РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 303/22 1/4/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО Санација и државање постојећих клупа 29,320.52
2 304/22 12/30/2022 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО Набавка парковских клупа 23,283.00
3 70-4840/2022 12/16/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Објава судског огласа - дуг Рујевић Јадранка, плаћено 14.12.2022. по предрачуну број: 1485/2022 50.31
4 113/22 12/23/2022 УДРУЖЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ ПРОЦЈЕЊИВАЦА У БИХ котитација за вебинар КПЕ 2022 230.00
5 фу-311/2022 12/30/2022 ЦИТY ПРИНТ С.П. БАЊА ЛУКА набавка рекламног материјала уговор број 11-г-6045/22 3,504.15
6 135/22 12/26/2022 ЕЛТА МЕДИА ГРОУП ДОО Представљање и праћење рада градоначелника, пренос сједница, праћење рада скупштине града 9,582.30
7 01/2203000339 12/30/2022 ПОШТЕ СРПСКЕ Фах за 2023. годину 100.00
8 24/РФ/2023 1/4/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 528.39
9 12-214143/2022 1/3/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Банкарске услуге 01/12/22- 31/12/22 504.46
10 33-1001265 12/2022 12/31/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - К. Алфонса XИИИ бр. 11 3,762.31
11 2 1/4/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет 50.00
12 1 1/4/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букер 50.00
13 267 12/23/2022 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП вијенац 50.00
14 268 1/23/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП вијенац 50.00
15 1-129/23 1/12/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА софтвер за плаћање паркинга СМС-ом 9,562.33
16 4626702145 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Мјесечна претплата за 12/22 76.00
17 1053/23-јн 1/9/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава у Слузбеном листу БиХ 98.00
18 д-01-3128/22 12/9/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА рибон цолор 200 картица за зебру 1,095.12
19 626701156 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 70.20
20 66161-4-1222-4101605 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС наплатна паркинг кућица Видовданска 12/22 308.75
21 9526724568 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Изнајмљена линија за 12/22 3,242.73
22 94/22 11/8/2022 ОГР ДЕЈАН ВИШЕКРУНА СП Рачун за поправку вертикалне топловодне цијеви у п.п. бр. 190 по уговору број: 11-Г-5949/22 1,232.01
23 60275-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА трошкови воде ЗА 12/2022 45.63
24 345 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 17 12.44
25 331 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 3 12.44
26 190 12/31/2022 ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 185 А 35.40
27 795 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 4 16.40
28 257 12/31/2022 ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЦИЦА 8 БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 5 13.49
29 3152/2022 12/22/2022 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД потврда о власниству над ХОВ 10.00
30 699-12/22 12/10/2022 ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ Семинар - " Обика свих цланова комисије за јавне набавке за рад у 2023" 181.35
31 1406/23-јн 1/9/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава у Слузбеном листу БиХ 98.00
32 62721-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за XИИ 2022. - Д. Драге Малића 1 2.81
33 1/23 1/18/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА ПОТКОЗАРЈЕ БАЊА ЛУКА зев 01/2023 47.60
34 9000252724 1/18/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Аутобуска надстрешница код поште 593.25
35 2190/23-јн 1/16/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава у Слузбеном листу БиХ 52.00
36 РНОСТ-431252/23 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за И 2023. - стан бр. 6 5.20
37 рност-431253/23 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за ИИ 2023. - стан бр. 6 5.20
38 23-353-000039 1/19/2023 АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО акумулатор 127.76
39 3/1/2023 1/11/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА РАВНОГОРСКА 1,3 И 5 Б.ЛУКА Рачун за XИ и XИИ 2022. - стан бр. 35 14.00
40 2826701084 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 228.15
41 2626706355 12/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5Гб 193.05
42 22-3600-000014 12/30/2022 ХЕЦ ДОО Израда главног пројекта додатног снадбијевања водом подручја Буквалек, Доња Кола 5,850.00
43 1/22/4992 12/7/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА котизација стручно усавршавање - Н. Малбашић 1,129.34
