Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  1094/21  22.12.2021.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
  85.86
 2  1081/21  22.12.2021.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
  372.06
 3  85/21  30.12.2021.  ЕГИЋ КОП д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ПРЕКОПА САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ПРИКЉУЧАК ВОДЕ У МАГАЦИНУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У БИТОЉСКОЈ ББ   817.55
 4  mfk-00001-11-21  27.12.2021.  ДРАГАНА БИЉАНА ПОПОВИЋ СП  
 СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОДРШКУ ПРОНАТАЛИТЕТНОЈ ПОЛИТИЦИ ГРАДА
  480.00
 5  3222/otpr.1785  16.12.2021.  ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА / ТОНЕРИ
  13,406.45
 6  62619-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА
 
 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / КАРАЂОРЂЕВА К 61
  42.83
 7  if-00574-1-21  21.12.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА
 ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА
 
  10.00
 8  if-00575-1-21  21.12.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА   10.00
 9  if-06512-01-21  29.12.2021.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   804.38
 10  1106/21  23.12.2021.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА
  26.71
 11  21-362-000047  31.08.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,855.50
 12  21-362-000071  30.09.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,817.50
 13  21-362-000072  31.10.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,929.10
 14  21-362-000080  31.08.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,740.40
 15  IF-01420-1-21  23.12.2021.  ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   93.60
 16  21-362-000014  28.02.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,802.50
 17  21-362-000017  31.03.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,636.40
 18  21-362-000020  30.04.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   4,231.80
 19  21-362-000044  31.05.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   1,674.50
 20  21-362-000045  30.06.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,450.60
 21  3207/otpr.1772  15.12.2021.  ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   7,891.77
 22  3354  13.12.2021.  ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   28,693.85
 23  21-362-000046  31.07.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,580.10
 24  21-362-000073  30.11.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,522.40
 25  21-3070-000836  27.12.2021.  ТРИ БЕСТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА   280.80
 26  21-360-001113  29.12.2021.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ АД  ТРОШКОВИ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСАЦА   224.10
 27  IF-01413-1-21  22.12.2021.  ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГА СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   93.60
 28  2813 TOYOTA K64M055  29.12.2021.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА
  54.83
 29  78221-ZK-0460225-00/21 K64-M-055  30.12.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   4.00
 30  40-1100-2021-2372  31.12.2021.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА К15-Е-952
  1,974.97
 31  4352/21  31.12.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО - ПЕТКОВИЋ БРАНКО И ДОДИГ МАРИО  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ
  493.73
 32  1497-zk-0460234-00/22  13.01.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА М17-О-009
  4.00
 33  1490-ao-667063-00/22  13.01.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА М17-О-009
  317.85
 34  101-51-23/2022  13.01.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА М17-О-009   54.83
 35  248/21  15.12.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВОЗИЛА К94-А-395   11.70
 36  13066-1515/2021  28.12.2021.  ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о.  НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ   3,331.69
 37  194/21  15.12.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  ЗАМЈЕНА СИЈАЛИЦЕ У ВОЗИЛУ К94-А-395   7.50
 38  88/2022  10.01.2022.   ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   113.36
 39  if-00086-01-22  11.01.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОРИЧЕЊА КЊИГА   3.07
 40  0-2/0/2022  12.01.2022.  ВАТРО-ПРОМЕТ д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ТЕХНИЧКОГ АЛАТА У ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ   4,669.47
 41  108/21  31.12.2021.  ЕРКЕР д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ПРОЦЈЕНА ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ОБЈЕКТА - ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ЕЛЕКТРОМАСИНСКОМ ОПРЕМОМ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ, УГОВОР БРОЈ 11-Г-3628/21 ОД 30. 11. 2021. ГОДИНЕ
  1,989.00
 42  21-362-000090  31.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   70.00
 43  200  30.12.2021.  ПЛАМЕН а.д.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И ЧИШЋЕЊА ДИМЊАКА   687.96
 44  121/21  31.12.2021.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА   346.32
 45  700/21000304  17.12.2021.  ТАЛУМ  УЗОРКОВАЊЕ ЗЕМЉЕ РАДИ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПОЛИХЛОРОВАНЕ БИФЕНИЛЕ - ТАЛУМ ИНШТИТУТ д.о.о. СЛОВЕНИЈА   3,577.68
 46  21-362-000040  31.08.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   700.00
 47  21-362-000088  31.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   75.00
 48  3  31.12.2021.  LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY  УСЛУГЕ ВРШЕЊА ПРЕВОЗА ИН ТАXИ -ТЕРЕЋЕЊЕ БР.3   660.63
 49  23901/21-JN  13.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. 164/4 К.О. БАЊА ЛУКА 5, У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА   98.00
 50  01/2100735749  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА   ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/2022. (2. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ ЛОТ 1)
  441.09
 51  if-00009-1-22  12.01.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.  
 СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА
  60.00
 52  1670050434/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА МК И МЗ ЗА 12/2021   10,337.65
 53  4845742-4-1221-7366530  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   2,634.09
 54 предрачун број01-r-25/22  21.01.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ОБЈАВА КОНКУРСА   1,804.14
 55  299/21  31.12.2021.  LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАXИ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   4,997.48
 56  01/2100735747  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  
 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/2022. (1 ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ ЛОТ 1)
  4,033.58
 57  01-271/21  31.12.2021. ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СД У НАСЕЉУ ЛАУШ
  37,528.36
 58  1670041922/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.
 ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 12/21
  2,558.99
 59  21-3000-000244  23.12.2021. ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА
 
 УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У УЛИЦИ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ОД ПАЛАТЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ДО УЛИЦЕ СИМЕ ШОЛАЈЕ - III ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
  6,949.80
 60 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 11413/1/20  31.12.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЛОТ 2
  49,925.30
 61  9-014/2022  13.01.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  

 ОДРЖАВАЊЕ ЈР
  5,014.24
 62  4844376-4-1221-7366540  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈР   99,037.37
 63  4845230-4-1221-7366538  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈР   33,677.55
 64  5511604480  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  
 МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
  76.00
 65  4844897-4-1221-7366524  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ТЦ ДЕЛТА   130.96
 66  4846766-4-1221-7366527  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА
  44.33
 67  4849829-4-1221-7366526  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА   47.59
 68  4850060-4-1221-7366437  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДЕПОНИЈА   194.25
 69  4851879-4-1221-7366515  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈР   2.97
 70  1670108999/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ   3,084.17
 71  4851645-4-1221-7366517  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈР   178.40
 72  1670037859/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА СИРЕНЕ   428.42
 73  4411577550  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 74  22-362-000001  17.01.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   122.50
 75  33-31924 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ТОПЛАНИ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ - СТАН БРОЈ 21 У УЛИЦИ КРАЉА АЛФОНСА XIII 38   108.71
 76  33-1001237 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ТОПЛАНИ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ - ПП 134 У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ 2   474.90
 77  2/22  11.01.2022.  КРАЈИШКА КУЋА   НАБАВКА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА   244.00
 78  3/22  11.01.2022.  КРАЈИШКА КУЋА   НАБАВКА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА   232.60
 79  134/21  31.12.2021.  КРАЈИШКА КУЋА   НАБАВКА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА   325.05
 80  0001889/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  
 СПИД; ОПУ - 2517/2021
  386.69
 81  22-3600-000002  10.01.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  
 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ МОСТА У ТРАПИСТИМА У СВРХУ СТАВЉАЊА МОСТА У ФУНКЦИЈУ ЗА НЕМОТОРИЗОВАН САОБРАЋАЈ
  3,229.20
 82  0001886/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  
 ОПУ - 2499/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  401.31
 83  0001887/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР   ОПУ - 2498/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  342.81
 84  81-121/2022  13.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА
  611.33
 85  22-301-000043  21.01.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛО К94-А-394
  599.04
 86  207/2022  20.01.2022.   ЗЛАТНО ЗРНО СП   ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ
  287.17
 87  21-362-000089  31.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  90.00
 88  309/1/5  22.12.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД-ВРТИЋ НАША ДЈЕЦА
  620.10
 89  218/21 bg 301  28.12.2021.  ГЕОИНОВА  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА ДЕЦЕМБАР
  2,340.00
 90  0001897/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР   ОПУ - 2524/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021
  395.46
 91  0001895/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - 2525/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021
  366.96
 92  0001896/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР   ОПУ - 2526/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021
  336.96
 93  0001883/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - -2495/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021   401.31
