РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 11652/1/20 12/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД 22.пр.сит.-вода 2 106,907.63
2 23/23 2/10/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 6,405.00
3 47/23 3/3/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 358.00
4 155/2/20 12/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Аванс-вода 2 -21,381.53
5 11/23 1/31/2023 ХИДРО КОП 23.пр.сит-вода 2 31,935.83
6 6470020564/2023 2/27/2023 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Израда WЕБ апликације 15,210.00
7 9000257362 3/15/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕС-јавни WЦ у парку МС 29.25
8 9000257363 3/17/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕС јавни WЦ у парку МС 45.63
9 r-10-03/23 3/13/2023 INC CONSTRUCTOR ДОО БАЊА ЛУКА Услуга израде измјене и допуне пројекта санације пјешачке пасареле на Западном транзиту код мотела "Камел" 6,996.60
10 52/23 3/14/2023 STAR TRAVEL БАЊА ЛУКА смјештај у Теслићу 525.33
11 81-760/2023 3/16/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела рег.плана "Ливница" изложен на јавни увид први пут 166.73
12 1577/1/20 2/28/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД шеста привремена ситуација за реконструкцију улице Краља Александра И Карађорђрвића у Мотикама 271,836.88
13 70-884/2023 3/16/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела рег.плана "Ливница" изложен на јавни увид први пут 163.80
14 23-3000-000017 3/16/2023 ГРИД ДОО услуга израде Елабората геодетско-техничких радова у поступцима парцелације земљишта 561.60
15 81-795/2023 3/20/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "ЛАУШ 3" изложен на јавни увид први пут 166.73
16 81-783/2023 3/17/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "За спој источног и западног транзита улицом и.Горан Ковачића" изложен на јавни увид други пут 166.73
17 81-794/2023 3/20/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "Центар Алеја" изложен на јавни увид први пут 166.73
18 81-829/2023 3/23/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Рег плана "ЈУГ 6" 166.73
19 81-826/2023 3/23/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Рег.плана "Центар Југ 1" 166.73
20 81-827/2023 3/23/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Рег.плана "ЈУГ 2" 166.73
21 81-828/2023 3/23/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Рег.плана "Центар Исток" 166.73
22 81-824/2023 3/22/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "Паприковац Петрићевац зона Б" изложен на јавни увид други пут 166.73
23 20/iii-2023 3/23/2023 ГОЛДЕН ЦАРД ДОО Трећа привремена ситусација за зимску службу пето сеоско подручје 28,604.04
24 70-943/2023 3/20/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "ЛАУШ 3" изложен на јавни увид први пут 163.80
25 70-1007/2023 3/23/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Рег.плана "Центар Исток" 163.80
26 70-1004/2023 3/23/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Рег плана "ЈУГ 6" 163.80
27 70-942/2023 3/20/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "Центар Алеја" изложен на јавни увид први пут 163.80
28 70-899/2023 3/17/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Објава огласа РП - ЛИВНИЦА - друго обавјештење 163.80
29 28 3/23/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ Одржавање макадамских саобраћајница и локалних некатегорисаних путева 31,878.99
30 8628/23-jn 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња водоводне мреже у Лусићима 98.00
31 172/r 3/23/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА смјештај 197.00
32 1-1660/23 3/29/2023 LANACO БАЊА ЛУКА Контрола интернет саобраћаја за март 2023. 585.00
33 1-1675/23 3/29/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за март 2023. 2,433.60
34 54/2023 3/30/2023 ТОСЦАНА ДОО ИЗВОРИ И НАПАЈАЊА БАЊА ЛУКА Поправка УПС уређаја 280.80
35 70-1006/2023 3/23/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Рег плана "Центар југ 1" 163.80
36 70-1005/2023 3/23/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о измјени дијела Рег.плана "Југ 2" 163.80
37 70-968/2023 3/22/2023 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Рег.Плана "Паприковац Петрићевац зона Б" изложен на јавни увид други пут 163.80
38 87 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман 150.00
39 86 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутије 100.00
40 85 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП корпа -аранжман 100.00
41 84 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутије 150.00
42 83 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутије 150.00
43 82 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутија 800.00
44 81 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП корпа-аранжман 1,250.00
45 80 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутија 500.00
46 79 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман декор кутија 500.00
47 78 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП корпа - аранжман 200.00
48 77 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП корпа-аранжман 50.00
49 76 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман 90.00
50 75 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП декоративне кутије 250.00
51 74 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП корпа-аранжман 100.00
52 73 3/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП аранжман хола 2,000.00
53 23-300-000292 3/27/2023 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО акумулатор 194.69
54 26/23 2/28/2023 ХИДРО КОП 4.пр.сит.ВОДА 3 700,460.04
55 15/23 2/28/2023 ХИДРО КОП Сторно аванса-вода3 -140,092.01
56 25/23 2/28/2023 ХИДРО КОП 24.привремена ситуација-Вода 2 50,516.66
57 30/23 3/27/2023 ДИС $ А ДОО реглажа 40.00
58 9661/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Набавка вањског туша за плажу у Зеленом виру 98.00
59 9878/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни и непредвиђени радови на уређењу обале ријеке Врбас у СТ 98.00
60 10006/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Накнадни радови на уређењу обале ријеке Врбас 98.00
61 9877/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Слив потока Постранац 98.00
