Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  61196-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 9.83
 2  61533-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 6.23
 3  61748-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 212.18
 4  05/22  11.10.2022.  ГАЛОП ДОО  Рн.бр.05/22-уговор са инвеститорима 75,919.52
 5  62619-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 9.34
 6  62686-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3.11
 7  АВАНСНИ РАЧУН 75-59/2022  18.10.2022.  НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ  Реконструкција И Куљанске улице у Куљанима -39,251.71
 8  60649-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 90.26
 9  4846156-4-0922-7366538-рекапитулација  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за 09/22 28,561.61
 10  50643-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3.11
 11  002-4337  22.09.2022.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  тракаста завјеса 242.51
 12  11169/22  30.09.2022.  ЛИБУСОФТ ДОО ЗАГРЕБ  Подешавања унутар апликација 251.53
 13  97/2022  06.10.2022.  ГЕОБИРО  Рачун за геодетске услуге израде елабората за уплану објеката по Уговору бр. 11-Г-3271/22 7,382.30
 14  61976-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови за потрошњу воде 3.11
 15  249/22  31.07.2022.  САС ДОО ПРИБОЈ  тех. преглед возила 274.15
 16  61731-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3.11
 17  60420-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  ттрошкови за потрошњу воде 96.47
 18  62505-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 29.66
 19  62676-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 52.48
 20  62522-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 2.28
 21  62073-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 631.78
 22  61689-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 6.23
 23  61427-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 6.23
 24  60631-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3.11
 25  60566-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 46.69
 26  60424-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 34.23
 27  62068-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 12.44
 28  62032-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 15.56
 29  61949-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 11.41
 30  62072-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 80.92
 31  3006072-77-8005102-3/22  05.10.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  осигурање 245.59
 32  60818-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 13.69
 33  ИФ-00170-1-22 ОКОНЧАНА СИТ  30.09.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  Окончана ситуација од 30.09.2022. 585.00
 34  47549-4-0922-4101765 рекапитулација  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за09/22 13,571.33
 35  10073/22  29.09.2022.  МАРКЕТИ С ГИК - репрезентација 1,130.63
 36  9/22 привремена ситуација  30.09.2022.  ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА  9.привремена ситуација 10,155.60
 37  рд-1364/22  21.09.2022.  ТЕИКОМ БХ ДОО  кључ мастер за радну машину (багер) 39.31
 38  ФА-548-0/22  18.10.2022.  ФЕРОМЕРКУР ДОО Б.ЛУКА  трошкови сервиса преносних ватрогасних пумпи за воду 4,768.92
 39  290/22  31.08.2022.  САС ДОО ПРИБОЈ  тех. преглед 254.32
 40  3006072-77-8005102-2  07.09.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  осигурање 245.59
 41  окончана ситуацаија 387/22  17.10.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Редовно одржавање мостова на подручју града Бања Лука 17,941.76
 42  053/2022-авансни рачун  14.10.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Сторно аванса по 6.привременој ситуацији за изводјење радова на изградњи амбуланте породичне медицине у Драгочају -81,361.02
 43  ви привремена ситуација  14.10.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  6.пр.сит. изградња амбуланте породичне медицине у Драгочају 203,402.55
 44  01-ф-5.030.740,5.030.741,5.030.742  14.10.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  осигурање имовине од пожара и ломова 3,212.00
 45  4852538-4-0922-7366515  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Барловци-Ново насеље-09/22 2.96
 46  8325039682  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за 09/22 76.00
 47  ви привремена ситуација бр 81  30.09.2022.  ГРАДИП АД ПРЊАВОР  Радови на изградњи реконструкције градских саобраћајница -Наставак реконструкције пјешачке зоне -ИИИ фаза реализације 38,168.63
 48  1709662324/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Пренос података за 09/22 3,238.98
 49  ИФ-00479-1-22  17.10.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ; 15 км Веза РН Бр. 19-017-2376/2019 15.00
 50  4845486-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Шумадијска-09/22 219.98
 51  4845485-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Милана Цвијетића 33-09/22 368.29
 52  4845484-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Младена Ољаче-09/22 393.65
 53  4852261-4-0922-7366517  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Стојановићи-09/22 139.95
 54  4845480-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Београдска 13-09/22 257.07
 55  4845482-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Косте Јарића-09/22 280.89
 56  4845481-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Дубићка-09/22 73.03
 57  4845477-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 9-09/22 362.91
 58  60669-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 20.54
 59  4845490-4-0922-7366540  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Иивана Горана Ковачића-09/22 2.90
 60  4845476-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Тузланска-09/22 482.24
 61  4845478-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 15-09/22 275.54
 62  иф-01143-1-22  11.10.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуга сервиса 746.46
 63  62476-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 9.12
 64  60006-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 357.91
 65  60477-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 834.07
