Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om
 1  81-1199/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje prvog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog "Lauš 1" izložen na javni uvid   166.73
 2  81-1200/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog planaposlovne zone "Ramići" izložen na javni uvid   166.73
 3  81-1201/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje obavještenja da je nacrt Regulacionog plana "Lauš 1" izložen na javni uvid prvi put   166.73
 4  81-1197/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja "Šargovac 2" izložen na javni uvid   166.73
 5  81-1198/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje prvog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Ada Debeljaci 2" izložen na javni uvid   166.73
 6  61394-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANA-TRG KRAJINE   6.63
 7  1379  05.05.2022.  KECKOM DOO BANJA LUKA  higijenski papir   789.75
 8  126/22  19.04.2022.  PLAN DOO  Revizija Glavni projekat za sanaciju klizišta u Ulici Braće Miletić kod broja 16 u naselju Jaruge u Banjaluci   1,170.00
 9  128/22  29.04.2022.  GRAĐENJE ĐURIĆ DOO  USLUGE HITNIH INTERVENCIJA NA OBJEKTIMA ZA ODVODNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA 04/22   28,765.73
 10  387A02/22  03.05.2022.  FEDERATION EUROPEAN CARNIVAL CITIES  ČLANARINA   977.92
 11  31/22  17.05.2022.  MESING STIL ALEKSANDROVAC  Usluga izrade standardne ploce za kategorisanje ugostiteljske objekte smjestajnog tipa   262.08
 12  70-244/2022  28.04.2022.  MEDIA PRO PRIJEDOR  Održavanje aplikacije za vođenje pomoćne knjige potraživanja za april 2022. godine.   315.90
 13  1-1341/22  28.04.2022.  LANACO BANJA LUKA  Usluga kontrole internet saobraćaja za april 2022. godine.   567.45
 14  81/2022  16.05.2022.  JU CENTAR ZAŠTITI ME  Ugostiteljske usluge - priprema i dostavljanje hrane   500.00
 15  8061/22-JN  18.04.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN   98.00
 16  1001006021  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   130.00
 17  1001011984  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  SEMINAR-KOTIZACIJA   130.00
 18  1001006964  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   130.00
 19  1001011985  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   200.00
 20  1001007933  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   130.00
 21  1001010215  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   200.00
 22  1001010783  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   130.00
 23  1001007523  18.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  KOTIZACIJA-SEMINAR   130.00
 24  22-3600-000348  18.05.2022.  ELEKTROMONT SP BANJA LUKA  Servis i rekonstrukcija klima uređaja u vatrogasnim domovima   8,119.80
 25  04-R-470/22  19.05.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU Izvod iz knjige umrlih i rođenih   1,650.00
 26  16/22  30.04.2022.  EKONOMSKI FORUM  KOTIZACIJA-JAHORINA/EKONOMSKI FORUM/22   1,275.30
 27  33-V/22  13.05.2022.  FABRUM SOLUTIONS DOO  Prva privremena situacija za obavljanje usluga stručnog nadzora-nastavak rekonstrukcije pješačke zone III fazarealizacije   1,439.66
 28  001-0138  18.05.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Nabavka i ugradnja reflektora 100W za potrebe parking prostora na objektu vatrogasnog doma u centru, nabavka reflektora 100W za potrebe vatrogasnog vozila, nabavka svjetiljke sa senzorom.   1,304.55
 29  22-360-001146  17.05.2022.  EKO BEL DOO LAKTASI  Sredstva se odobravaju za troškove sistematske deratizacije.   38,824.50
 30  IF-00236-1-22  17.05.2022.  APIF BANJA LUKA  Dostavljanje podataka o preduzecima nad kojima je otvoren stecajni postupak i o preduzecima koja su likvidirana   351.00
 31  22-353-000309  16.05.2022.  AUTOCENTAR MERKUR DOO BANJA LUKA  troškovi montaže i balansa guma na vozilu k94-a-395   74.88
