Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  41780-4-0822-4101301  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун екелктричне енергије 602.09
2  п-пон-22-00502  23.09.2022.  СYС ЦОМПАНY  Семинар - котизација за Костић Алму и Калабић Мирјану 830.70
3  22033/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање-Реконструкција улице Краља Александра Карађорђевића 98.00
4  80-590/2022  21.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА Огласи 686.21
5  СТОРНО АВАНСНИ РАЧУН 22/08-024  31.08.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  СТОРНО АВАНСА-ШКОЛА АДА -55,563.25
6  XИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  02.09.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  СПОРТСКА ДВОРАНА У НАСЕЉУ ЛАУШ 156,763.65
7  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2  31.08.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ АДА 277,816.25
8  АВАНСНИ РАЧУН 046/2022  02.09.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  СТОРНО АВАНСА ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ ЛАУШ по XИИ прив. ситуацији -62,705.46
9  21218/22-ЈН  12.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање-320-334/22 поништење инвестиционо одржавање мостова 98.00
10  001-0245  09.09.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 13,906.04
11  21227/22-јн  12.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање-санација пјешачке пасареле 98.00
12  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  12.09.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 108,242.76
13  001-0246  09.09.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 18,565.55
14  001-0247  09.09.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 15,325.25
15  20811/22-ЈН  05.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање- Реконструкција моста у насељу Траписти 98.00
16  36/22  12.09.2022.  АДВОКАТ ДР ОСТОЈА КРЕМЕНОВИЦ  адвокатске услуге 614.25
17  ПРЕДРАЧУН 258888  16.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључење ЕЕ - Рамићи 32.76
18  172-22  20.09.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге ОПУ - 207/2022 Веза бр. 14-017-848/2022 Износ: 379,08 км 379.08
19  81-2603/2022  14.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Оглас о издавању у закуп пословних простора 611.33
20  83/22  26.08.2022.  КРАЈИШКА КУЋА  Поклони - делегације 391.00
21  160/22  28.09.2022.  ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДЈЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА БАЊА ЛУКА  Котизација за семинар - Костић Невена 100.00
22  170-22  19.09.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге ОПУ- 206/2022 Веза бр. 14-017-1023/2022 Износ:379,08 км 379.08
23  183  12.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима 19. ПБР Србобран. 50.00
24  182  12.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагањее вијенца погинулим борцима1. Батаљона војне полиције 1. КК. 50.00
25  178  06.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ПОЛАГАЊЕ СУЗЕ ПОГИНУЛИМ ПРИПАДНИЦИМА РВ и ПВО БАЊА ЛУКА. 40.00
26  33-1001237 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - слободан п.п. 86.29
27  3661651-4-0722-7366505  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.69
28  62699-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - Вртић у Куљанима 2.11
29  024-1-1/гл  23.09.2022.  ПРОМОГЛОБАЛ  Судјеловање у пројекту ГЛОБАЛЛОЦАЛ 2021 3,696.52
30  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 32-У/22  16.09.2022.  ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У МЗ БИСТРИЦА 35,595.00
31  1202  12.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 391.28
32  1196  08.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 404.31
33  1197  08.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 52.17
34  1195  08.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 652.12
35  0001197/2022  20.09.2022.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  Нотарске услуге обраде уговора ОПУ 1470/22 338.72
36  1203  13.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 326.07
37  1214  15.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 152.56
38  1198  08.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 365.19
39  33-10005668/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 351.13
40  33-10001908/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 162.18
41  33-10011278/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 403.72
42  33-1002493 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 102.16
43  33-1001612 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 173.05
44  33-1001496 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 110.56
45  33-1001491 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 203.99
46  33-1000191 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 207.77
47  4256239-4-0822-7527653  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 29.68
48  4257712-4-0822-7366478  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 27.32
49  4257984-4-0822-7366474  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 68.12
50  4145335-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 5.85
51  4252382-4-7538170  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 53.11
52  41801-4-0822-4101379  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 8,582.01
53  33-1000836 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 199.45
54  33-1000749 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 111.15
55  УСЛ-00233-1-22  21.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда пројекта саобраћајне сигнализације за раскрсницу улица Милана Радмана-Српских пилота 1,287.00
56  УСЛ-00234-1-22  21.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда пројекта саобраћајне сигнализације за раскрсницу улица Паве Радана-Првог крајишког корпуса ЛОТ 2 1,287.00
57  УСЛ-00236-1-22  21.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда пројекта саобраћајне сигнализације -улица Пољског партизанског батаљона ЛОТ 4 936.00
58  УСЛ-00235-1-22  21.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда пројекта саобраћајне сигнализације -Булевар војводе Живојина Мишића ЛОТ3 2,106.00
59  22358/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава у јавним гласилима. 98.00
60  1223  21.09.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 247.81
61  35862-4-0722-4101720  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 1,171.00
62  40822-4-0822-4101720  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкои за ел. енергију 1,125.38
63  29654-4-0622-4101720  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 1,097.45
64  126/22  18.07.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  ИЗРАДА МОБИЛИЈАРА У ПАРКУ ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА 17,889.30
65  41799-4-0822-4101374  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови електричне енергије 6,190.95
66  20588/22-ЈН  05.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава јавне набавке у медијима. 98.00
67  611/22  20.09.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне карте за ромске ученике. 30.00
68  1-3293/22  14.09.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  ЦИСЦО рутер 4,657.77
69  8/22  29.08.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  трошкови одржавања простора 47.60
