Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  035/22  19.06.2022.  НЕРО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  Главни пр.водовода у насљу Горењ Мотике са резервоара клупе, подсистем Звијезда "Црно врело" 6,786.00
1  54  31.05.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  трошкови зев-а 37.76
2  216  30.06.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  трошкови зев-а 33.49
3  3069276-4-0622-7366488  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 39.49
4  3064609-4-0622-7366492  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 36.41
5  3069357-4-0622-7366494  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 28.60
6  3064826-4-0622-7366467  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 38.77
7  3063856-4-0622-7366416  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 109.43
8  3069350-4-0622-7366508  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 30.88
9  2954632-4-0622-7366494  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 5.85
10  1489  20.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Прикључење новоизведеног цјевовода крак према Обровцу МЗ Мајдан 1,108.63
11  3069151-4-0622-7366486  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 22.92
12  3066399-4-0622-7366498  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 29.72
13  6430011318/2022  30.06.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  накнада за премјештање возила 675.00
14  3063702-4-0622-7366479  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.84
15  3069248-4-0622-7366483  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.74
16  3069235-4-0622-7366497  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 46.46
17  3068818-4-0622-7366472  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 64.90
18  ИФ-00098-1-22  30.06.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  Одржавање шест система за аутом.надодњавање на тер.града БЛ-06/22 912.60
19  ИФ-00097-1-22  30.06.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  Одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на под.Града БЛ-06/22 9,989.23
20  138  12.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенаца погинулим борцима ВРС из МЗ Љубачеви и Птрићевац и борцима НОР-а из МЗ Љубачево. 150.00
21  3069358-4-0622-7366513  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 22.03
22  3069353-4-0622-7366512  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  тршкови за ел.енергију 33.04
23  3069356-4-0622-7366509  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел. енергије 30.13
24  3063708-4-0622-7366499  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 58.57
25  3066018-4-0622-7366531  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 47.38
26  3067322-4-0622-7366521  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 40.42
27  3069246-4-0622-7366520  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 25.86
28  3069343-4-0622-7366518  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.93
29  3069237-4-0622-7366514  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.74
30  3069354-4-0622-7366507  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.80
31  3069150-4-0622-7366504  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 50.40
32  3069324-4-0622-7366503  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 25.99
33  3069351-4-0622-7366502  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 64.39
34  3067788-4-0622-7366501  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 164.94
35  3064555-4-0622-7366487  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 74.50
36  3063823-4-0622-7366489  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 40.18
37  3069337-4-0622-7366490  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 44.10
38  3069303-4-0622-7366491  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 29.16
39  3065326-4-0622-7366493  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 521.51
40  3069270-4-0622-7366495  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 32.86
41  3069326-4-0622-7366485  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 42.96
42  3-1-2019/22  14.07.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање првог дијела накнаде за израду ревизије Регулационог плана "Српске топлице 1" 1,500.00
43  3-1-2020/22  14.07.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање другог дијела накнаде за израду ревизије Регулационог плана "Српске топлице 1" 2,500.00
44  13/22  04.07.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  трошкови зев-а 47.60
45  22-3600-000752  14.07.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЗАСТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС  Елаборат заштите од пожара 1,053.00
46  3069323-4-0622-7366484  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 33.66
47  3069335-4-0622-7366496  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.07
48  3067398-4-0622-7503640  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.41
49  3070533-4-0622-7366537  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 90.48
50  3068055-4-0622-7366535  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 331.72
51  3069152-4-0622-7366408  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 22.21
52  3068727-4-0622-7366407  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енргије 23.73
53  3068161-4-0622-7366476  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 30.28
54  3069292-4-0622-7366480  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 22.75
