Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  22-3000-000078  29.11.2022.  ГРИД ДОО  Услуге обављања геодетских послова-пренос границе комплекса експропријације са снимањем граничним линијама по метру експропријације  УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА-ПРЕНОС ГРАНИЦЕ КОМПЛЕКСА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ СА СНИМАЊЕМ ГРАНИЧНИМ ЛИНИЈАМА ПО МЕТРУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 936.00
 2  34705  09.12.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за услуге  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ 60.00
 3  34705  09.12.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  накнада за вођење рачуна  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 4  34705  09.12.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Троскови ино банке за изврсење дознаке у иностранство  ТРОСКОВИ ИНО БАНКЕ ЗА ИЗВРСЕЊЕ ДОЗНАКЕ У ИНОСТРАНСТВО 48.90
 5  220/22  20.12.2022.  РАКИЋ АДВИСОРY  Услуге саветовања  УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА 1,404.00
 6  56260496900447  30.11.2022.  МТЕЛ  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ 13.77
 7  3126026254  30.11.2022.  МТЕЛ  ПТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕОГРАФ  ПТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕОГРАФ 23.40
 8  8926073021  30.11.2022.  МТЕЛ  ЗАКУП ЗА СИРЕНЕ  ЗАКУП ЗА СИРЕНЕ 411.83
 9  9726029336  30.11.2022.  МТЕЛ  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНУ ПЛАТФОРМУ БРОНТО  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНУ ПЛАТФОРМУ БРОНТО 22.23
 10  22-301-002091  15.12.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  трошкови сервиса ватрогасног возила АРГО  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА АРГО 1,521.00
 11  22-301-002092  15.12.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНЕ ПЛАТФОРМЕ 22 МЕТРА  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНЕ ПЛАТФОРМЕ 22 МЕТРА 6,669.00
 12  1-5031/22  13.12.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Хостинг услуга (пакет 50 ГБ), Хостовање виртуелног сервера (1 година)  ХОСТИНГ УСЛУГА (ПАКЕТ 50 ГБ), ХОСТОВАЊЕ ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (1 ГОДИНА) 5,895.63
 13  5459383-4-1022-7366511  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Пискавица  РАЧУН ЗА X 2022. - МЗ ПИСКАВИЦА 28.56
 14  5949141-4-1122-7366478  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 2  РАЧУН ЗА XИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2 27.17
 15  5949142-4-1122-7366478  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  РАЧУН ЗА XИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 27.63
 16  5951121-4-1122-7366511  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2022. - МЗ Пискавица  РАЧУН ЗА XИ 2022. - МЗ ПИСКАВИЦА 27.83
 17  1-2290/2022  12.12.2022.  ХОТЕЛ ВИДОВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА  хотелски смјештај  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 411.20
 18  195/2022  06.12.2022.  АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА  трошкови израде приједлога мјера заштите од пожара  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРИЈЕДЛОГА МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 1,500.00
 19  11331/рс5025мву/22  09.12.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице  ЗАМЈЕНА СИМ КАРТИЦЕ 5.85
 20  11259/рс5025мву/22  08.12.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице  ЗАМЈЕНА СИМ КАРТИЦЕ 5.85
 21  01-цз/22 и привремена ситуација  12.12.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О.  санација објекта за потребе ЦЗ и ПТВСЈ  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЗ И ПТВСЈ 51,963.44
 22  ИФ-06081-8-22  20.09.2022.  ТЕХНОПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  УГ.С ИНВЕСТИТОРИМА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В.С.СТЕПАНОВИЋА  УГ.С ИНВЕСТИТОРИМА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В.С.СТЕПАНОВИЋА 81,806.60
 23  266392  06.12.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључење ЕЕ на мјерном мјесту - п.п. бр. 92  ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЕ НА МЈЕРНОМ МЈЕСТУ - П.П. БР. 92 32.76
 24  9548/рс5025мву/22  11.10.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице  ЗАМЈЕНА СИМ КАРТИЦЕ 5.85
 25  9439/рс5025мву/22  07.10.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице  ЗАМЈЕНА СИМ КАРТИЦЕ 5.85
 26  243/22  08.12.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  хотелски смјештај  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 702.00
 27  3678/22  30.11.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА 62,286.66
 28  54-у/22 трећа привремена ситуација  09.12.2022.  ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА  Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у МЗ Бистрица, засеоци Талићи, Телићи, Станивуковићи и Полићи  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ БИСТРИЦА, ЗАСЕОЦИ ТАЛИЋИ, ТЕЛИЋИ, СТАНИВУКОВИЋИ И ПОЛИЋИ 140,655.90
 29  3692/22 -вии привремена ситуација  30.11.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Извођење радова реконструкције саобраћајнице у Ул.Тешана Подруговића у насељу Дебељаци ( ВИИ прив. ситуација)  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У УЛ.ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА У НАСЕЉУ ДЕБЕЉАЦИ ( ВИИ ПРИВ. СИТУАЦИЈА) 64,058.60
 30  255/22  01.12.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  Одржавање комуналне опреме на подручју града Бања Лука  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА 25,684.52
 31  145722-425  02.12.2022.  ЕУРО ЗНАК ДОО БАЊА ЛУКА  Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на улицама и локалним путевима на подручју града Бања Лука  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА 15,713.58
 32  м196051  30.11.2022.  МТЕЛ  ФИКСНИ - НОВ 2022  ФИКСНИ - НОВ 2022 8,969.06
 33  5947907-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица на паркинг Краља Петра И Карадјордјевића  НАПЛАТНА КУЋИЦА НА ПАРКИНГ КРАЉА ПЕТРА И КАРАДЈОРДЈЕВИЋА 136.68
 34  5947906-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица за паркинг ул. Краља Петра И Карадјордјевића 74 А  НАПЛАТНА КУЋИЦА ЗА ПАРКИНГ УЛ. КРАЉА ПЕТРА И КАРАДЈОРДЈЕВИЋА 74 А 27.81
 35  5947905-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна киућица за паркинг, Тржничка  НАПЛАТНА КИУЋИЦА ЗА ПАРКИНГ, ТРЖНИЧКА 27.78
 36  5947904-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица за паркинг Младена Стојановићша 123  НАПЛАТНА КУЋИЦА ЗА ПАРКИНГ МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋША 123 85.35
 37  5947903-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплата за паркинг кућице, Битољска  НАПЛАТА ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦЕ, БИТОЉСКА 478.42
 38  5944739-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Подземни ходник ТЦ Делта-11/22  ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ТЦ ДЕЛТА-11/22 135.67
 39  5949390-4-1122-7366526  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Самосулужна праоница за кућне љубимце-11/22  САМОСУЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ-11/22 32.88
 40  5944401-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Шумадијска-11/22  ЈР ШУМАДИЈСКА-11/22 297.32
 41  5947902-4-1122-7366452  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућћица за паркинг Бана Др. Тодора Лазаревића бб  НАПЛАТНА КУЋЋИЦА ЗА ПАРКИНГ БАНА ДР. ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ 59.79
 42  5944399-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Младена Ољаче-11/22  ЈР МЛАДЕНА ОЉАЧЕ-11/22 409.99
 43  5944400-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Милана Цвијетића-11/22  ЈР МИЛАНА ЦВИЈЕТИЋА-11/22 376.84
 44  5944395-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Београдска-11/22  ЈР БЕОГРАДСКА-11/22 325.54
