РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 мфк-0013-11-23 1/19/2023 МИЛАМИ ДОО БАЊА ЛУКА Монтажа стубова и жице-РЕЗ 22 5,850.00
2 23-3600-0003 1/11/2023 УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА Израда гл.пројекта са ревизијом за видиковац на Бањ брду са геод.снимањем 6,786.00
3 00219/23 1/17/2023 РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС РЕЦ САРАЈЕВО Часопис 300.00
4 9/1/3/2023 1/18/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Израда елабората заштите природног наслијеђа 3 бање 13,689.00
5 44927 1/30/2023 ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 зев 1/2023 47.60
6 9 12/21/2022 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Плаћено авансно-РЕЗЕРВАЦИЈА 2021. 2,856.74
7 4420-3020/23 2/1/2023 АТОС БАНК АД накнада за вођење рачуна 10.00
8 81352-4-0123-7366454 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја1/2023 162.76
9 76690-4-0123-7366524 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - Ул. Јеврејска бр. 28 41.43
10 76696-4-0123-7366524 1/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја1/2023 44.44
11 76694-4-0123-7366524 2/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за И 2023. - п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 41.18
12 01/2300065142 1/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Зимска служба за јануар 2023 11,628.63
13 01/2301000448 2/9/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ Поштанске услуге 14,656.65
14 7 2/9/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР Радови на изградњи издигнуте пјешачке платформе у пјешачкој зони 58,959.00
15 усл-00016-1-23 2/10/2023 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Плаћање 80 % од укупне уговорене вриједности за израду измјене дијела Рег.плана дијела централног подручја града 5,616.00
16 5034294013 1/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 01/2023 7.50
17 4033422013 1/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 01/2023 7.50
18 5017153013 1/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 01/2023 7.50
19 10 1/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за И 2023. - пословни простор 50.88
20 1 2/9/2023 ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 Рачун за И 2023. - гаража бр. 7 и 10 А 4.40
21 44958 2/13/2023 ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 зев 02/2023 47.60
22 44958 2/5/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ З. МИСИЦА 25 зев 02/2023 36.40
23 5621000000033330 2/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Провизија - платни промет 01/23 240.90
24 5620998075969750 2/1/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Провизија - платни промет 01/23 12.00
25 иф-00040-1-23 2/13/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 15,905.20
26 иф-00041-1-23 2/13/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 14,545.40
27 иф-00042-1-23 2/13/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 4,985.00
28 030/23 2/13/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 11,679.60
29 5027342570 1/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телекомуникацијске услуге - НЕТ XС + 584.17
30 2/23 2/21/2023 САНА ТЕХНИКА ДОО Окончана ситуација-санација фасад-ЛОТ 4 27,257.55
31 1/23 1/31/2023 САНА ТЕХНИКА ДОО САНАЦИЈА ФАСАДЕ У УЛИЦИ ВАЛЦАВА ХАВЛЕКА ВЕНЕ 40,357.64
32 2/23 2/13/2023 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарска служба-01/23 13,449.52
33 61196-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 16.84
34 60818-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 6.85
35 60006-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 295.67
36 60477-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 662.90
37 61966-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 2.28
38 62274-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 20.54
39 62360-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 31.94
40 61976-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 3.11
41 62068-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 3.11
42 61731-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 3.11
43 60424-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 37.35
44 0/2 2/10/2023 РАСАДНИК СЛАВНИЋ ДОО Набавка и уградња додатног материјала у кружне токове 5,782.54
45 131/23-02с 2/8/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 227.17
46 130/23-02с 2/8/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 414.59
47 129/23-02с 2/8/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 786.49
48 128/23-02с 2/8/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 737.73
49 02.06-2-2403-2/23 2/9/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна посебних намена 5.00
50 02.06-2-2403/23 2/9/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за вођење рачуна затезне камате 25.00
51 иф-00038-1-23 2/15/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 33,342.51
52 иф-00039-1-23 2/15/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 13,361.49
53 035/23 2/15/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 1,417.00
54 038/23 2/15/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 4,367.80
55 60649-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 161.84
56 60861-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 292.55
57 61532-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 3.11
58 61533-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 80.92
59 61939-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023
96.88
60 62596-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 4.57
61 62714-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2023 2.28
62 161633-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 15.56
63 62619-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 9.34
64 62686-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 6.23
65 60420-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 74.69
66 61427-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 6.23
67 60631-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 3.11