 66  60604-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 2.28
 67  60861-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3,675.51
 68  62274-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 13.69
 69  61939-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 116.53
 70  61966-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 6.85
 71  61532-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 3.11
 72  62714-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 4.57
 73  62596-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 4.57
 74  62360-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 61.60
 75  24066/22-јн  10.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава за услуге штампања 98.00
 76  107/22  12.10.2022.  ДИС $ А ДОО  крпљење гума 20.00
 77  4850777-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 106.23
 78  5034294092  30.09.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
 79  47960-4-0922-4101660  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за потрошњу ел енергије 1,642.52
 80  4845479-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 218-09/22 178.87
 81  4033422092  30.09.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
 82  5017153092  30.09.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
 83  4850870-4-0822-736640  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ Занатски центар-09/22 21.60
 84  4850869-4-0922-7366640  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ Николе Тесле бб-09/22 26.05
 85  4845483-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Марка Липовца-09/22 294.14
 86  315/2021  30.09.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Рачун за ИX 2022. - п.п. 191 у Ал. Св. Саве 20 841.77
 87  4850778-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.77
 88  4850773-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 26.77
 89  4850772-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 74.43
 90  4850771-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 53.86
 91  643  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 66 16.40
 92  47892-4-0922-4101379  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за потрошњу ел енергије 9,005.01
 93  47890-4-0922-4101374  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за потрошњу ел енергије 3,991.69
 94  212 БГ 514  13.10.2022.  ГЕОИНОВА  АУТОЦАД МАП 3Д - обнова 2 лиценце 6,318.00
 95  4850770-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за потрошњу ел енергије 72.16
 96  4852282-4-0922-7366506  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.77
 97  4852281-4-0922-7366505  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.79
 98  196/22  11.10.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2022 4,710.00
 99  0000033328-30-09-22  03.10.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 375.50
 100  8075969749-30-09-22  03.10.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 8.70
 101  24428/22-јн  10.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање-Извођење непредвиђених радова на санацији клизишта у Улици Краља Александра И Карађорђевића 98.00
 102  20/2022  13.10.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - п.п. 111 4.40
 103  01/2200757342  30.09.2022.  ЧИСТОЋА АД  одвоз смећа 1,082.91
 104  01/2200757031  30.09.2022.  ЧИСТОЋА АД  одвоз смећа 561.56
 105  33-1000191 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 208.65
 106  01/2200757059  30.09.2022.  ЧИСТОЋА АД  одвоз смећа 1,265.83
 107  4850556-4-0922-7366474  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 75.01
 108  4848829-4-0922-7527653  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 35.04
 109  4850287-4-0822-7366478  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за потрошњу струје 22.63
 110  18/22  12.10.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  Рачун за X 2022. - Ал. Св. Саве 16 29.20
 111  9  04.10.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Рачун за ИX 2022. - гаража бр. 7 и 10А 4.40
 112  22-3000-000064  17.10.2022.  ГРИД ДОО  Услуге обављања геодетских послова 6,060.60
 113  ВИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0176  16.10.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА-РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОТ1 56,109.54
 114  1183600 књижна обавијест  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -0.14
 115  3655874-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР-Дујке Комљеновића-08/22 -136.21
 116  645  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 68 16.00
 117  3063352-4-0622-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -306.24
 118  3063414-4-0622-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 119  1279830-4-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест 8.83
 120  1279912-4-0322-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 121  1871467-4-0422-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -96.26
 122  3655745-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 123  3063485-0622-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -331.02
 124  3655722-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -35.93
 125  3063583-4-0622-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -536.00
 126  3063397-4-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -96.83
 127  2569636-4-0522-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -68.01
 128  3655898-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР-магистрални пут М4, код Туњице 3 -133.70
 129  3655828-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР 5.приградски пут-08/22 -192.49
 130  3655867-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Душана и Владе Копање-08/22 -311.81
 131  3655841-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР на пасарели-Булевар десанке Максимовић-08/22 7.69
 132  3655730-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест-Петра Рађеновића-08/222 -66.47
 133  3655804-4-0722-7366540-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -306.04
 134  255642775  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 66.00