55  3065136-4-0622-7366482  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 22.49
56  3066353-4-0622-7366466  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потроња ел енергије 21.79
57  3063066-4-0622-7366453  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 526.03
58  3065940-4-0622-7366415  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 34.17
59  3069352-4-0622-7366411  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 46.64
60  3069345-4-0622-7366410  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 39.76
61  3069321-4-0622-7366409  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 23.98
62  33-31924 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 38 ст. 21 109.10
63  33-1001237 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. Ул. Саве Љубоје бр. 2 89.11
64  33-1000871 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. Ул. Јеврејска бр. 28 267.89
65  33-1000010 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. Ал. Св. Саве бр. 16 333.68
66  3069331-4-0622-7366475  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 64.22
67  3064707-4-0622-7366470  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 514.89
68  иф-01283-1-22  08.07.2022.  ТОП ФИТ ДОО ЦЕЛИНАЦ  Прање аутобуских надстрешница и пепељара на тргу 7,016.49
69  65  30.06.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  трошкови зев-а 37.76
70  1624  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Изг.сагласности на пројекат за изг.дист.цјевовода у насељу Јагаре 134.55
71  1528  23.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда саг.на пројекат за изг.сек.вод.мреже локалитет Туњице ИИИ вис.зона и ИИ вис.зона 134.55
72  1524  23.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда саг.на пројекат за изг.вод.система Црно врело подсистем Бронзани Мајдан, кракови Ц, Ц1, Д, и Е 134.55
73  1529  23.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда сагл.на пројекат за изг.пумпне станице за вод.подсистем Звијезда регио.вод.Црно врело 134.55
74  22-3600-0110  09.06.2022.  УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА  Допуна гл.пројекта вод.мреже у насљеу Јагаре 6,435.00
75  1523  15.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Изг.сагласности на пројекат за изградњу вод.система Црно врело подсистем Бронзани Мајдан 134.55
76  1522  23.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда сагл.на пројекат за изг.вод.система Црно врело подсистем Бронзани Мајдан кракови А и Б 134.55
77  62032-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 15.56
78  60861-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 2,654.71
79  61532-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови потрошње воде 3.11
80  62360-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 66.17
81  61949-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 15.97
82  62028-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
83  62029-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
84  1727/2022  30.06.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ВОЂЕЊЕ/ХОВ 25.00
85  57/2022  01.07.2022.  ГЕОМАКС Д.О.О  Геодетске услуге: уплана тројног објекта Петрићевац; израда тлоцрта вртића Петрићевац; израда тлоцрта амбуланте Петрићевац; израда тлоцрта МЗ Петрићевац; уплана МЗ и амбуланте Буквалек; израда тлоцрта МЗ и амбуланте Буквалек 2,286.57
86  57449-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Фонтана И Крајишког корпуса 33-05/22 15.97
87  ИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 1927/22  30.06.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Извођење радова реконструкције саобраћајнице у Улици Тешана Подруговића 17,852.21
88  60477-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 787.39
89  60604-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 2.28
90  61101-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Алеја Светог Саве-06/22 25.27
91  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 5135/1/20  30.06.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју града Бањалука 42,556.52
92  9000235792  29.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Од Змијања Ранка-уређење обале уз Врбас 29.25
93  50643-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
94  62338-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевић бб-06/22 34.23
95  3067813-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - Раднички универзитет у Ул. Грчка бр. 4 80.81
96  81-1963/2022  11.07.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о израд измјене дијела и Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3" 166.73
97  27814-4-0622-5100779  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Посл.простор Парк Петар Кочић 5.85
98  62041-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Краља Петра И Карађорђевића бб-06/22 4.57
99  62375-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Млађе Ћусића-Дракулић бб-06/22 3.16
100  61939-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 115.13
101  62274-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.85
102  61488-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Голуба Бабића бб-06/22 13.69
103  62337-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића бб-06/22 552.13
104  3067794-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. Јавно склониште у Ул. Симе Матавуља 10 код 22.03
105  3067807-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. у Ул. Грчка бр. 4 83.47
106  62664-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Вождовачка 30-06/22 140.05