 32  02.06.2-15437-1/22  10.05.2022.  NLB BANKA AD BANJA LUKA  USLUGE PLATNOG PROMETA ZA 04/22   58.67
 33  02.06-2-15437-2/22  10.05.2022.  NLB BANKA AD BANJA LUKA  OBRAČUN NAKNADE ZA 04/22   5.00
 34  02.06-2-15437/22  10.05.2022.  NLB BANKA AD BANJA LUKA  OBRAČUN NAKNADE ZA 04/22   25.00
 35  70-1636/2022  12.05.2022.  DNEVNE NEZAVISNE NOVINE BANJA LUKA  Plaćanje drugog obavještenja da je nacrt Regulacionog plana "Srpske Toplice 1" izložen na javni uvid   163.80
 36  70-1637/2022  12.05.2022.  DNEVNE NEZAVISNE NOVINE BANJA LUKA  Plaćanje drugog obavještenjao izlaganju nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu urbanističkog plana grada Banjaluka   163.80
 37  70-1635/2022  12.05.2022.  DNEVNE NEZAVISNE NOVINE BANJA LUKA  Plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana centralnog područja Grada Banjaluka izložen na javni uvid   163.80
 38  81-1264/2022  12.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje drugog obavještenja da je nacrt Regulacionog plana "Srpske Toplice 1" izložen na javni uvid   166.73
 39  81-1263/2022  12.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje drugog obavještenjao izlaganju nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu urbanističkog plana grada Banjaluka   166.73
 40  81-1262/2022  12.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana centralnog područja Grada Banjaluka izložen na javni uvid   166.73
 41  61231-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ČESMA(NOVO GROBLJE)-FRANCA ŠUBERTA   2.81
 42  114/22  06.05.2022.  BB PRINT BANJA LUKA  Plaćanje usluga štampanja plakata za izložbu   4,825.37
 43  113/22  30.04.2022.  SAS DOO PRIBOJ  tehnički pregled sl.vozila   328.98
 44  61761-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANA I ČESMA-BULEVAR CARA DUŠANA   34.23
 45  61101-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ČESMA(GROBLJE SV.PANTELIJA)-ALEJA SV.SAVE   18.95
 46  61488-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ČESMA(GROBLJE)-GOLUBA BABIĆA   8.43
 47  11/22  05.05.2022.  TELEVIZIJA SIMIĆ  Televizija Simić - emitovanje   936.00
 48  if-22-0226  30.04.2022.  ORKA DOO SARAJEVO  Održavanje EDMWS sistema za period 01.04.-30.04.2022.   585.00
 49  4640/22  29.04.2022.  LIBUSOFT DOO ZAGREB  Mjes. održ. za Reg.nekr. / Mjes.održ. za zakupnine / Mjes. održ. za osnovna sredstva   1,828.40
 50  81-1144/2022  29.04.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja o održavanju javne rasprave o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana "Novakovići - Zapad"   333.45
 51  81-1128/2022  29.04.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje objavljivanja javnog konkursa za podnošenje prijava pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda ojekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Grad Banjaluka   389.03
 52  1871563-4-0422-7366530 rekapitulacija  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  rekapitulacija računa za električnu energiju   2,052.17
 53  41/22  20.04.2022.  DIS $ A DOO  vulkanizerske usluge   72.00
 54  43/22  21.04.2022.  DIS $ A DOO  vulkanizerske usluge   288.00
 55  2-2790/2022  30.04.2022.  SUPER PETROL DOO BANJA LUKA  naftni derivati za sl. vozila za period 16.04.-30.04.'22   5,550.36
 56  70-1554/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje prvog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Ada Debeljaci 2" izložen na javni uvid   163.80
 57  70-1559/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt dijela Regulacionog plana dijela naselja Vrbanja izložen na javni uvid   163.80
 58  70-1557/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje obavještenja da je nacrt Regulacionog plana "Lauš 1" izložen na javni uvid prvi put   163.80
 59  81-1196/2022  05.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana dijela naselja Vrbanja izložen na javni uvid   166.73