 45  5944396-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Дубичка-11/22  ЈР ДУБИЧКА-11/22 99.11
 46  5944405-4-1122-7366540  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Вељка ПЕтровића-11/22  ЈР ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА-11/22 33.53
 47  5944406-4-1122-7366540  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Ивана Горана Ковачића-11/22  ЈР ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА-11/22 3.89
 48  5944391-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Тузланска-11/22  ЈР ТУЗЛАНСКА-11/22 81.16
 49  5951093-4-1122-7366517  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Стојановићи-11/22  ЈР СТОЈАНОВИЋИ-11/22 130.73
 50  5951366-4-1122-7366515  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Барловци Ново насаље-11/22  ЈР БАРЛОВЦИ НОВО НАСАЉЕ-11/22 2.96
 51  5946541-4-1122-7366527  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица-11/22  ПУМПНА СТАНИЦА-11/22 68.36
 52  59120-4-1122-5100779  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простору у парку Петар Кочић-11/22  ПОСЛОВНИ ПРОСТОРУ У ПАРКУ ПЕТАР КОЧИЋ-11/22 132.96
 53  5944397-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Косте Јарића--11/22  ЈР КОСТЕ ЈАРИЋА--11/22 305.54
 54  5944398-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Марка Липовца-11/22  ЈР МАРКА ЛИПОВЦА-11/22 376.24
 55  5944392-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 9-11/22  ЈР ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА 9-11/22 451.29
 56  5944393-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 15-11/22  ЈР ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА 15-11/22 339.70
 57  5944394-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука-11/22  ЈР ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА-11/22 223.88
 58  5944390-4-1122-7366524  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Трг Крајине бб-11/22  ТРГ КРАЈИНЕ ББ-11/22 39.43
 59  65/22022  16.12.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Услуге одржавања јавних површина, садње крчење коровишта и сузбијања амброзије за 11/122  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, САДЊЕ КРЧЕЊЕ КОРОВИШТА И СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ ЗА 11/122 95,768.58
 60  10678/1/20  30.11.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Реконструкција улице Краља Александра И Карађорђевића у насељу Мотике Бања Лука  РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА У НАСЕЉУ МОТИКЕ БАЊА ЛУКА 110,723.44
 61  148/2/20 аванс  30.11.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Реконструкција улице Краља Александра И Карађорђевића у насељу Мотике  РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА У НАСЕЉУ МОТИКЕ -22,144.69
 62  м1969051  30.11.2022.  МТЕЛ трошак 11/2022 ТРОШАК 11/2022 3,040.19
 63  33-1001473 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови енергије за простор бивше галерије Терзић.  ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРОСТОР БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ. 382.57
 64  30330/22-јн  12.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Трошкови објаве уговора у Службеном гласнику.  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ УГОВОРА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ. 98.00
 65  01-п-631/22  27.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ објава ОБЈАВА 2,808.00
 66  202/22  30.11.2022.  РАКИЋ АДВИСОРY  Саветовање при сачињавању жалбе првостепеном органу УИО- по Уговору о пружању услуга од 23.11.2022.  САВЕТОВАЊЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ЖАЛБЕ ПРВОСТЕПЕНОМ ОРГАНУ УИО- ПО УГОВОРУ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОД 23.11.2022. 4,212.00
 67  иф-00415-1-22  14.12.2022.  АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА  Трошкови мјесечних карата за средњошколце и популације ромске националне мањине.  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ И ПОПУЛАЦИЈЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ. 60.00
 68  13/22  20.12.2022.  МАЛБАШИЋ РАДАН МАЛБАШИЋ СП  Јавна набавка за Дом омладине  ЈАВНА НАБАВКА ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ 6,903.00
 69  5126073260  30.11.2022.  МТЕЛ  Претплата за изнајмљену линију-11/22  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ-11/22 3,250.49
 70  5945004-4-1122-7366471  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за пуњаче возила за новембар 2022  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧЕ ВОЗИЛА ЗА НОВЕМБАР 2022 557.56
 71  343/1/4/2022 и привремена  01.11.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  Реконструкција моста у насељу Траписти  РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА У НАСЕЉУ ТРАПИСТИ 299.05
 72  5949721-4-1122-7366640  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ-Занатски центар-Јеврејска бб-11/22  ЈАВНИ WЦ-ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР-ЈЕВРЕЈСКА ББ-11/22 27.21
 73  мфк-00003-11-22  19.12.2022.  ДРАГАНА БИЉАНА ПОПОВИЋ СП  Набавка дуката за прворођену бебу у 2023. години.  НАБАВКА ДУКАТА ЗА ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ У 2023. ГОДИНИ. 380.00
 74  5949720-4-1122-7366640  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ-Николе Тесле бб-11/22  ЈАВНИ WЦ-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ-11/22 33.47
 75  5452612-4-1022-7366530  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Рамићи бб  РАЧУН ЗА X 2022. - РАМИЋИ ББ 32.36
 76  4852177-4-0922-7366497  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22  09/22 33.26
 77  7x713102271222164511  27.12.2022.  ЈYСК ДОО САРАЈЕВО  Набавка постројења и опреме  НАБАВКА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 3,739.40
 78  ко 4259618-4-0822-7366497-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -2.26
 79  ко 3661546-4-0722-7366497-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -25.85
 80  5944737-4-1122-7366523  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за пуњаче возила за новембар 2022  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧЕ ВОЗИЛА ЗА НОВЕМБАР 2022 580.60
 81  209/22  30.11.2022.  ХИДРОКОП ДОО БАЊА ЛУКА  Окончана ситуација за извођење радова на изградњи секундарне вод.мреже у МЗ Чокорска поља, засеоци Лукајићи, Косићи и Цвијићи  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОД.МРЕЖЕ У МЗ ЧОКОРСКА ПОЉА, ЗАСЕОЦИ ЛУКАЈИЋИ, КОСИЋИ И ЦВИЈИЋИ 45,275.86
 82  ко 85090338  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књизна обавијест- корекција камате  КЊИЗНА ОБАВИЈЕСТ- КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ -0.05
 83  иф-00103-1-22  30.11.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  2.пр.сит.за изведене радове на израдњи секударног крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица крак Долови-ЛОТ 2  2.ПР.СИТ.ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА ИЗРАДЊИ СЕКУДАРНОГ КРАКА ВОДОВОДА НА ПОДРУЧЈУ МЗ ГОРЊА ПИСКАВИЦА КРАК ДОЛОВИ-ЛОТ 2 21,974.67
 84  РНОСТ-427853/22/01874411  26.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови осржавања простора  ТРОШКОВИ ОСРЖАВАЊА ПРОСТОРА 42.50
 85  5453882-4-1022-7366500  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022  10/2022 89.51
 86  29440/22-јн  30.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  С1 ЈАНАБ  С1 ЈАНАБ 98.00
 87  2108/22  30.11.2022.  УНИС ТОУРС БАЊА ЛУКА  конференција Далибор Керезовиц/ Игор Јеличић  КОНФЕРЕНЦИЈА ДАЛИБОР КЕРЕЗОВИЦ/ ИГОР ЈЕЛИЧИЋ 1,671.00
 88  129/22  05.12.2022.  ФИРЕ ТРАДЕ ДОО СРЕБРЕНИК  набавка вентилатора за одимљавање СУС мотора  НАБАВКА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ СУС МОТОРА 22,230.00
 89  01/2200768765  30.11.2022.  ЧИСТОЋА АД  11/2022  11/2022 1,082.91
 90  58060-4-1122-5100640  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Троскови електрицне енергије у ПЗ Рамици  ТРОСКОВИ ЕЛЕКТРИЦНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПЗ РАМИЦИ 1,994.90