68 60566-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 52.90
69 62634-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 6.23
70 иф-00050-1-23 1/23/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Меморија РАМ 2ГБ 114.66
71 76/23 2/14/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 18,215.98
72 77/23 2/14/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 27,431.20
73 5010/23-јн 2/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ С1 ЈАНАБ-уговор 98.00
74 4985/23-јн 2/13/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава за јавну набавку 98.00
75 иф-00035-1-23 2/15/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Мјесечне карте за ученике из реда ромске националне мањине 60.00
76 62522-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/23 4.57
77 2-900/2023 2/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 6,744.04
78 141/23 2/15/2023 ГРАФОТЕX ДОО БАЊА ЛУКА израда печата 143.10
79 37 1/31/2023 ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31 зев 01/2023 28.54
80 13 1/31/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за И 2023. - гаража бр. 4 6.00
81 12 1/31/2023 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 Рачун за И 2023. - гаража бр. 1 5.50
82 5 1/31/2023 ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 БАЊА ЛУКА Рачун за И 2023. - стан бр. 5 13.49
83 9 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. за стан бр. 9 16.00
84 10 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. за стан бр. 10 14.00
85 25 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. за стан бр. 25 16.00
86 34 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. за стан бр. 34 16.00
87 68 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. за стан бр. 68 16.00
88 4 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за И 2023. - стан бр. 4 16.40
89 5 1/31/2023 ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 Рачун за И 2023. - пословни простор бр. 185 А 35.40
90 4 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 4 16.40
91 7 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 7 15.20
92 10 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 10 14.00
93 9 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 9 15.20
94 58 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 58 16.00
95 61 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 61 16.00
96 63 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 63 16.00
97 68 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 68 16.00
98 67 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 67 16.00
99 66 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 66 16.40
100 70 1/31/2023 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за И 2023. за стан бр. 70 16.00
101 35 1/31/2023 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 зев 01/2023 33.49
102 7/23 аванс 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса -336.96
103 6/23 аванс 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса -594.94
104 3/23 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Изградња крака вод.мреже у улици Јована Цвијића-РЕЗ 21 594.95
105 4/23 2/16/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Израда пројекта-дио улице Булевар вој.Степе Степановића-РЕЗ 21 336.96
106 4 аванс 2/6/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса -1,444.71
107 2 2/6/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Изградња крака вод.мреже у МЗ Верићи - РЕЗ 21 1,444.72
108 5 аванс 2/6/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса -329.58
109 1 2/6/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Изградња пројекта-огранак улице Симе и Илије Гарашанина 329.59
110 3 аванс 2/4/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Şторно аванса -2,856.74
111 авансни рачун 005/2023 2/20/2023 ТЕКТОН Авансна факура по 16.пр.сит. -35,754.16
112 ситуација XВИ привремена 2/20/2023 ТЕКТОН 16.пр.сит.-Извођење радова на изградњи спортске дворане Лауш-плаћа Министарство 89,385.39
113 иф-00040-1-23 2/20/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 2,639.91
114 89/23 2/16/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 24,562.21
115 88/23 2/16/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 24,463.71
116 87/23 2/16/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 22,688.80
117 34 1/31/2023 ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115 зев 1/2023 45.02
118 44986 2/17/2023 ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА Рачун за И 2023. - п.п. 111 у Ул. Реље Крилатице бр. 3 9.40
119 30 1/31/2023 ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5 зев 01/2023 59.60
120 60669-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2023 34.23
121 62505-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2023 9.12
122 02/23 2/20/2023 ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19 зев 02/2023 44.80
123 62676-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2023 11.41
124 25/23 2/16/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА услуге смјештаја 595.53
125 01-14/23 2/22/2023 ТЕКТОН Ок.сит.Извођење радова на санацији клизишта код ОШ "Свети Сава" у насељу Лауш-РЕЗ 22 4,965.75
126 3/23 2/14/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА ПОТКОЗАРЈЕ БАЊА ЛУКА зев 03/2023 47.60
127 ФУ-24/2023 2/13/2023 ЦИТАДЕЛА БАЊА ЛУКА конзумација по фрн 221.20
128 5544/23-јн 2/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке у службеном гласнику 98.00
129 5194/23-јн 2/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава набавке у службеном листу 98.00
130 62072-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДОВОД 01/2023 96.47
131 иф-00186-1-23 2/22/2023 ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија за ласерски штампач 101.79
132 36/23 2/23/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјестај 538.00
133 123/23 2/23/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за ученике из реда ромске националне мањине 30.00
134 5481/23-ЈН 2/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Реконструкција јавне расвјете 98.00