107  61427-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
108  81-1930/2022  07.07.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање објављивања јавног позива за јавну расправу о нацрту измјене дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука" 333.45
109  62264-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 13.69
110  61349-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Франца Шуберта бб-06/22 1.05
111  61371-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Трг палих бораца бб-06/22 20.54
112  62471-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Санска К-15-06/22 7.37
113  60669-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 4.57
114  КК0112154  13.07.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА 28.62
115  9000235793  11.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Градилишни приључак- од Змијања Рајка уређење обале Врбаса 1,201.76
116  61761-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар цара Душана-06/22 114.08
117  62036-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  И.Г.Ковачића бб-06/22 144.26
118  57449-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Фонтана И Крајишког корпуса 33-06/22 15.97
119  61240-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића бб-06/22 606.88
120  62675-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Купрешка -06/22 59.13
121  11/22  24.06.2022.  СП АВБ ЏАЈИЋ НИКОЛА   Постављање и монтажа бине и ограде за потребе одржавања 18.зимског прела у Г.Пискавици 2,564.10
122  60649-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 77.81
123  В ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 224/22  30.06.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Обављање услуга хитних интервенција на објектима за одв.и одр.објеката за одв.на подручју Града БЛ 24,481.90
124  60006-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 308.11
125  62598-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар српске војске бб-06/22 311.69
126  2954595-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Обавјештење о искључењу- п.п. 160 Ул. Калемегданска 7 5.85
127  0-73/0/2022  07.07.2022.  ВАТРО-ПРОМЕТ ДОО  Испорука робе по уговору о набавци напртњача за гашење шумских пожара, апарат ватрогасни В20 инфорест, ерго, мс пумпа. 40,940.64
128  52/22  18.07.2022.  ОГР ДЕЈАН ВИШЕКРУНА СП  Искључење грејних тијела са мреже градског централног гријања 579.00
129  61983-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића бб-06/22 926.29
130  62073-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 2,564.45
131  62476-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 11.41
132  61231-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Франца Шуберта бб-06/22 2.81
133  61533-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
134  1875796-4-0422-7366436  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец април 2022 године - Јавно склониште у Улици Симе Матавуља број 10 21.61
135  9000235794  05.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешнице на аутобуским стајалиштима 29.25
136  70-2631/2022  12.07.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  плаћање обавјештенај да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Чесма Мађир 3" 163.80
137  1284288-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец март 2022 године - Јавно склониште у Улици Симе Матавуља број 10 27.17
138  60863-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Т.Т.Дамјановића 12-14-06/22 43.35
139  62485-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Нар.хероја Милана тепића-06/22 15.56
140  1875792-4-0422-7366436  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец април 2022 године - ПП у Улици Грчка број 4 87.38
141  1875808-4-0422-7366436  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец април 2022 године - Раднички универзитет, улица Грчка број 4 161.91
142  35/2022  31.01.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за И 2022. 92.53
143  140/2022  30.04.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за ИВ 2022. 93.53
144  60275-2019-09  30.09.2019.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 72.35
145  60275-2020-12  31.12.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рчун за воду 42.68
146  434  30.06.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  трошкови текућег одржавања 600.00
147  33-1000726 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. - Марије Бурсаћ 5 19.29
148  22-353-000467  04.07.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови одржавања возила 321.05
149  075/22  02.06.2022.  АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА  Замјена дијелова за возило 498-М-933. 85.00
150  15070/22-ЈН  05.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  јанаб- услуге штампања и испоруке штампаног материјала 83.76
151  161633-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 28.02
152  62596-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови потрошње воде 11.41
153  60275-2020-06  30.06.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 26.72
154  22/06-013  30.06.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  Сторно авансни рачун -93,219.98
155  1 22/07-009  12.07.2022.  ГЕОФОН АД ТЕСЛИЦ  трошкови за ватродојаву 807.30
156  61196-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9.83
157  60513-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 118.26
158  1-2263/22  05.07.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  ССЛ сертификат за апликацију "Грађанска патрола" 175.50
