РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 351-12/22 12/31/2022 СУПЕРМАРКЕТ ДОО Смартбоx за БЛ Бике терминал
УГ.БР. 11-Г-6079/22
2,288.32
2 501/22 12/26/2022 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација по уговору бр. 11-Г-5535/22 од 28.11.2022. - Извођење радова на прикључку пословног објекта у МЗ Сарачица на водоводну мрежу 19,472.60
3 425/23 3/16/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА Трошкови мјенице 100.00
4 838/2023 3/31/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД ВОЂЕЊЕ РЕГ.ДУГ.ДУЖ.ХОВ 250.00
5 11682/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Одржавање јавних зелених површина 98.00
6 4171/23 3/31/2023 LIBUSOFT CICOM ДОО Пријенос почетног стања 629.28
7 231/2023 5/8/2023 НОТАР ЈАНА РОДИЋ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ 357.31
8 233/2023 5/8/2023 НОТАР ЈАНА РОДИЋ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ 35.10
9 247 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 34 16.00
10 271 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 58 16.00
11 274 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 61 16.00
12 276 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 63 16.00
13 279 4/30/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за ИВ 2023. за стан бр. 66 16.40
14 142/23 4/3/2023 EURO EXPRESS CAR ДОО најам возила 1,000.02
15 1/20/2489 3/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД 25.пр.сит.-ВОДА 2
По уговору 12-г-3203/20
190,332.50
16 140 4/30/2023 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЦИЦА 4 зев 04/2023 33.49
17 182/22 12/29/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 464.70
18 77/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 23.75
19 79/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 151.30
20 80/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 283.00
21 70/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 167.60
22 71/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 213.25
23 72/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 76.40
24 73/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 150.90
25 74/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 137.70
26 75/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 103.15
27 76/23 4/11/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 394.05
28 5/1/2023 5/31/2023 ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 зев 05/2023 47.60
29 123 4/30/2023 ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5 зев 04/2023 59.60
30 23/23 5/24/2023 АДВОКАТ ЈОВАН ШАРАЦ Накнада троскова за залбу 562.50
31 1464/2023 6/30/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Вођ.рег.дуг.дуж.ХОВ норм.вр.ем. преко 5.000,000КМ 250.00
32 2-4293/2023 6/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво за 06/23 4,831.44
33 145723-209 ИИ привремена ситуација 7/5/2023 ЕУРО ЗНАК Друга привремена ситуација 48,547.86
34 135/23 7/4/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у требињу обавјештење320-9-2-4-22-131/23 790.92
35 7/23 7/6/2023 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарске услуге за 06/23 13,914.30
36 22/23 6/30/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова за 06/23 526.50
37 1/20/4367 5/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД 26.пр.сит.-ВОДА 2 49,255.65
38 23-3600-000101 5/31/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ВРЕЛОВОД 2,414.58
39 65585-4-623-4101605 и др рекапитулација 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије за рад семафора 3,678.59
40 47709-4-0523-4101605 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица Видовданска 429.73
41 181/23 6/7/2023 ПЛАН ДОО ревизија пројектне документације 2,574.00
42 57449-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Фонтана Трг српских владара-05/23 9.06
43 прва привремена ситуација 6/30/2023 ЕГИЦ КОП ДОО БАЊА ЛУКА Изградња дјечијег игралишта у насељу Дракулић-1.привремена сит.-РЕЗ 22 15,158.52
44 3006072-77-8005102-11/22 6/2/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА премија осигурање 245.59
45 01/2300389354 7/4/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Одвоз отпада индустријског Грајфером у Ул. Књаза Милоша бр. 35 631.10
46 4084/рс5025мву/23 6/21/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни ХУАWЕИ 1.00
47 3699/рс5025мву/23 6/2/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни ТЕСЛА 1.00
48 7369/рс5025мву/23 6/2/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СИМ картица 1.00