 91  729  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 9  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 9 16.00
 92  196/2022  06.12.2022.  АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА  трошкови ревизије пројекта за монтажу и демонтажу четворокраког стуба  ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ЧЕТВОРОКРАКОГ СТУБА 1,053.00
 93  40-2100-2022-2020  23.12.2022.  МАРКЕТАУТО ДОО  поправак возила к82-а-098  ПОПРАВАК ВОЗИЛА К82-А-098 179.25
 94  059/22  21.12.2022.  РОНИЛАЧКИ КЛУБ БУК  трошкови ронилачке специјалистичке обуке припадника птвсј  ТРОШКОВИ РОНИЛАЧКЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ПТВСЈ 6,201.00
 95  3063714-4-0622-7366500  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  копија рачуна  КОПИЈА РАЧУНА 47.02
 96  168/22  29.12.2022.  ЕЦОНОМИЦ ФОРУМ  котизација - Јахорина 2022  КОТИЗАЦИЈА - ЈАХОРИНА 2022 994.50
 97  319/2022  27.12.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  СМЈЕШТАЈ  СМЈЕШТАЈ 7,222.00
 98  01-131/22  22.12.2022.  СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА  ФАВОРИТ  ФАВОРИТ 547.64
 99  10-304  22.12.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  услуга сервиса ватрогасних надоградњи на ватрогасном возилу  УСЛУГА СЕРВИСА ВАТРОГАСНИХ НАДОГРАДЊИ НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ 2,457.00
 100  060/22  21.12.2022.  РОНИЛАЧКИ КЛУБ БУК  трошкови обуке припадника птвсј за управљање чамцима  ТРОШКОВИ ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ПТВСЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧАМЦИМА 2,340.00
 101  9545666-4-1122-7366500  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  КОПИЈА РАЧУНА  КОПИЈА РАЧУНА 89.51
 102  ко 1871660-4-0422-7366500-1  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -288.25
 103  814/Р  21.12.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  Смјештај  СМЈЕШТАЈ 3,065.00
 104  12/22  22.12.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  12/2022  12/2022 47.60
 105  33-1001266 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 1,266.49
 106  01-к2/22  21.12.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О.  Окончана ситуација за јавну набавку "Извођење радова на одржавању стамбених јединица у насељу Куљани"  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У НАСЕЉУ КУЉАНИ" 6,435.00
 107  01-к/22  21.12.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О.  Окончана ситуација за јавну набавку "Извођење радова на санацији кровне конструкције на стамбеном објекту у Куљанима"  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ У КУЉАНИМА" 6,844.50
 108  3066350-4-0622-7366519  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  копија рачуна  КОПИЈА РАЧУНА 44.24
 109  30001000398589  26.12.2022.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА  потрошни материјал за потребе ватрогасне јединице  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 453.66
 110  61731-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 3.11
 111  60818-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 4.57
 112  242  14.11.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Вијенац  ВИЈЕНАЦ 50.00
 113  4846760-4-0922-7366500  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22  09/22 69.73
 114  245  23.11.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  вијенац  ВИЈЕНАЦ 150.00
 115  РНОСТ-424161/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за XИИ 2022.  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА XИИ 2022. 5.20
 116  иф-00324-1-22  17.11.2022.  ААП ЕЛЕЦТРОНИЦ  Јавна набавка "Надзор и сервисирање видеонадзора, протупровалног система И ватродојаве Дому омладине.  ЈАВНА НАБАВКА "НАДЗОР И СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА, ПРОТУПРОВАЛНОГ СИСТЕМА И ВАТРОДОЈАВЕ ДОМУ ОМЛАДИНЕ. 1,728.09
 117  РНОСТ-427007  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева  ОДРЗАВАЊЕ ЗЕВА 39.00
 118  0526073049  30.11.2022.  МТЕЛ  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за новембар 2022.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ - БРЗИНА ПРЕНОСА 512 КБ/С (1 КОМАД) ЗА НОВЕМБАР 2022. 578.10
 119  174  30.11.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за XИ 2022. - п.п. 185 А  РАЧУН ЗА XИ 2022. - П.П. 185 А 35.40
 120  119/22  27.12.2022.  ДБС ДРАГОЉУБ ПАНИЋ СП  Изгадња упојних бунара за муљне пумпе у подруму производне хале у ПЗ Рамици Бањалука  ИЗГАДЊА УПОЈНИХ БУНАРА ЗА МУЉНЕ ПУМПЕ У ПОДРУМУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У ПЗ РАМИЦИ БАЊАЛУКА 2,681.17
 121  244/22  15.12.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  Хотелски смјештај  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 520.65
 122  бл682/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 704.00
 123  бл683/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 192.00
 124  бл684/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 256.00
 125  723  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 4  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 4 16.40
 126  789  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 70  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 70 16.00
 127  777  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 58  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 58 16.00
 128  бл676/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 256.00
 129  бл677/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 384.00
 130  бл678/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 96.00
 131  бл679/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 352.00
 132  бл680/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 64.00
 133  бл681/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 134  бл670/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 135  бл671822/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 64.00
 136  бл672/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 137  бл673/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 138  бл674/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 352.00
 139  бл675/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 140  244/22  15.12.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  Хотелски смјештај  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 520.65
 141  349  30.11.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  11/2022  11/2022 59.60
 142  261  12.12.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Аранжман  АРАНЖМАН 120.00
 143  259  12.12.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  вијенац  ВИЈЕНАЦ 150.00
 144  258  07.12.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  аранжман за коктеле  АРАНЖМАН ЗА КОКТЕЛЕ 200.00
 145  260  12.12.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Аранжман новогоишњи  АРАНЖМАН НОВОГОИШЊИ 150.00
 146  33-1000191 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 852.91
 147  12/22  16.12.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  12/2022  12/2022 44.88
 148  787  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 68  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 68 16.00
 149  786  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 67  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 67 16.00
 150  785  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 66  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 66 16.40
 151  782  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 63  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 63 16.00
 152  бл685/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 153  бл686/22  30.11.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом.  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ. 32.00
