РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 кк0112435 2/27/2023 СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА набавка књига 348.12
2 1350171-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта породичне медицине Доња Кола 51.92
3 1355256-4-0323-7366469 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - МЗ "Центар 1" (4396554) 66.01
4 1354231-4-0323-7366478 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта у МЗ Петрићевац 127.75
5 1354700-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - ЈС "Центар 1" у Ул. Симе Шолаје 299.00
6 1354701-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за јавно склониште у Ул. Симе Матавуља 10 код 41.13
7 1354702-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. на Бањ брду 128.99
8 1354703-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 99 у Б. В. Ж. Мишића бр. 33 89.18
9 1354704-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - п.п. бр. 221 и 222 у Ул. В. Маслеше бр. 1/11 129.71
10 1354706-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. у Ул. Грчка бр. 4 513.68
11 1354713-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - Раднички универзитет 41.13
12 1356163-4-0323-7366511 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - МЗ Пискавица 41.84
13 11589/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа за јавну набавку у Службеном гласнику 98.00
14 11653/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
15 ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БР 1159/23 4/30/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА 217,659.77
16 23-3200-038437 4/21/2023 ДОО ГОЛД ИМПЕКС пекара импекс -сендвич,вода 1,200.00
17 26461-4-0323-4100521 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈН Мањачких устанака-03/23 1,114.46
18 5412-4-4100521 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈН Мањачких устанака-01/23 1,108.56
19 СИТУАЦИЈА ВИ ПРИВРЕМЕНА 01-55/23 5/3/2023 ТЕКТОН 6.пр.сит. реконструкција спортских терена код Соколског дома у БЛ-РЕЗ 22 316,035.21
20 Ф-АQБЛ-398/23 4/28/2023 АQУАРИУС Д.О.О. 128,813.84
21 11474/23-јн 4/11/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава поништења јавне набавке у Службеном гласнику 98.00
22 12741/23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
23 12405/23 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа јавне набавке у службеном гласнику 98.00
24 13476/23-ЈН 4/25/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
25 13258/23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња дјечијег игралишта на Старчевици 98.00
26 12364/23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Идејни пројекат за изградњу водоводног система за конзумно подручје Јагаре, Бастаси, Понир, Старчевица и Дебељаци 98.00
27 13088/23-ЈН 4/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Санација кровова објеката МЗ: ЛОТ 1 Врбања и ЛОТ 2 Српске Топлице 98.00
28 07/23 4/18/2023 геопромет Снимање јавне расвјете 4,392.00
29 25/2023 5/3/2023 СЛИКАЧИ ВЕЛИБОР ТРИПИЋ СП УСЛУГЕ СНИМАЊА 2,500.00
30 9/23 5/3/2023 БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП Услуге декорације 6,200.00
31 профактура 230409536-2785-646 4/28/2023 ПАРАГРАФ ЛЕX БА ДОО котизација за учешће на семинару - Ј.Каталина 99.45
32 23-3300-000131 5/8/2023 КООРДИНАТА ДОО Организовање свечаног пријема за делегације Дана града 22,230.00
33 иф-00090-7-23 4/28/2023 ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО полице
УГ. бр.: 11-Г-1485/23
5,382.00
34 ситуација XВИИИ привремена 01-57/23 5/5/2023 ТЕКТОН Извођење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш 160,191.41
869,687.16