Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  2517-22  14.11.2022.  НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО  Нотарске услуге; ОПУ бр. 4362/2022 368.55
 2  9000244588  13.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности 29.25
 3  30/22  28.10.2022.  СТУДИО РОГИЋ  услуге декорације 400.00
 4  5453213-4-1022-7366471  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за 10/22 626.44
 5  иф-05068-01-22  31.10.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  штампни материјал 1,908.11
 6  5034294102  31.10.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  10/2022 7.50
 7  22-353-000841  07.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  акумулатор 127.76
 8  5017153102  31.10.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  10/2022 7.50
 9  22-300-001391  02.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  ГУМЕ 208.73
 10  234  07.11.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  корпа са слаткишима 400.00
 11  22-3600-000329  01.11.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  Услуге пројектовања 6,994.26
 12  3147  01.11.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  хигијенски материјал 789.75
 13  7/22-пм1  27.09.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ОБРОК 50.00
 14  3006072-77-8005102-4/22  01.11.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  премија осигурања 249.59
 15  127/2022  01.11.2022.  ПОЛАР СП  електро опрема, клима уређаји и монтажа 5,592.60
 16  128/2022  01.11.2022.  ПОЛАР СП  ел опрема 222.30
 17  22-339-003779  21.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  роуте цонтрол 4,586.05
 18  95/2022  31.10.2022.  АДА СП  прање аута 675.00
 19  22-300-001367  01.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  АКУМУЛАТОР 127.76
 20  40-1100-2022-2105  10.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис ватрогасног возила А62-О-836 2,158.64
 21  02-сб/22  31.10.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА ДОО  ИИ привремена ситуација - Редовно одржавање пословних простора, станова и гаража у власништву Града и хитне интервенције на истим - ЛОТ 1 по уговору бр. 11-Г-3671/22 14,379.89
 22  ИФ-06081-8-22  20.09.2022.  ТЕХНОПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  УГ.С ИНВЕСТИТОРИМА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В.С.СТЕПАНОВИЋА 81,806.60
 23  х771/22  17.10.2022.  ЖУТЕ ЗГРАДЕ ФОРТУНА ДОО  смјештај 1,650.00
 24  2022/124  28.10.2022.  ТОП-ЦЛЕАН ЗУБИЋ АЛЕКСАНДАР СП  услуга прања тепиха са одвозом и довозом 1,043.64
 25  222/22  27.10.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО  Одржавање клупа, ограда, спортских терена, дј.игралиша, платоа за контејнера 31,885.94
 26  22-300-001270  27.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  ЗАМЈЕНА ГУМА 215.75
 27  0192  01.11.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Извођење радова инвестиционог одржавања градских асфалтних саобраћајница-рехабилитација ЛОТ1 7,163.80
 28  33-31924 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - Стан бр. 21 у Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 38 107.54
 29  33-1001237 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - п.п. у Ул. Саве Љубоје бр. 2 187.02
 30  10-59 ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТ  31.10.2022.  ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ  УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ УЗ РИЈЕКУ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ 47,510.85
 31  1715404369/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за октобар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада). 5,257.44
 32  0-126/0/2022  09.11.2022.  ВАТРО-ПРОМЕТ ДОО  трошкови сервиса техничког алата ХОЛМАТРО 4,680.00
 33  6825415174  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕОГРАФ 23.40
 34  8425439645  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ У ОДСЈЕКУ ЦЗ 19.00
 35  5125438783  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНИМ ЉЕСТВАМА 62.93
 36  3825418288  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОЈ ПЛАТФОРМИ БРОНТО СКY ЛИФТ 22.23
 37  10-260  10.11.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  сервисирање ватрогасних надоградњи на ватрогасним возилима 2,223.00
 38  5452942-4-1022-7366532  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за 10/22 710.67
 39  992-1585/2022  25.10.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка горива 9,060.71
 40  33-1001473 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови испоручене топлотне енергије. 195.71
 41  208/22  01.11.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне карте за новембар 2022 за ученике припаднике ромске националне мањине 60.00
 42  33-17198 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - Стан бр. 3 у Ул. Рајка Боснића бр. 13 83.09
 43  001-0305  08.11.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 10. МЈЕСЕЦ 10,607.22
 44  01/2201005499  31.10.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ОТПРЕМА ПОШТЕ 11,358.35
 45  33-1000191 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 440.24
 46  2669/1/9  09.11.2022.  ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РС  МОНИТОРИНГ АЕРОАЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА 19,999.98
