РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 9000257735 3/22/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА такса 29.25
2 10/14/2023 3/24/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ Извођење накнадних радова на уређењу обале ријеке Врбас
Дио из РЕЗ 22, дио из буџета 2023.
87,684.19
3 усл-00064-1-23 3/28/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА Главни пројекат реконструкције Улице војводе Момчила 6,996.60
4 хкп-до-111/23 3/27/2023 HKP CONSULTING ДОО БАЊА ЛУКА Надзор над проширењем дистрибутивне мреже-вода 1
(УГ. 12-Г-4841/19)
24,805.40
5 хкпц-43/23 3/27/2023 HKP CONSULTING ДОО БАЊА ЛУКА Надзор над проширењем дистрибутивне мреже-вода 1 и вода 2 (УГ. 12-Г-4841/19) 63,031.80
6 9454/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
7 272076745 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
8 272076575 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
9 272076585 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 6.20
10 89/1/2/2023 4/6/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Израда елабората за постављање посебних објеката на путу на раскрсници улице радоје домановића Филипа Мацуре и Ђуре Ђаковића 737.10
11 33/23 4/4/2023 МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Окончана ситуација - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ - НАСЕЉЕ ЦЕНТАР 18,941.36
12 356 3/28/2023 ГРАФО БАЛКАН Дизај Тотем Одл. 11-Г-1051/23 5,674.50
13 9573/23-јн 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа - Услуге одржавања софтвера Бике Схаринг система 98.00
14 10987/23-ЈН 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава јавне набавке број 404-20/23 98.00
15 272076336 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 112.40
16 272073919 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
17 272073921 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
18 272073923 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
19 272073925 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 30.60
20 272073928 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
21 272073931 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 446.30
22 23-300-0038 4/7/2023 ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Услуге комуникације и управљања јавном расвјетом 2,434.96
23 23-3001-236/ВПЗ 4/6/2023 Studio Designt ДОО БАЊА ЛУКА ПВЦ картица бијела 8.19
24 8075969749 3/31/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 23.70
25 33328 3/31/2023 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 450.80
26 1356124-4-0323-736641 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта Љубачево 2.93
27 1350170-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. у Ул. Јеврејска бр. 28 41.30
28 1354229-4-0323-7366478 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 1 у МЗ Петрићевац 47.82
29 1354230-4-0323-7366478 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 2 у МЗ Петрићевац 41.15
30 1354696-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 134 Ул. Саве Љубоје бр. 2 41.13
31 5551101010404540 3/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 295.34
32 1/23/1932 4/6/2023 LANACO БАЊА ЛУКА Софтвер за плаћање паркинга СМС- 9,390.68
33 27/2023 4/12/2023 МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
34 28/2023 4/12/2023 МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
35 24/2023 4/11/2023 МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
36 34/2023 4/12/2023 МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
37 33/2023 4/12/2023 МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 5.00
38 33-1001237 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 134 у Ул. С. Љубоје бр. 2 379.64
39 33-31924 3/2023 3/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 21 у Ул. К. Алфонса XИИИ бр. 38 106.71
40 1354715-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - Ул. Симе Матавуља бр. 4 А 41.42
41 1354716-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за централну гаражу бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 57.88
42 1354714-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 41.15
43 1354707-4-0323-7366436 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - ЈС "Пећина" 2.90
44 1350174-4-0323-7366524 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 41.25
45 књижна обавјест 4/5/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.26
46 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.27
47 кјнижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.03
48 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.05
49 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.10
50 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.17
51 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.05
52 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.02
53 књижња обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.16
54 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.02
55 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.06
56 1356161-4-0323-7366510 3/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ИИИ 2023. - МЗ Пискавица 41.16
57 201/23 3/11/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечна карта за април 105.00
58 30/23 3/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ЧЕТВРТО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ 5,300.44
59 29/23 3/31/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ 7,796.37
60 9528622664 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови телекомуникационих услуга за 03/23 70.20
61 11294/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве јавне набавке у Сужбеном гласнику 98.00
62 11350/23-јн 4/10/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
63 9000260475 4/24/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Прикључак ел. ен. у ОШ "Локвари" 1,572.43
64 23-362-000023 4/25/2023 Aquana ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 04/2023 51.80
65 23-362-000026 4/25/2023 Aquana ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 04/2023 29.10
66 23-362-000027 4/25/2023 Aquana ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 04/2023 23.00
67 23-362-000028 4/25/2023 Aquana ДОО БАЊА ЛУКА репрезентација 04/2023 126.80
68 23-3300-000097 4/26/2023 КООРДИНАТА ДОО организација догађаја - Дан града Одл. 11-г-1051/23 6,435.00
69 1003207523 4/24/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Семинар - С. Станић 150.00
70 1003206021 4/24/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА семинар - З. Ђукић 150.00
71 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.53
72 књижна обавјеwст 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.10
73 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.02
74 кннижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.03
75 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.02
76 03/23 4/26/2023 ПЕРО ГРИЂО Организација, израда и снимање програма уређење града (Одл. 11-Г-1051/23) 6,689.00
77 ИФ-00070-1-23 4/24/2023 AAP Electronic Организација догађаја Бањалучко прољеће (Одл. 11-Г-1051/23) 8,798.40
78 8/1/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 255.00
79 10/1/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 680.00
80 9/1/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 51.00
81 14/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 340.00
82 11/1/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 2,805.00
83 12/1/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 1,870.00
84 13/2023 4/18/2023 Green Team Group Уклањање графита 340.00
85 9225444169 10/31/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ тРОШКОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 03/2023 193.12
86 2028622592 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови телекомуникационих услуга за 03/23 228.15
87 1428627638 3/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 193.05
88 ИФ-00010-4-23 4/20/2023 НОЋНИ ТАКСИ ДОО прање возила

1,053.00
УКУПНО: 267,834.78