44 245/2022 7/31/2022 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20 Б БАЊА ЛУКА Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 191 93.53
45 фр-021-0005/23 1/19/2023 ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА Нешкодљиво уклањање лешева (дивље свиње) 234.00
46 12/1/2022 1/25/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 12/2022 41.80
47 1/1/2023 1/25/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 01/2023 41.80
48 6657736-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. у Ул. Јеврејска бр. 28 27.17
49 6657739-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - К. Алфонса XИИИ бр. 11 29.25
50 6657738-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 27.17
51 64/23 1/12/2023 ИНСТИТУТ ДЕР РЕГИОНЕН ЕУРОПАС ИРЕ НОВОГОДИШЊИ ВАТРОМЕТ 2,738.16
52 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/7/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА котизација - стручно усавршавање . Н. Малбашић -1,129.34
53 6657735-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - Амбуланта породичне медицине Доња Кола 51.70
54 23-362-000001 1/10/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 528.00
55 522/22 12/29/2022 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА 1 прив.сит.бр.522/22 Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду ИИИ-сеоско подручје 13,869.18
56 2392/23-јн 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава реконструкција моста преко Широке ријеке у улици Пут српских бранилаца 98.00
57 523/22 12/30/2022 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација-Хитне интервенције на објектима за одводњу 49,807.37
58 2622/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Израда УТУ 98.00
59 2826/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Набавка опреме за вртиће 98.00
60 27 1/23/2023 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА штампани материјал 4,613.31
61 12/1/2023 1/25/2023 ТОП-ЦЛЕАН ЗУБИЋ АЛЕКСАНДАР СП хемиско чишћење 650.52
62 11-11,12/2022 1/18/2023 ЗЕВ СРПСКА 22 Рачун за XИ и XИИ 2022. - п.п. бр. 205 32.80
63 2.1.-С-37/23 1/12/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА услуге ресторана 267.50
64 2724/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава извођење додатних и непредвиђених радова на реконструкцији градских саобраћајница( приступни пут до пословних објеката на Туњицама-Волво Радис) 98.00
65 2827/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО објава јавне набавке 98.00
66 2623/23-ЈН 1/23/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО објава јавне набавке 98.00
67 148 12/15/2022 ИВЕЦЦО ДОО сервис 10,628.40
68 1 1/31/2023 УГОСТИТЕЉСТВО ЕВА ресторан ева- вино 864.00
69 109/РС5025МВУ/23 1/10/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СИМ картица 1.00
70 293/РС5025МВУ/23 1/19/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00
71 291/РС5025МВУ/23 1/18/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00
72 110/РС5025МВУ/23 1/10/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни ЗТЕ 1.00
73 491/РС5025МВУ 1/25/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон мобилни НОКИА 6310 1.00
74 203/22 12/26/2022 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 224.00
75 221/22 12/28/2022 АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 208.00
76 146-01/22 12/29/2022 МКР КРЕМЕНОВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА 2.пр.сит.-Извођење радова на изградњи дјечијег игралишта на Кочићевом Вијенцу 4,680.00
77 28286/22-јн 12/21/2022 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Набавка новогодишњеих украса 98.00
78 31868/22-јн 12/19/2022 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Исправка набавке 52.00
79 28431/22-јн 11/21/2022 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Набавка материјала са поправком постојећих новогодишњеих украса 98.00
80 3039/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО С1 ЈАНАБ 320-45/23 исправка 52.00
81 3205/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО С1 ЈАНАБ 320-47/23 одржавање софтвера Регистар некретнина и других модула 98.00
82 3182/23-ЈН 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО С1 ЈАНАБ
уређење атријума
98.00
83 11/11/2022 12/15/2022 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 11/22 170.12
84 10/11/2022 11/15/2022 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 10/2022 156.13
85 9/11/2022 10/15/2022 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 09/22 152.28
