Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  0324228336  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА ВАТРОГАСНУ ПЛАТФОРМУ 23.22
2  5524225150  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕОГРАФ 23.40
3  18466/22-ЈН  08.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 98.00
4  6  05.08.2022.  ЗИБЛ АД  Израда пројекта за адм.просторије за азил за псе-РЕЗЕРВИСАЊЕ 2021. 5,999.76
5  001-0219  01.08.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју за 07/22 7,996.73
6  80925-4-1121-4101765  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел. енергија 1,146.72
7  24577-4-0522-4101720  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел. енергија мај'22 937.59
8  ВИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0126  09.08.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Извођење радова инвестиционог одржавања градских асфалтних саобраћајница-рехабилитација (ЛОТ 1)-ВИИ прив.ситуација 15,160.86
9  40-1100-2022-1439  12.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила мерцедес атего 1823, Е53-М-306 1,684.79
10  0724249319  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО, ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ 30.65
11  40-1100-2022-1451  15.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС АТЕГО 1529, О59-Ј-112 1,735.11
12  18252-4-0422-4101720  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел. енергија април'22 1,065.78
13  3659381-4-0722-7366465  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица Вука Караџића 2 25.36
14  23/22  26.07.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних сатова за 06/22 526.50
15  001-0218  01.08.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  редовно одржавање јавне расвјете за 07/22 7,835.49
16  17251/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  оглас за јавне набавке 98.00
17  01-140/22  02.08.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  4.прив.сит.-Извођење радова на изг.амбуланте породичне медицине у Драгочају 65,161.86
18  1700862073/2  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за јул 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада). 5,292.14
19  1-2736/22  12.08.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  услуге плаћања паркинга 7,163.48
20  90164091  31.07.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  услуге наплате паркинга 7.70
21  101-51-764/2022  18.08.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Т04-А-025 54.83
22  36827-4-0722-4101301  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица, - Алеја Св.Саве 737.40
23  1701123564/2  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) - за јули 2022. 1,749.15
24  1702386391/2  31.07.2022.  МТЕЛ АД  закуп за сирене 409.50
25  101-51-759/2022  17.08.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М15-Т-373 99.16
26  101-51-760/2022  17.08.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИКОЛИЦЕ ДОДЕX 19.83
27  51046-ао-695750-00/22  18.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К94-А-394 372.49
28  50793-АО-695748-00/22  17.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М15-Т-373 147.29
29  51060-ао-695751-00/22  18.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Т04-А-025 376.30
30  101-51-765/2022  18.08.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К94-А-394 54.83
31  3-708/10/2022  10.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафтни деривати за сл. возила 3,121.53
32  8724227920  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата НЕТ:Л за јули 2022. 46.80
33  1701483679/2  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за јули 2022. 578.10
34  2355  11.08.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  хигијена 789.75
35  35840-4-0722-4101605  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица Видовданска 595.38
36  1-2534/22  29.07.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за јули 2022. године. 2,433.60
37  45835-ао-692754-00/22  28.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА ПРИКОЛИЦУ Ј85-Е-467 14.43
38  041/2022 авансни рачун  02.08.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Сторно аванса по 4.прив.ситуацији -26,064.74
39  5424249271  31.07.2022.  МТЕЛ АД  услуге телекомуникације 228.15
40  1001506021  18.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА СТАНИЋ САНДРУ 370.00
41  1001506964  17.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА ВУЈИЋ ДЕЈАНА 370.00
42  1001511957  17.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА ШЉИВАР БОЖАНУ 370.00
43  1001511984  17.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА РЕГОЈЕВИЋ БОЈАНУ 370.00
44  1001510783  17.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА ПЕЈАКОВИЋ-СТОЈИЋ ВУКИЦУ 370.00
45  1001507933  17.08.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РС - КОТИЗАЦИЈА ЗА СТАНИШИЋ САЊУ 370.00
46  3654765-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јеврејска 28-07/22 21.57
47  22-3010-006900  04.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  микробиолошко испитивање исправности узорака 150.00
48  62699-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - И куљанска 156 1.05
49  8065/22  29.07.2022.  ЛИБУСОФТ ДОО ЗАГРЕБ  Мјес. одрж. за Рег.некр. / Мјес.одрж. за закупнине / Мјес. одрж. за основна средства за јули 2022. године 1,828.40
50  2-5835/2022  15.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 949.90
51  40-1100-2022-1421  10.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила МЕРЦЕДЕС АЦТРОС 1932, А96-К-847 2,255.75
52  108  31.07.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 185 А 35.40