62 59/2023 3/13/2023 НОТАР ОСТОЈА ПЕРИШИЋ ОБРАДА НОТАРСКОГ УГОВОРА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ УЛИЦА ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА 285.50
63 if-23-0175 3/30/2023 ОРКА Одржавање ЕДМWС за март 2023 452.90
64 23-300-001867 4/5/2023 ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО средства за одржавање хигијене 7,425.86
65 946/23 I PRIVREMENA SIT 3/31/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД одржавање Градских асфалтних саобраћајница 247,665.71
66 FR-018-0108/23 3/31/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА Микробиолошко испитивање рибе Рибњак Јањ 795.60
67 1-1789/23 3/31/2023 LANACO БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за март 2023. 14,625.00
68 1-1688/23 3/30/2023 LANACO БАЊА ЛУКА Филтрирање електронске поште за март 2023. 321.75
69 9000258667 3/30/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Јавни тоалет у парку МС 1,502.53
70 9000258666 3/30/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Бустер станица Голеши 1,781.12
71 9000258665 3/28/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕС-бустер станица Голеши 29.25
72 u23-0075 3/31/2023 TELEGROUP ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање мрежне опреме за март 2023. 575.25
73 if-01503-01-23 4/3/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА штампа на ковертама 49.14
74 2-2161/2023 3/31/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО 6,599.96
75 7/1/2023 4/4/2023 ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање зелених површина за 03/23 187,562.65
76 155/RF/2023 4/3/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 542.82
77 4/4/2023 4/12/2023 HARD ROCK RADIO - УГ ПАНТХЕОН промоција и праћење активности Градске управе 6,000.00
78 3/23 PRIVREMENA SIT 3/31/2023 ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА Закуп и сервисирање покретних еколошких WЦ кабина-03/23 7,722.00
79 10/23 3/31/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Оџавање јавних сатова за 03/23 1,006.20
80 fu-46/2023 3/24/2023 ЦИТАДЕЛА БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 365.00
81 IF-00819-1-23 3/31/2023 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА поправка лифта 419.39
82 IF-00805-1-23 3/31/2023 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА мјесечни преглед лифта 272.31
83 if-00376-1-23 3/30/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Фусер фолија и силиконски ваљак 194.22
84 IF-00377-1-23 3/30/2023 ДРАГИЋЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА услуге сервиса 70.20
85 089 BG 692 3/31/2023 ГЕОИНОВА Одржавање ГИС система за март 2023. (12/12) 1,053.00
86 22884-4-0323-4101720 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 03/2023 1,184.43
87 1490 3/31/2023 СИЕЦОМ ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.03.-15.04.2023. (10/12) 585.00
88 23-300-000353 4/1/2023 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО акумулатор, течност за вјетробране 1,141.92
89 v privremena situacija 4/5/2023 ТЕКТОН 5.пр.ситуација-Реконструкција спортских терена код Соколског дома у БЛ-РЕЗ 22 94,132.90
90 23-300-000045 4/3/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне застите за 2023 5,000.00
91 02/23 4/4/2023 ПЕРО ГРИЂО декорације 1,800.00
92 IF-00009-03-23 3/31/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 зев 03/2023 64.48
93 IF-00009-02-23 2/28/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 зев 02/2023 64.48
94 IF-00009-01-23 1/31/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 зев 01/2023 64.48
95 505/23 3/31/2023 ТРИОН ТЕЛ ДОО Трион БИЗ 100 100/50 за март 2023. 100.00
96 31/23 3/29/2023 ДИС $ А ДОО монтажа-баланс 104.00
97 01/2300257522 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 03/23 263,984.20
98 01/2300255669 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 03/2023 561.56
99 10736/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава ј.н. у сл.листу 98.00
100 11069/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава набавке реконструкција мрежне опреме 98.00
101 10326/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава набавке реконструкција мрежне опреме 98.00
102 11064/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
103 9838/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Пренос података од камера до Центра 98.00
104 9839/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Водоводна мрежа 3.висинске зоне у улици Јована Рашковића 98.00
105 10116/23-jn 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Санација кровова МЗ Врбања и Српске Топлице 98.00
106 10473/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуге техничког пријема објекта 98.00
107 10522/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Цијепање парцела и снимање подземних инсталација 98.00
108 10353/23-JN 4/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Дечије игралиште у Рацунама 98.00
109 10350/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Израда УТУ и идејног пројекта за постављање бисте 98.00
110 10735/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Поништење извођење радова на изградњи јавног купалишта 3 бање 98.00
111 10487/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни и непредвиђени радови на изградњи дјечијег игралишта у насељу Драгочај 98.00
112 10346/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објекат Дом Омладине 98.00
113 10567/23-JN 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Извођење радова на уређењу јавног купалишта 3 бање 98.00
114 predračun ULYUJB7M-ULYUJB7M-11973 4/6/2023 ХОТЕЛ MAJESTIC БЕОГРАД уплата аранжмана за Драган Рокић -присуство Сајму грађевинарства у Београду 418.55
115 ulyujb7m-ulyujb7m-11294 4/4/2023 ХОТЕЛ MAJESTIC БЕОГРАД смештај - одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 1,173.50
116 29 3/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 03/2023 37.76
117 007/2023 3/31/2023 ГАВРИЛО СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ Измјена главног пројекта за мобилне штандове-РЕЗ 22 2,500.00
118 23-3200-001067 3/6/2023 АТЕЉЕ 51 СТЕФАН ИЛИЋ СП сгоститељске услуге 1,155.00
УКУПНО: 1,967,243.42