РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 11666/1/20 12/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење-реконструкција и проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода-фаза ИИ 16,899.90
2 ФАКТУРА-АВАНС БР 8/2/20 1/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД авансна фактура резервација 2022 -25,418.21
3 841/1/20 1/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД в ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА "РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 127,091.07
4 725478-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - п.п. бр. 221 и 222 у Ул. Веселина Маслеше 1/11 213.10
5 724985-4-0223-7366529 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 02/23 - ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1 58.78
6 12/23 1/31/2023 ХИДРО КОП 3.привремена ситуација-вода 3 203,373.96
7 725021-4-0223-7366528 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 02/23 - ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2 41.52
8 720893-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Ул. Јеврејска бр. 28 41.24
9 720899-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 50.00
10 720894-4-0223-7366524 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИ 2023. - Амбуланта Доња Кола 48.17
11 01/2300253085 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ПРВО ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ 50,253.84
12 01/2300130565 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ТРЕЋЕ ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ 56,165.85
13 01/2300253105 2/28/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Трећа привремена ситуација за зимску службу пето градско подручје 41,313.29
14 7351/23-ЈН 3/6/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава конкурса 98.00
15 260 3/20/2023 ГРАФОТЕX ДОО БАЊА ЛУКА инвентурне плочице 114.00
16 7/1/2022 3/21/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 55 26.40
17 2-1730/2023 3/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 4,706.95
18 81-732/2023 3/14/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА ОБЈАВА НОВИНСКИХ ЧЕСТИТКИ ПО УГОВОРУ 1,572.48
19 001-0040 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање ЈР град-01/23 16,769.03
20 001-0041 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање ЈР на сеоском подручју-02/23 11,690.94
21 001-0042 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Инвестиционо одржавање ЈР за 02/23 18,828.23
22 001-0043 3/21/2023 ABC SOLUTIONS ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање ЈР град-02/23 12,036.96
23 иф-00073-1-23 3/15/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Мјесечне карте за ученике ромске националне мањине за март 2023. године 60.00
24 125 2/28/2023 ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА 02/2023 600.00
25 ИФ-00276-1-23 3/9/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија 101.79
26 9000257365 3/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица у Куљанима 1,781.12
27 9000257364 3/17/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЕС-Пумпна станица Куљани 29.25
28 49/23 2/28/2023 ЛУКАЈИЋ ТРЕВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦИ услуга превоза инвалидних лица за 02/23 6,579.00
29 21/23 2/28/2023 ЛУКАЈИЋ ТРЕВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦИ услуга превоза инвалидних лица за 01/23 5,484.98
30 506 3/15/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА мишљење на УТУ за реконструкцију ул. ј. цвијића 113.49
31 299/23 3/28/2023 ГРАФОТЕКС ДОО БАЊА ЛУКА ИНВЕНТУРНЕ ПЛОЧИЦЕ 45.60
32 РНОСТ - 429926/22 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за В 2022. за п.п. бр. 55 26.40
33 РНОСТ - 429927/22 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за ВИ 2022. за п.п. бр. 55 26.40
34 РНОСТ - 429922/22 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за И 2022. за п.п. бр. 55 26.40
35 РНОСТ - 429923/22 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за Ии 2022. за п.п. бр. 55 26.40
36 РНОСТ - 429924/22 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СИМЕ МАТАВУЉА 10 Рачун за ИИИ 2022. за п.п. бр. 55 26.40
37 иф-00022-1-23 3/28/2023 В СИСТЕМ ДОО Дјечије игралиште у Рацунама-РЕЗ 22 17,544.15
38 иф-01360-01-23 3/27/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 397.04
39 419/23-02С 3/16/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 32.82
40 420/23-02с 3/16/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 527.06
41 421/23-02с 3/16/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 884.52
42 422/23-02с 3/16/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 514.74
43 23/03-012 3/29/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ 8.пр.сит.-ОШ "Ада"-РЕЗ 22 444,719.04
44 авансни рачун 23/03-009 3/29/2023 ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ Сторно авансни рачун по 8.пр.сит. -88,943.80
45 2300147 3/30/2023 ПРОМЕТНО,УСЛУЖНО ДРУШТВО РЕФОТ БХ ДОО ФОТО ОПРЕМА 2,060.00
46 3/23 3/23/2023 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарска служба за 02/23 14,530.70
47 иф-00333-1-23 3/27/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА услуга сервиса 568.62
48 иф-00335-1-23 3/27/2023 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА услуга сервиса копир апарата 124.02
49 3/1/2023 3/29/2023 ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 зев 03/2023 47.60
50 01-р-916/23 3/27/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава огласа 2,253.42
51 596 3/23/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Израда прикључка на водоводну мрежу ОФК Слобода Пискавица, Бабићи бб - Плаћено 699,10 КМ 08.02.2023. по предрачуну 701.92
52 595 3/23/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса бр. 413 од 28.02.2023. -699.10
53 23-360-000125 3/21/2023 GLOBAL GPS ДОО сателитско праћење возила - за зимску сезону (15.11.2022. - 15.03.2023.год) 5,828.82
54 6/1/2022 3/20/2023 GREEN TEAM GROUP уклањање графита по налогу 08-370-1642/23 1,479.00
55 8727/23-ЈН 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОГЛАС - ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЗ У БИХ - фаза 2 98.00
56 8627/23-ЈН 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Тросак објаве обавјестења о набавци 98.00
57 8763/23-јн 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Спортско рекреативна површина на обали ријеке Врбас 98.00
58 8978/23-јн 3/20/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Техничко испитивање и анализа 98.00
59 9674/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни радови на изградњи дјечијег игралишта-Кочићев вијенац 98.00
60 9840/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Додатни радови-дјечије игралиште насеље Центар 98.00
61 9876/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Техничко испитивање и анализа 98.00
62 10041/-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ набавка огрева 98.00
63 17787-ао-721942-00/23 3/30/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију возила 176.65
64 17758-ао-721941-00/23 3/30/2023 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЧКО осигурање за регистрацију 17.66
65 2/1/2023 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 02/2023 41.80
66 3/1/2023 3/31/2023 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев03/2023 41.80
67 2023-В001-53-000009 3/31/2023 ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС Закуп за 03/2023 (одржавање вјенчања) 3,393.00
68 725473-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.17
69 725472-4-0223-7366436 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 41.58
70 722464-4-0223-7366492 2/28/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/2023 189.13
71 277861 3/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Бустер станица Голеши 1,781.12
72 01-п-188/23 3/31/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава конкурса 3,039.66
73 04-р-258/23 4/3/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Извод из матичне књиге рођених и умрлих 2,750.00
74 01/2300255697 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 03/2023 1,265.83
75 01/2300255977 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 03/2023 1,082.91
76 9671/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава у Сл. гласнику БИХ за јавну набавку "Обављање стручних геодетско-катастарских услуга" 98.00
77 6/1/2023 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 02/2023 36.00
78 4/1/2023 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 02/2023 36.00
79 2/1/2023 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 01/2023 36.00
80 24/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 12/2022 36.00
81 22/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 11/2022 36.00
82 20/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 10/2022 36.00
83 18/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 09/2022 36.00
84 16/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 08/2022 36.00
85 14/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 07/2022 36.00
86 12/1/2022 4/3/2023 ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 зев 06/2022 36.00
87 иф-00177-1-23 3/31/2023 СЕРВИС РОГИЋ вулканизерске услуге 76.00
УКУПНО: 968,653.61