159  7/22  26.04.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Одржавање заједничких дијелова зграде (76 м2 x 0,40 КМ) за ИВ/2022. 30.40
160  25/22  06.06.2022.  АДВОКАТ ОСТОЈА КРЕМЕНОВИЋ  адвокатске услуге 614.25
161  61731-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
162  110/22  14.06.2022.  АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА  Услуга сервиса за возило 864-К-672. 234.00
163  4  04.05.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Трошкови одржавања - гаража бр. 7 и 10 А за ИВ/2022. 4.40
164  70/2022  28.02.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за ИИ 2022. 93.53
165  105/2022  31.03.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за ИИИ 2022. 93.53
166  175/2022  31.05.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за В 2022. 93.53
167  210/2022  30.06.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Трошкови одржавања 233,83 м2 за ВИ 2022. 93.53
168  05050001-897/22  20.07.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Средства се одобравају за трошкове санитетског обезбјеђења скупова. 300.00
169  62072-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови потрошње воде 112.05
170  62068-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
171  1-2313/22  14.07.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  плаћање паркинга путем смс 7,724.90
172  91  30.06.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Трошкови књиговодствених услуга и инвестиционог одржавања за стан 54 м2 за ВИ 2022. 35.40
173  149  30.06.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 13 И 15  Трошкови инвестиционог одржавања и књигов. услуга 01.01.-31.12.2022. 627.89
174  70-397/2022  13.07.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Надоградња апликације за вођење помоћне књиге потраживања 3,790.80
175  60275-2020-07  31.07.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 54.10
176  60275-2020-10  31.10.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 15.31
177  60275-2020-11  30.11.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 13.02
178  099/22  02.06.2022.  АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА  Услуга сервиса за возило 498-М-933. 58.50
179  084/22  14.06.2022.  АУТО СЕРВИС ЗУЛЕ БАЊА ЛУКА  Замјена дијелова за возило 864-К-672. 187.00
180  62505-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 27.38
181  62676-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 36.51
182  22/06-060  30.06.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  Изградња објекта О.Ш.Ада-фаза 466,099.92
183  60424-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 34.23
184  60566-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкоби потрошње воде 46.69
185  101/22  13.07.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  тршкови хотелског смјештаја 734.00
186  60631-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
187  60420-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 68.48
188  62714-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 15.97
189  09/22  19.07.2022.  ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА  Аконтација етажног одржавања стана бр. 14 у Ул. Романијска 1Ф за ВИИ, ВИИИ и ИX 2022. године 39.00
190  60275-2021-06  30.06.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 56.38
191  9/22  22.05.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Одржавање заједничких дијелова зграде (76 м2 x 0,40 КМ) за В/2022. 30.40
192  6/22  23.03.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Одржавање заједничких дијелова зграде (76 м2 x 0,40 КМ) за ИИИ/2022. 30.40
193  60818-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 47.91
194  14/2022  01.07.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Трошкови инвестиционог одржавања 11 м2 за ВИИ/2022. 4.40
195  6855/22  30.06.2022.  ЛИБУСОФТ ДОО ЗАГРЕБ  Мјес. одрж. за Рег.некр. / Мјес.одрж. за закупнине / Мјес. одрж. за основна средства за јуни 2022. године 1,828.40
196  62619-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9.34
197  62634-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
198  ИФ-00102-1-22  30.06.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  редовно одржавање атријума у згради ГУ 959.40
199  43  30.06.2022.  СИЕЦОМ ДОО  Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.06.-15.07.2022. 585.00
200  2574019-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. 134 Ул. Саве Љубоје 2 21.57
201  ИФ-00783-1-22  14.07.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  трошкови сервиса апарата за штампање 772.20
202  2574012-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Централна гаража бр. 1 - Кордунашка 10 25.06
203  2574013-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Јавно склониште Пећина 2.94
204  2574008-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Ул. Симе Матавуља 4 А 46.49
205  11/2022  17.06.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Трошкови инвестиционог одржавања 11 м2 за ВИ/2022. 4.40
206  5  05.06.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Трошкови одржавања - гаража бр. 7 и 10 А за В/2022. 4.40
207  6  05.07.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Трошкови одржавања - гаража бр. 7 и 10 А за ВИ/2022. 4.40
208  2574005-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. 160 Ул. Калемегданска 7 11.83
209  02.06-2-18572/22  07.06.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 12.50
210  02.06-2-18572-2/22  07.06.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
211  ПОРЕСКА ФАКТУРА ИФ -999/2022  17.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ПОТВРДА 10.00