49 19755/23-јн 6/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Плаћање обавјештења о објављивању јавне набавке у Сл.листу БиХ измјена дијела Рег.плана "Центар исток" 98.00
50 22000/23-ЈН 6/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Опремање школе у насљеу Ада 98.00
51 22036/23-ЈН 6/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Цијапање парцела и подзених инсталација 98.00
52 22197/23-ЈН 6/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Цијепање парцела и снимање подземних инсталација 98.00
53 21606/23-ЈН 6/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ плаћање објављивања јавне набавке конкурса за израду идејног рјешења центра култуених и креативних индустријаи видео продукције 98.00
54 18006/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Плаћање обавјештења о објављивању јавне набавке у Сл.листу БиХ измјена дијела Рег.плана "ЈУГ 6" 98.00
55 18314/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Израда и реконструкција преграда у азилу 98.00
56 18325/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Набавка и уградња кућице за псе 98.00
57 18727/23-јн 5/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Одржавање ии припремање зелених површина и зелених трака 98.00
58 20824/23-јн 6/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Вањско уређење око објекта спортске дворане на Лаушу 98.00
59 49/23 5/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 05/2023 38.06
60 50/23 5/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за В 2023. за пословни простор 50.40
61 6/1/2023 6/5/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25 зев 06/2023 36.40
62 29/23 6/28/2023 АДВОКАТ ЈОВАН ШАРАЦ Накнада троскова за залбу 525.00
63 1923/23 В привремена ситуација 6/30/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД Пета привремена ситуација 95,757.39
64 фр-002-1896/23 7/3/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА Контрола - микробиологија хране 98.28
65 фр-002-2002/23 7/7/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА контрола - микробиологија хране 549.90
66 фр-002-2001/23 7/7/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА микробиологија - контрола хране 659.88
67 137/23 7/12/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у Врњачкој Бањи 163.00
68 вп-0047/23 7/12/2023 ИН ВЕСТА ГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА Набавка опреме за вртиће-ЛОТ 1-РЕЗ 2022 50,281.45
69 45258-АО-733333-00/23 7/11/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију к82-а-098 373.98
70 45328-АО-733336-00/23 7/11/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију т95-а-559 173.05
71 45311-АО-733335-00/23 7/11/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију к94-а-395 314.89
72 45290-АО-733334-00/23 7/11/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију рег.оз. 092-Ј-953 173.05
73 5311/1/20 И привремена ситуација 6/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД прва привремена ситуација 68,733.00
74 101-51-405/2023 7/6/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички за Т95-А-559 99.45
75 101-51-401/2023 7/5/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К95-А-395 54.99
76 101-51-402/2023 7/5/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К82А-098 54.99
77 3066546-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за гаражу у Ул. Симе Матавуља бр. 4 А 44.32
78 3066549-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за централну гаражу бр. 10 у Ул. Кордунашка бр. 10 58.29
79 3066556-4-0623-7366436 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за ЈС "Пећина" 2.91
80 3066083-4-0623-7366529 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак елетричне енергије Пумпна станица 1. Мотике канализација 68.55
81 3066116-4-0623-7366528 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије Пумпна станица 2 Мотике канализација 41.99
82 63376-4-0623-4101301 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица Алеја Светог Саве 587.44
83 3065873-4-0623-7366465 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Медицинске електронике
Вука Караџића 1
43.86
84 3065034-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица за паркинг
ул. Бана Др. Тодора Лазаревића бб
47.23
85 3065039-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица
Ул Млладена Стојановића код бр.123
52.38
86 3065038-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Кастела,
Тржничка ул
41.92
87 3065036-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Паркинг кућица поред Хотел Паласа ул.
