Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  01/2200366816  22.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА ЗИМСКА СЛУЖБА IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2022. ГОД.   5,346.90
 2  22-3000-001649  28.03.2022.  PULSE DESIGN д.о.о.  МАЈИЦЕ   5,260.32
 3  001-0094  07.04.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ МАРТ 2022, СЕЛО   9,274.23
 4  001-0095  07.04.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ   7,170.35
 5  3/22  01.04.2022.  ECO VOX д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП И СЕРВИСИРАЊЕ ПОКРЕТНИХ ЕКОЛОШКИХ ТОАЛЕТ КАБИНА   7,722.00
 6  01/2200366435  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   5,408.91
 7  127  28.02.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ФЕБРУАР; ЗЕВ РАЧУН УСЛУГА БР. 127   600.00
 8  213-22  06.04.2022.  ЛЕЈЛА КОСИЋ - НОТАР  УСЛУГЕ ОБРАДЕ НОТАРСКОГ УГОВОРА ОПУ-305/22.   337.55
 9  FŽ/6811/22  18.04.2022.  ЗОКИ МИЛОРАД ЛУКИЋ СП РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - ПАКЕТИЋИ   2,907.00
 10  2009-13005/22  06.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ   480.00
 11  101-51-238/2022  20.04.2022. ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА О79-А-552   99.16
 12  8060/22-JN  18.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА УГОВОРА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ   98.00
 13  3754-1515/2022  14.04.2022. ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ   2,098.49
 14  33-1001473 3/2022  31.03.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   397.46
 15  8592/22-JN  18.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ   98.00
 16  11/22  11.04.2022.  СТУДИО РОГИЋ ОСТАЛИ РАСХОДУ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,800.00
 17  12/22  14.04.2022.  СТУДИО РОГИЋ ОСТАЛИ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   300.00
 18  if-00119-1-22  05.04.2022.  ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РС БАЊА ЛУКА  ПОТВРДА, ВС ОБРАСЦИ   44.00
 19  1282469-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ: ПАРКИНГ КУЋИЦА НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС; РАЧУН БРОЈ: 1282469-4-0322-7366452   118.18
 20  1282470-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАПЛАТНА КУЋИЦА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74 А, РАЧУН БРОЈ: 1282470-4-0322-7366452   111.04
 21  22-362-000018  16.03.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   738.50
 22  22-362-000017  15.03.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 23  22-362-000016  22.03.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 24  19470-ZK-0460298-00/22  20.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА О79-А-552   4.00
 25  19465-AO-679011-00/22  20.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА О79-А-552   986.65
 26  9000228051  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТАКСА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ (МОСТ ЧЕСМА)   29.25
 27  81-852/2022  05.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  КОНКУРС - ОБЈАВА ОГЛАСА   1,222.65
 28  01-R-925/22  08.04.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ЈАВНИ КОНКУРСИ   1,333.80
 29  1222716297  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ 38765563488. РАЧУН БРОЈ 122716297 ЗА МАРТ 2022.   70.20
 30  2322722372  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ: 38766830618. РАЧУН БРОЈ 2322722372.   193.80
 31  99/22  24.03.2022.  ПЛАН д.о.о.  РЕВИЗИЈА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЉЕВЧАНСКЕ УЛИЦЕ СА ИЗГРАДЊОМ ПОТПОРНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. БРОЈ 330/3, 332/2, 331/2 И 331/1 К.О. ПЕТРИЋЕВАЦ 1 (НОВИ ПРЕМЈЕР) У БАЊOJ ЛУЦИ   1,170.00
 32  01/2200371177  08.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР: 08-370-2558/22. ФАКТУРА БР. 01/2200371177   600.84
 33  1280035-4-0322-7366530 и др рекаиптулација  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - МАРТ 2022. ГОД.   2,655.68
 34  1282471-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ПАРКИНГ ВОЗИЛА - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА. РАЧУН БРОЈ: 1282471-4-0322-7366452   623.55
 35  1282472-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, КУЋИЦА ЗА НАПЛАТУ ПАРКИНГА КОД КАСТЕЛА; РАЧУН БРОЈ 1282472-4-0322-7366452   27.91
 36  1282473-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ПАРКИНГ КУЋИЦА МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123; РАЧУН БРОЈ 1282473-4-0322-7366452   98.02
 37  1282474-4-0322-7366452  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, НАПЛАТНА КУЋИЦА ЗА ПАРКИНГ - БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ; РАЧУН БР: 1282474-4-0322-7366452   41.38
 38  81-927/2022  11.04.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ШАРГОВАЦ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 39  81-928/2022  11.04.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАМИЋИ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 40  70-1142/2022  11.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА НАСЕЉА ВРБАЊА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 41  70-1141/2022  11.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАМИЋИ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 42  70-1139/2022  11.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 43  70-1140/2022  11.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ШАРГОВАЦ 2 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 44  81-929/2022  11.04.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 45  81-930/2022  11.04.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА НАСЕЉА ВРБАЊА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 46  22-362-000025  28.02.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   280.20
 47  22-362-000028  31.03.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   98.60
 48  22-362-000027  28.02.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   1,433.70
 49  22-362-000024  31.01.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   18.90
 50  70-1176/2022  14.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ВЕЛЕПРЕХРАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 51  81-965/2022  14.04.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ВЕЛЕПРЕХРАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 52  133/21  31.12.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ   30,107.00
 53  usl-00083-1-22  11.04.2022.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋЕГ ДИЈЕЛА НАКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6   933.66
 54  7s-35/22  26.04.2022.  НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА   95,947.83
 55  7s-34/22  26.04.2022.  НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ ОД ЗМИЈАЊА РАЈКА   96,899.40
 56  1278856-4-0322-7366524  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   268.80
 57  1278857-4-0322-7366524  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   1,601.29
 58  1278853-4-0322-7366524  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   27.17
 59  1278855-4-0322-7366524  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   511.43
 60 рекапитулација 68855-4-0921-4101765 i dr  30.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   8,943.82
 61  34/22  12.04.2022.  DIS & A д.о.о.  ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ   104.00
 62  1284382-4-0322-7366640  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   27.24
 63  1284383-4-0322-7366640  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   38.67
 64  1286087-4-0322-7366515  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   2.96
 65  IF-00427-1-22  13.04.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА   398.97
 66  1281032-4-0322-7366527  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   45.56
 67  66  12.04.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ЦВЈЕТНИ АРАНЖМАНИ   1,620.45
 68  1278859-4-0322-7366524  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   592.31
 69  06011001-511/22  15.04.2022.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ   1,977.30
 70  06011001-486/22  12.04.2022.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ   24.34
 71  if-01917-01-22  14.04.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   41.44
 72  2-2402/2022  15.04.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   7,018.12
 73  24/22  31.03.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ПРИВРЕМЕНИХ И ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДВОЗ ОТПАДА ОДЛОЖЕНОГ У КОНТЕЈНЕРЕ ЗАПРЕМИНЕ 5М3 ВАН УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА   60,549.91
 74  9022715980  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ/03   10,904.63
Укупно: 381,688.17