135 62073-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 186.73
136 62032-2023-01 2/24/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2023 12.44
137 5/23 2/23/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Изградња Главног пројекта Шешићи, Ожеговићи, Кајкути и Кесеровићи-РЕЗ 22 6,552.00
138 8/23 2/24/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса -6,552.00
139 23-300-000978 2/20/2023 ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО мотор за усисивач 394.88
140 23-300-000979 2/20/2023 ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО средства за чишћење 696.92
141 308/2023 2/24/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД ИОС за правно лице
план отплате
90.00
142 2.1.-с-199/23 2/21/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА ручак - потпредсједник Скупштине Града 521.30
143 61949-2023-01 1/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2023 9.12
144 35/2023 1/31/2023 ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20 Рачун за И 2023. - подрумске просторије 187.06
145 80/2023 2/24/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 26,017.30
146 1019/рс5025мву/23 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00
147 23-300-000009 2/28/2023 ГЛОБАЛ ГПС ДОО ГПС уредјај са услугом уградње 1,989.00
148 9/23 2/28/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса по уговору 11-Г-227/22 -2,310.63
149 05/23 2/28/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова-02/23 526.50
150 17/23 2/28/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА Закуп пословног простора за потребе МЗ-а 346.32
151 280/23 2/28/2023 ТРИОН ТЕЛ ДОО Трион БИЗ 100 100/50 за фебруар 2023. 100.00
152 542 2/20/2023 КЕЦКОМ ДОО средства за хигијенску 1,336.96
153 547 2/20/2023 КЕЦКОМ ДОО средства за хигијену 5,588.62
154 246 2/20/2023 ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОСЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА АД БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 5,850.00
155 2/23 3/1/2023 ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА Закуп покретних еколошких wц кабина-02/23
По уговору 12-г-5/2023
7,909.20
156 056 бг 660 2/28/2023 ГЕОИНОВА Одржавање ГИС система за фебруар 2023. 1,053.00
157 1-1046/23 2/27/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Филтрирање електронске поште за фебруар 2023. 321.75
158 01-20/23 3/1/2023 ТЕКТОН Ок.сит.-Извођење радова на изградњи амбуланте породичне медицине у Драгочају-РЕЗ 22 44,021.02
159 23-3400-000035 2/9/2023 АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 695-м-107 1,134.00
160 23-3400-000045 2/27/2023 АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила т04-а-025 924.60
161 23-3400-000047 2/27/2023 АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 358-т-846 175.50
162 23-3400-000044 2/25/2023 АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 545-м-028 248.10
163 75-39/2023 2/28/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО Сторно авансне фактуре пете привремене ситуације -30,759.17
164 7с-9/2023 2/28/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО Реконструкција прве Куљанске Улице у Куљанима 153,795.86
165 044/23 3/3/2023 АЛДЕМО ТУРС Мјесечне карте за ученике припаднике ромске националне мањине. 60.00
166 23/02-007 сторно авансни рачун 2/28/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ Сторно аванса по 7.пр.сит. -77,086.85
167 23/02-009 2/28/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ Изградња објекта ОШ "Ада"-РЕЗ 22 385,434.31
168 81-601/2023 3/1/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Градска развојна агенција БЛ 611.33
169 44986 3/5/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ З. МИСИЦА 25 зев3/2023 36.40
170 19 2/28/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 2/2023 37.76
171 01/22 3/29/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 15,867.22
172 01/22 4/25/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,830.33
173 01/22 5/13/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,801.83
174 01/22 6/16/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,828.03
175 авансна фактура 00001-02-22 3/28/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
43,576.71
176 01/22 7/12/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,341.33
177 01/22 8/11/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,488.53
178 савф -00001-02-22 сторно авансна фактура 4/13/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-5,736.10
179 01/22 9/23/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 -2,620.63
180 001/22 12/31/2022 АЛДЕМО ТУРС субвенција уговор 11-Г-1141/22 43.46
181 сторно авансне фактуре 00003-02-22 5/11/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-6,165.30
182 савф-00006-02-22 6/14/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-1,209.00
183 сторно авансне фактуре 00010-02-22 9/13/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-6,000.40
184 савф-00005-02-22 6/14/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-6,302.60
185 савф-00007-02-22 7/13/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-6,514.00
186 сторно авансне фактуре 00011-02-22 9/26/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-1,209.00
187 савф-00008-02-22 7/13/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-1,050.50
188 сторно авансног рачуна 00012-02-22 9/26/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-1,085.00
189 сторно авансна фактура 00004-02-22 5/18/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-977.00
190 савф-00009-02-22 8/15/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-5,938.70
191 сторно авансне фактуре 00002-02-22 5/4/2022 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција
По уговору 11-г-1144/2022
-1,337.99
192 5427976108 2/28/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мтел - мобилни 02/23 10,193.42
193 предрачун 274924 3/7/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Прикључење ЕЕ на мјерном мјесту - стан бр. 27 у Ул. П. А. Чарнојевића бр. 33 32.76
УКУПНО: 1,037,505.92