 94  0001884/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - 2496/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  401.31
 95  0001885/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР   ОПУ - 2497/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  401.31
 96  0001888/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  СПИС: ОПУ - 2518/2021
  386.69
 97  0001890/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  СПИС: ОПУ-2519/2021
  328.19
 98  0001892/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - 2520/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021   336.96
 99  0001891/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - 2521/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021   336.96
 100  0001893/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ - 2522/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021   336.96
 101  0001894/2021  31.12.2021.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  СПИС; ОПУ - 2523/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021   336.96
 102  33-1000191 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / КРАЉА АЛФОНСА XIII   848.58
 103  33-1001115 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЕКО ТОПЛАНИ ЗА 3 МЈЕСЕЦА 2020. ГОДИНЕ И 10/21 И 11/21 - ПП У УЛИЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА БРОЈ 19
  309.06
 104  33-1001237 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЕКО ТОПЛАНИ ЗА МЈЕСЕЦ 10. И 11/21 ГОДИНЕ - ПП У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ БРОЈ 2
  365.88
 105  2541-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР   ОПУ 3461/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  355.68
 106  2539-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР   ОПУ 3459 - 2021 БР.ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  355.68
 107  2537-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР   ОПУ 3457 - 2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  355.68
 108  2535-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР  ОПУ 3455-2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-3532/2021
  355.68
 109  4200689-4-1121-7366478  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ
  741.81
 110  4200690-4-1121-7366478  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ
  31.62
 111  33-17198 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА

 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЕКО ТОПЛАНИ ЗА 11/19, 3/20, 10/20, 7/21, 10/21 И 11/21 - СТАН БРОЈ 3 У УЛИЦИ РАЈКА БОСНИЋА 13
  83.88
 112  33-31924 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЕКО ТОПЛАНИ ЗА 10/20, 11/20, 10/21, 11/21 -СТАН БРОЈ 21 У УЛИЦИ КРАЉА АЛФОНСА XIII БРОЈ 38
  107.64
 113  2538-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР  ОПУ 3458 - 2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021   358.61
 114  2540-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР   ОПУ 3460/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  355.68
 115  2534-21  28.12.2021.  ГОРАН ГОЛИЋ - НОТАР  ОПУ 3454/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-3532/2021
  341.64
 116  4201199-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КРАЉА АЛФОНСА XIII
  123.67
 117  4200692-4-1121-7366478  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - САЛА
  291.01
 118  4200693-4-1121-7366478  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1   192.65
 119  5471/002/21  29.12.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.
  9,862.37
 120  03/2022  12.01.2022.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
  11,309.22
 121  84703-4-1221-4101605  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  
 УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.
  546.42
 122  85460-4-1221-4101301  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.
  548.58
 123  8111603275  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - ДЕЦЕМБАР 2021.ГОД.
  70.20
 124  4849302-4-1221-7366465  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.
  30.75
 125  8011609645  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.
  193.05
 126 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 126/21  31.12.2021.  МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ - ВРТИЋ У КУЉАНИМА   28,099.62
Укупно: 433,046.18