1394/2023 4/11/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана "Центар алеја" изложен на јавни увид други пут 163.80
41 701-1393/2023 4/11/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана "ЛАУШ 3" изложен на јавни увид други пут 163.80
42 70-1314/2023 4/6/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Рег.плана привредног комплекса "Медено поље" 163.80
43 70-1330/2023 4/7/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана "ливница" изложен на јавни увид други пут 163.80
44 4/1/2023 4/19/2023 ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5 зев 01-02-03/2023 118.80
45 23-360-000167 4/18/2023 ГЛОБАЛ ГПС ДОО услуга сателитског праћења возила за 04/23 1,165.76
46 70-1467/2023 4/13/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана за уређење обала Врбаса изложен на јавни увид први пут 163.80
47 2/11/2023 3/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 02/2023 151.15
48 1/11/2023 2/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 01/2023 154.95
49 3/11/2023 4/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 03/2023 142.41
50 13259-23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве јавне набавке у службеном гласнику извођење додатних радова на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева 98.00
51 05050001-508/23 4/12/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Санитетско обезбјеђење скупова 300.00
52 105/2023 3/31/2023 зев алеја светог саве 20 Рачун за ИИИ 2023. за п. п. бр. 191 187.06
53 70-1468/2023 4/13/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање првог обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана централног подручја града Бањалука изложен на јавни увид 163.80
54 70-1532/2023 4/20/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање првог обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана за простор између Булевара Српске војске, пиланске улице ,жељезничке пруге Суња Добој и новопланиране саобраћајнице изложен на јавни увид 163.80
55 70-1533/2023 4/20/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање првог обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег плана "Лауш 1" изложен на јавни увид 163.80
56 окончана ситуација 4/24/2023 ЕГИЦ КОП ДОО БАЊА ЛУКА ИЗГР.ВОДОВОДА СА БУСТЕР СТАНИЦОМ ЛУКАЈИЋИ, ТРКУЉЕ 29,762.57
57 70-1534/2023 4/20/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање првог обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид 163.80
58 294/23 4/10/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте ромским средњошколцима 30.00
59 7/23 4/27/2023 ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА Рачун за ИВ, В и ВИ 2023. за стан бр. 14 39.00
60 11632/23-ЈН 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке у Службеном гласнику 98.00
61 13446/23-ЈН 4/25/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве јавне набавке за реконструкцију Суботичке улице у службеном гласнику 98.00
62 13427/23-јн 4/25/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Инвестиционо одржавање комуналних објеката - оглас 98.00
63 предрачун бр ек 885-0/2023 3/8/2023 ЕКАПИЈА ЦОМ БИЈЕЉИНА Претплата на инвестициони портал 360.00
64 05050001-585/23 4/30/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА Санитетско обезбјеђење скупова. 400.00
65 14770/23-јн 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ трошкови објаве јавне набавке у службеном гласнику 98.00
66 3 4/15/2023 ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 Рачун за ИИИ 2023. за гаражу бр. 7 и 10 А 4.40
67 4 4/15/2023 ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 Рачун за ИВ 2023. за гаражу бр. 7 и 10 А 4.40
68 5/1/2023 5/5/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25 зев 05/2023 36.40
69 14833/23-ЈН 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ УТУ за уређење спортско рекреативне површине - оглас 98.00
70 14368/23-ЈН 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Стручни надзор - оглас 98.00
71 14458/23-ЈН 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Монтажа декоративног материјала за Господску улкицу - оглас 98.00
72 14773/23-ЈН 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
73 14460/23-ЈН 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
74 001-0078 5/10/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање расвјете на сеоском подручју 5,703.40
75 1823201-4-0423-7366519 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 137.72
76 1825891-4-0423-7366520 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 56.33
77 1824072-4-0423-7366521 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 111.03
78 1820051-4-0423-7366524 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 43.13
79 1820052-4-0423-7366524 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 46.67
80 1822894-4-0423-7366531 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 78.12
81 1824773-4-0423-7366535 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 377.26
82 1824519-4-0423-7366501 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 383.14
83 1825991-4-0423-7366502 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 158.03
84 1825967-4-0423-7366503 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 149.67
85 1825801-4-0423-7366504 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 161.52
86 1825982-4-0423-7366505 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 42.86
87 1820649-4-0423-7366453 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 289.97
88 1819327-4-0423-7366453 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.19
89 1824590-4-0423-7366454 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 110.07
90 1825803-4-0423-7366408 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.86
91 1825964-4-0423-7366409 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.58
92 7329272054 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата-04/23 19.00
93 1824526-4-0423-7366436 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.13
94 1824525-4-0423-7366436 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.51
95 1825998-4-0423-7366513 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.58
96 1825893-4-0423-7366483 5/11/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.35
97 1822247-4-0423-7366493 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 80.39
98 177/2023 5/10/2023 НОТАР ОСТОЈА ПЕРИШИЋ Нотарске услуге овјере потписа 190.00
99 9529281003 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 04/23 77.75
100 5229251691 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу 22.23
101 13-Р-3/23 5/12/2023 ЦУБАК ТЕПИЋ ЗОРАН СП Санација крова МЗ Српске Топлице 12,534.62
102 168/РФ/2023 5/3/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 461.60
103 5029293919 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Пренос података-04/23 3,300.53