 60  70-1555/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje prvog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog "Lauš 1" izložen na javni uvid   163.80
 61  70-1556/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog planaposlovne zone "Ramići" izložen na javni uvid   163.80
 62  70-1558/2022  05.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  plaćanje drugog obavještenja da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja "Šargovac 2" izložen na javni uvid   163.80
 63  47/22  30.04.2022.  DIS $ A DOO  vulkanizerske usluge   112.00
 64  08/22  27.04.2022.  GEOPROMET  Geodetski snimak objekta na k.č. 607/1 u k.o. Kuljani -Vrtić Obilježavanje granice parcela k.č. 1003/12, 1003/12, 1003/4, 1003/9 i 1003/11 u k.o. Česma 2- Petrović Anđelija Obilježavanje granice parcele k.č. 947/3 u k.o. Banja Luka - Balaban Mile Obilježavanje granica parcele k.č. 2668/3 u k.o. Petrićevac 2-put Obilježavanje puta u k.o. Krakulić koji prelazi preko parcela k.č. 533/11, 533/12, 533/2, 533/1, 533/4,533/21 Obilježavanje puta u k.o. Banja Luka 5, k.č. 933/3 i 933/6 ulica Novaka Pivaševića   1,245.00
 65  i privremena situacija  06.05.2022.  TEKTON DOO BANJA LUKA  Izvođenej radova na izgradnji ambulante porodične medicine u Dragočaju.   35,159.20
 66  03-nm-256/22  05.05.2022.  NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ  Izvođenje radova investicionog održavanja gradskih asfaltnih saobraćajnica -rehabilitacija LOT 1 po III privremenoj situaciji u vezi sa ugovoram broj 11G652/22 od 28.02.2022.godine   148,974.94
 67  1265/22  30.04.2022.  KOZARAPUTEVI AD  Izvođenje radova rekonstrukcije saobraćajnice u Ulici Tešana Podrugovića u naselju Debeljaci I privremena situacija   69,357.52
 68  39/22  29.04.2022.  MKR KREMENOVIC DOO BANJA LUKA  Privremena situacija za izvedeneradove na rekonstrukciji-spoj ulica Davida Štrbca i Vojvode Sinđelica ,ogranak ulice Dušana i Vlade Kopanje ,Put srpskih branilaca ,Duboki potok -Česma i LOT 2   103,942.50
 69  81-1143/2022  29.04.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja o održavanju javne rasprave o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između Široke rijeke i motela "Internacional"   333.45
 70  yf 01/2214000191  30.04.2022.  SECTOR SECURITY DOO BANJA LUKA Obezbjeđenje skupa   1,918.80
 71  18493-4-0422-5100640  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Troskovi utrosene elektricne energije u poslovnoj zoni Ramici, april 2022   1,000.71
 72  avansni račun 024/2022  06.05.2022.  TEKTON DOO BANJA LUKA  Izvođenje radova na izgradnji ambulante porodične medicine u Dragočaju.   -14,063.68
 73  predračun 1062016  20.05.2022.  EVROPA KOMUNIKACIJE DOO  SEMINAR-KOTIZACIJA/JAHORINA   315.90
 74  01/1-189-8  30.04.2022.  GRADIP AD PRNJAVOR  radovi na izgradnji rekonstrukcije gradskih saobraćajnica -nastavak rekonstrukcije pješačke zone-III faza realizacije   206,578.07
 75  22-362-000019  05.04.2022.  AQUANA DOO BANJA LUKA  ugostiteljske usluge   156.00
 76  22-362-000015  24.03.2022.  AQUANA DOO BANJA LUKA  ugostiteljske usluge   75.00
 77  1-1362/22  28.04.2022.  LANACO BANJA LUKA  Filtriranje elektronske pošte za april 2022. godine   321.75
 78  01-R-670/22  15.03.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU  Konkurs   814.32
 79  H-1128/2022  27.04.2022.  INTEGRA INZENJERING AD  hotelske usluge   2,726.00
 80  1-743/2022  05.05.2022.  HOTEL VIDOVIĆ  hotelski smjestaj   719.60
 81  1-734/2022  03.05.2022.  HOTEL VIDOVIĆ  usluge restorana   554.80
 82  1-744/2022  05.05.2022.  HOTEL VIDOVIĆ  usluge restorana   6,133.00
 83  12874-4-0322-5100640  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Trosak utrosene elektricne energije u poslovnoj zoni Ramici, mart 2022   1,864.89
 84  IF-00016-1-22  16.05.2022.  SERTIFIKACIJA DOO  Sertifikacija ISO 9001:2015   6,844.50
 85  22-362-000032  11.04.2022.  AQUANA DOO BANJA LUKA  ugostiteljske usluge   180.00
 86  22-362-000031  08.04.2022.  AQUANA DOO BANJA LUKA  ugostiteljske usluge   150.00