86 6657100-4-12227538170 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 12/22 178.44
87 00072/01 1/23/2023 ВАМАЛ ГРУПА ДОО набавка акумулатора 69.08
88 40-1100-2023-160 1/26/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАСИ поправак на возилу мерцедес атего 1823, Е53-М-306 3,412.36
89 015/00015 1/31/2023 ТЕВЕ ВАРНОСТ ЕЛЕКТРОНИКА ДОО сервис компресора 3,978.00
90 015/00016 1/31/2023 ТЕВЕ ВАРНОСТ ЕЛЕКТРОНИКА ДОО калибрација сензора и сервис хемијских одијела 5,265.00
91 2958/23-јн 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
92 3456/23-јн 1/30/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
93 2/23 2/1/2023 ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА Рачун за И, ИИ и ИИИ 2023. - стан бр. 14 39.00
94 40/22 8/2/2022 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Услуга провођења текста са српског на енглески језик 210.60
95 28/23 1/31/2023 ГРАДЈЕЊЕ ДЈУРИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду-ИИИ сеоско подручје за јануар 2023 51,616.89
96 011/2023 2/1/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ Редовно одржавање семафора на подручју града Бања Лука за јануар 2023 12,655.89
97 6662950-4-1222-7482351 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИИ 2022. - К. Алфонса XИИИ бр. 11 2.90
98 10238 2/2/2023 ХОТЕЛ МАЈЕСТИЦ БЕОГРАД Смештај / Инспектори Лазар Новаковић и Горан Арнаутовић 223.08
99 22-362-000110 2/3/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 320.70
100 22-362-000095 2/3/2023 АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА Угоститељске услуге 322.80
101 иф-00233-1-23 1/27/2023 ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА редеован преглед лифта 272.31
102 3635 2/8/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Израда прикључка на водоводну мрежу за п.п. у објекту Козара у Доњој Пискавици 699.10
103 3131/2022 2/8/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Потврда о власниству над ХОВ 10.00
104 161/22 2/8/2023 УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БАЊА ЛУКА котизација за семинар 600.00
105 170/22 2/8/2023 УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БАЊА ЛУКА Котизација за семинар - С Станић 300.00
106 23/01-003 2/8/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИћ Сторно дијела аванса по 6.привременој ситуацији-РЕЗЕРВАЦИЈА 2022 -33,539.20
107 23/01-003 2/8/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИћ Изведени радови по 6.привременој ситуацији-РЕЗЕРВАЦИЈА 2022 167,696.02
108 3005409-4-0921-7366465 9/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Медицинске Електронике
Вука Караџића 1 за 09/2021
24.16
109 793747-4-0222-7366465 2/28/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Медицинске електронике
Вука Караџића 1 за 02/2022
30.08
110 80-794/2022 12/15/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА мапе/ град 93.60
111 1/22 окончана сит 12/29/2022 ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА Закуп и сервисирање покретних еколошких wц кабина за 12/22-окончана ситуација 14,976.00
112 01-п-54/23 2/8/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Јавни конкурс 11-Г-366/23 1,965.60
113 11508/рс5025мву/22 2/9/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон ТЕСЛС 1.00
114 11507/рс5025мву/22 2/9/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телефон ТЕСЛА 2 комада 2.00
115 11509/рс 5025мву/22 2/9/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ текефон ТЕСЛА 1.00
116 свб23-00351 2/9/2023 САВА БАЛЛ Светосавски бал 1,173.50
117 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 2/10/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објава судског огласа -708.31
118 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 11/29/2022 ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Објава судског огласа -50.31
119 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/5/2022 ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ Семинар - " Обика свих цланова комисије за јавне набавке за рад у 2023" -181.35
120 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/8/2022 УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БАЊА ЛУКА котизација за семинар - Д. Јовановић -300.00
121 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/27/2022 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС конкурс -2,808.00
122 01/2303000437 2/1/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ поштански претинац 2023 100.00
123 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 2/10/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ Поштанско сандуче -100.00
УКУПНО: 414,267.88