104 61394-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Трг Крајине-04/23 64.52
105 61349-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Царице Милице-04/23 2.56
106 61231-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Франца Шуберта-04/23 4.42
107 61101-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Алеја Светог Саве-04/23 12.99
108 62485-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Народног хероја Милана Тепића-04/23 4.78
109 62041-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Кр.Петра 1.Карађорђевића-04/23 1.40
110 61371-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Трг палих бораца-04/23 9.06
111 62036-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Ивана Горана Ковачића-04/23 5.85
112 62675-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Купрешка-04/23 92.70
113 62375-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Млађе Ћусића-04/23 2.56
114 61488-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Голуба Бабића-04/23 12.99
115 62664-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Вождовачка 30-04/23 1.40
116 62338-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића-04/23 1.40
117 62337-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића-04/23 5.85
118 61983-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића-04/23 11.70
119 61240-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића-04/23 1.40
120 62745-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Српске Топлице бб-04/23 4.88
121 62598-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Булевар Српске војске бб-04/23 5.85
122 60863-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Тихомира Тихе Дамјановића-04/23 1.40
123 62742-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Зелени Вир-04/23 1.40
124 57449-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат 1.Крајишког Корпуса 33-04/23 6.50
125 62667-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Др.Младена Стојановића-04/23 1.40
126 15004/23-ЈН 5/4/2023 СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Поништење реконструкције јавне расвјете - оглас 98.00
127 23-3000-000031 5/15/2023 ГРИД ДОО Услуга обиљежавања граничних линија парцела 543.47
128 53334-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Потрошња воде за април 2023 8.16
129 15675/23-ЈН 5/8/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Набавка опреме за вртиће - оглас 98.00
130 15523/23-ЈН 5/8/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изнајмљивање еколошких WЦ кабина - оглас 98.00
131 3729271193 4/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 228.15
132 137/23 5/16/2023 ХИДРО КОП Сторно аванс-ВОДА 3 -130,202.63
133 33-1001473 4/2023 4/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Трошкови енергије за простор бивше галерије "Терзић" 251.87
134 1820632-4-0423-7366471 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак електричне енергија за пуњач електричних возила у Видовданској улици 649.75
135 23-3010-003956 5/4/2023 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС ЛАБ. испитивање хране и воде 115.00
136 60275-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Потрошња воде за април 2023. 113.58
137 21-3010-012499 10/4/2021 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС Лабораторијска контрола 210.00
138 ИФ-00538-1-23 5/12/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 93.60
139 ИФ-00533-1-23 5/12/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 283.14
140 ИФ-00537-1-23 5/12/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 728.91
141 ИФ-00536-1-23 5/12/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА сервис цанон 1,641.51
142 40 4/30/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за ИВ 2023. за пословни простор 50.88
143 104 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 17 12.73
144 90 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 3 12.73
145 51 4/30/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за ИВ 2023. за гаражу 11 м2 5.50
146 53 4/30/2023 ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 Рачун за ИВ 2023. за п.п. бр. 185 А 35.40
147 71 4/30/2023 ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 БАЊА ЛУКА Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 5 13.49
148 52 4/30/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за ИВ 2023. за гаражу 12 м2 6.00
149 222 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 9 15.20
150 223 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 10 14.00
151 217 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 4 16.40
152 220 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 7 15.20
153 280 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 67 16.00
154 281 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 68 16.00
155 283 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 70 16.00
156 238 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 25 16.00
157 223 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 10 14.00
158 222 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 9 16.00
159 217 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 4 16.40
160 281 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 68 16.00
161 БР.275 4/30/2023 ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 Трошкови текућег одржавања 600.00
162 6430013609/2023 4/30/2023 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС Накнада 25% за премјештена и депонована возила за период 01.04.-30.04.2023. год
По уговору 12-Г-3478/18
1,682.50
163 707/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 223.74
164 706/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 241.02
165 708/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 824.00
166 703/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 1,619.48
167 704/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА идентификација квара 60.84
168 705/23-02с 5/11/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис возила 220.55
169 39 4/30/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 04/2023 37.76
170 154 4/30/2023 ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31 зев 04/2023 28.85
171 54454-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Потрошња воде за април 2023 11.70
172 087/23 5/3/2023 АЛДЕМО ТУРС Мјесечне карте за мај за ученике ромске националне мањине 60.00
173 05/23 5/19/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19 зев 05/2023 44.80
174 9/23 5/13/2023 зев поткозарје зев 05/2023 47.60
175 рност-440029/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 07/2023 39.00
176 рност-440030/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 08/2023 39.00
177 рност-440031/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 09/2023 39.00
178 рност-440032/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 10/2023 39.00
179 рност-440034/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 11/2023 39.00