53  350-ПФ-2022-000277  16.08.2022.  БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ  ПОСЛОВНИ ПРОГРАМ - СЕМИНАР 2,264.40
54  22-3010-006898  03.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  микробиолошко испитивање исправности узорака 300.00
55  68/22  31.07.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  5.привремена ситуација 59,218.38
56  3655118-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ТЦ Делта-07/22 115.86
57  7  24.08.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА УСЛУГЕ НА ПОСЛОВИМА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ИВ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА АНЕКСУ УГОВОРА БР. 12-Г-969/21 54,162.95
58  3659841-4-0722-7366532  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. у Ул. Симе Матавуља 10 (био слободан до 26.07.2022.) 22.62
59  2924249344  01.07.2022.  МТЕЛ АД  услуге телекомуникације 70.20
60  1824255006  31.07.2022.  МТЕЛ АД  услуге телекомуникације 193.05
61  35610-4-0722-4101003  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Крагујевачких и краљевачких жртава 98 1,124.57
62  60636-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ал. Св. Саве 16 36.51
63  3658652-4-0722-7366458  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - БК Славија 34.57
64  1182/22  25.08.2022.  ТРИОН ТЕЛ ДОО  Трион БИЗ 100 100/50 за јул 2022. 100.00
65  иф-22-0433  27.07.2022.  ОРКА ДОО САРАЈЕВО  Одржавање ЕДМWС система за период 01.07.-31.07.2022. 585.00
66  3660110-4-0722-7366437  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Депонија смећа-Рамићи-07/22 30.17
67  ФР-002-2063/22  08.08.2022.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  микробиолошко испитивање хране 98.28
68  40-1100-2022-1435  11.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС АКСОР 1829, А25-Т-582 1,673.09
69  3660723-4-0722-7366447  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Ал. Св. Саве 180 (слободан п.п., била ЈУ Воде Српске) 23.61
70  511  31.07.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  трошкови текућег одржавања 600.00
71  70-444/2022  25.07.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за јул 2022. године. 315.90
72  6  05.08.2022.  ЗИБЛ АД  УТУ за рекоконтрукцију партерног уређења и изградња фонтане у парку М.С. 414.18
73  1-1877/22  06.06.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Wеб систем за евиденцију, издавање и администрацију аутобуских карата 6,493.50
74  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -6.02
75  3-1-2014/22  14.07.2022.  ЗИБЛ АД  УТУ за израду трим стазе на насипу у насељу Чесма у Бањој Луци 2,925.00
76  001-0221  01.08.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Инвестиционо одржавање јавне расвјете за 07/22 16,716.96
77  90164092  31.07.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  услуге паркинга 202.40
78  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -5.62
79  7/22  01.08.2022.  ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА  7.прив.ситуација 8,580.00
80  276/22  30.07.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  6.привремена ситуација 9,310.86
81  22-362-000084  30.06.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  Репрезентација 2,339.30
82  22-362-000078  31.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  Репрезентација 2,198.20
83  22-362-000085  28.02.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  репрезентација 2,170.60
84  22-362-000083  31.03.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  Репрезентација 3,092.10
85  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 22/22  21.07.2022.  БУНИЦ ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Хитне интервенције на јавним површинама (окончана ситуација) 29,929.01
86  УСЛ-00183-1-22  27.07.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  УТУ за уређење спортског игралишта код Соколског дома 7,002.45
87  1160199-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Марије Бурсаћ 1-5 1.40
88  533/22  16.08.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика између цијена бр 11-Г-3297/22 и уговором бр.11-Г-1142/22 9,242.00
89  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3655965-4-0722-7366530 И ДР  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за ел.енергију-07/22 1,993.92
90  3654766-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Ал. Св. Саве бр. 16 21.57
91  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3655720-4-0722-7366540 И ДР  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација 51,003.81
92  01/2200745858  31.07.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 07/22 126,261.45
93  2200368  23.08.2022.  РЕФОТ БХ ДОО БАЊА ЛУКА  опрема 2,662.83
94  4622716221  31.03.2022.  МТЕЛ АД  услуге телекомуникације 229.28
95  419/2022  12.08.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Разлика од цијене карте бр. 11-Г-3297/22 14,426.78
96  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -6.10
97  ко 2021/7  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -11.60
98  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -3.54
99  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -2.22
100  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -5.45
101  ко 2021/7  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -3.92
102  22-3001-000083  12.08.2022.  ОЛИМП СПОРТ ДОО БАЊА ЛУКА  опрема за просторије ватрогасних домова (трака за трчање, тегови и др.) 56,158.33
103  иф-00277-1-22  15.08.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Нканада по основу разлике цијена 18,104.59