 154  23/22  08.12.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  12/2022  12/2022 47.60
 155  780  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 61  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 61 16.00
 156  729  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 10  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 10 14.00
 157  728  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 9  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 9 15.20
 158  726  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 7  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 7 15.20
 159  385/2022  30.11.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Рачун за XИ 2022. - п.п. 191 Ал. Св. Саве  РАЧУН ЗА XИ 2022. - П.П. 191 АЛ. СВ. САВЕ 187.06
 160  234  30.11.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЦИЦА 8 БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 5 у Ул. Јована Јанчића бр. 8  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 5 У УЛ. ЈОВАНА ЈАНЧИЋА БР. 8 13.49
 161  152  30.11.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за XИ 2022. - гаража бр. 4 (12 м2)  РАЧУН ЗА XИ 2022. - ГАРАЖА БР. 4 (12 М2) 6.00
 162  5949409-4-1122-7366474  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022  11/2022 188.00
 163  01-12/22  16.12.2022.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  10-11-12/2022  10-11-12/2022 118.80
 164  302  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 3  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 3 12.64
 165  316  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 17  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 17 12.64
 166  724  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 4  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 4 16.40
 167  730  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 10  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 10 14.00
 168  745  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 25  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 25 16.00
 169  754  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 34  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 34 16.00
 170  96/2022  30.11.2022.  АДА СП  прање аута  ПРАЊЕ АУТА 540.00
 171  33-1000749  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 470.12
 172  33-1000836 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 843.58
 173  33-1001115 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 308.83
 174  33-1001127 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 1,711.21
 175  33-1002493 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 429.97
 176  33-1001852 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 2,136.12
 177  788  30.11.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за XИ 2022. - стан бр. 68  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 68 16.00
 178  33-1001237 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2022. - п.п. 134 у Ул. Саве Љубоје бр. 2  РАЧУН ЗА XИ 2022. - П.П. 134 У УЛ. САВЕ ЉУБОЈЕ БР. 2 365.77
 179  33-22407 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2022. - Стан бр. 2 у Ул. Д. Кошчице бр. 43 А  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТАН БР. 2 У УЛ. Д. КОШЧИЦЕ БР. 43 А 113.83
 180  33-31924 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2022. - ст. бр. 21 у Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 38  РАЧУН ЗА XИ 2022. - СТ. БР. 21 У УЛ. КРАЉА АЛФОНСА XИИИ БР. 38 106.68
 181  33-1001612 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 731.93
 182  33-1001491 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 862.78
 183  01-57/004  20.12.2022.  ЕНСА БХ ДОО  Огревно дрво  ОГРЕВНО ДРВО 7,932.60
 184  33-1001486 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 5,214.53
 185  33-1000190 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 685.97
 186  33-1001496 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 459.96
 187  33-1000566 11/2022  30.11.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 1,262.37
 188  30780/22-јн  12.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Мјере аерозагађења и буке  МЈЕРЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ 98.00
 189  30719/22-јн  12.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Опоремање сале за борилачке вјештине ОШ Свети Сава-Лауш  ОПОРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА БОРИЛАЧКЕ ВЈЕШТИНЕ ОШ СВЕТИ САВА-ЛАУШ 98.00
 190  30730/22-јн  12.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Исправка за обавјештење о набавци  ИСПРАВКА ЗА ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 52.00
 191  2022-М100-53-002867  29.12.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге хотела  УСЛУГЕ ХОТЕЛА 7,361.01
 192  19/2022  15.12.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  Обиљежавање паркинг мјеста  ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЈЕСТА 13,929.00
 193  58260554957  30.11.2022.  МТЕЛ  Рачун за 11/2022, претплата за чланове ТД XЛ 5 ГБ  РАЧУН ЗА 11/2022, ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ 194.51
 194  436  30.11.2022.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  11/2022  11/2022 28.54
 195  58860-4-1122-4101660  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 2,157.23
 196  4851349-4-0922-7366469  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  РАЧУН ЗА ИX 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 21.57
 197  4851348-4-0922-7366469  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  РАЧУН ЗА ИX 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 22.94
 198  185/22  10.10.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне карте за мјесец октобар 2022. године за ученике ромске припадности  МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ ПРИПАДНОСТИ 60.00
 199  ИФ-00038-1-22  31.08.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  уклањање индивидуалног стамбеног ојбкета у ул. Војводе Момчила  УКЛАЊАЊЕ ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОЈБКЕТА У УЛ. ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 58,401.77
 200  549/22  11.10.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Мјесечна карта за 10/2022, на име: Радоњић Кристина, релација: Б.Лука - Бочац  МЈЕСЕЧНА КАРТА ЗА 10/2022, НА ИМЕ: РАДОЊИЋ КРИСТИНА, РЕЛАЦИЈА: Б.ЛУКА - БОЧАЦ 105.00
 201  4844952-4-0922-7538170  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/2022  09/2022 25.97
 202  3660712-4-0722-7366469  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4396554  РАЧУН ЗА ВИИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4396554 21.57
 203  3660713-4-0722-7366469  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА ВИИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 22.61
 204  22-360-003382  14.12.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  услуга девиперизације змија  УСЛУГА ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ ЗМИЈА 7,371.00
 205  17/22  25.09.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Рачун за ИX 2022. - п.п. 190  РАЧУН ЗА ИX 2022. - П.П. 190 30.40
 206  01/22то102564  15.12.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  сервис возила тоyота хилуx ј37-е-259  СЕРВИС ВОЗИЛА ТОYОТА ХИЛУX Ј37-Е-259 2,726.10
 207  1003309-2/22  20.12.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  осигурање  ОСИГУРАЊЕ 1,212.60
 208  7826049680  30.11.2022.  МТЕЛ  Рачун за 11/2022, Тотал дата XЛ 15  РАЧУН ЗА 11/2022, ТОТАЛ ДАТА XЛ 15 70.20
 209  0626049607  30.11.2022.  МТЕЛ  Рачун за 11/2022, претплата Тотал дата XЛ 15  РАЧУН ЗА 11/2022, ПРЕТПЛАТА ТОТАЛ ДАТА XЛ 15 229.38
 210  6430012308/2022  30.11.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  Накнада 25% за премјештање возила за 11/2022  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА 11/2022 2,782.50
