РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 28938 12/30/2022 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА ПАКЕТИЋА 7,020.00
2 117/22 12/31/2022 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022/2023 ИВ сеоско подручје 5,936.70
3 116/22 12/31/2022 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022/2023 ИИ сеоско подручје 7,920.15
4 1/22/5358 12/28/2022 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за децембар 2022. године 2,433.60
5 28179 1/23/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА ПАКЕТИЋА 3,000.00
6 22-3600-000428 12/28/2022 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК Услуге пројектовања 6,994.26
7 YФ 01/2214000703 12/31/2022 СЕЦТОР СЕЦУРИТY ДОО БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЊА 1,170.00
8 иф-00013-1-23 1/11/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за мјесецне карте за јануар 2023 10,219.70
9 3/23 1/5/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 144.60
10 4/23 1/5/2023 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 727.50
11 172/22 12/21/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 561.65
12 178/22 12/26/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 321.50
13 180/22 12/27/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 291.35
14 162/22 12/13/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 118.35
15 166/22 12/15/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Набавка 88.30
16 169/22 12/16/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 265.22
17 151/22 11/30/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 175.60
18 155/22 12/2/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 421.35
19 161/22 12/12/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 126.45
20 142/22 11/18/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 215.20
21 143/22 11/18/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАПОМЕНА 64.95
22 145/22 11/23/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 186.51
23 150/22 11/28/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 181.22
24 137/22 11/10/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 95.55
25 138/22 11/11/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 157.50
26 139/22 11/11/2022 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НАБАВКА 191.30
27 23-300-0002 1/10/2023 ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Комуникација и управљање јавном расвјетом на сеоском подручју-10-11-12/22 2,434.96
28 6/1/2023 1/3/2023 ПИРО-ТЕХНИК ДОО БРЧКО Новогодишњи ватромет 7,015.32
29 069-12-2022 1/13/2023 БЛУМ ДОО одржавање система обезбјеђења 11,381.06
30 1831/22-02с 12/30/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА поправка 1,127.88
31 1830/22-02с 12/30/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 1,031.75
32 6662389-4-1222-7366529 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електрч.енерг.пумпна станица ПС1 84.10
33 6662424-4-1222-7366528 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електрич.енерг.пумпна станица мотике 27.17
34 17/23 1/12/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенције за превоз за јануар 2023 14,999.60
35 18/23 1/12/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз за јануар 2023 16,784.22
36 003/23 1/10/2023 СЛОБОДА БОЈАНИЋ НЕНАД С.П. идентификација квара 210.60
37 002/23 1/5/2023 СЛОБОДА БОЈАНИЋ НЕНАД С.П. преглед гријања и хлађења 1,497.60
38 61488-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Голуба Бабића-12/22 7.37
39 62471-222-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Санска К-15-12/22 1.05
40 61349-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Царице Милице-12/22 1.05
41 61101-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Алеја Светог Саве-12/22 4.21
42 62485-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Народног хероја Милана Тепића-12/22 161.84
43 62041-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Кр.Петра 1.Карађорђевића-12/22 2.28
44 62675-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат Купрешка-12/22 37.35
45 2-85/2023 1/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО 4,043.97
46 иф-00019-1-23 1/16/2023 АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА Субвенција за мјесецне карте за јануар 2023 23,666.12
47 6430012660/2022 12/31/2022 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС Накнада 25% за премјештања возила за приод 01.12.-31.12.2022.године 3,032.50
48 189/23-јн 1/9/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ ЈН санација кровова 98.00
49 246/23-јн 1/10/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ оглас - С1 ЈАНАБ 98.00
50 726/23-јн 1/10/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Уговор набавка парковских клупа 98.00
51 154/2/20 12/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Авансна фактура -31,699.71
52 10717/1/20 11/1/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење (уговор 12-Г-3203/22) 1,537.71
53 1/20/7369 8/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење (уговор 12-Г-3203/22) 77,506.40
