РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 23-3000-000015 3/9/2023 ГРИД ДОО Услуге израде елабората геодетско-техничких радова у поступцима експропријације земљишта 1,684.80
2 ИИ привремена ситуација бр 83/1/4/2023 4/10/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Друга привремена ситуација за стручни надзор реконструкције пасареле камел 130.05
3 81-1402/2023 5/8/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање два обавјештења о одржавању јавне расправе о нацрту измјене дијела Рег плана "ЛИВНИЦА" 333.45
4 81-1367/2023 5/5/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана централног подручја града Бањалука изложен на јавни увид други пут 166.73
5 23-3600-000072 4/25/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРЕТАНЕ МИШИН ХАН 1,509.30
6 39/23 5/7/2023 БАРБОСА ДОО НАБАВКА 1,908.00
7 9000262435 5/18/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Игралиште у улици Марије Бурсаћ 1,554.08
8 81-1555/2023 5/25/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање два обавјештења о одржавању јавне расправе о нацрту измјене дијела Рег.плана Центар Алеја 166.73
9 81-1556/2023 5/25/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање два обавјештења о одржавању јавне расправе о нацрту измјене дијела Рег.плана ЛАУШ 3 166.73
10 81-1366/2023 5/5/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.плана за уређење обала Врбаса изложен на јавни увид други пут 166.73
11 81-1452/2023 5/16/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање два обавјештења о одржавању јавне расправе о нацрту измјене дијела Рег.плана Шарговац 1 333.45
12 92/23 4/18/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 115.50
13 101/23 4/24/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 128.00
14 102/23 4/24/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 178.30
15 801-38/7 5/19/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА 1,000.00
16 103/23 4/24/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 1,156.30
17 86/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 280.04
18 87/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 605.94
19 88/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 128.20
20 89/23 4/12/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 199.60
21 82/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 146.20
22 83/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 102.15
23 84/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 254.80
24 85/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 233.60
25 81/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 151.30
26 65/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 166.00
27 66/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 75.85
28 67/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 611.44
29 69/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 151.50
30 63/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 300.10
31 05050001-685/23 5/29/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА санитетско обезбјеђење скупова. 400.00
32 yф01/2314000310 5/31/2023 SECTOR SECURITY ДОО БАЊА ЛУКА Услуга физичког обезбјеђења 6,926.40
33 909/23 6/14/2023 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА уклањање змија 148.59
34 908/23 6/14/2023 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА уклањање змија 148.59
35 ИИИ привремена ситуација бр 152/1/4/2023 6/14/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА трћа привремена ситуација 186.91
36 81-1583-2023 5/29/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је да је нацрт измјене дијела Рег.плана за спој источног и западног транзита улицом Ивана Горана Ковачића изложен на јавни увид првии пут 166.73
37 2300252 6/12/2023 ПРОМЕТНО,УСЛУЗНО ДРУШТВО РЕФОТ БХ ДОО фотографска опрема 9,126.00
38 6/23 6/7/2023 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарске услуге за 05/23 13,945.93
39 31/23 5/29/2023 ЕЛТА МЕДИА ГРУПА ДОО ПРЕНОС, СПАСОВДАН, КРСНА СЛАВА ГРАДА 2,340.00
40 иф-00687-1-23 6/15/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Пицк-уп ролер 65.52
41 иф-00698-1-23 6/19/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија и пицк-уп роллер 167.31
42 иф-00697-1-23 6/19/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија и пицк-уп роллер 167.31
43 23-3600-000074 4/24/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРЕЛОВОДА 795.60
44 116 5/23/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет 50.00
45 119 5/27/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет 50.00
46 117 5/26/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет 50.00
47 140 6/15/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Полагање вијенаца погинулим борцима ВРС и НОР-а. 120.00
48 139 6/15/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Полагање вијенца Веселину Маслеши. 25.00
49 2732123-4-0523-7305850 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 3.03
50 2078587-4-0423-7305850 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИВ 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 2.99
51 1472974-4-0323-7305850 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 2.97
52 1050864-4-0223-7305850 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 2.92
53 295000-4-0123-7305850 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 2.91
54 6879837-4-1222-7305850 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 4.92
55 107/23 5/31/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО САНАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 35,183.54
56 106/23 5/31/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО САНАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 15,446.93
57 28/23 5/31/2023 INTELL TRAFFIC ДОО ПРЕВЕНТИВНО И ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОМАТА ЗА 04/23 999.95
58 29/23 5/31/2023 INTELL TRAFFIC ДОО ПРЕВЕНТИВНО И ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОМАТА ЗА 05/23 999.95
59 27/23 5/31/2023 INTELL TRAFFIC ДОО ПРЕВЕНТИВНО И ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОМАТА ЗА 03/23 999.95
60 1/16/2023 6/5/2023 АСВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО САНАЦИЈА КРОВА МЗ ВРБАЊА 18,550.33
61 82/23 6/2/2023 ДИС $ А ДОО монтажа-баланс 56.00
62 330/23 6/6/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА брендирање, билборди 5,335.20
63 188/1/5/2023 6/16/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Израда Студије јавног превоза на подручју Града бањалука са бројањем путника и приједлогом мјера. ОВАЈ ИЗНОС ЈЕ ПЛАЋЕН ПО ПРЕДРАЧУНУ, А САДА ЈЕ ДОСТАВЉЕН ОРИГИНАЛ РАЧУН ЗБОГ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ФИНАНСИЈАМ. 20,124.00