 211  5948896-4-1122-7366465  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за 11/22, наплатна кућица код Медицинске електронике  РАЧУН ЗА 11/22, НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ 30.98
 212  22-300-001828  19.12.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Акумулатор  АКУМУЛАТОР 160.52
 213  60669-2022-10  30.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022  10/2022 38.78
 214  60669-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022  11/2022 50.20
 215  2-9043/2022  15.12.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  Гориво  ГОРИВО 6,104.04
 216  58793-4-1122-4101374  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 3,724.84
 217  58795-4-1122-4101379  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 10,856.69
 218  394  30.11.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЦИЦА 4  11/2022  11/2022 33.49
 219  813  30.11.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  Трошкови текућег одржавања, Зев Видовданска 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 600.00
 220  киф22-00695  13.12.2022.  СПИЦА СYСТЕМС ДОО  Картице за евиденцију улазака запослених  КАРТИЦЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ УЛАЗАКА ЗАПОСЛЕНИХ 2,278.58
 221  усл-00335-1-22  16.12.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Допуна Главног пројекта за израду саобраћајнице на Туњицама  ДОПУНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ТУЊИЦАМА 2,340.00
 222  3813/22 виии привремена сит  16.12.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Изводјење радова на реконструкцији саобраћајнице у Улици Тешана Подруговића у насељу Дебељаци  ИЗВОДЈЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦЕ У УЛИЦИ ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА У НАСЕЉУ ДЕБЕЉАЦИ 53,333.89
 223  иф-01394-1/22  14.12.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Фиксирна фолија за штампач  ФИКСИРНА ФОЛИЈА ЗА ШТАМПАЧ 101.79
 224  иф-00354-1-22  29.03.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис  СЕРВИС 650.52
 225  370/22  20.12.2022.  ЛУКАЈИЋ-ТРАВЕЛ&ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуге превоза путника према Уговору бр.11-Г-5770/22  УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ПРЕМА УГОВОРУ БР.11-Г-5770/22 2,983.50
 226  7366469 књижна обавијест  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - корекција камате - МЗ "Центар 1"  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ - МЗ "ЦЕНТАР 1" -8.68
 227  5950189-4-1122-7366469  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  РАЧУН ЗА XИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 47.53
 228  5950188-4-1122-7366469  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  РАЧУН ЗА XИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 44.41
 229  5949143-4-1122-7366478  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 67.47
 230  5951113-4-1122-7366505  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022  11/2022 27.18
 231  5669/002/22  30.11.2022.  МТЕЛ АД  провизија са СМС паркинг Град бања Лука  ПРОВИЗИЈА СА СМС ПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА 8,697.29
 232  76  27.12.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  Превентивно и периодично одржавање паркомата 12/2022  ПРЕВЕНТИВНО И ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОМАТА 12/2022 999.95
 233  5951114-4-1122-7366506  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 27.40
 234  60275-2019-05  31.05.2019.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде (по основу дуга,исплата због искључења)  ТРОШКОВИ ВОДЕ (ПО ОСНОВУ ДУГА,ИСПЛАТА ЗБОГ ИСКЉУЧЕЊА) 929.99
 235  3068394-4-0622-7366469  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4396554  РАЧУН ЗА ВИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4396554 21.57
 236  056/22  17.11.2022.  РОНИЛАЧКИ КЛУБ БУК  Лоцирање крупног отпада и вршења надзора при вађењу истог из корита ријеке  ЛОЦИРАЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА И ВРШЕЊА НАДЗОРА ПРИ ВАЂЕЊУ ИСТОГ ИЗ КОРИТА РИЈЕКЕ 5,382.00
 237  22-3600-001237  17.11.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЗАСТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС  специјалистичка обука  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА 198.90
 238  иф-00362-1-22  21.12.2022.  ААП ЕЛЕКТРОНИЦ  Услуга изнајмљивања сценске и аудио опреме, освјетљења са монтажом, демонтажом и продукцијом за реализацију културних манифестација и догађаја значајних за Град Бањалуку за 2022. годину - ЛОТ1  УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА СЦЕНСКЕ И АУДИО ОПРЕМЕ, ОСВЈЕТЉЕЊА СА МОНТАЖОМ, ДЕМОНТАЖОМ И ПРОДУКЦИЈОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ГРАД БАЊАЛУКУ ЗА 2022. ГОДИНУ - ЛОТ1 87,375.60
 239  2574603-4-0522-7366469  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  РАЧУН ЗА В 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 21.57
 240  2574604-4-0522-7366469  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА В 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 22.21
 241  534429 КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - корекција камате за ИИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ ЗА ИИИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 -0.12
 242  1283783-4-1022-7366478-1 КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ИИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ИИИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 -13.30
 243  9707/1/20  31.10.2022.  МГ МИНД МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 252,774.52
 244  4849342-4-0922-7366519  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22  09/22 60.68
 245  699/22  21.10.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне каарте ваших радника за мјесец октобар 2022. године, на име: Радовановић Сања.  МЈЕСЕЧНЕ КААРТЕ ВАШИХ РАДНИКА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ, НА ИМЕ: РАДОВАНОВИЋ САЊА. 30.00
 246  1875313-4-0422-7366478-1  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ИВ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ИВ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 -0.32
 247  2573523-4-0522-7366478-1  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за В 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА В 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 1.29
 248  4257713-4-0822-7366478-1  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ВИИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ВИИИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 1.46
 249  4850286-4-0922-7366478-1  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ИX 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ИX 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 -40.39
 250  3659637-4-0722-7399478-1 КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ВИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ВИИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 1.46
 251  3067318-4-0622-7366478-1 КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  27.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест за ВИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ВИ 2022. - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 -1.12
 252  3068393-4-0622-7366469  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА ВИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 22.37
 253  5458447-4-1022-7366469  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  РАЧУН ЗА X 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 28.81
 254  5458446-4-1022-7366469  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  РАЧУН ЗА X 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 27.17
 255  62675-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Купрешка-11/22  ОБЈЕКАТ КУПРЕШКА-11/22 28.02