212  05-214143 275641/2022  02.06.2022.  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 645.10
213  7/22  01.07.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  Обавјање послова хигијеничарске службе и рад прих.за напуштене животиње -06/22 14,989.69
214  14474/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Исправка ЈН 52.00
215  0000033328-30-06-22  01.07.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 135.20
216  8075969749-30-06-22  01.07.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 18.70
217  02.06.2-21989-1/22  07.07.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 19.56
218  02.06-2-21989/22  07.07.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДА 12.50
219  29885-4-0622-5100640  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Троскови утрошене електричне енергије у пословној зони Рамићи 135.76
220  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 57/22  30.06.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  И привремена ситуација за мјесец јун 2022 г. - изградња водоводне и канализационе мреже у дијелу Биећке улице у МЗ Шарговац 189,376.84
221  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740850  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 28.60
222  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740857  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 559.30
223  06/2022  01.07.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 11.60
224  06/2022  01.07.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 46.80
225  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246743535  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
226  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740837  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
227  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246743544  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 7.00
228  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740854  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
229  21-362-000048  31.05.2021. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 373.10
230  21-362-000066  30.09.2021. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 123.40
231  48/22  18.07.2022.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  Услуге израде стандардне плоче за категорисане угоститељске објекте смјештајног типа 327.60
232  04-р-633/22  13.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ 9,900.00
233  21-362-000050  31.07.2021. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 414.90
234  02.06.2-18572-1/22  07.06.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 16.62
235  21-362-000067  31.10.2021. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 185.50
236  21-362-000049  30.06.2021. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 275.30
237  1122-3978/22  01.07.2022.  АТОС БАНК АД  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ЈУН 10.00
238  06/2022  01.07.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 249.50
239  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740839  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.10
240  63  06.06.2022.  ИВЕЦЦО ДОО  трошкови одржавања возила 13,925.97
241  06-214143 275641/2022  01.07.2022.  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 487.20
242  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246743375  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 100.60
243  ПОРЕСКА ФАКТУРА 246740841  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 11.80
244  1001410215 предрачун  28.07.2022.  ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА  ВЕБИНАР 140.00
245  1001406021 предрачун  26.07.2022.  ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА  ВЕБИНАР 140.00
246  2574017-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Б.В.Ж. МИшића 33 - НУБЛ 79.32
247  03-нм-368/22  22.07.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  изводјење радова иневестиционог одржавања градских асфалтних саобраћајница-рехабилитација ЛОТ1 71,960.69
248  ИФ-00103-1-22  13.06.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција за ЈП ђака и студената из породица 4 плус на подручју града Бања Лука за мјесец јун 2022 године 1,307.10
249  ИФ-00087-1-22  12.05.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција за ЈП ђака и студената из породица 4 плус на подручју града Бања Лука за мјесец мај 2022 1,307.10
250  1886  19.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Водовод сагласност на пројекат за изг.сек.вод. мреже лок-Драгојачај 4 крака 134.55
251  22-362-000076  30.06.2022. АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА 12.60
252  22-3000-000781  15.07.2022.  СТУДИО ДЕСУГН  ИД картица 32.76
253  151/1/3/2022  30.06.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  Мјере аерозагађења 3,732.30
254  144  20.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Мелина. 50.00
255  1523869238  30.06.2022.  МТЕЛ АД  м:тел услуге 629.75
256  2574014-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. Грчка 4 72.57
257  2574016-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. на Бањ Брду 88.45
258  2574007-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. 74 - К.К.16.Петра Рађеновића 27 24.08
259  2574002-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Раднички универзитет Ул. Грчка 4 81.62
260  2574010-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Ул. Симе Матавуља 10 код, јавно склониште- Архив РС 21.86
УКУПНО: 894,565.05