 135  255640237  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 136  255640239  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 137  255640241  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 138  255640244  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 31.10
 139  98  30.09.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  трошкови зев-а 37.76
 140  23914/22-јн  03.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  огласник јавне набавке 98.00
 141  33-09/2022  07.10.2022.  АДДИКО БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 224.10
 142  09-214143  03.10.2022.  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 464.40
 143  255642929  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 144  255642941  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 10.10
 145  62264-2022-08  20.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови за потрошњу воде 11.41
 146  4845656-4-1221-7366540-1-ко  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -10.38
 147  ко-790167-4-0222-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -11.52
 148  255640246  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 149  255640249  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 438.80
 150  581  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 4 16.40
 151  586  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 9 16.00
 152  иф-00334-1-22  07.10.2022.  АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2,926.74
 153  649/22  30.09.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2022 8,277.20
 154  МКФ-01390-11-22  30.09.2022.  РОТАС АД БАЊА ЛУКА  технички преглед 254.32
 155  ко-1871305-4-0422-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -21.90
 156  ко-2569609-4-0522-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -19.21
 157  ко-3063349-4-0622-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 158  ко-3063472-4-0622-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -19.21
 159  3655691-4-0722-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -19.21
 160  ко-3655859-4-0722-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -167.52
 161  ко-4253852-4-0822-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -19.21
 162  ко-4253941-4-0822-7366540-1  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 163  244  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 3 12.21
 164  587  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 10 14.00
 165  586  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 9 15.20
 166  584  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 7 15.20
 167  581  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 4 16.40
 168  635  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 58 16.00
 169  638  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 61 16.00
 170  587  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 10 14.00
 171  602  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 25 16.00
 172  1382  18.10.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 99.11
 173  611  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 34 16.00
 174  637  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 60 12.00
 175  645  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 68 16.00
 176  208  09.10.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима из МЗ Бочац. 50.00
 177  25018/22-ЈН  17.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава у службеном листу за јавну набавку 98.00
 178  4846357-4-0922-7366540 рекапитулација  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за 09/22 66,390.91
 179  46923-4-0922-4101720  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 1,012.62
 180  258  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 17 12.21
 181  126  30.09.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ИX 2022. - гаража 12 м2 6.00
 182  640  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 63 16.00
 183  644  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 67 16.00
 184  647  30.09.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 70 16.00
 185  125  30.09.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ИX 2022. - гаража 11 м2 5.50
 186  2991  17.10.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  средства за одржавање 1,797.67
 187  1181890-књижна обавијест  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -0.04
 188  34/2022  21.10.2022.  МИПЕX АУТО РС  набавка ватрогасних униформи за гашење пожара отвореног простора 33,883.20
 189  555/2022  14.10.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  СУБВЕНЦИЈЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ РАЗЛИКА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 25,579.60
 190  22-301-1086  18.10.2022.  ТРУЦК СХОП  ротација лед 498.00
 191  114/22  17.10.2022.  ДИС & А ДОО  монтажа-баланс ауто 180.00
 192  116/22  18.10.2022.  ДИС & А ДОО  монтажа и баланс гума 208.00
 193  190  30.09.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  Рачун за ИX 2022. - стан бр. 5 13.49
 194  113/22  14.10.2022.  ДИС & А ДОО  монтажа и баланс ауто 126.00
 195  22-3000-005481  18.10.2022.  ПУЛСЕ ДЕСИГН ДОО  кецеља бијела 1,149.53
 196  81-2884/2022  13.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава огласа о продаји гаража бр. 21-374-462/22 од 13.10.2022. 611.33
 197  111-1996  21.09.2022.  АУТО РАД ДОО  оправка на возилу 111.15
 198  10867/22  30.09.2022.  ЛИБУСОФТ ДОО ЗАГРЕБ  САВЕТОВАЊЕ ПРОЧЕЛНИКА ЈЛП 85.13
 199  138/22- и привремена ситуација  30.09.2022.  ХИДРО КОП  1.привремена ситуација 173,336.66
 200  ИФ-00197-1-22  07.10.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2022 15,600.45
 201  507/2022  07.10.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 23,957.20
 202  201/22  16.10.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ РАЗЛИКА ЗА ОКТОБАР 2022 11,041.40
 203  685/22  17.10.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ-РАЗЛИКА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 22,734.00
 204  686/22  17.10.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ МК ДИО КОЈИ ПРИПАДА ГРУПИ 3 ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 24,151.24
