РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 6430013609/2023 4/30/2023 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС Накнада 25% за премјештена и депонована возила за период 01.04.-30.04.2023. год
По уговору 12-Г-3478/18
1,682.50
2 156/23 5/31/2023 ЛУКАЈИЋ ПРЕВОЗ фактура за мај 2023 6,306.04
3 7.рата-5.037.349,5.037.348,5.037.346 6/15/2023 WIENER ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД осигурање имовине 3,706.00
4 26/23 6/27/2023 Уклањање графита на фасади у ул Вождовачка 30
По Уговору број: 11-Г-609/23
357.00
5 25/2023 6/27/2023 ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП Уклањање графита на фасади у улици Триве Амелице 31 1,555.50
6 24/2023 6/27/2023 ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП Уклањање графита на фасади у улици Краља Петра ИИ 62 884.00
7 1/23/3619 6/29/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за ЈУН 2023. 14,625.00
8 964/23-02с 6/13/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 241.02
9 963/23-02с 6/30/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 446.30
10 967/23-02с 6/13/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 439.72
11 966/23-02с 6/13/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 784.85
12 57/23 6/30/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 6.пр.сит. Уклањање отпада 16,380.09
13 23/2023 6/27/2023 ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП Уклањање графита на фасади у улици Здравке Корде 255.00
14 01/2300391514 6/30/2023 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 06/23 1,569.65
15 262/рф/2023 7/3/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА продаја штампе 524.01
16 усл-00147-1-23 7/4/2023 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА ИЗРАДА УТУ ПО УГОВОРУ 3,474.90
17 10-35 6/30/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ извођење радова , друга привремена ситуација 37,591.14
18 075/2023 7/4/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ Рачун за јун 2023 7,972.38
19 005/23 окончана ситуација 7/12/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 29,154.65
20 1/20/5230 6/30/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 49,677.33
21 12/23 аванс 7/10/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Комунална накнада -6,231.55
22 ИФ-00790-1-23 7/6/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија 101.79
23 66550-4-0623-4100521 и др рекапитулација 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација за 06/23 41,164.27
24 65606-4-0623-4100521 и др рекапитулација 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација рачуна за 06/23 144,111.67
25 23-3000-000044 7/10/2023 ГРИД ДОО РАЧУН ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 1,161.87
26 01/2300391486 6/30/2023 ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 06/23 696.40
27 1130601880 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телекомуникационе услуге за 06/23 1,749.15
28 6030601605 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Интернет ГУ за 06/23 5,257.42
29 3113/002/23 6/29/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Провизија за ВАС СМС мпаркинг Град Бања Лука 8,997.18
30 106/2023 7/5/2023 GIFA CONSALTING ДОО НАДЗОР НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА КОД СОКОЛСКОГ ДОМА 6,669.00
31 1137/23 7/26/2023 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА УСЛУГА ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ 148.59
32 3-548/10/2023 7/20/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА набавка горива за потребе ватрогасне јединице 20,247.52
33 001-0143 7/13/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање јавне расвјете-град за 06/23 16,328.52
34 001-0144 7/13/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање јавне расвјете-село за 06/23 3,552.01
35 001-0157 7/18/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Монтажа и демонтажа заставица 18,720.00
36 33-1000191 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  гријање 06/2023 273.46
37 33-1001473 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Дистрибутивни трошкови по инсталисаној снази за испоручену топлотну енергију 120.90
38 33-1001265 6/2023 6/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА ГРИЈАЊЕ 06/23 913.66
39 6430013922/2023 6/30/2023 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС Накнада 25% за премјештена и депонована возила за период од 01.06.-30.06.2023. год 2,415.00
40 01/230100448 6/30/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ Поштанске услуге 19,001.90
41 0005/23 7/17/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Услуге на пословима комуналне накнада за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год. Уговор број 11-Г-2347/2023. 62,315.49
42 иф-00831-1-23 7/21/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Пицк уп роллер 65.52
43 3062365-4-0623-7366501 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 06/2023 41.22
44 3062582-4-0623-7366523 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак ел.енергије за пуњач ел.возила у улици Младена стојановића за јун23 873.58
45 3062822-4-0623-7366471 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС утрошак ел.енергије за пуњач ел.возила у Видовданској улици за јун 2023 752.20
46 3066539-4-0623-7366437 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Депонија смећа-Рамићи-06/23 41.45
47 04-р-545/23 7/12/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Извод из матичне књиге 7,550.00
48 121/2023 7/18/2023 "ИМ"ФИРЕ СЕЦУРИТY сервисирање и пуњење апарата за почетно гашење пожара 6,979.05
49 65/23 7/24/2023 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 1.пр.сит.-Лусићи 65,067.71
50 4130591685 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ рачун за телекомуникационе услуге за 06/2023 2,830.75
51 7030601634 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови телекомуникационих услуга 578.10
52 9030559885 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Трошкови телекомуникационих услуга 46.80
53 24719/23-јн 7/11/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ чишћење стаклених и камених површина 98.00
54 24814/23-јн 7/11/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ набавка оружја 98.00
55 1/1/2023 7/17/2023 М СОЛУТИОН Организација догађаја 9,900.00
УКУПНО: 620,263.71