 87  05050001-565/22  30.04.2022.  DOM ZDRAVLJA JZU BANJA LUKA  Sredstva se odobravaju za pokriće troškova sanitetskgo obezbjeđenja skupova.   300.00
 88  1-1357/22  28.04.2022.  LANACO BANJA LUKA  Održavanje softvera za kadrovsku evidenciju i obračun zarada za april 2022. godine.   2,433.60
 89  10508/22-JN  16.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  320-188/22 dodjela ugovora za Microsoft licence   93.00
 90  1871374-40422-7366540 rekapitulacija  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije   57,364.68
 91  18925-4-0422-4100521 rekapitulacija  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije   51,562.58
 92  1871119-4-0422-7366538 rekapitulacija  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije   25,572.95
 93  001-0126  10.05.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Redovno održavanje javne rasvjete.   10,360.94
 94  91/1/3/2022  12.04.2022.  INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Mjera aerozagađanja   3,732.30
 95  92/1/3/2022  29.04.2022.  INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Mjera aerozagađanja   3,732.30
 96  1870388-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Dubička 90   3.39
 97  1870387-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Koste Jarića 12   256.96
 98  1877340-4-0422-7366517  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javna rasvjeta -Stojanovići   118.05
 99  10053/22-JN  09.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava nabavke za investiciono održavanjeuliceKralja Petra I Karađorđevića   98.00
 100  1875904-4-0422-7366640  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije - javni WC Zanatski centar   21.61
 101  1875905-4-0422-7366640  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije - javni WC Nikole Tesle   31.27
 102  17/22  10.05.2022.  VIP ELEKTRO BANJA LUKA  Pregled,ispitivanje i prepakivanje razvodnog ormara u posl.prostoru u parku ,,Petar Kočić"   6,987.24
 103  16/22  10.05.2022.  VIP ELEKTRO BANJA LUKA  Održavanje javnih satova   643.50
 104  1870719-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Podzemni hodnik- TC Delta Planet   174.49
 105  1870386-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Šumadijska 11   3.40
 106  1870389-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Milana Cvijetića 33   426.20
 107  1870381-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Mladena Oljače   401.35
 108  1870384-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Marka Lipovca 119   3.70
 109  1875564-4-0422-7366526  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Samouslužna praonica za kućne ljubimce   26.13
 110  1870382-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Beogradska 13   289.07
 111  1870378-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Zmaj Ognjenog Vuka 218   3.30
 112  1870380-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Zmaj Ognjenog Vuka 150   3.79
 113  1870385-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Zmaj Ognjenog Vuka 9   5.30
 114  1870383-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije-Tuzlanska bb   487.22
 115  1870377-4-0422-7366524  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energija-Jevrejska 28   21.61
 116  9219/22-JN  04.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Oglas   98.00
 117  81-1238/2022  10.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  oglas   611.33
 118  81-1239/2022  10.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Oglas   611.33
 119  107/1/3/2022  30.04.2022.  INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Mjera aerozagađenja   3,732.30
 120  1875787-4-0422-7366437  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Deponija smeća-Ramići   22.71
 121  1877614-4-0422-7366515  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javna rasvjeta Barlovci-novo naselje   2.96