180 рност-440034/23 5/23/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 зев 12/2023 39.00
181 2023-у001-53-000094 5/16/2023 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ВЕТ МЕДИК 105.00
182 387/23 5/22/2023 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за мај-подршка ромским средњошколцима 30.00
183 5/20/2023 5/20/2023 МБ СТУДЕНАЦ БАЊА ЛУКА конзумација хране 2,000.00
184 62624-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 1.40
185 62505-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 32.01
186 62522-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 3.95
187 62676-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 3.95
188 62625-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 11.70
189 60669-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 98.32
190 4/1/2023 5/24/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 04/2023 41.80
191 5/1/2023 5/24/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 05/2023 41.80
192 16076/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Набавка и постављање разводних ормара 98.00
193 15898/23 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Реконструкција тврђаве Кастел - оглас 98.00
194 1663 5/27/2023 КЕЦКОМ ДОО КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 24,591.78
195 7/23 4/30/2023 САНА ТЕХНИКА ДОО трећа привремена ситуација за санацију пасареле код Камела 45,998.09
196 17736/23-јн 5/22/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА - поништење ЈН јавне расвјете у Трапистима 52.00
197 001-1561 5/24/2023 УНИКОП ТРАДЕ фотеља 5,970.80
198 2023-у001-53-000046 5/30/2023 НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Улазнице за театар фест 1,500.00
199 1824630-4-0423-7366640 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак ел. нергије Јавни WЦ Занатски центар за 04/23 41.19
200 1824631-4-0423-7366640 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈАВНИ ВЦ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 43.31
201 18181/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа - ЈН изградња централног споменика погинулим борцима 98.00
202 45/23 5/31/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА Закуп пословног простора по уг.бр. 12-Г-54/22 за 05/23 346.32
203 18007/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа о поништењу ЈН бр. 320-1-3-160-4-280/23 98.00
204 18821/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА - исправка ЈН 320-1-3-216-3-249/23 98.00
205 61842-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за ИВ 2023. за пословни простор бр. 160 1.40
206 2023-в001-53-000013 5/31/2023 ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС ЗАКУП ПРОСТОРА 4,797.00
207 1003309-8/22 6/2/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осигурање незгода 1,212.60
208 иф-00015-4-23 6/2/2023 НОЋНИ ТАКСИ ДОО прање возила 1,614.60
209 26/2023 6/6/2023 ТАМАРИС КОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних зелених површина за 05/23 232,857.83
210 48577-4-0523-4101374 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/23 2,753.33
211 48579-4-0523-4101379 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/23 9,232.34
212 48639-4-0523-4101660 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/23 1,470.83
213 47728-4-0523-4101720 6/7/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 05/23 1,032.28
214 02-057/2023 6/5/2023 АВРУПА ДОО набавка контејнера 2,866.50
215 4970 6/6/2023 трансе еxпресс УВОЗ ИЗ ИНОСТРАНСТВА - 13,280.09
216 3-414/10/2023 6/5/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА набавка горива за потребе ПТВСЈ 12,103.65
217 33-1001473 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Трошкови енергије за простор галерије Терзић ?? 05/23 121.06
218 33-1002493 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 139.89
219 33-1001491 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 270.85
220 33-1001496 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 144.40
221 33-1001612 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 229.78
222 33-1001852 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 31.64
223 33-1000749 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 147.58
224 33-1000836 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 264.83
225 33-1000566 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 466.24
226 33-1000190 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 215.36
227 33-1001115 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 98.23
228 33-1001127 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 536.04
229 33-1001263 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 643.52
230 33-1001265 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 909.65
231 33-1001266 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 3.45
232 33-1001486 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 10.94
233 01/2301002786 5/31/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ 14,228.65
234 7429936051 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови фиксних телефона за 05/23 8,558.30
235 33-1000191 5/2023 5/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 05/2023 275.32
236 3529931117 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШКОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА 05/23 - В. АНИЧИЋ 31.91
237 01/2300384955 5/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 05/2023 696.40
238 6229904336 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ прање ватрогасне опреме 22.23
239 аванс бр 11/23 6/13/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Пружање услуга на пословима комуналне накнаде по уговору 11-Г-2347/23 198,000.00
240 01-81/23 И привремена ситуација 6/13/2023 ТЕКТОН Извођење радова на вањском уређењу око објекта спортске дворане на Лаушу-1.пр.сит 39,420.83
241 3229899011 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 МЗ РЕКАВИЦЕ 2 45.56
242 2029899015 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 36.54
243 1129899018 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 МЗ ЉУБАЧЕВО 19.29
244 9629899022 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 мз шимићи 19.19
245 8729899025 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 МЗ ПАВИЋИ 19.19
246 7529899029 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови за телекомуникационе услуге - 05/23 20.57
247 6229901426 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40
248 8929946037 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ закуп парица за сирене 409.50
249 4229923775 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу 19.95
250 01/2301002787 5/31/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ писмоносне пошиљке 6,331.45
251 1003606021 предрачун 6/14/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА котизација - С.Станић 150.00
УКУПНО: 638,542.66