54 10718/1/20 11/1/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење (уговор 12-Г-3203/22) 64,806.22
55 10730/1/20 11/1/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење (уговор 12-Г-3203/22) 44,276.98
56 10732/1/20 11/30/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Књижно терећење (уговор 12-Г-3203/22) 50,478.34
57 6/р 1/18/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА смјештај и остале услуге 875.00
58 15/р 1/16/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА смјештај и услуге ресторана 4,435.19
59 29/23-02с 1/17/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 695.00
60 28/23-02с 1/17/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ауто сијалица 33.11
61 25/23-02с 12/31/2022 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 416.34
62 30/23-02с 1/17/2023 ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА сервис 307.69
63 67083-4-1222-410 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица Алеја Св.Саве 743.75
64 67426-4-1222-5100779 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор у парку Петар Кочић-12/22 79.44
65 66388-4-1222-5100640 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Плацање утросене електрицне енергије у ПЗ Рамици-Бањалука - плацање из Будзета за 2022. годиину 2,217.14
66 3-2-182/2023 1/18/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Евидентирање обвезника комуналне накнаде-ПЛАЋЕНО АВАНСНО 7,020.00
67 001-0003 1/17/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање расвјете на сеоском подручју 8,097.37
68 001-0002 1/17/2023 АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање ЈР-Град за 11/22 и 12/22 34,945.44
69 иф-00014-1-23 1/11/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Суубвенције приградских линија за мјесец јануар 2023 13,477.00
70 иф-00015-1-23 1/11/2023 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз за јануар 2023 4,985.00
71 012/23 1/19/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за превоз за јануар за 2023 6,287.80
72 49/2023 1/13/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Обављ. послова платног агента за дужничке хов 30.00
73 851 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 61 16.00
74 857 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 67 16.00
75 856 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 66 16.40
76 853 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 63 16.00
77 858 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 68 16.00
78 860 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 70 16.00
79 794 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 4 16.40
80 799 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 9 15.20
81 797 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 7 15.20
82 800 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 10 14.00
83 848 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 58 16.00
84 859 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 68 16.00
85 801 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 10 14.00
86 816 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 25 16.00
87 825 12/31/2022 ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 Рачун за XИИ 2022. - стан бр. 34 16.00
88 888 12/31/2022 ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 Трошкови текућег одржавања 600.00
89 247/23-јн 1/10/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ С1 јанаб 320-446/22 98.00
90 23-3200-000046 1/13/2023 РАТАТОУИЛЛЕ БОГДАН МАЉКОВИЋ СП КЕТЕРИНГ 250.00
91 иф-00178-01-23 1/18/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА наљепнице таxи 689.72
92 32/2023 1/19/2023 БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД БАЊА ЛУКА годишња накнада за трговање обвезница- муницип.обв. (ИИ емисија)
годишња накнада за трговање обвезница- муницип.обв. (ИИИ емисија)
9,000.00
93 2186/23-јн 1/16/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Радови на изградњи видиковца 98.00
94 22/23 1/20/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за мјесец јануар за ученике припаднике ромске националне мањине. 30.00
95 53309-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА обрачун потрошње воде 18.67
96 53334-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Обрачн потрошње воде 6.23
97 ир23/01-004 1/19/2023 РОАМИНГ НЕТWОРКС услуга одржавања система веза 327.60
98 101-51-31/2023 1/19/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј37-Е-259 65.33
99 1 23/01-010 1/17/2023 ГЕОФОН АД ТЕСЛИЋ ватродојава 748.80
100 6470020079/2023 1/18/2023 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Надзор и управљање јавном расвјетом на територији града за 10-12/2022 8,043.75
101 00040/01 1/17/2023 ВАМАЛ ГРУПА ДОО НАБАВКА АКУМУЛАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ 183.46
102 00042/01 1/17/2023 ВАМАЛ ГРУПА ДОО НАБАВКА АКУМУЛАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ 481.57
103 ИФ-00035-1-23 1/17/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Фиксирна фолија за ласерски штампач 101.79