 47  иф-00381-1-22  14.11.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Средства се одобравају за потребе мјесечних карата за ученике припаднике ромске националне мањине 60.00
 48  886/22 ии привремена ситуација  15.11.2022.  НИСКОГРАДЊА ДОО ЛАКТАСИ  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРВЕ КУЉАНСКЕ УЛИЦЕ У КУЉАНИМА 58,351.90
 49  70474-ао-701858-00/22  16.11.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ТРОШКОВИ ОСИГУРАWА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј42-А-075 147.29
 50  01-202/22 и привремена ситуација  16.11.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  САНАЦИЈА КЛИЗИШТА КОД ОШ СВЕТИ САВА 52,060.10
 51  5460565-4-1022-7366537  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.91
 52  5457570-4-1022-7503640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 90.00
 53  5456460-4-1022-7366519  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 72.89
 54  5459281-4-1022-7366520  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 47.78
 55  5457396-4-1022-7366521  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 86.41
 56  5456135-4-1022-7366531  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 83.22
 57  5458120-4-1022-7366535  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 445.61
 58  101-51-1032/2022  16.11.2022.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј42-А-075 99.16
 59  1 22/11-006  03.11.2022.  ГЕОФОН АД ТЕСЛИЦ  ВАТРОДОЈАВА 1,123.20
 60  80-526/2022  02.09.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  мапе/град Бања Лука 152.10
 61  40-1100-2022-2101  10.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА К15-Е-952 1,504.11
 62  235  08.11.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ВИЈЕНАЦ 50.00
 63  00381  14.11.2022.  ПРИВРЕДНА ШТАМПА ДОО САРАЈЕВО  ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ПАКЕТ ЗИПС 500.00
 64  40-1100-2022-2102  10.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис ватрогасног возила Ј92-А-395 682.05
 65  п2633/22  24.10.2022.  РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС-РЕЦ САРАЈЕВО  котизација за семинар 465.00
 66  228  31.10.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ВИЈЕНАЦ 50.00
 67  40-1100-2022-2103  10.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А50-О-845 682.05
 68  иф-01245-1-22  08.11.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  СЕРВИС 746.46
 69  33-1481 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - Стан у Ул. Радоја Домановића бр. 25 54.44
 70  122/22  27.10.2022.  ДИС $ А ДОО  монтажа + баланс 36.00
 71  2-7754/2022  31.10.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  гориво 4,734.58
 72  219  21.10.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  АРАНЖМАН 50.00
 73  129/22  31.10.2022.  ДИС $ А ДОО  монтажа+баланс 36.00
 74  6470018903/2022  14.10.2022.  ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА  Плацање надзора над израдом Сумскопривредне основе за суме у приватној својини на подруцју града Бањалука за период од 01.01.2021. до 31.12.2030. године. 23,208.12
 75  81-3077/2022  04.11.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање другог обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 6" изложен на јавни увид 166.73
 76  81-3076/2022  04.11.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање другог обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "Чокорска Поља" изложен на јавни увид 166.73
 77  81-3075/2022  04.11.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука 166.73
 78  81-2841/2022  07.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање другог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 4" изложен на јавни увид 166.73
 79  81-2842/2022  07.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање другог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид 166.73
 80  81-2843/2022  07.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање другог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" изложен на јавни увид 166.73
 81  01/2200762017  31.10.2022.  ЧИСТОЋА АД  10/2022 1,265.83
 82  01/2200761988  31.10.2022.  ЧИСТОЋА АД  10/2022 561.56
 83  81-3030/2022  31.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" 333.45
 84  81-3032/2022  31.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" 333.45
 85  81-3031/2022  31.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 4" 333.45
 86  81-2601/2022  14.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" изложен на јавни увид 166.73
 87  81-2602/2022  14.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид 166.73
 88  01/2200762298  31.10.2022.  ЧИСТОЋА АД  10/2022 1,082.91
 89  70-665/2022  27.10.2022.  ЕУРО БЛИЦ  плаћање обавјештења о додјели награда 124.31
 90  33-1001496 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 235.30
 91  5456140-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 34.28
 92  5456141-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 60.42
 93  ИФ-05001-31-22  29.07.2022.  ТЕХНОПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  Компензација 73,200.00
 94  81-2889/2022  13.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 6" изложен на јавни увид 166.73
 95  81-2890/2022  13.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЧОКОРСКА ПОЉА" изложен на јавни увид 166.73
 96  33-1000749 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 240.49