 256  62485-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Народног палог хероја Милана Тепића-11/22  ОБЈЕКАТ НАРОДНОГ ПАЛОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА-11/22 15.56
 257  61371-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Трг палих бораца-11/22  ОБЈЕКАТ ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА-11/22 66.17
 258  62375-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Млађе Ћусића-11/22  ОБЈЕКАТ МЛАЂЕ ЋУСИЋА-11/22 1.05
 259  1284877-4-0322-7366469  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА ИИИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 27.32
 260  119  21.12.2022.  ПРОФИНГ Д.О.О.  НАБАВКА РАЗВОДНОГ ОРМАРА ЗА АНТЕНСКИ СТУБ  НАБАВКА РАЗВОДНОГ ОРМАРА ЗА АНТЕНСКИ СТУБ 3,217.50
 261  225/2022  16.12.2022.  ГЛОВИС ДОО ЗЕНИЦА  Бетонске канте за одлагање отпада  БЕТОНСКЕ КАНТЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 34,327.80
 262  061/22  27.12.2022.  РОНИЛАЦКИ КЛУБ БУК БАЊА ЛУКА  Лоцирање крупног отпада и вршење надзора при вађењу истог из корита ријека  ЛОЦИРАЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА И ВРШЕЊЕ НАДЗОРА ПРИ ВАЂЕЊУ ИСТОГ ИЗ КОРИТА РИЈЕКА 1,579.50
 263  УСЛ-00342-1-22  22.12.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда 3Д модела моста у Трапистима са пројектованим санационим радовима  ИЗРАДА 3Д МОДЕЛА МОСТА У ТРАПИСТИМА СА ПРОЈЕКТОВАНИМ САНАЦИОНИМ РАДОВИМА 2,340.00
 264  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА  23.12.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Изградња јавне расвјете на подручју Града Бања Лука-инвеститор Град Бања Лука-11/22  ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА-ИНВЕСТИТОР ГРАД БАЊА ЛУКА-11/22 2,642.37
 265  81-3555/2022  20.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава јавног позива за суфинансирање активности удружења из области борачко инвалидске заштите којима је утврђен статус удружења од интереса за Град Бања Луку у 2023. години.  ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИМА ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БАЊА ЛУКУ У 2023. ГОДИНИ. 166.73
 266  ИФ-01411-1-22  19.12.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис  СЕРВИС 840.06
 267  ко 4851349-4-0922-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ИX 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ИX 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 171.26
 268  ко 1876399-4-0422-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ИВ 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ИВ 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 6.47
 269  ко 3582471-4-1021-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - X 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - X 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -56.10
 270  ко 1466029-4-0621-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ВИ 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ВИ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -48.47
 271  ко 3006810-4-0921-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ИX 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ИX 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -48.47
 272  ко 789287-4-0521-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - В 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - В 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -42.00
 273  4258786-4-0822-7366469  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  РАЧУН ЗА ВИИИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 22.81
 274  ко 2428968-4-0821-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ВИИИ 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ВИИИ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -51.71
 275  ко 5458446-4-1022-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - X 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - X 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 21.40
 276  ко 1948417-4-0721-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ВИИ 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ВИИ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -48.47
 277  1284878-4-0322-7366469  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4396554  РАЧУН ЗА ИИИ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4396554 27.17
 278  117121-4-0122-7366469  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4396554  РАЧУН ЗА И 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4396554 27.17
 279  117122-4-0122-7366469  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА И 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 27.17
 280  4201825-4-1121-7366469  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2021. - МЗ Центар 1, Николе Пашића 32  РАЧУН ЗА XИ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, НИКОЛЕ ПАШИЋА 32 29.21
 281  4201826-4-1121-7366469  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2021. - МЗ Центар 1, Николе Пашића 32  РАЧУН ЗА XИ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, НИКОЛЕ ПАШИЋА 32 29.71
 282  4258785-4-0822-7366469  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Центар 1, бројило 4396554  РАЧУН ЗА ВИИИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4396554 21.57
 283  1626050509  30.11.2022.  МТЕЛ АД  интернет у одсјеку  ИНТЕРНЕТ У ОДСЈЕКУ 19.00
 284  иф-00569-1-22  22.12.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ; ИЗВОД ИЗ јавног регистра Веза Рн бр. 14-017-2392/2022  АПИФ; ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА ВЕЗА РН БР. 14-017-2392/2022 10.10
 285  ко 112351-4-0421-7366469-1  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - ИВ 2021. - МЗ Центар 1, бројило 4594517  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - ИВ 2021. - МЗ ЦЕНТАР 1, БРОЈИЛО 4594517 -44.60
 286  002-5484  17.12.2022.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  Завјесе  ЗАВЈЕСЕ 474.59
 287  ИФ-01410-1-22  19.12.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис  СЕРВИС 599.04
 288  ИФ-01409-1-22  19.12.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис  СЕРВИС 140.40
 289  иф-00570-1-22  22.12.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  Извод из РФЛ бр. 21-374-355/19  ИЗВОД ИЗ РФЛ БР. 21-374-355/19 15.00
 290  иф-00571-1-22  22.12.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  Извод из РФЛ бр. 21-374-102/05  ИЗВОД ИЗ РФЛ БР. 21-374-102/05 15.00
 291  3-1078/10/2022  23.12.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  Гориво  ГОРИВО 1,407.98
 292  22-300-001850  22.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  АКУМУЛАТОР  АКУМУЛАТОР 97.34
 293  1654  22.12.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ 26.09
 294  1-5100/2022  20.12.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Услуга надоградње софтвера за плаћање паркинга  УСЛУГА НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА 117.00
 295  5950926-4-1122-7366504  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 89.57
 296  81-3556/2022  20.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава Конкурса за суфинансирање пројеката и програма удружења из области борачко-инвалидске заштите за Град Бања Лукау у 2023. години.  ОБЈАВА КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГРАД БАЊА ЛУКАУ У 2023. ГОДИНИ. 277.88
 297  22-301-002152  27.12.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  СЕРВИС ТЕХНИЧКОГ АЛАТА wебер  СЕРВИС ТЕХНИЧКОГ АЛАТА WЕБЕР 3,919.50
 298  32/2022  28.12.2022.  ЦЕПЕЛИН ЦОДЕ СТУДИО  Промоција привредних и туристицких потенцијала града БЛ - видео спот (3.000,00 КМ) и промоција "Зимзо-Бал-а" (2.990,00 КМ). Износ од 3.000,00 КМ се плаца са ставке 412 700- расходи за струцне услуге (0490), а износ од 2.990,00 КМ са ставке 412 700 - расходи за струцне услуге у области туризма (0473)  ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И ТУРИСТИЦКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БЛ - ВИДЕО СПОТ (3.000,00 КМ) И ПРОМОЦИЈА "ЗИМЗО-БАЛ-А" (2.990,00 КМ). ИЗНОС ОД 3.000,00 КМ СЕ ПЛАЦА СА СТАВКЕ 412 700- РАСХОДИ ЗА СТРУЦНЕ УСЛУГЕ (0490), А ИЗНОС ОД 2.990,00 КМ СА СТАВКЕ 412 700 - РАСХОДИ ЗА СТРУЦНЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА (0473) 5,990.00