70  ИФ-00009-07-22  31.07.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  трошкови одржавања простора 64.48
71  318  31.08.2022.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  трошкови одржавања простора 28.54
72  17/22  01.09.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  трошкови одржавања простора 47.60
73  258994 предрачун  19.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључење ел.ен. - стан у Ул. Рајка Боснића 13 531.14
74  258992 предрачун  19.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључење ел.ен. - стан у Ул. Равногорска 5 531.14
75  258935 предрачун  19.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључење ел.ен. - стан у Ул. Радоја Домановића 25 741.13
76  УСЛ-00230-1-22  19.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СА РЕВИЗИЈОМ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОНТАНЕ У ПАРКУ МЛ.СТОЈАНОВИЦ 7,020.00
77  5017153082  31.08.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
78  5034294082  31.08.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
79  4258196-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Јавно склониште "Пећина" 2.90
80  4258200-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - П.П. бр. 160, Калемегданска 7 10.73
81  4258201-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - П.П. Грчка 4 81.16
82  4258204-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Б.В.Ж. Мишића 33 - НУБЛ 100.20
83  4258209-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Раднички универзитет 55.00
84  288  31.08.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  трошкови одржавања простора 33.49
85  4257713-4-0822-7366478  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Петрићевац п.п. 1 21.57
86  4257714-4-0822-7366478  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Петрићевац п.п. 2 21.57
87  4258191-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Симе Матавуља 4 А 32.97
88  4258192-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. -Централна гаража бр. 1, Кордунашка 10 22.69
89  4258193-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - П.П. на Бањ брду 22.90
90  4258194-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Симе Матавуља 10 код (Архив РС) 22.29
91  8  14.09.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Трошкови одржавања за ВИИИ 2022. - гараже бр. 7 и 10 А 4.40
92  19/22  15.09.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  Текуће одржавање за п.п. за ИX 2022. 29.20
93  4256730-4-0822-7366458  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - БК Славија 22.29
94  60669-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 13.69
95  61196-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 14.05
96  62207-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9.34
97  61532-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
98  81/22  31.08.2022.  МИЛИНКОВИЋ ДОО  Опрема за парк 39,017.00
99  3051/22  12.09.2022.  ЕАСТЦОДЕ БАЊА ЛУКА  Касперскy Ендпоинт Сецуритy фор Бусинесс - Селецт Еуропеан Едитион, 250-499 Ноде 1 yеар Ренеwал Лиценсе (440 комада) 5,559.84
100  09/22  05.09.2022.  ПЕРО ГРИЂО Мушке и женске мараме 1,329.00
101  09/2022  01.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  трошкови одржавања простора 36.40
102  60861-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 3,317.61
103  61533-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 6.23
104  61966-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 2.28
105  62274-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
106  62360-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 193.93
107  61939-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 103.89
108  опу-1469/2022  19.09.2022.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  Нотарске услуге: ОПУ - 1469/2022 Износ: 353,93 км Веза: 14-017-3495/2021 353.93
109  09/22  13.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  трошкови одржавања простора 44.80
110  4259722-4-0822-7366505  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња струје 21.61
111  4259723-4-0822-7366506  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња струје 21.61
112  87  31.08.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  трошкови одржавања простора 37.76
113  иф-04259-01-22  13.09.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  штампани материјал 39.78
114  иф-00993-1-22  08.09.2022.  ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА  сервис опреме 93.60
115  иф-00992-1-22  08.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис опреме 541.71
116  62619-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 9.34
117  60420-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 90.26
118  60424-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 28.02
119  60566-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 49.80
120  иф-00991-1-22  08.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуге сервиса опреме 283.14
121  ИФ-00009-08-22  30.08.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  трошкови одржавања простора 64.48
122  60604-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 2.28
123  60649-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 80.92
124  П-ИФ0079  09.09.2022.  ЕКОЗЕНИТ СП  молерски радови 3,996.00
125  59665-ао-701630-00/22  27.09.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  трошкови осигурања за регистрацију возила К64-М-313 317.85
126  101-51-881/2022  26.09.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К65-М-313 54.83
127  62068-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 12.44
128  62072-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 68.48
129  62032-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 12.44
130  62596-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 6.85
131  60006-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 345.45
132  60477-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 939.89
133  62714-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 2.28
134  161633-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 21.78
135  62073-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 1,300.89
136  60631-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 3.11
137  11-7/2022  15.08.2022.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  трошкови одржавања простора 289.77
138  11-8/2022  14.09.2022.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  трошкови одржавања простора 432.89
139  62476-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 9.12
140  60818-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 9.12
141  50643-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 6.23
142  62505-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 15.97
143  62676-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 45.63
144  62522-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
145  11-6/2022  15.07.2022.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  трошкови одржавања простора 148.58
146  4258256-4-0822-7366454  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел. енергије 97.89
147  61427-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 6.23
148  61689-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 12.44
149  61949-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 11.41
150  62703-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
Укупно: 637,671.69