 97  33-1000836 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 431.54
 98  33-1001115 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 159.90
 99  33-1001127 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 877.27
 100  33-1002493 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 220.13
 101  33-1001612 10/2021  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 374.42
 102  33-1000190 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 351.89
 103  33-1000566 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 761.83
 104  33-1001491 10/2022  31.10.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  10/2022 441.36
 105  53730-4-1022-4101605  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 519.08
 106  5623  11.11.2022.  СОКОВИЋ СПОРТ ДОО  услуге сервиса 4,084.00
 107  217/22  11.11.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Услуга превоза ученика из хранитељских породица за мјесец новембар 2022 1,146.84
 108  97/22  31.10.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  5.пр.сит.-уклањање отпада 61,407.59
 109  54778-4-1022-4101660  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 1,742.09
 110  722/2022  14.11.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ; ОПУ - 922/2022 395.46
 111  5457878-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 28.76
 112  5457869-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 34.09
 113  5459393-4-1022-7366513  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.66
 114  5459388-4-1022-7366512  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 80.79
 115  5459188-4-1022-7366408  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 64.61
 116  4548773-4-1022-7366407  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 34.71
 117  5459378-4-1022-7366518  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 28.40
 118  5459272-4-1022-7366514  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.41
 119  5453876-4-1022-7366499  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 101.35
 120  5457146-4-1022-7366465  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун енелтричне енергије 31.06
 121  5457866-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 132.92
 122  5457865-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.34
 123   5456139-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 104.38
 124  95/22  08.11.2022.  ОГР ДЕЈАН ВИШЕКРУНА СП  Искључење са градског гријања у Ул. Симе Матавуља бр. 10, п.п. бр. 55 228.15
 125  9825438735  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за чланове ТД XЛ %ГБ 228.15
 126  7325438808  31.10.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 70.20
 127  54712-4-1022-4101379  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 9,172.10
 128  53971-4-1022-5100640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Троскови утросене електрицне енергије у ПЗ Рамици 828.64
 129  54691-4-1022-4101301  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња електричне енергије 652.75
 130  53309-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 15.56
 131  738  31.10.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  трошкови текућег одржавања 600.00
 132  5459282-4-1022-7366483  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.41
 133  5454971-4-1022-7366467  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 77.21
 134  5456142-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 35.10
 135  5456143-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 27.81
 136  предрачун по-01-2165/22  28.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  КУРС ЕXЦЕЛ 1,129.34
 137  5456509-4-7366498  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 65.37
 138  5459391-4-1022-7366509  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 146.29
 139  5456463-4-1022-7366466  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.37
 140  5453234-4-1022-7366453  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 454.68
 141  5454022-4-1022-7366416  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 115.18
 142  5458862-4-1022-7366472  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 138.54
 143  5456059-4-1022-7366415  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 39.63
 144  5459387-4-1022-7366411  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 10/22 62.22
 145  5459270-4-1022-7366497  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 41.88
 146  5459386-4-1022-7366502  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 131.04
 147  5459186-4-1022-7366504  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 113.81
 148  5459385-4-1022-7366508  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 74.77
 149  5459359-4-1022-7366503  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 110.84
 150  5459389-4-1022-7366507  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.41
 151  5457860-4-1022-7366501  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 417.32
 152  5454858-4-1022-7366470  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 482.71
 153  5459380-4-1022-7366410  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 80.52
 154  5458140-4-1022-7366468  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 40.46
 155  5459356-4-1022-7366409  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 29.30
Укупно: 590,732.56