Краља Петра Карадјордјевића 58
84.59
88 3065035-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица ул. Краља Петра И Карадјордјевића
74А
51.66
89 3065037-4-0623-7366452 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица Битољска 131.62
90 3066099-4-0623-7366478 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за п.п. бр. 2 у МЗ Петрићевац 41.35
91 3066098-4-0623-7366478 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за п.п. бр. 1 у МЗ Петрићевац 41.56
92 62741-4-0623-5100540 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак ел. ен. за јун 2023. (управна зграда) 50.81
93 3066645-4-0623-7366640 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ-Занатски центар-06/23 41.45
94 3062372-4-0623-7366540 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Фонтана Мериот-06/23 146.51
95 3062584-4-0623-7366524 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Подземни ходник код ТЦ Делта-06/23 152.38
96 3066646-4-0623-7366640 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ-Николе Тесле-06/23 45.80
97 3063765-4-0623-7366527 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица-Браће Милетића-06/23 47.20
98 ИФ-00107-1-23 6/30/2023 ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО Одржавање јавних чесми, тушева и фонтана за 06/23 13,044.33
99 53309-2022-11 11/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА потрошња воде 18.67
100 53334-2022-11 11/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА потрошња воде 9.34
101 53309-2019-09 9/30/2019 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА потрошња воде 35.63
102 53334-2018-10 10/31/2018 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА потрошња воде 3.10
103 53309-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошак воде за јуни 2023. 8.15
104 53320-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода за јуни 2023. 38.75
105 53334-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода за јуни 2023. године 11.55
106 950316-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Утрошена вода за јуни 2023. год 60.03
107 3006072-77-8005102-12/22 7/5/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осигурање 245.59
108 1003309-9/22 7/5/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА премија осигурање 9 рата 1,212.60
109 7830579580 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 06/23 70.20
110 3730584379 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 06/23 193.05
111 5630579555 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу 8.19
112 2130557386 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40
113 4130560257 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ интернет у ватрогасном возилу 22.23
114 2930588003 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за ВИ 2023. за ГПС инструмент 19.00
115 1030580508 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ПРЕТПЛАТА ЗА 06/23 76.00
116 330579508 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ ТРОШКОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 06/23 228.15
117 22935/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
118 22405/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга исправке ЈН у Службеном гласнику 52.00
119 22274/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
120 23119/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
121 23378/23-јн 7/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
122 24097/23-јн 7/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
123 22618/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Поништење монтажа декоративног материјала за Господску улицу 98.00
124 22301/23-јн 7/5/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Закуп и монтажа шатора-Кочићев збор 98.00
125 23437/23-јн 7/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Исправка 52.00
126 23454/23-јн 7/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Идејни пројекат дијагоналне стазе 98.00
127 265/23 8/2/2023 АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ САРАЈЕВО пружање правних услуга према уговору број 11-Г-3097/2023 од 12.07.2023 год-покретање управног спора пред надлежним судом 3,948.75
128 5.037.349.5.037.348.5.037.346 7/17/2023 WIENER ОСИГУРАЊЕ осигурање имовине 8.рата 3,706.00
129 290232 7/28/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ - за Спомен обиљежје 231.66
130 290670 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕЦ МОБИЛНЕ ТРЖНИЦЕ 45.63
131 290672 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕЦ МОБИЛНЕ ТРЖНИЦЕ 45.63
132 290671 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕЦ МОБИЛНЕ ТРЖНИЦЕ 45.63
133 1153/23 8/1/2023 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА услуга девиперизације 148.59
134 137-23усл 7/10/2023 МЕГАПРИНТ услугге штмпе бандероле (одвор смећа) 994.50
135 фрб1066/23 7/28/2023 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 59,021.73
136 1896/2023 7/25/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД обављање послова платног агента за дужничке хов 653.00
137 1875/2023 7/25/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Обављање послова платног агента за дужничке хов 30.00
138 1942/2023 7/31/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Обављање послова платног агента 39.00
139 23-3600-000884 7/26/2023 ИНСТИТУТ ЗА ЗАСТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 1,053.00
140 2-5034/2023 6/30/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 06/23 3,626.97
141 2-4712/2023 6/30/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА возни парк-гориво 1,957.17
142 2-5127/2023 7/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО ЗА 06/23 4,726.12
143 145723-230 7/21/2023 ЕУРО ЗНАК Израда стандардне плоче за категорисане угоститељске објекте смјештањог типа 1,110.56
144 32/2023 8/1/2023 ТАМАРИС ДОО БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 177,015.20
145 276/РФ/2023 8/1/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА продаја штампе 525.60
146 усл-00156-1-23 7/17/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА Надзор на наставку изградње пута у насељу Пријечани 1,014.93
147 23-3600-0140 7/18/2023 УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА Стручни надзор на уређењу јавног купалишта три бање 7,020.00
148 24/23 7/27/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА 526.50
149 49074-АО-733391-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију м96-е-897 189.25
150 49203-ао-733394-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-467 17.03
151 49218-ао-733396-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А32-О-395 17.03
152 49215-ао-733395-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-466 17.03
153 49004-ао-733388-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-465 17.03
154 49197-ао-733393-00/23 7/24/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 864-К-672 245.92
155 33-31924 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за ВИ 2023. за стан бр. 21 у Ул. К. Алфонса XИИИ бр. 38 127.27
156 33-1002493 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 140.49
157 33-1001263 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 647.30
158 33-1001127 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 539.12
159 33-1000836 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 265.33
160 33-1001115 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 98.71
161 33-1000749 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 147.87
162 33-1000566 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 467.12
163 33-1000190 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 215.77
164 33-1001266 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 4.55
165 33-1001486 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 11.07
166 33-1001491 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 271.37
167 33-1001496 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 144.67
168 33-1001612 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 230.21
169 33-1001852 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА еко топлана 06/2023 90.29
170 30/2/20 авансна фактура 3/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Сторно аванса по 25.пр.сит.