 299  21/22  25.11.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Рачун за XИ 2022. - п.п. 190  РАЧУН ЗА XИ 2022. - П.П. 190 30.40
 300  5951021-4-1122-7366520  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  сртуја 11/22  СРТУЈА 11/22 46.06
 301  5948218-4-1122-7366466  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 27.33
 302  5948215-4-1122-7366519  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 129.22
 303  5945023-4-1122-7366453  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  сртуја 11/22  СРТУЈА 11/22 638.81
 304  5951116-4-1122-7366518  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 31.47
 305  5945807-4-1122-7366416  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 119.69
 306  5951023-4-1122-7366483  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 27.33
 307  595109-4-1122-7366503  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 205.73
 308  5951124-4-1122-7366502  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 149.16
 309  5951104-4-1122-7366475  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 142.33
 310  5949145-4-1122-7366521  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 134.04
 311  5946745-4-1122-7366467  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 64.56
 312  5949865-4-1122-7366535  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 476.75
 313  5952294-4-1122-7366537  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 27.31
 314  57847-4-1122-4101720  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 1,425.56
 315  5949219-4-1122-7503640  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  сртуја 11/22  СРТУЈА 11/22 76.97
 316  5951099-4-1122-7366485  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 56.77
 317  5951096-4-1122-7366484  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 83.41
 318  5946482-4-1122-7366487  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 63.89
 319  5950602-4-11227366472  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 529.25
 320  5950927-4-1122-7366486  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 83.40
 321  5696632-4-1122-7366470  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  струја 11/22  СТРУЈА 11/22 638.16
 322  иф-06172-01-22  29.12.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  ПОМОЋ ОПШТИНИ БЕРКОВИЋИ  ПОМОЋ ОПШТИНИ БЕРКОВИЋИ 77,169.37
 323  4258189-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Ул. Саве Љубоје 2  РАЧУН ЗА ВИИИ 2022. - УЛ. САВЕ ЉУБОЈЕ 2 21.57
 324  22-353-001039  19.12.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  ауто опрема  АУТО ОПРЕМА 1,528.72
 325  6470019812/2022  27.12.2022.  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  Модернизација ред-система у Пријемној канцеларији  МОДЕРНИЗАЦИЈА РЕД-СИСТЕМА У ПРИЈЕМНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ 6,961.50
 326  30405000008049  28.09.2022.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Набавка материјала за опремање бирачких мјеста  НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПРЕМАЊЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА 1,131.10
 327  22-3600-000047  14.03.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  ИЗМЈЕНА ГЛ.ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОШ СВЕТИ САВА  ИЗМЈЕНА ГЛ.ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОШ СВЕТИ САВА 1,170.00
 328  13665  27.12.2022.  ИНТЕРАЦТИВ ЛАКТАСИ  новогодишњи накит  НОВОГОДИШЊИ НАКИТ 2,785.32
 329  иф-06126-01-22  27.12.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  помоћ општини ЉУБИЊЕ  ПОМОЋ ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 49,796.89
 330  иф-00881-1-22  26.12.2022.  СЕРВИС РОГИЋ  вулканизерске услуге на ватрогасним возилима  ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ НА ВАТРОГАСНИМ ВОЗИЛИМА 530.00
 331  14/22-пм1  27.12.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ручак  РУЧАК 3,500.00
 332  13/22-пм 1  26.12.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  Смјештај  СМЈЕШТАЈ 113.30
 333  1284276-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - п.п. 99, Б.В.Ж. Мишића 33  РАЧУН ЗА ИИИ 2022. - П.П. 99, Б.В.Ж. МИШИЋА 33 82.96
 334  4001  27.12.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  Хигијенски материјал  ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 819.70
 335  24/2022  14.12.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Рачун за XИИ 2022. - п.п. 111  РАЧУН ЗА XИИ 2022. - П.П. 111 4.40
 336  иф-00055-1-22  29.12.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  Уклањаање депонованог материјала из корита водотока Шадрван  УКЛАЊААЊЕ ДЕПОНОВАНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ КОРИТА ВОДОТОКА ШАДРВАН 50,040.90
 337  000124  29.12.2022.  ИТ ЕXПЕРТ ДОО  Фактура 000124, Клима уређај Маxон цомфорт; Монтажа клима уређаја  ФАКТУРА 000124, КЛИМА УРЕЂАЈ МАXОН ЦОМФОРТ; МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА 3,393.00
 338  75  27.12.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  Превентивно и периодично одржавање паркомата, 11/22  ПРЕВЕНТИВНО И ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОМАТА, 11/22 999.95
 339  авансни рачун 12-2022  29.12.2022.  ОДГОВОР КОНТАКТ ДОО БАЊА ЛУКА  Обезбједјење услуге организовања новогодисњег програма  ОБЕЗБЈЕДЈЕЊЕ УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА НОВОГОДИСЊЕГ ПРОГРАМА 80,000.00
 340  89-12/2022  29.12.2022.  ПРОРЕНТ Д.О.О.  Услуга техничке подршке организацији манифестације "Новогодишњи бал Града Бањалука". Бански Двор, Бањалука  УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "НОВОГОДИШЊИ БАЛ ГРАДА БАЊАЛУКА". БАНСКИ ДВОР, БАЊАЛУКА 13,625.90
 341  усл-00350-1-22  28.12.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Јавна набавка-Израда идејног пројекта за уређење спортско-рекреативне површине на обали ријеке Врбас  ЈАВНА НАБАВКА-ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОБАЛИ РИЈЕКЕ ВРБАС 7,020.00
 342  529645/28.02.2021 књижна обавијест  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест- корекција камате  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ- КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ -1.31
 343  иф-00189-1-22  28.12.2022.  МОТОСХОП 7 СП БОЈАН МАЈКИЦ БАЊА ЛУКА  трошкови сервиса чамаца  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ЧАМАЦА 6,996.60
 344  књижна обавијест  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -0.09
 345  2575512-4-0522-7366480-1  25.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -77.72
 346  3069292-4-0622-73664801-1  25.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 19.07
 347  01/2201005978  27.12.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  Рачун за батерије 12 В 12Ах МХБ и 12В 26Ах МХБ  РАЧУН ЗА БАТЕРИЈЕ 12 В 12АХ МХБ И 12В 26АХ МХБ 1,419.58
 348  243/22  13.12.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  мјесчне дјачке карте за децембар 2022  МЈЕСЧНЕ ДЈАЧКЕ КАРТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2022 1,146.84
 349  22-301-001132  10.12.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Акумулатор  АКУМУЛАТОР 95.25
 350  672/22  12.12.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Мјесечна карта за 12/2022, на име: Радоњић Кристина, релација: Б. Лука - Бочац  МЈЕСЕЧНА КАРТА ЗА 12/2022, НА ИМЕ: РАДОЊИЋ КРИСТИНА, РЕЛАЦИЈА: Б. ЛУКА - БОЧАЦ 105.00
 351  4848578-4-1221-7366519-1 ко  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -129.04
 352  793027-4-0222-7366519-1  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 11.43