64 619 6/22/2023 КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ 234.29
65 618 6/22/2023 КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА повремени послови 124.95
66 704 6/16/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 18.47
67 714 6/19/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 70.27
68 621 6/1/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 95.59
69 684 6/13/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 127.55
70 692 6/14/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 92.87
71 604 5/29/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 45.61
72 590 5/26/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 21.20
73 583 5/25/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 62.48
74 9727 5/10/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА тропик прехрана-обавјештење 320-9-2-8-22-211/23 521.80
75 38875-ао-733229-00/23 6/22/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 176.65
76 38802-ао-733228-00/23 6/22/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 176.65
77 90174656 5/31/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ.усл. мПаркинг за 05/23 258.85
78 90174655 5/31/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 05/23 10.10
79 62 6/30/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 41,172.51
80 101-51-365/2023 6/20/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички за регистрацију А50-О-843 90.09
81 101-51-364/2023 6/20/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А50-О-845 90.09
82 иф-01188-1-22 10/26/2022 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА СWИТЦХ ДЛИНК 8-ПОРТ (5 комада) 397.80
83 23-3600-000115 6/16/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК услуге пројектовања санације вреловода у Гајевој улици 2,737.80
84 137 6/15/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман 50.00
85 5065786-4-1221-7305850 12/31/2021 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2021. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 62.47
86 326918-4-0122-7305850 1/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 37.87
87 904070-4-0222-7305850 2/28/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 18.42
88 1493402-4-0322-7305850 3/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 19.38
89 2030917-4-0422-7305850 4/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИВ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 16.70
90 2684610-4-0522-7305850 5/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за В 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 18.94
91 3209008-4-0622-7305850 6/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 20.40
92 3874479-4-0722-7305850 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 18.50
93 5062947-4-0922-7305850 9/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИX 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 4.75
94 4405296-4-0822-7305850 8/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 4.69
95 5665003-4-1022-7305850 10/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за X 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 4.86
96 3548931-4-0722-7305850 7/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Предрачун за обавјештење и искључење за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 38.61
97 6172168-4-1122-7305850 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 4.81
98 3315814-4-0623-7305850 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 3.05
99 10140-4-0723-7305850 7/11/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Предрачун за укључење ел.ен. - стан у Ул. XИИ Куљанска бр. 63 32.76
100 288775 ПРЕДРАЧУН 7/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Водовод Црно врело пумпна станица Мелине 4,935.31
101 288774-ПРЕДРАЧУН 7/13/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЕС пумпа Мелине 45.63
102 288198-ПРЕДРАЧУН 7/7/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Предрачун пумпна станица водовод Црно врело 29.25
103 23-360-001979 7/3/2023 ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАШИ Дезинсекција комараца 38,785.50
104 030/2023 7/10/2023 ТЕКТОН Аванс по уговору о грађењу број 11-Г-2752/23 (04.27.2023.) од 27.06.2023 за извођење радова на изградњи централног споменика погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата у Бањалуци 1,261,235.95
105 29/23 И привремена ситуација 7/6/2023 БУНИЋ КОМПАНИ ДОО БАЊА ЛУКА Прва привремена ситуација 49,773.68
106 23-3000-000140 7/3/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне застите за 2023. годину 5,000.00
107 062/2023 6/30/2023 НТВ ДОО ЗАКУП АНТЕНСКИХ СТУБОВА ЗА РЕПЕТИТОРЕ 1,439.10
108 22/2023 6/27/2023 GREAN TEAM GROUP УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА 510.00
109 12/23 6/26/2023 САНА ТЕХНИКА ДОО четврта привремена ситуација за санацију пасареле 52,111.80
110 04-ЦЗ/23 6/20/2023 ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. санација објекта за потребе ЦЗ и ПТВСЈ РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ИЗ 2022 ГОДИНЕ 65,322.16
111 8430579287 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови телекомуникационих услуга за 06/2023 10,869.47
112 398/23 7/3/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА Билборди 2,798.64
113 339/23 6/9/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА Брендирање, билборди 4,007.25
114 359/23 6/28/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА Билборд 5,166.72
115 08/23 7/3/2023 МАЛБАШИЋ РАДАН МАЛБАШИЋ СП Радови на припреми бине, и остале опреме у Дому омладине 3,503.00
116 7с-37/2023 6/30/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО ПРАВДАЊЕ АВАНСА -29,240.51
117 7с-37/2023 6/30/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО СЕДМА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 146,202.57
118 иф-00423-1-23 6/29/2023 сервис рогић вулканизерске услуге 10.00
119 22/23 7/10/2023 БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП Услуге декорације
ЈН: 15-404-190/23 Анекс 2
10,400.00
120 4981 6/28/2023 Cie Transe Express ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОПЕРЕ 29,057.77
121 72-3-2023 6/30/2023 ГРУПА ФОРТИС ДОО ПРАВДАЊЕ АВАНСА -31,735.19
122 180/23 6/30/2023 ГРУПА ФОРТИС ДОО Прва привремена ситуациј 158,675.91
123 2023-003 2/1/2023 MAYOR CITIES OF EUROPE Годишња чланарина за чланство у организацији, за 2023. годину 1,369.08
УКУПНО: 1,983,855.27