По уговору 12-г-3203/20
-38,066.50
171 74/2/20 авансна фактура 5/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Сторно авансна по 26.пр.сит.-ВОДА 2 -9,851.13
172 0003/23 7/25/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Плаћање идејног рјешења фасада Занатског центра "Стара чаршија" 702.00
173 23-3010-006567 7/18/2023 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС контрола исправности воде и намјерница 155.00
174 62535-4-0623-4101605 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ел. енергија 06/23 - наплатна кућица, ул Видовданска 416.35
175 3061601-4-0623-7538170 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.80
176 63682-4-0623-5100779 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор у парку Петар кочић-06/23 116.09
177 3237411-4-0623-7366540 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Азил за псе-Стричићи-06/23 2.90
178 3061394-4-0623-7730645 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за п.п. у Ул. Церска бр. 6 41.19
179 235-23 7/20/2023 ПЛАН ДОО Ревизија пројектне документације-реконструкција и доградња објекта у парку МС
104.54
180 218/23 7/3/2023 ПЛАН ДОО Ревизија пројектне документација-ОШ Ада 328.04
181 01-р-397/23 8/7/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава конкурса за директора Дома задравља 582.66
182 23-3000-000172 8/1/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне застите 5,000.00
183 11161633-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 13.07
184 62822-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Јавни тоалет у парку МС-06/23 38.59
185 228/23 6/30/2023 ХИДРО КОП 8.пр.сит.-Вода 3 530,372.19
186 167/23 6/30/2023 ХИДРО КОП Сторно аванса по 8.пр.сит -106,074.44
187 153/23 5/31/2023 ХИДРО КОП Сторно аванса по 7.пр.сит -59,401.03
188 209/23 5/31/2023 ХИДРО КОП 7.пр.сит.-Вода 3 297,005.15
189 1003309-10/22 8/1/2023 АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА осигурање незгода 1,212.60
190 01/2300393386 6/30/2023 ЧИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 06/23 354,515.46
191 01/2300682490 7/19/2023 ЧИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА ДОПРЕМА ВОДЕ СТАНОВНИШТВУ КОЈЕ НЕМА УРЕДНО ВОДОСНАБДЈЕВАЊЕ 5,313.02
192 4502/рс5025мву/23 7/12/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СИМ картица 1.00
193 25648/23-јн 7/18/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Плаћање обавјештења о јавној набавци измјена дијела Рег.плана "Лауш 3" 98.00
194 25315/23-јн 7/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава исправке за јавну набавку 52.00
195 25735/23-јн 7/18/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава огласа - набавка папира за паркинг аутомате 98.00
196 27017/23ЈН 7/26/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ С1 ЈАНАБ 320-426/23 98.00
197 26454/23-ЈН 7/26/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 52.00
198 25751/23-јн 7/19/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 52.00
199 25402/23-ЈН 7/18/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве Јн у Службеном гласнику 98.00
200 25731/23-ЈН 7/18/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 98.00
201 МФК-00002-4-23 8/1/2023 ТОЧАК СП ГРАЧАНИН ВЕЛИБОР конзумација пића 2,500.00
202 мфк-00001-4-23 7/28/2023 ТОЧАК СП ГРАЧАНИН ВЕЛИБОР конзумација пића 2,500.00
203 ИФ2023/058 7/25/2023 DAKO DESIGN ДОО набавка канцеларијског намјештаја 21,879.00
204 ИФ23-0033 7/25/2023 DAKO DESIGN ДОО набавка канцеларијског намјештаја 13,218.66
205 46/23 7/28/2023 WОW AGENCY ДОО услуге видео продукције 3,510.00
УКУПНО: 1,896,143.11