104 31/23 1/24/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз за јануар 2023 24,498.43
105 29/23 1/24/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз за јануар 2023 14,689.80
106 30/23 1/24/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превоз за јануар 2023 21,433.27
107 32/23 1/24/2023 ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција у приградском саобраћају за мјесец јануар 2023 7,620.80
108 8226050681 11/30/2022 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата 76.00
109 5944404-4-1122-7366524 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Амбуланта Доња Кола 68.73
110 5944402-4-1122-7366524 11/30/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Ул. Јеврејска бр. 28 27.17
111 33-1001265 11/2022 11/30/2022 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИ 2022. - Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 11 2,911.17
112 усл-00352-1-22 12/29/2022 РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Надзор на наставку изградње пута у насељу Пријечани 505.37
113 6658066-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Подземни ходник код ТЦ Делта-12/22 136.42
114 6657729-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Београдска 13-12/22 687.02
115 6657726-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Змај Огњеног Вука 9-12/22 507.78
116 6657727-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Змај Огњеног Вука 15-12/22 389.82
117 6657728-4-1222-7366524 12/31/2022 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЈР Змај Огњеног Вука 218-12/22 260.91
118 381/22 12/16/2022 ПЛАН ДОО Услуге израде урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу тротоара у насељу Врбања 6,786.00
119 013/23 1/19/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за приградске линије за јануар 2023 4,650.80
120 015/23 1/25/2023 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за превоз за јануар 2023 1,417.00
121 107/2023 1/24/2023 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД Обављање послова платног агента за дужничке хов 653.00
122 11644/1/20 12/31/2022 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД ИВ привремена сит.бр.11644/1/20 реконструкција улице Краља Александра И Карађорђевића 158,498.57
123 75-4/2023 АВАНСНИ РАЧУН 1/27/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО Авансни рачун-реконструкција прве Куљанске улице у Куљанима -59,678.72
124 7С-4/2023 1/27/2023 НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО Реконструкција прве Куљанске улице у Куљанима 298,393.56
125 ИФ-00020-1-23 1/25/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенције за јануар 2023 12,609.34
126 ИФ-00021-1-23 1/25/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за јавни превоз на подручју Града БЛ-приградске линије за 01-23 2,613.55
127 22/2023 1/26/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за јануар 2023 20,848.33
128 23/2023 1/26/2023 БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за превознике за јануар 2023 26,833.23
129 ПРЕДРАЧУН БР 3102307933 1/18/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС Издавање лиценце 2023. Сања Станишић 20.00
130 ПРЕДРАЧУН БР 3102307523 1/26/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС издавање лиценце за 2023.Зденка Ђукић 20.00
131 ПРЕДРАЧУН БР 3102306021 1/26/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС Издавање лиценце за 2023. Сандра Станић 20.00
132 ПРЕДРАЧУН БР 4002306021 1/18/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА претплата за часописе Финрар и Финанцинг, Дигитално пакет издање 496.00
133 ПРЕДРАЧУН БР 4002307523 1/18/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА претплата за часописе Финрар и Финанцинг 379.00
134 2023-22-000002 1/31/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР Израда издигнуте пјешачке платформе у пјешачкој зони 99,259.97
135 309р/2022 12/30/2022 ОДГОВОР КОНТАКТ ДОО БАЊА ЛУКА Плаћање услуге обезбједјивања организовања новогодишњег програма - дочек Нове 2023. године 128,581.65
136 12/1/2022 1/30/2023 ОДГОВОР КОНТАКТ ДОО БАЊА ЛУКА Сторно авансна фактура - услуга организовања новогодишњег програма - дочек Нове 2023. године 80,000.00
137 кд23х00017 1/23/2023 ЗЕПТЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ КД Набавка уређаја за пречишћавање ваздуха 5,789.26
138 4002310783 2/1/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Претплата за часописе Финрар и Финанцинг - Вукица Пејаковић- Стојић 379.00
139 4002307933 2/1/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА Претплата за часописе - Станишић Сања 379.00
140 2023-001-267 1/27/2023 ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ Сместај - Б. Шљивар, Б. Грбић, С. Раљић 675.82
141 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 2/3/2023 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА Сторно аванса за услуге по Уговору 11-Г-4393/22 -7,020.00
142 УВЕЗИВАЊЕ АВАНСА - НЕМА СТОР.АВ.ФАК. 12/29/2022 ОДГОВОР КОНТАКТ ДОО БАЊА ЛУКА Сторно авансна фактура - услуга организовања новогодишњег програма - дочек Нове 2023. године -80,000.00
УКУПНО: 1,225,820.89