 205  4845823-4-0822-7366523  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА 609.48
 206  иф-00200-1-22  11.10.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ РАЗЛИКА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 15,436.40
 207  4846093-4-0922-7366471  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  пуњач електричних возила 734.18
 208  86/2022  17.10.2022.  ГЕОМАКС Д.О.О  Рачун за геодетске услуге по уговору бр. 11-Г-774/22 1,123.20
 209  2-7313/2022  15.10.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати засл. возила 5,147.02
 210  иф-00356-1-22  13.10.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  СУБВЕНЦИЈЕ РАЗЛИКА У ЦИЈЕНИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 30,159.68
 211  554/2022  12.10.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  СУБВЕНЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ РАЗЛИКА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2022 18,064.28
 212  ИФ-00231-3-22  14.10.2022.  1. МАЈ ДОО  сервис кровних прозора 5,265.00
 213  24365/22-јн  10.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор изградња јавне расвјете 98.00
 214  4845475-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Трг Крајине -09/22 223.26
 215  142  30.09.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за ИX 2022. - п.п. бр. 185 А 35.40
 216  48224-4-0922-5100779  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  пословни процтор у парку Петар Кочић-09/22 110.88
 217  01-0922-110544-обрачун камате  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА  Обрачун камате-08/22 1.45
 218  92/22  30.09.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  4.привремена ситуација-уклањање отпада 85,023.67
 219  авансни рачун бр 25  12.10.2022.  ЗИБЛ АД  СТОРНО АВАНСНЕ ФАКТУРЕ БР.13/22 -2,457.00
 220  83/2/20 авансна фактура  31.07.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Авансна фактура-вода 2 -20,118.41
 221  62661/1/20  31.07.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  17.привремена ситуација-реконстркција и проширење дистрибутивне мреже питке воде-вода 2 100,592.09
 222  7  12.10.2022.  ЗИБЛ АД  СТОРНО АВАНСНОГ РАЧУНА БР13/22 2,457.00
 223  3195- и привремена ситуација  24.10.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 293,065.18
 224  1-3856/22  17.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Хостинг Ултра пакет (за Дом омладине) 234.00
 225  24933/22-ЈН  17.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ОБЈАВА 98.00
 226  30082022  30.08.2022.  АИСА ДЕВЕЛОПМЕНТ  услуге експерта за набавке ебрд 7,020.00
 227  3661659-4-0722-7366511  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - МЗ Пискавица, Друствени дом 22.46
 228  4258195-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п. бр. 221 и 222 - Ул. Веселина Маслеше 1/11 90.77
 229  4258197-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Јавно склониште Центар 1, Симе Шолаје 34.52
 230  262350-предрачун  24.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Накнада за прикључење ЕЕ на мјерном мјесту - К. П. И Карађорђевића 23 32.76
 231  423/22  24.10.2022.  ТЕXОПРИНТ СЗР ЦЕЛИНАЦ  заставе,јарболи и сталак 2,999.88
 232  6430011926/2022  30.09.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НКНАДА ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА 09/2022 2,762.50
 233  663  30.09.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  трошкови текућег одржавања 600.00
 234  2575568-4-0522-7366511  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - МЗ Пискавица, Друствени дом 22.06
 235  АВАНСНА ФАКТУРА И07-009-77/2022  30.06.2022.  АУТОКУЦА ЈАЈЦЕВИЦ ДОО  услуга поправке возила након саобраћајног удеса извршена 9,814.42
 236  3069348-4-0622-7366511  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - МЗ Пискавица, Друствени дом 22.22
 237  200/22  17.10.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  набавка металне концертне куполе-концертног крова за Дом омладине 26,910.00
 238  и07-009-142/2022-авансна фактура  30.09.2022.  АУТОКУЦА ЈАЈЦЕВИЦ ДОО  СТОРНО РАЧУН -9,739.38
 239  и01-002-1010/22-с  14.09.2022.  АУТОКУЦА ЈАЈЦЕВИЦ ДОО  оправка возила О69-М-672, УСЛУГА ПЛАЋЕНА ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ 9,739.38
 240  1-3756/22  06.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  плаћање паркинг СМС за септембар 8,592.22
 241  4849026-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица паркинга код Кастела , Тржничка 22.15
 242  4852289-4-0922-7366511  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - МЗ Пискавица, Друствени дом 22.79
 243  4850769-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Јавно склониште "Центар 1", Ул. Симе Шолаје 28.95
 244  4850774-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. бр. 221 и 222 - Ул. Веселина Маслеше 1/11 98.62
 245  47871-4-0922-4101301  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Алеја Св.Саве наплатне кућице за паркинг 649.91
 246  4849025-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица за паркинг , ул. Бана др. Тодора Лазаревића бб 24.02
 247  4849024-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица ,Краља Петра Карадјордјевића 74 А 47.76
 248  4849023-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Паркинг кућица на паркинг поред Хотел Паласа ,ул. Карадјордјева бр.58 68.96
 249  4849022-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Паркинг возила, паук служба, Битољска 153.74
 250  4849027-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПАРКИНГ КУЋИЦА - МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 132 КОД 28.69
 251  4850039-4-0922-7366465  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица код Медицинске електронике , Вука Карадзића 1 24.53
 252  4259730-4-0822-7366511  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Пискавица, Друствени дом 22.66
 253  8725038646  30.09.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланое ТД XЛ 5гб 70.20
 254  4642/002/22  30.09.2022.  МТЕЛ АД  провизија путем СМС маркетинг Град Б.Лука 9,229.90
 255  8225044112  30.09.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 193.57
 256  1525038573  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 232.34
Укупно: 1,410,471.80