 122  61240-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode   11.41
 123  4423095427  30.04.2022.  MTEL AD  Pretplata april   76.00
 124  10506/22-JN  16.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava nabavke za vršenje usluge prevoza invalidnih lica   98.00
 125  7s-45/2022  25.05.2022.  NISKOGRADNJA DOO LAKTASI  Održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica (3 privremena situacija)   174,452.78
 126  KO 8352-4-0222-4100521-1  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS   KO- UTROŠAK EL.ENERGIJE   -920.63
 127  KO 2229-4-0122-4100521-1  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  KO-UTROŠAK EL.ENERGIJE   -1,290.51
 128  81-1291-2022  16.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Konkurs   611.33
 129  21/2/20  28.02.2022.  MG MIND DOO MRKONJIC GRAD  STORNO AVANSNE FAKTURE   -4,922.00
 130  AVANSNA FAKTURA 54/22  31.03.2022.  HIDRO KOP  STORNO AVANSNE FAKTURE   -77,279.93
 131  281  30.04.2022.  ZEV VIDOVDANSKA 2  Uplata računa za april 2022. godine; ZEV Vidovdanska 2. Račun usluga br. 281.   600.00
 132  1-1532/22  13.05.2022.  LANACO BANJA LUKA  Račun br. 1-1532/22 Softver za plaćanje parkinga SMS-om i kontrolu plaćanja za mjesec Mart 2022. godine   8,779.42
 133  1-1519/22  12.05.2022.  LANACO BANJA LUKA  Račun br. 1-1519/22 Softver za plaćanje parkinga SMS-om i kontrolu plaćanja za mjesec April 2022. godine   7,902.23
 134  003-11/21  28.02.2022.  MG MIND DOO MRKONJIC GRAD  Proširenje distributivne vodovodne mreže i mrežeže otpadnih voda   24,609.99
 135  001-0128  10.05.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Investiciono održavanje javne rasvjete.   1,164.15
 136  001-0127  10.05.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Redovno održavanje javne rasvjete na seoskom području.   7,914.23
 137  002-198/22  11.04.2022.  HIDRO KOP  Voda 2 - Proširenje distributivne vodovodne mreže i mreže otpadnih voda   386,399.63
 138  002-197/22  11.04.2022.  HIDRO KOP  Voda 1-proširenje distributivne mreže i mreže otpad.voda   129,142.40
 139  135/22  30.04.2022.  GRAĐENJE ĐURIĆ DOO  Izvođenje hitnih intervencija na javnim površinama   61,925.27
 140  101-51-301/2022  20.05.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila.   99.16
 141  1-3571/2022  10.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  SEMINAR-KPE   120.00
 142  27121-zk-0460312-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zelena karta. reg. oznake 358-T-846   4.00
 143  27111-ao-689153-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Troškovi osiguranja za registraciju vozila. oznake 358-T-846   321.45
 144  27158-zk-0460313-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zelena karta.   4.00
 145  27200-zk-0460314-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zelena karta.   4.00
 146  27185-ao-689155-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Troškovi osiguranja za registraciju vozila.   149.39
 147  101-51-302/2022  18.05.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila.   54.83
 148  22-360-000215  17.05.2022.  GLOBAL GPS DOO  Mjesečna usluga održavanja sistema vozila zimske službe za mjesec APRIL(period 15.04.2022-15.05.2022.godzj period koji nije zimska sezona)   450.45
 149  064/2022  13.05.2022.  ACS STUDIO BANJA LUKA  Revizija projektne dokumentacije-Glavnog projekta za nastavak izgradnje saobraćajnice do centra naselja Priječani u Banjaluci.   585.00
 150  27152-ao-689154-00/22  20.05.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Troškovi osiguranja za registraciju vozila.   317.85
 151  001-0120  03.05.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Izgradnja javne rasvjete na području Grada.   75,874.33
 152  86  03.05.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  Vijenac   50.00
 153  101-51-303/2022  18.05.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila.   54.83
Ukupno: 1,651,003.66