104  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -1.36
105  иф-00151-1-22  11.08.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Рн.бр.ИФ-00149-1-22 од 11.08.2022. 8,759.50
106  3661908-4-0722-7366515  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Барловци Ново насеље-07/22 2.93
107  ко 2022/  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -4.60
108  50  29.07.2022.  СИЕЦОМ ДОО  Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.06.-15.07.2022. 585.00
109  144/22  12.08.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика на основу обавјештења бр.11-Г-3297/22 3,719.00
110  01/2201003840  31.07.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И УМРЛИХ 19,687.46
111  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -8.25
112  420/2022  15.08.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Разлика од цијене карте бр.11-Г-3297/22 16,161.24
113  81-2294/2022  17.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава Јавног позива за помоћ незапосленој дјеци погинулих бораца ВРС у Гласу Српске. 277.88
114  22-362-000086  31.01.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  Репрезентација 1,522.10
115  36500-4-0722-4101765 рекапитулација  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација 10,905.51
116  87/22  24.08.2022.  ЕКОНОМСКИ ФОРУМ  КОТИЗАЦИЈА ЗА БОЖАНУ ШЉИВАР 327.60
117  22-362-000077  30.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  Репрезентација 2,395.60
118  1064  23.08.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 534.04
119  9324250422  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за 07/22 76.00
120  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 365513-4-0722-7366538 И ДР  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација 20,814.60
121  ко 2022/44  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -7.47
122  81-2223/2022  08.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  јавни оглас продаја кестена 611.33
123  116512-4-0122-7366436  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - п.п. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 172.73
124  51324-ао-695753-00/22  19.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  осигурање за регистрацију К43-О-298 14.43
125  2022/54  31.07.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 615.00
126  4546/1/20  21.06.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева (ЛОТ 3) 199,416.67
127  36513-4-0722-4100521 рекапитулација  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација 46,660.29
128  1700860631/2  31.07.2022.  МТЕЛ АД  пренос података од камера до центра-07/22 3,246.33
129  6240/1/20  31.07.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Обиљежавање хоризонталне саоб.сигнализације на улицама и лок.путевима (1.прив.ситуација) 43,428.48
130  2295-1/22  04.08.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  4.пр.ситуација-извођење радова на реконтрукцији саобраћајнице у Улици Тешана Подруговића 206,313.97
131  01-269-62/22  29.07.2022.  ЗЕБРА ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА ДОО  Обиљежавање и израда пјешачке платформе у улицама Академика Ј.Сурутке и др. 18,668.87
132  794503-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - п.п. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 152.10
133  3660133-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 107.53
134  22-300-0043  02.08.2022.  ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  Услуга комуникација и управљања јавном расвјетом на сеоском подручју за 04-05-06/22 2,434.96
135  35/2022  16.08.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Оџавање зелених површина и сузбијања амброзије за 08/22 рн.бр.35/22 14,272.51
136  22-3600-000237  15.08.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  Израда главног пројекта потпорних зидова за потребе наставка изградње саобраћајнице насеља Пријечани 6,996.60
137  284/2022  15.08.2022.  РАДИС ДОО ИСТОЦНО САРАЈЕВО  ревизија техничке документације 284/2022 2,257.07
138  89-виии/22  11.08.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  4.пр.ситуација-стручни надзор на реконструкцији пјешачке зоне-3.фаза реализације 1,080.95
139  36/2022  22.08.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Оџавање јавних зелених површина и сузбијања амброзије за 08/22 175,411.64
140  иф-00128-1-22  31.07.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  3.пр.сит. 468.00
141  22-3600-000228  29.07.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Услуге пројектовања 6,990.75
142  1284278-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - п. п. бр. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 148.50
143  534/22  13.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика измедју цијена утврђених Цјеовником возних карата 11-Г-3297/22 11,360.68
144  3067809-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. бр. 221 и 222 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 116.15
145  усл-00170-1-22  12.07.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  УТУ за пејзажно уређење у зони старог моста са дјечијим игралиштем у Делибашином селу 7,020.00
146  2574018-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. бр. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 76.01
147  51-ВИ/22  16.06.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  2.пр.сит. за обављање стручног надзора-наставак реконструкцјие пјешачке зоне-3.фаза реализације 856.16
148  1875805-4-0422-7366436  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - п. п. бр. 221 и 222, Ул. Веселина Маслеше бр. 1 11 105.61
УКУПНО: 1,442,394.30