 353  ко 115032-4-0122-7366519-1  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 15.37
 354  ко 3065326-4-0622-7366493-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -176.93
 355  ко 4255745-4-0822-7366493-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 7.11
 356  ко 3657658-4-0722-7366493-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 15.03
 357  5949679-4-1122-7366454  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/22  11/22 141.20
 358  144/22  12.12.2022.  ГЕОАСТОР ДОО БАЊА ЛУКА  Геотетски радови  ГЕОТЕТСКИ РАДОВИ 4,399.20
 359  КО 3654298-4-0722-7538170-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  К.О. 08/22  К.О. 08/22 -26.18
 360  КО КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ 7538170  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  К.О. 07/22  К.О. 07/22 -0.04
 361  480/22  12.09.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Мјесечна карта за 09/2022, на име: Радоњић Кристина, релација: Б. Лука - Бочац  МЈЕСЕЧНА КАРТА ЗА 09/2022, НА ИМЕ: РАДОЊИЋ КРИСТИНА, РЕЛАЦИЈА: Б. ЛУКА - БОЧАЦ 105.00
 362  167/22  12.09.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне карте за мјесец септембар 2022. године за ученике ромске пипадности.  МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ ПИПАДНОСТИ. 60.00
 363  22-3200-006509  28.12.2022.  атеље 51  УСЛУГА  УСЛУГА 867.00
 364  иф-00304-1-22  13.09.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Мјесечне карте  МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ 60.00
 365  68  12.12.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  Рачун и отпремница бр.68 за јавну набавку - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРКИИНГ ОПРЕМУ И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ 15-404-319/22  РАЧУН И ОТПРЕМНИЦА БР.68 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРКИИНГ ОПРЕМУ И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ 15-404-319/22 14,999.76
 366  313-11/22  30.11.2022.  СУПЕРМАРКЕТ ДОО  одржавање софтwаре лиценце БЛ бике по уговору  ОДРЖАВАЊЕ СОФТWАРЕ ЛИЦЕНЦЕ БЛ БИКЕ ПО УГОВОРУ 6,951.46
 367  иф202212-02  09.12.2022.  ИСТРАЗИВАЦКИ ЦЕНТАР ЗА ПРОСТОР  ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА СМЈЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА  ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА СМЈЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА 6,903.00
 368  70-4684/2022  05.12.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да ће нацрт измјене дијела Регулационог плана "Лауш 4" бити изложен на поновни јавни увид  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЋЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЛАУШ 4" БИТИ ИЗЛОЖЕН НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД 163.80
 369  81-3377/2022  03.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да ће нацрт измјене дијела Регулационог плана "Лауш 4" бити изложен на поновни јавни увид  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЋЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЛАУШ 4" БИТИ ИЗЛОЖЕН НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД 166.73
 370  61101-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Алеја Светог Саве-11/22  ОБЈЕКАТ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ-11/22 20.01
 371  606/22  11.11.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Мјесечна карта за 11/2022, на име: радоњић кристина, релација: Б. Лука - Бочац  МЈЕСЕЧНА КАРТА ЗА 11/2022, НА ИМЕ: РАДОЊИЋ КРИСТИНА, РЕЛАЦИЈА: Б. ЛУКА - БОЧАЦ 105.00
 372  795105-4-0222-7366469  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - МЗ Центар И, бројило 4594517  РАЧУН ЗА ИИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР И, БРОЈИЛО 4594517 27.18
 373  795106-4-0222-7366469  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - МЗ Центар И, бројило 4396554  РАЧУН ЗА ИИ 2022. - МЗ ЦЕНТАР И, БРОЈИЛО 4396554 27.17
 374  29742/22-јн  05.12.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Санација сале за борилачке вјештине ОШ Свети Сава Лауш  САНАЦИЈА САЛЕ ЗА БОРИЛАЧКЕ ВЈЕШТИНЕ ОШ СВЕТИ САВА ЛАУШ 98.00
 375  137/2/20  31.10.2022.  МГ МИНД МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -СТОРНО АВАНСА  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -СТОРНО АВАНСА -50,554.90
 376  81-3381/2022  03.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана Централног подручја града изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 166.73
 377  81-3380/2022  03.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана за простор између улица Краља Петра И Карађорђевића, Српске улице, Улице Васе Пелагића, Бана др Т.Лазаревића, Видовданске, улице и Трга Српских јунака изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА, СРПСКЕ УЛИЦЕ, УЛИЦЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА, БАНА ДР Т.ЛАЗАРЕВИЋА, ВИДОВДАНСКЕ, УЛИЦЕ И ТРГА СРПСКИХ ЈУНАКА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 166.73
 378  81-3379/2022  03.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3" изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ЧЕСМА МАЂИР 3" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 166.73
 379  81-3378/2022  03.12.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана индивидуалног стамбеног насеља између улица :Отокара Кершованија и Љевчанске изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦА :ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА И ЉЕВЧАНСКЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 166.73
 380  70-4682/2022  05.12.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана за простор између улица Краља Петра И Карађорђевића, Српске улице, Улице Васе Пелагића, Бана др Т.Лазаревића, Видовданске, улице и Трга Српских јунака изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА, СРПСКЕ УЛИЦЕ, УЛИЦЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА, БАНА ДР Т.ЛАЗАРЕВИЋА, ВИДОВДАНСКЕ, УЛИЦЕ И ТРГА СРПСКИХ ЈУНАКА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 163.80
 381  70-4683/2022  05.12.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3"изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ЧЕСМА МАЂИР 3"ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 163.80
 382  70-4686/2022  05.12.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана индивидуалног стамбеног насеља између улица :Отокара Кершованија и Љевчанске изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦА :ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА И ЉЕВЧАНСКЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 163.80
 383  70-4685/2022  05.12.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана Централног подручја града изложен на јавни увид први пут  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ 163.80
 384  иф-207/22  13.12.2022.  ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Консултантске услуге и надзор над извођењем радова у оквиру инвестиционог циклуса "Вода 3"  КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ И НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ЦИКЛУСА "ВОДА 3" 7,020.00
 385  868/22  21.12.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечна ђачка карта - подршка ромским средњошколцима за мјесец Децембар 2022. године, на име: Радановић Сузана  МЈЕСЕЧНА ЂАЧКА КАРТА - ПОДРШКА РОМСКИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ, НА ИМЕ: РАДАНОВИЋ СУЗАНА 30.00
 386  5452050-4-1022-7538170  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022  10/2022 33.40
 387  1876399-4-7366469  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4594517  РАЧУН ЗА ИВ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4594517 21.95
 388  1876400-4-7366469  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - МЗ "Центар 1", бројило 4396554  РАЧУН ЗА ИВ 2022. - МЗ "ЦЕНТАР 1", БРОЈИЛО 4396554 21.57
 389  ко 85090345  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ -0.05
Укупно: 1,759,626.56